ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บริษัทขนส่งจำกัด บขส ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บริษัทขนส่งจำกัด บขส ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-08-16)


ชื่อย่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด คืออะไร
ก. ขส.                                                                                 ค. บขส.
ข. ขมส.                                                                             ง. บส.
ตอบ   ค. บขส.
ข้อใดคือเว็ปไซด์ของ บขส.
ก. [url]www.dld.go.th[/url]                                                            ค. [url]www.transport.co.th[/url]   
ข. [url]www.forest.go.th[/url]                                                       ง. [url]www.transport.go.th[/url]
ตอบ   ค. [url]www.transport.co.th[/url]
กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ  บขส. คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพินิจ คำปู่                                                              ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
ข. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร                                            ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ 
ตอบ   ข. นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร
รองผู้จัดการใหญ่ของ  บขส. มีกี่คน
ก. 2  คน                                                                             ค.  4  คน
ข. 3  คน                                                                             ง.  5  คน
ตอบ  ค.  4  คน ได้แก่
1. นายพินิจ คำปู่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
2. นางสาวอรนุช  ภู่วัฒนวนิชย์                 รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ
3. นายสมบัติ  นะนุนา   รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร 
4. นายบุญช่วย  สกุลวิไลเลิศ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาองค์กร
บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อใด
ก.วันที่ 11 กรกฎาคม 2473                                         ข.วันที่ 12 กรกฎาคม 2473        
ค.วันที่ 13 กรกฎาคม 2473                                         ง.วันที่ 14 กรกฎาคม 2473
ตอบ   ค. วันที่ 13 กรกฎาคม 2473        
 
 ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษบริษัท ขนส่ง จำกัด
ก. The Customs  Department
ข. The Transport Company
ค. The Transport Company Ltd.
ง. Company The Transport Ltd.
ตอบ    ค. The Transport Company Ltd.
บริษัท ขนส่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี                                                                            ค. ราชเทวี
ข. ลาดพร้าว                                                                       ง. จตุจักร
ตอบ   ง. จตุจักร
ข้อใดคือพันธกิจของบริษัท ขนส่ง จำกัด
ก. พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง 
ข. รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร 
ค. สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใช้บริการ 
ง. ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ บริษัทขนส่งจำกัด ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบริษัท ขนส่ง จำกัด ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง จำกัด
การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ
- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านเหตุผล_แนวข้อสอบ
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ_แนวข้อสอบ
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- นิติกร

- พนักงานการเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่เดินรถ

- บุคคลากร

- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธิ์
- เจ้าหน้าที่สถิติ

-เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
-นายช่างเทคนิค


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / LINE : busthai01  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ 
ความสามารถด้านเหตุผล
****************************

คำชี้แจง ข้อ 1-5 พิจารณาเลือกคำที่เข้าพวกกับกลุ่มที่กำหนดให้
1. ฟุต เมตร หลา ........................
1) วา  2) กรัม 
3) ลิตร  4) กิโลกรัม
ตอบ  1  ฟุต เมตร หลา และวา เป็นมาตรการวัด แต่ กรัม ลิตร กิโลกรัมเป็นมาตราการชั่งตวง
2. น้อยหน่า แตงโม มะละกอ ....................
1) มะพร้าว  2) ขนุน 
3) เงาะ   4) สับปะรด
ตอบ 2 ขนุนเป็นผลไม้ประเภทเดียวกัน น้อยหน่า แตงโม มะละกอ เนื่องจากใช้เกณฑ์ผลไม้ที่มีเมล็ดภายในมากกว่า 1
3. พริก กระเทียม หัวหอม............................
1) ผักกาดขาว   2) แตงกวา 
3) มะเขือเทศ  4) ตะไคร้
ตอบ 4 พริก กระเทียม หัวหอม ตะไคร้ เป็นพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศ
4. ฆ้อง กลอง ขิม .........................
1) ฉิ่ง  2) กรับ 
3) ระนาด  4) ฉาบ
ตอบ 3 ฆ้อง กลอง ขิม ระนาด  เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นโดยใช้ไม้ตี 1), 2) และ 4) เล่นโดยใช้ตัวเครื่องดนตรีตีกันเอง
5. โต๊ะ เตียง เก้าอี้............................
1) ตู้  2) ตั่ง 
3)  กล่อง  4) ลิ้นชัก
ตอบ 2คำชี้แจง ตั้งแต่  6 - 26 ให้พิจารณาสรุปความจากข้อความที่กำหนดให้ในแต่ละข้อ


6. รถติดเพราะฝนตก แต่วันนี้ฝนไม่ตก ฉะนั้น
1. รถไม่ติด  2. รถอาจจะติด  3. วันนี้ไม่มีฝน  4.  วันนี้แดดจัด
5. สรุปแน่นอนไม่ได้
ตอบ 5
แนวคิด รถติด เพราะฝนตก อาจตีความได้ว่า ถ้าฝนตกแล้วรถติด แต่วันนี้ฝนไม่ตก จึงสรุปแน่นอนไม่ได้   
7. ถ้ามีเงินเขาจะซื้อรถ แต่เขาไม่ซื้อรถ ฉะนั้น
1. เขาไม่มีเงิน 2. เขาไม่อยากขับรถ 3. เขาขับรถไม่เป็น 4. เขาซื้อบ้านก่อนซื้อรถ
5. สรุปแน่นอนไม่ได้
ตอบ 1
แนวคิด  ถ้ามีเงินจะซื้อรถ แต่เขาไม่ซื้อรถ แสดงว่าเขาไม่มีเงิน
 แสดงตามรูปแบบตรรกศาสตร์ได้ดังนี้

8. เมื่อเล็กๆ เขาเป็นคนเรียบร้อย เดี๋ยวนี้เขาเป็นคนเกเร ฉะนั้น
1. คนเรียบร้อยคือคนเกเร  2. คนเรียบร้อยดีกว่าคนเกเร
3. เขาเคยเป็นคนเรียบร้อย  4. เขาเป็นคนเกเรมากๆ
5. สรุปแน่นอนไม่ได้
ตอบ 3
แนวคิด  เมื่อเล็กๆ เขาเป็นคนเรียบร้อย แสดงว่า เขาเคยเป็นคนเรียบร้อยมาก่อนในอดีต 
9. เมือง ก. อยู่เหนือเมือง ข. เมือง ข. อยู่ใต้เมือง ค. เมือง ค. อยู่เหนือเมือง ง. และเมือง ก. อยู่ใต้เมือง ง. ดังนั้นเมืองอะไรอยู่เหนือสุด
1. เมือง ก.  2. เมือง ข.   3. เมือง ค.  ง. เมือง ง.
5. สรุปแน่นอนไม่ได้
ตอบ 3. เมือง ค.
แนวคิด  แสดงแผนผังได้ดังนี้


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ บริษัทขนส่งจำกัด รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558
บริษัทขนส่งจำกัดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558

ประกาศบริษัทขนส่งจำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคลากร ระดับ 4
3. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ระดับ 4
4. นายช่าง ระดับ 4 
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้ากำลัง
- ด้านสถาปัตยกรรม(ก่อสร้าง)
5. ช่างเทคนิค ระดับ 2
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้ากำลัง
- ด้านอิเล็กทรอนิกส์
6. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2
7. พนักงานธุรการ ระดับ 2
8. พนักงานปล่อยรถ ระดับ 1

การรับสมัครสอบ
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์http://job.transport.co.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
รายละเอียดคุณวุฒิ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้