ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ปปส. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด ทุกตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ปปส. สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด ทุกตำแหน่ง

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกตำแหน่ง

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

แนวข้อสอเกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการเงินและบัญชี)
นักวิทยาศาสตร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อื่นๆ
นักวิเคราห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
1. ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส
3. ความสามารถทางด้านเหตุผล 
4. ความสามารถด้านภาษาไทย 
5. แนวข้อสอบ พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  พ.ศ.2534
6. แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
7. แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
8. การเขียนโครงการ
9. การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล (ถาม - ตอบ)
10. แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
11. ความรู้+แนวข้อสอบเรื่องยาเสพติด
12. แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
13. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ ปปส. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.

- ความรู้เรื่องยาเสพติด และ นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

- แนวข้อสอบ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2534

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือความหมายของ “ยาเสพติด”
ก. ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
ข. วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ค. สารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย
ง. ถูกทุกข้อ
2. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรียกโดยย่อว่า
ก. ป.ป.ส. ค. ป.ก.ส.
ข. ปปส. ง. ป.ก.ป.
3. ใครเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ก. นายกรัฐมนตรี ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีจำนวนเท่าใด
ก. 3 คน ค. ไม่เกิน 6 คน
ข. ไม่เกิน 3 คน ง. 6 คน
5. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งจากภาคเอกชนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวนเท่าใด
ก. 2 คน ค. 4 คน
ข. ไม่เกิน 2 คน ง. 3 คน
6. กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี ค. 2 ปี
ข. 4 ปี ง. 3 ปี
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานในกระทรวงใด
ก. กระทรวงสาธารณสุข ค. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง ง. กระทรวงยุติธรรม
8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของ “สำนักงาน ป.ป.ส.”
ก. ดำเนินงานในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของคณะกรรมการตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนด
ข. ประสานนโยบาย แผน งบประมาณและการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ค. ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
ง. ถูกทุกข้อ
9. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ก. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ข. รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ง. ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
10. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ก. กำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ ยาเสพติด
ข. ควบคุมการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องคดีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ค. วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ง. ถูกทุกข้อ
11. การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการหากเจ้าของหรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบการไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้วคณะกรรมการจะดำเนินการอย่างไร
ก. สั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ค. ปรับเงินสถานประกอบการ
ข. สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
12. จากข้อ 11 คณะกรรมการมีอำนาจสั่งปิดสถานประกอบการแห่งนั้นชั่วคราว หรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจนั้นไม่เกินครั้งละกี่วัน
ก. 7 วัน ค. 15 วัน
ข. 20 วัน ง. 30 วัน
13. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการและเจ้าพนักงาน
ก. ค้นบุคคล หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ข. จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ค. ยึดหรืออายัดยาเสพติดที่มีไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
14. เจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องเป็นผู้ใด หากเป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตก
ก. ข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ขึ้นไป
ข. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ค. ข้าราชการทหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับกองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ง. ถูกทุกข้อ


แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ไว้ ณ วันใด
ก. ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ค. ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
ข. ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ง. ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
ตอบ ข.๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
2. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. 30 วัน ค. 90 วัน
ข. 60 วัน ง. 180 วัน
ตอบ ค. 90 วัน
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีกี่ฉบับ
ก. 2 ฉบับ ค. 4 ฉบับ
ข. 3 ฉบับ ง. 5 ฉบับ
ตอบ ค. 4 ฉบับ ได้แก่
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๑)
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๓
4. “วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่าอย่างไร
ก. สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย
ข. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ
ค. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
ตอบ ง.ถูกทั้ง ข และ ค
“วัตถุออกฤทธิ์” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5. สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย คืออะไร
ก. วัตถุออกฤทธิ์ ค. วัตถุตำรับ
ข. วัตถุตำรับยกเว้น ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ค. วัตถุตำรับ
“วัตถุตำรับ” หมายความว่า สิ่งปรุงไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใด ที่มีวัตถุออกฤทธิ์รวมอยู่ด้วย ทั้งนี้รวมทั้งวัตถุออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเป็นวัตถุสำเร็จรูปทางเภสัชกรรม ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้แก่คนหรือสัตว์ได้
“วัตถุตำรับยกเว้น” หมายความว่า วัตถุตำรับที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ได้รับการยกเว้นจากมาตรการควบคุมบางประการสำหรับวัตถุออกฤทธิ์ที่มีอยู่ในวัตถุตำรับนั้น
6. ข้อใดคือความหมายของคำว่า “เสพ”
ก. การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ด้วยวิธีการกิน
ข. การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ด้วยวิธีการสูดดม
ค. การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ด้วยวิธีการฉีด
ง. การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือทางใด
ตอบ ง. การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือทางใด
“เสพ” หมายความว่า การรับวัตถุออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายโดยรู้อยู่ว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ไม่ว่าด้วยวิธีใดหรือทางใด
“ติดวัตถุออทธิ์”หมายความว่า เสพเป็นประจำติดต่อกันจนตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุออกฤทธิ์นั้น โดยสามารถตรวจพบสภาพเช่นว่านั้นได้ตามหลักวิชาการ
7. ใครเป็นรักษาการตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตอบ ก.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นกับออกประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
8. ใครมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์
ก. ปลัดการกระทรวงสาธารณสุข ค. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ง. คณะกรรมกาวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ตอบ ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) ระบุชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ว่าวัตถุออกฤทธิ์ใดอยู่ในประเภท ๑ ประเภท ๒ ประเภท ๓ หรือประเภท ๔
(๒) กำหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบคุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)
(๓) เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ตาม (๑)
(๔) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามมิให้ผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง
(๔ ทวิ) ระบุชื่อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ซึ่งอนุญาตให้ผลิตเพื่อส่งออกและส่งออกได้
(๕) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องมีคำเตือนหรือข้อควรระวังเป็นหนังสือหรือเป็นภาพ ให้ผู้ใช้ระมัดระวังตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
(๖) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องแจ้งกำหนดสิ้นอายุไว้ในฉลาก
(๗) ระบุวัตถุตำรับให้เป็นวัตถุตำรับยกเว้น
(๗ ทวิ) กำหนดปริมาณการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ตามมาตรา ๑๐๖ ทวิ
(๘) ระบุชื่อและประเภทวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามนำเข้าไปยังประเทศหนึ่งประเทศใดตามมาตรา ๘๓
(๙) ระบุสถาบันของทางราชการตามมาตรา ๑๕ (๒) มาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๖๓ (๓)
(๑๐) กำหนดสถานพยาบาลผู้ติดวัตถุออกฤทธิ์
(๑๑) กำหนดระเบียบข้อบังคับเพื่อควบคุมการรักษาพยาบาลและระเบียบวินัยสำหรับสถานพยาบาล
9. พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ มีกี่หมวด กี่มาตรา
ก. 10 หมวด 119 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ข. 11 หมวด 119 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ค. 12 หมวด 110 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ง. 12 หมวด 119 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
ตอบ ง.12 หมวด 119 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
หมวด ๑ คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หมวด ๒ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์
หมวด ๓ หน้าที่ของผู้รับอนุญาต
หมวด ๔ หน้าที่ของเภสัชกร
หมวด ๕ วัตถุออกฤทธิ์ปลอม วัตถุออกฤทธิ์ผิดมาตรฐาน และวัตถุออกฤทธิ์เสื่อมคุณภาพ
หมวด ๖ การขึ้นทะเบียนวัตถุตำรับ
หมวด ๗การโฆษณา
หมวด ๘ พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด ๙ การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๑๐ มาตรการควบคุมพิเศษ
หมวด ๑๑การค้าระหว่างประเทศ
หมวด ๑๒บทกำหนดโทษ
10. ใครเป็นประธานใน “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท”
ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ง. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตอบ ก. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๗๑๐ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้แทน อัยการสูงสุดหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี ค. 4 ปี
ข. 3 ปี ง. 5 ปี
ตอบ ก. 2 ปี
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้


12. ใครมีอำนาจในการพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การเพิกถอนทะเบียนวัตถุตำรับ หรือการเพิกถอนวัตถุตำรับยกเว้น
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ข. คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ค. เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ ข. คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปปส.

1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก. ป.ป.ส. ค. ค.ป.ส.
ข. ปปส. ง. ปปย.
2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ก. http://[url]www.sso.go.th[/url] ค.http:// www. pacc.go.th
ข. http://www.mol.go.th ง.http:// [url]www.oncb.go.th[/url]
3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ก. Officeof the Auditor General
ข. Office of the Nacortics Control Board
ค. Office of Public Sector Anti-CorruptionCommission
ง. Office of Anti-Corruption CommissionPublic Sector
4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งอยู่ที่ใดของกรุงเทพมหานคร
ก. รังสิต ค. ราชเทวี
ข. หลักสี่ ง.พญาไท
5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ก. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๖
ข. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ 
ค. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ง. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ 
6. ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ก. เป็นหน่วยงานในการควบคุมตรวจสอบและกำกับตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ค. เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือพันธกิจของป.ป.ส.
ก. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ข. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
ค. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ง. ถูกทุกข้อ
8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส.
ก. เลขาธิการ ป.ป.ส.
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ค. ผู้อำนวยการสพส.
ง. นายกรัฐมนตรี
9. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ค. 15 พฤศจิกายน 2519
ข. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ง. 16 พฤศจิกายน 2519
10. ก.ป.ส. คือ
ก. คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
ค. คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด
ง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
11. ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สังกัดกระทรวงใด
ก.กระทรวงการคลัง ค. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงยุติธรรม ง.กระทรวงกลาโหม
12. ใครคือเลขาธิการป.ป.ส. คนปัจจุบัน (2555)
ก. นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ข. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ง. นายมณเฑียร เจริญผล
13. ใครคือเลขาธิการป.ป.ส. คนแรก
ก. นายประมุข สวัสดิมงคล ค.พล.ต.ต. ชวลิต ยอดมณี
ข. พล.ต.ต.เภา สารสิน ง.พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
14. ใครไม่ได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ป.ป.ส.ในปัจจุบัน (2555)
ก. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ค. นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์
ข. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ง. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ ปปส. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.

- ความรู้เรื่องยาเสพติด และ นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

- แนวข้อสอบ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2534

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ปปส. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.

- ความรู้เรื่องยาเสพติด

- การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ 

- แนวข้อสอบการแปลภาษาอังกฤษ

- การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

- เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

- การสอบสัมภาษณ์

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกัน
ก. โคเคน แอมเฟตามีน ใบกระท่อม
ข. ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
ค. ยาเค ยาอี ยาดีไซน์เนอร์
ง. บุหรี่ ทินเนอร์ ไวน์
2. สารเสพติดที่เรียกว่า(A) เหล้าแห้ง และ (B) แสตมป์มฤตยู จัดอยู่ในสารเสพติดประเภทใด
ก. (A) สารกดสมอง (B) สารกระตุ้นสมอง
ข. (A) สารหลอนประสาท (B) สารกดสมอง
ค. (A) ยานอนหลับ (B )สารหลอนประสาท
ง. (A) สารกระตุ้นประสาท ( B)ยานอนหลับ
3. สารเสพติดประเภทกดสมองที่ร้ายแรงที่สุด คือ
ก. มอร์ฟีน
ข. โคเคน
ค. ยาเค
ง. เฮโอีน
4. ข้อใดเป็นผลของยาอีต่อระบบต่างๆของร่างกาย
ก. กดประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกมึนชา อาการเจ็บป่วยต่างๆหายไป
ข. สมองเสื่อมทำลายเส้นประสาทสมองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสารสื่อประสาท
ค. ตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะเสียงดัง มีอาการง่วงนอน
ง. สมองทำงานน้อยลง คลุ้มคลั่ง พูดไม่ชัด เดินโซเซ
5. กัญชาจัดเป็นสารเสพติดประเภทใด และมีสารชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา
ก. สารกระตุ้นสมอง โคเคน
ข. สารกดสมอง มอร์ฟีน
ค. สารหลอนประสาท ยาอี
ง. สารระเหย ฝิ่น
6. สารเสพติดชนิดใดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง
ก. ฝิ่นและกัญชา
ข. กระท่อมและบุหรี่
ค. กัญชาและบุหรี่
ง. ฝิ่นและกระท่อม
7. ผลึกน้ำแข็งเป็นชื่อของสารเสพติดชนิดใด และจัดอยู่ในสารประเภทใด
ก. แอมเฟตามีน สารกระตุ้นประสาท
ข. น้ำมันเบนซิน สารระเหย
ค. แวเลี่ยม ยานอนหลับ
ง. แอลเอสที สารหลอนประสาท
8. สารเสพติดกลุ่มใดจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีพวกไฮโดรคาร์บอน
ก. วิสกี้ เบียร์ ไวน์
ข. โบรไมต์ เซโคนาล ฟีโนบาร์บ
ค. โคเดอิน เมธาโตน เพธิดิน
ง. ทินเนอร์ แลกเกอร์ น้ำยาล้างเล็บ
9. สารเสพติดชนิดใดได้รับฉายาว่า "ฆาตรกรเงียบ"
ก. ยาเค ยาอี แอลเอสดี
ข. ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน
ค. แอมเฟตามีน โคเคน กระท่อม
ง. เบียร์ ไวน์ เหล้า
10. วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดคือข้อใด
ก. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม
ข. การป้องกันสังคม,การป้องกันตัวเอง
ค. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม,การป้องกันตนเอง
ง. การป้องกันชุมชน,การป้องกันตนเอง,การป้องกันครอบครัว
11. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของยาเสพติดที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
ก. ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น
ข. มีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลา
ค. สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสดชื่น อารมณ์ดี
ง. เมื่อถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพ จะทำให้เกิดอาการขาดยา
12. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งยาเสพติดตามลักษณะ
ก. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ข. แบ่งตามแหล่งกำเนิด
ค. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก
ง. แบ่งตามขนาดน้ำหนัก
13. เฮโรอีน เป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดอยู่ในประเภทใด
ก. ประเภท 1 ข. ประเภท 2
ค. ประเภท 3 ง. ประเภท 4
14. เฮโรอีน เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
15. กัญชาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
16. ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทใด
ก. โคเคน ข. แอลเอสดี
ค. แอมเฟตามีน ง. ดีเอ็มที
17. ยาบ้าออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. ออกฤทธิ์ผสมผสาน ง. หลอนประสาท
18. ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้เสพยาบ้า
ก. อ่อนเพลีย ข. ประสาทตึงเครียด
ค. ใจสั่น ง. หัวใจเต้นเร็ว
19. ยาบ้าเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดอยู่ในประเภทใด
ก. ประเภท 1 ข. ประเภท 2
ค. ประเภท 3 ง. ประเภท 4
20. กัญชาเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จัดอยู่ในประเภทใด
ก. ประเภท 2 ข. ประเภท 3
ค. ประเภท 4 ง. ประเภท 5
21. บุหรี่ออกฤทธิ์ต่อจิตประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
22. เอธิลแอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
23. ฝิ่นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
24. มอร์ฟีนออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
ก. กดประสาท ข. กระตุ้นประสาท
ค. หลอนประสาท ง. ออกฤทธิ์ผสมผสาน
25. ข้อใดไม่ใช่วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด
ก. ชอบมั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ข. ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยผิดปกติ
ค. อารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียว ไม่มีเหตุผล
ง. มีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงาน
26. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิด การติดยาเสพติด
ก. พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันให้ลูกเห็น
ข. พ่อแม่ไม่เข้าใจในตัวลูก
ค. มีเวลาให้กับลูกไปไหนไปกันทั้งครอบครัว
ง. ปัญหาทางการเงิน
27. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อการติดยาเสพติด
ก. สุขภาพทรุดโทรม ข. มีความขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำเสมอ
ค. เป็นอาชญากรถูกลงโทษตามกฎหมาย ง. เป็นที่เกียจคร้านทางสังคม
28. ข้อใดไม่ใช่ระยะของการถอนยา
ก. ระยะมีอาการขาดยา ข. ระยะฝ่าฟันอุปสรรค
ค. ระยะพักผ่อน ง. ระยะปรับตัว
29. เทคนิคการหยุดความคิดฟุ้งซ่าน ที่ใช้ได้ผลคือวิธีใด
ก. การสวดมนต์ ข. การพักผ่อน
ค. วิ่ง แอโรบิก ง. ฝึกการผ่อนคลาย
30. การฟื้นฟูสภาพที่ป้องกันการกลับมาเสพยาอีก คือ
ก. ปรึกษาเพื่อน ข. รับประทานอาหารและน้ำให้มาก
ค. พักผ่อนให้มาก ๆ ง. หยุดความคิดทั้งหมดที่จะกลับไปเสพยา
31. ข้อใดเป็นการป้องกันการติดยาเสพติดที่เริ่มต้นจากครอบครัว
ก. ช่วยกันสร้างความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด
ข. สร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจในครอบครัว
ค. ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัด
ง. คบเพื่อนที่ดีไม่ชักชวนกันไปสู่อบายมุขและสิ่งเสพติด
32. แนวทางการป้องกันยาเสพติดประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประเภท คืออะไร
ก. ตัวบุคคล – ยา – เพื่อน ข. ตัวบุคคล – ยา – การศึกษา
ค. ตัวบุคคล – สิ่งแวดล้อม - เพื่อน ง. ตัวบุคคล – ยา – สิ่งแวดล้อม

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้