ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ สทศ. วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ สทศ. วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-02-05)
คู่มือสอบ (สทศ.) วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11013

1.       การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ  คือข้อใด
ก.  การวัดเชาว์ปัญญา        
ข.  การวัดผลสัมฤทธิ์
ค.  การวัดความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ง.  การวัดความซื่อสัตย์ของนักเรียน
ตอบข้อ  ข.  การวัดผลสัมฤทธิ์2.       การวัดผลนักเรียนจาก พฤติกรรมการแสดงออก คือข้อใด
ก.  การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข.  การวัดผลการสอบระหว่างภาค
ค.  การวัดความกตัญญูของนักเรียน
ง.  การวัดผลการทำแบบฝึกหัด
ตอบข้อ  ค.  การวัดความกตัญญูของนักเรียน3.       การวัดผลการศึกษา  จะมีความคลาดเคลื่อน  เนื่องมาจากสาเหตุ ข้อใด
ก.  คุณภาพของเครื่องมือ
ข.  คุณภาพของนักเรียน
ค.  คุณภาพของนักเรียน
ง.  คุณภาพของสถานศึกษา
ตอบข้อ  ก.  คุณภาพของเครื่องมือ4.       การวัดผลการศึกษาเป็นคะแนนที่ต้องมีหน่วยคงที่  จึงต้องมีการกำหนด ตามข้อใด
ก.  คะแนนมาตรฐานที  (T-score)
ข.  คะแนนมาตรฐานซี  (Z-score)
ค.  คะแนนค่าที  ( T - test)
ง.  คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี
ตอบข้อ  ง.  คะแนนมาตรฐานทีและคะแนนมาตรฐานซี5.       ผลการสอบของนักเรียน ได้คะแนน 27 คะแนน   ครูสามารถสรุปได้ว่า ข้อใด
ก.  นักเรียน  เรียนดี
ข.  นักเรียน  เรียนอ่อน
ค.  นักเรียนต้องปรับปรุง
ง.  ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม
ตอบข้อ  ง.  ต้องนำไปเทียบคะแนนเต็ม6.       การวัดผล  ต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสิ่งที่วัด  ผลที่ได้จากการวัด  คือ ข้อใด
ก.  ระดับคุณภาพ ข.  คะแนน
ค.  ระดับพัฒนาการ            ง.  ผ่านกับไม่ผ่าน
ตอบข้อ  ข.  คะแนน7.       กระบวนการที่นำข้อมูลจากการวัดผล  มาวินิจฉัยตัดสินคุณภาพโดยใช้กฎเกณฑ์
ก.  การทดสอบ     ข.  การวิเคราะห์
ค.  การประเมินผล               ง.  การตัดสินใจ
ตอบข้อ  ค.  การประเมินผล8.       การประเมินผลการศึกษา  เพื่อพิจารณาตัดสินใจอย่างหนึ่งผู้ประเมินผลจึงต้องดำเนินการ ในข้อใด
ก.  มีความมั่นใจในผลประเมิน
ข.  รู้ระดับผลของผู้ถูกประเมินมาแล้ว
ค.  สามารถรู้ผลว่าสอบได้ หรือสอบตก
ง.  มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน
ตอบข้อ  ง.  มีการวัดผลหาหลายครั้งหลายด้าน9.       เพื่อความเจริญงอกงามของผู้เรียน  ข้อใดที่ผู้ประเมินไม่ต้องคำนึงถึงในการประเมินผลการศึกษา
ก.  เจตคติของผู้เรียน           ข.  ค่านิยม  คุณธรรม
ค.  ความสนใจทำงาน         ง.  ความรู้ความเข้าใจ
ตอบข้อ  ค.  ความสนใจทำงาน
10.    ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประเมินการผลการศึกษา
ก.  ข้อมูล                ข. การตัดสินเกณฑ์
ค.  ค่านิยม             ง.  สรุปผล
ตอบข้อ  ค.  ค่านิยม11.    ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสอนโดยทั่วไป ?

ก. กิจกรรม                                                            ข. การทดสอบความรู้เบื้องต้น

ค. การวัดผล                                                          ง. การนำความรู้ไปใช้

ตอบข้อ ค. การวัดผล        

12.    การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นหน้าที่ของใคร ?

ก. ครูใหญ่                                                             ข. ครูวิชาการ

ค. ครูผู้สอน                                                           ง. ครูประจำชั้น

ตอบข้อ ค. ครูผู้สอน

13.    ข้อใดไม่ใช่ การประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียน ?

ก. ประเมินผลก่อนการเรียน                              ข. ประเมินผลระหว่างเรียน

ค. ประเมินผลย่อยก่อนสอบปลายภาค            ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

ตอบข้อ ง. ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน

14.    ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

ก. การประเมินผล คือการทดสอบ                                   

ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

ค. การสอบ คือ การทบทวนบทเรียน                                              

ง. การวัดผล คือ การประเมินผล

ตอบข้อ ข. การทดสอบยึดจุดประสงค์การเรียนเป็นหลัก

15.    การประเมินผลก่อนเรียนใช้ประโยชน์ในเรื่องใดมากที่สุด ?

ก. เพื่อให้การช่วยเหลือที่ถูกต้อง                                     

ข. เพื่อฟื้นฟูความรู้ของนักเรียน

ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน                                               

ง. เพื่อรู้จุดเริ่มต้นในการให้ความรู้ใหม่

ตอบข้อ ค. เพื่อรู้พื้นฐานความรู้ของนักเรียน


จำหน่าย แนวข้อสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สทศ.)
สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ถาม – ตอบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ถาม - ตอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สทศ. วิชาการวัดและประเมินผล ความสำเร็จของลูกค้าคือ ผลงานของเรา thaionline1.com
ความสำเร็จของลูกค้าคือ ผลงานของเรา thaionline1.com
 


จำหน่าย แนวข้อสอบ (สทศ.)วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
แบบทดสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (สทศ.) 
สรุปการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ถาม – ตอบ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
ถาม - ตอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / LINE : busthai01  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้