ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายปราบปราม 2557 งานราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายปราบปราม 2557 งานราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2014-03-17)

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น สอบตำรวจ สายปราบปราม งานราชการตำรวจ
1. การเรียนรู้เทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างไร
ก. เป็นความรู้พื้นฐาน
ข. ไม่ต้องหาข้อมูลหลายที่
ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง. ข้อ ก. และ ค ถูก

2. ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
ก. ข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ข. เป็นความรู้ที่ได้จากการทดลอง
ค. นำความรู้มาประยุกต์ใช้งาน
ง. ข้อ ก และ ค. ถูก

3. ข้อใดเป็นสารสนเทศ
ก. เกรดเฉลี่ย
ข. เสียงนกชนิดต่างๆ
ค. คะแนนสอบของนักเรียน
ง. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียน

4. การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรียกว่าอย่างไร
ก. การแสดงผล
ข. การประมวลผล
ค. การสื่อสารและเครือข่าย
ง. การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

5. ชุดคำสั่งในการทำงานข้อใดต่างจากพวก
ก. การคิดเกรดเฉลี่ย
ข. การประมวลและเครือข่าย
ค. การทำบันทึกรายรับรายจ่าย
ง. การคำนวณน้ำหนักและส่วนสูง

6. อุปกรณ์ใดเหมาะที่จะใช้แสดงผลลัพธ์ในรูปตัวอักษร
ก. ลำโพง
ข. จอภาพ
ค. เครื่องพิมพ์
ง. ถูกทุกข้อ

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกาสื่อสารมีหลายกิจกรรม ยกเว้นข้อใด
ก. การเรียนผ่านดาวเทียม
ข. การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ค. การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

8. ซอฟแวร์มีความสำคัญต่อระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อย่างไร
ก. ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข. เป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้เครื่องทำงาน
ค. ช่วยประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ
ง. เป็นคำแนะนำการใช้โปรแกรมฮาร์ดแวร์

9. การประมวลข้อมูลให้ได้สารสนเทศ เกิดประโยชน์อย่างไร
ก. ได้ข้อมูลใหม่
ข. ใช้ในการตัดสินใจ
ค. ข้อมูลเกิดการเปลี่ยนแปลง
ง. ฝึกทักษะการทำงานให้กับบุคลากร

10. ข้อใด ไม่ใช่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในสารสนเทศ
ก. เมาส์ จอภาพ
ข. แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์
ค. สแกนเนอร์ แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล เครื่องถ่ายเอกสาร

11. บุคลกรของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่อย่างไร
ก. เป็นผู้ใช้งาน
ข. จัดการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ
ง. ถูกทุกข้อ

12. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของนักเรียน คือข้อใด
ก. การใช้ e-learning
ข. การชำระภาษีออนไลน์
ค. ทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ง. การค้นหาตำแหน่งของเรือรบหลวง

13. ข้อใดเป็นการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ก. การส่งธนาณัติ
ข. การติดป้ายโฆษณา
ค. การโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
ง. การเชิญชวนคนมาสมัครเป็นสมาชิก

14. ข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. เล่นเกมพร้อมกันได้หลายคน
ข. ตัดต่อภาพเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ค. ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
ง. นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

15. หนังสือดิจิทัลมีประโยชน์อย่างไร
ก. เปิดใช้ง่ายกว่าหนังสือปกติ
ข. ต่อเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ง่าย
ค. ทันสมัยและไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
ง. เก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จำนวนมาก

16. เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อมนุษย์ ยกเว้น ข้อใด
ก. การเบิกถอนเงินอัตโนมัติ
ข. การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ค. การมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ
ง. การค้นหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน

17. การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ข้อใด ต่าง จากพวก
ก. สมัครงานผ่านทางเว็บไซต์
ข. เส้นทางรถประจำทางออนไลน์
ค. การชำระเงินค่าโทรศัพท์ผ่านเอทีเอ็ม
ง. รายงานอันดับเพลงฮิตจากเว็บไซต์ www. yahoo.com

18. ข้อใด ไม่ใช่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา
ก. การใช้ e-learning
ข. ออกแบบป้ายชื่อโรงเรียน
ค. จัดเก็บข้อมูลนักเรียนในแผ่นดิสก์
ง. การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

19. การค้นตำแหน่งด้วยระบบ GPS มีลักษณะอย่างไร
ก. ใช้สัญญาณวิทยุ
ข. ใช้สายเคเบิลใยแก้ว
ค. ใช้สัญญาณโทรศัพท์
ง. ใช้สัญญาดาวเทียม

20. ข้อใดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง ต่าง จากพวก
ก. ฟังเพลง
ข. ชมภาพยนตร์
ค. เล่นเกมออนไลน์
ง. ร้องเพลงคาราโอเกะ

21. ฮาร์ดแวร์ใดไม่จัดเป็นองค์ประกอบหลักของระบบคอมพิวเตอร์
ก. โมเด็ม
ข. จอภาพ
ค. แป้นพิมพ์
ง. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์

22. อุปกรณ์ใดจัดเป็นคนละประเภทกับเมาส์
ก. ลำโพง
ข. แป้นพิมพ์
ค. สแกนเนอร์
ง. จอภาพแบบสัมผัส

23. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลทั้งหมด
ก. แป้นพิมพ์ ลำโพง เมาส์
ข. สแกนเนอร์ ไมโครโฟน จอภาพ
ค. กล้องดิจิทัล ไมโครโฟน แป้นพิมพ์
ง. กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ ไมโครโฟน

24. ฮาร์ดแวร์ในหน่วยงานประมวลผลกลางทำหน้าที่อย่างไร
ก. ใช้บันทึกโปรแกรมหรือข้อมูล
ข. รับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ค. แสดงผลที่ได้จากการประมวลผล
ง. ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน

25. ชิปไมโครโปรเซสเซอร์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือข้อใด
ก. Pentium
ข. Celeron
ค. AMD
ง. ถูกทุกข้อ

26. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้บันทึกโปรแกรมและข้อมูลคือข้อใด
ก. หน่วยรับข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผล
ค. หน่วยความจำหลัก
ง. หน่วยประมวลผลกลาง

27. หน่วยความจำหลักมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท ได้แก่ ROM และ RAM
ข. 3 ประเภท ได้แก่ ROM RAM CMOS
ค. 2 ประเภท ได้แก่ Static และ Dynamic RAM
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก

28. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ RAM
ก. หน่วยความจำชั่วคราว
ข. เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ติดตั้งอยู่ที่เมนบอร์ด
ค. ใช้บันทึกข้อสนเทศและคำสั่งเริ่มต้นของระบบ
ง. เมื่อปิดเครื่องข้อมูลและโปรแกรมจะลบหายไป

29. หน่วยความจำในข้อใด บันทึกข้อมูลที่ลบหรือแก้ไขไม่ได้แต่อ่านได้
ก. หน่วยความจำรอม
ข. หน่วยความจำแรม
ค. หน่วยความจำซีมอส
ง. หน่วยความจำชั่วคราว

30. จอภาพจัดเป็นฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่อย่างไร
ก. อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
ข. อุปกรณ์แสดงผล
ค. อุปกรณ์แสดงผลที่เป็นรูปภาพเคลื่อนไหว
ง. อุปกรณ์แสดงผลสำหรับการนำเสนอผลงาน

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ล่าสุด 2557
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา
- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

รูปภาพ: ปราบปราม.jpg
[ลบ]

[attachment=437]

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน 2557 งานราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ล่าสุด 2557
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ
- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล
- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์
- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง
- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ
- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน
- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน
- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)
- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3
*
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075


รูปภาพ: อำนวยการ.jpg
[ลบ]
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้