ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ข้อสอบ ช่างอากาศยานการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน งานรัฐวิสาหกิจ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ข้อสอบ ช่างอากาศยานการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน งานรัฐวิสาหกิจ

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-18)
แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ข้อสอบ ช่างอากาศยานการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด


โจทย์ ข้อสอบข้อนี้จะมีคำถาม 5 ข้อ จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1 - ข้อ 5

ข้อมูลจากผลการทดสอบ ระบบการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ ดังต่อไปนี้

- ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง (น้ำมันเตาเกรด C) 550 kg/h

- ปริมาณไอน้ำที่ผลิตได้ 7,000 kg/h

- ความดันไอน้ำ 22.8 kg/cm2g (atg)

- อุณหภูมิไอน้ำยิ่งยวด 324 °C

- อุณหภูมิก๊าซทิ้ง 176 °C

- อุณหภูมิของอากาศที่ทางออกของอุปกรณ์อุ่นอากาศ 136 °C

- อุณหภูมิอากาศภายนอก 25 °C

- การวิเคราะห์อากาศทิ้ง CO2: 14.8 %

Ca = ความร้อนจำเพาะเฉลี่ยของอาคาร = 0.31 kCal/ Nm3 0C

Cg = ความร้อนจำเพาะเฉลี่ยของก๊าซทิ้ง = 0.33 kCal/Nm3. o C

เอนทัลปีของไอน้ำยิ่งยวด = 733.8 kCal/kg

เอนทัลปีของน้ำป้อน = 65 kCal/kg

(CO2) max = 15.7

กำหนดให้เชื้อเพลิงที่น้ำมันเตาเกรด C มีค่าความร้อนสูง HHV = 10,260 kCal/kg

ไฮโดรเจน 12.0% น้ำ 0%1. จงคำนวณหาปริมาณอากาศที่ใช้จริง

ก. 11.0 . 11.2

ค. 11.4 ง. 11.6

ตอบ . 11.2

2. จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในอากาศที่ใช้สันดาป

ก. 513.8 kCal/kg ข. 1,736.0 kCal/kg

. 385.4 kCal/kg ง. 1,558.9 kCal/kg

ตอบ . 385.4 kCal/kg

3. จงคำนวณหาปริมาณก๊าซสันดาปที่ทิ้ง

. 11.8 Nm3/kg ข. 12.0 Nm3/kg

ค. 13.4 Nm3/kg ง. 15.5 Nm3/kg

ตอบ . 11.8 Nm3/kg

4. จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่มีอยู่ในก๊าซสันดาปที่ทิ้งมีค่าเท่าใด

ก. 783 kCal/kg . 588 kCal/kg

ค. 432 kCal/kg ง. 627 kCal/kg

ตอบ . 588 kCal/kg

5. จงคำนวณหาประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำมีค่าเท่าใด

ก. 80.2% ข. 86.0%

. 88.6% ง. 90.5%

ตอบ . 88.6%

โจทย์ ข้อสอบข้อนี้จะมีคำถาม 5 ข้อ จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 6 - ข้อ 10

วัฎจักรแรงคีนหนึ่งทำงานโดยไอน้ำออกจากหม้อไอน้ำ เข้าสู่เครื่องกังหันไอน้ำ ที่ความดัน

P1 = 60 bar, T1 = 500°C ขยายตัวภายในเครื่องกังหันไอน้ำ จนความดันลดลงเหลือ 0.3 bar และผ่าน

เข้าคอนเดนเซอร์ จนกระทั่งไอน้ำทั้งหมดกลายเป็นน้ำอิ่มตัว ส่งผ่านเข้าสู่ปั๊ม และหม้อไอน้ำต่อไป

กำหนดให้ที่ความดัน P1 = 60 bar,T1 = 500°C

hg = 3,421 kJ/kg

sg = 6.879 kJ/kg-K

ที่ความดัน P2 = 0.3 bar

hf = 289 kJ/kg

hfg = 2,336 kJ/kg

sf = 0.944 kJ/kg-K

sfg = 6.823 kJ/kg-K

sg = 7.767 kJ/kg-K

vg = 0.001 m3/kg

6. จงคำนวณหางานที่ได้จากเครื่องกังหันมีค่าเท่าใด

ก. 1,021 kJ/kg . 1,100 kJ/kg

ค. 1,175 kJ/kg ง. 830 kJ/kg

ตอบ . 1,100 kJ/kg

7. จงคำนวณหาปริมาณความร้อนที่ใช้ต้มน้ำมีค่าเท่าใด

ก. 1,021 kJ/kg ข. 2,840 kJ/kg

. 3,126 kJ/kg ง. 2,022 kJ/kg

ตอบ . 3,126 kJ/kg

8. จงคำนวณหาความร้อนที่สูญเสียในคอนเดนเซอร์มีค่าเท่าใด

. -2,032 kJ/kg ข. -1,537 kJ/kg

ค. -1,867 kJ/kg ง. -1,422 kJ/kg

ตอบ . -2,032 kJ/kg

9. จงคำนวณหางานที่ใช้ขับปั๊มมีค่าเท่าใด

ก. -2 kJ/kg . -6 kJ/kg

ค. -4 kJ/kg ง. -8 kJ/kg

ตอบ . -6 kJ/kg

10. จงคำนวณหาประสิทธิภาพของวัฎจักรมีค่าเท่าใด

. 35.0% ข. 30.3%

ค. 40.2% ง. 32.2%

ตอบ . 35.0%

โจทย์ ข้อสอบข้อนี้จะมีคำถาม 5 ข้อ จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 11 - ข้อ 15

เมื่อป้อนอากาศ 15 Nm3 ต่อน้ำมันเตา 1 kg เพื่อให้เกิดการสันดาปอย่างสมบูรณ์ จงหาสิ่งต่อ

ไปนี้ เมื่อกำหนดให้

- กำมะถันในเชื้อเพลิงกลายเป็น SO2 ทั้งหมด

- องค์ประกอบของน้ำมันเตา (%น้ำหนัก)

C: 85.0%

H: 12.5%

S: 2.5%

ค่าความร้อนต่ำของน้ำมันเตา 9,750 kCal/kg


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ช่างอากาศยานการบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แบบทดสอบ Personality  Test
- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(ฟิสิกส์)
- แนวข้อสอบ Power Plant
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบิน (General)
- ความรู้เกียวกับ Airframe
- แนวข้อสอบ Power Plant
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปด้านการบิน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้