ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานราชการ ทุกตำแหน่ง
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม งานราชการ ทุกตำแหน่ง

คู่มือเตรียมสอบ สมอ.นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา )

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร

ตอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน และมีบทบาทนำในกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด รวมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ

2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร

ตอบ สมอ.

3. หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือหน่วยงานใด

ตอบ หน่วยตรวจสอบและรับรอง

4. CAB คือหน่วยงานใด

ตอบ หน่วยตรวจสอบและรับรอง ย่อมาจาก Conformity Assessment Body

5. หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือหน่วยงานใด

ตอบ หน่วยรับรองระบบงาน

6. Accreditation Body คือหน่วยงานใด

ตอบ หน่วยรับรองระบบงาน ย่อมาจาก Accreditation Body

7. คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมีชื่อย่อว่าอะไร

ตอบ CASCO

8. CASCO มีหน้าที่อะไร

ตอบ 1. ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2. จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการยอมรับหน่วยงานดังกล่าว

3. ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน และเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง9. คณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรองมีอำนาจหน้าที่อย่างไร

ตอบ 1. จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ

2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO

3. ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)

10. การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด

ตอบ การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

11. หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.คือ

ตอบ 1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

2. ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

12. กมอ. ย่อมาจากอะไร

ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

13. วัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ กมอ. คืออะไร

ตอบ 1. เพื่อให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

2. เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองของสากลและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม

3. เพื่อลดและเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับดูแลหลักการ

14. มอก. ย่อมาจากอะไร

ตอบ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

15. มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ISO9000 2. ISO 14000 3. มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.)

16. ISO 14000 คือมาตรฐานอะไร

ตอบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

17. การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ/ ผู้บริโภคอย่างไร

ตอบ 1. มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

2. สะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

3. ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา ) สมอ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
การตรวจสอบและการรับรอง
พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
ข้อสอบวิศวกรรมโยธา
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ สมอ. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558

ประกาศสำนักานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร
-ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 3 ห้อง 314 าคารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สมอ. นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ งานราชการ ทุกตำแหน่ง
ข้อสอบนักวิชาการมาตรฐาน สมอ. ไฟฟ้า โยธา เคมี อุตสาหการ เครื่องกล


1.        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร
ตอบ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐาน และมีบทบาทนำในกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ เช่น การรับรองผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการตามมาตรฐานที่ สมอ. กำหนด รวมทั้งการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ
2.        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ตอบ   สมอ.
3.        หน่วยงานที่ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรอง และจดทะเบียน คือหน่วยงานใด
ตอบ  หน่วยตรวจสอบและรับรอง
4.        CAB  คือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยตรวจสอบและรับรอง  ย่อมาจาก  Conformity Assessment Body
5.        หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองคือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยรับรองระบบงาน
6.        Accreditation  Body  คือหน่วยงานใด
ตอบ   หน่วยรับรองระบบงาน    ย่อมาจาก    Accreditation  Body
7.        คณะกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมีชื่อย่อว่าอะไร
ตอบ  CASCO
8.        CASCO  มีหน้าที่อะไร
ตอบ  1. ศึกษาวิธีการตรวจประเมินความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ กระบวนการ บริการ และระบบการจัดการ ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2.        จัดทำข้อแนะนำหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ การทดสอบ การตรวจ การรับรองผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และบริการ รวมถึงการตรวจประเมินระบบการจัดการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง หน่วยรับรองระบบงาน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการยอมรับหน่วยงานดังกล่าว
3.        ส่งเสริมการยอมรับร่วมและการยอมรับระบบการตรวจสอบและรับรองในประเทศและภูมิภาคต่างๆ และการใช้มาตรฐานระหว่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับการทดสอบ การตรวจ การรับรอง การตรวจประเมิน และเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


9.        คณะกรรมการวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรองมีอำนาจหน้าที่อย่างไร 
ตอบ   1. จัดทำมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศ
2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานด้านการตรวจสอบและรับรองของ ISO/CASCO
3. ปฏิบัติงานทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.)
10.     การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการใด
ตอบ   การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตและการตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต
11.     หลักการทางเทคนิคการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ.คือ
ตอบ   1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด
2. ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ
12.     กมอ.  ย่อมาจากอะไร
ตอบ   คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
13.     วัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ  กมอ. คืออะไร
ตอบ   1. เพื่อให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ
2. เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองของสากลและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม
3. เพื่อลดและเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับดูแลหลักการ
14.     มอก. ย่อมาจากอะไร
ตอบ  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15.     มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทยมีอะไรบ้าง
ตอบ    1. ISO9000        2. ISO 14000    3.  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  (มอก.)
16.     ISO 14000  คือมาตรฐานอะไร
ตอบ  มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
17.     การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อ/      ผู้บริโภคอย่างไร
ตอบ   1. มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ
2. สะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ
3. ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (อุตสาหการ) ใหม่ล่าสุด
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ  พ.ศ. 2551 
ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ สมอ. 
การตรวจสอบและการรับรอง 
การควบคุมคุณภาพ 
การจัดการและการบริหารการผลิต 
แนวคิดพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2530 
แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล 


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ 2551
การตรวจสอบและการรับรอง
ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมเครื่องกล
แนวข้อสอบวิศวกรรมเครื่องกล
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้