ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)

1. กรมสรรสามิตจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

. 17 กุมภาพันธ์ 2485 . 17 กุมภาพันธ์ 2475 

. 17 กุมภาพันธ์ 2502 . 17 กุมภาพันธ์ 2474 

2. โรงงานในข้อใดไม่ได้สังกัดกรมสรรสามิต

. โรงงานสุรา . โรงงานยาสูบ

. โรงงานไพ่ . โรงงานปุ๋ย

3. กรมสรรสามิตสังกัดกระทรวงใด

. กระทรวงคมนาคม

. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

. กระทรวงการคลัง

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร

. กิตติรัตน์ ณ ระนอง . น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

. กรณ์ จาติกวณิช . จุติ ไกรฤกษ์ 

5. อธิบดีกรมสรรสามิตคนปัจจุบัน คือใคร

. นายธรรมศักดิ์ ลออเอี่ยม . นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ง. นางรัตนา กิจวรรณ

6. การคืนเงินภาษีรถยนต์คันแรกเริ่มประกาศใช้เมื่อใด

. 9 สิงหาคม 2554 . 16 กันยายน 2554

. 1 ตุลาคม 2554 . 4 ธันวาคม 2554

7. รถยนต์ที่ได้คืนเงินภาษี(อีโคคาร์)ต้องมีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกินเท่าใด

. 1,500 ซีซี . 1,600 ซีซี 

. 1,800 ซีซี . 2,000 ซีซี 

8. ข้อใดคือพันธกิจของกรมสรรสามิต

. จัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและโปร่งใส

. สนับสนุนการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิถาพ

. ถูกทุกข้อ

9. ภาษีสรรพสามิต จะจัดเก็บในสินค้ากลุ่มใด

. สินค้าที่บริโภคแล้วอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี

. สินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือย

. สินค้าและบริการที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากกิจการของรัฐ

. ถูกทุกข้อ

10. ที่ทำการกรมสรรพสามิต ตั้งอยู่ในเขตใดของกรุงเทพมหานคร

.เขตพระนคร

. เขตบางเขน

. เขตบางรัก

. เขตดุสิต

11. เว็บไซต์ของกรมสรรสามิต มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.excise.net[/url]

. [url]www.excise.com[/url]

. [url]www.excise.go.th[/url]

. [url]www.excise.org[/url] 

12. เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mict[/url] thai.go.th

. [url]www.mof.org[/url]

.[url]www.mict.org[/url]

. [url]www.mof.go.th[/url]

13. กรมสรรสามิตมีชื่อภาษาอังกฤษว่า

. The Customs Department . The Revenue Department

. The Excise Department . Public Debt Management Office

ตอบ ค. The Excise Department

14. หน่วยงานใดสังกัดกระทรวงการคลัง

. กรมธนารักษ์

. กรมศุลกากร

. กรมสรรพสามิต

. ถูกทุกข้อ

15. สินค้าใดต่อไปนี้ที่กรมสรรสามิตไม่ได้จัดเก็บภาษี

. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ยาสูบ . แก้วเลดคริสตัล รถจักรยานยนต์

. แบตเตอรี่ น้ำหอม . เทียนไข ยากันยุง


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

- หน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต

- สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ถาม - ตอบ เกี่ยวกับระเบียบงานสารบัญ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1343

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12351

คู่มือเตรียมสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1390

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12642

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12688

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมสรรพสามิต ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12351
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบพนักงานสรรพสามิต ทุกจังหวัด ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2044คู่มือเตรียมสอบพนักงานสรรพสามิต (ลูกจ้างชั่วคราว) ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2667
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ปวช.  ปวส. กรมสรรพสามิต


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้