ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด


ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11278
จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- แนวข้อสอบหลักการแก้ปัญหา ผังงานฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
- พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์
- ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวม 5 อัตรา<รับออนไลน์>8-26 กันยายน 2557ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 
สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 
1.1. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1.2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (60 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ 
1.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (40 คะแนน) 
1.4  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม


2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500 - 19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ 

2.1. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบอัตนัยและปรนัย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
2.2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (70 คะแนน) 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
- ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) 

2.3 ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (30 คะแนน) 

2.4 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) 
- ความรู้ในการวิเคราะห์จัดทำนโยบายแผนงาน โครงการ งบประมาณ ตามแนวทางแห่งพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521 
- ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
- ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balanced Scorecard

เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 6.72 MB )

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้