ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักข่าวปฎิบัติการ (ด้านปฎิบัติและวิเคราะห์วิจัย) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- สรุปสาระสำคัญระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- สรุปเรื่องข่าวกรอง

- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือการทหาร

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานการข่าว  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย

การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก  ปี 2557

แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคม ปี 2557

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

- หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

- สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน ข่าวไทย และทั่วโลก  ปี 2557

สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**

1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบ นักข่าวปฎิบัติการ(ด้านคอมพิวเตอร์) ล่าสุด

คู่มือสอบ นักข่าวปฎิบัติการ(ด้านคอมพิวเตอร์) ล่าสุด

ข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

1.มาตราที่ 14 ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางทาไม่เกินกี่ปี
ก. 18 ปี ข. 10 ปี
ค. 15 ปี ง. 7 ปี
red; ">****************************************************************************
2. พรบคอมพิวเตอร์หมวดที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข.ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ง.ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
****************************************************************************
3.พรบ คอมพิวเตอร์มีกี่หมวด
ก. 1 หมวด ข. 2 หมวด
ค. 3 หมวด ง. 4 หมวด
****************************************************************************
4.
พรบคอมพิวเตอร์หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข.ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ง.ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
****************************************************************************
5.
มาตราที่ 8 มีฐานความผิด คือ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วมีโทษจำคุกกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 5 ปี
****************************************************************************
6.
มาตราที่ 15 มีฐานความผิด คือการตัดต่อภาพผู้อื่น มีโทษจำคุก 3ปี ปรับไม่เกิน เท่าไร
ก. 2 แสนบาท ข. 4 แสนบาท
ค. 5 แสนบาท ง. 6 แสนบาท
**************************************************************************** 

7. พรบ คอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 10 มาตรา ข. 20 มาตรา
ค. 30 มาตรา ง. 40 มาตรา
****************************************************************************
8.
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายความว่าอย่างไร
ก. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
ค. ถูกทั้งข้อก และข้อ ข
ง. ไม่มีข้อถูก
****************************************************************************
9. ผู้ให้บริการหมายความว่าอย่างไร
ก. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
ข. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ค. ถูกเฉพาะข้อ ข
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************************************
10. สรุปฐานความผิดและโทษทั้งหมดที่มีความรุนแรง มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 6 มาตรา ข. 8 มาตรา
ค. 10 มาตรา ง. 11 มาตรา
****************************************************************************
11.
มาตราที่ 12 มีความผิดว่าด้วยการจำหน่าย/เผยแผ่ชุดคำสั่ง โทษจำคุกสูงสุดกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
****************************************************************************

12.
มาตราที่ 6 ฐานความผิดว่าด้วยล่งรู้มาตรการป้องกัน มีโทษจำคุกทั้งหมดกี่เดือน
ก. 3 เดือน ข. 6 เดือน
ค. 7 เดือน ง. 8 เดือน
****************************************************************************
13.
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือใคร
ก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ข. ทักษิณ ชินวัตร
ค. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา ง.ตำรวจแห่งชาติ
****************************************************************************
14.มาตราที่ 10 มีความผิดฐานการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกไม่เกินกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี
ค. 5 ปี ง.6 ปี
****************************************************************************
15. มาตราที่ 13 มีความผิดฐานการเผยแผ่ข้อมูลอันไม่เหมาะสม มีโทษไม่เกินกี่ปี
ก.1-4 ปี ข.1-5 ปี
ค. 2-4 ปี ง. 2-5 ปี
****************************************************************************
16.โทษในมาตราที่เท่าไรที่มีความรุนแรงจนต้องประหารชีวิต
ก.มาตราที่11 ข. มาตราที่ 8
ค. มาตราที่ 13 ง. มาตราที่ 12
****************************************************************************
17. มาตราไหนที่มีการต้องโทษมากที่สุด
ก.มาตราที่11 ข. มาตราที่ 8
ค. มาตราที่ 13 ง. มาตราที่ 12
**************************************************************************** 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบความรู้การต่างประเทศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน

- แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือการทหาร

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่ง

ข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์ พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย

แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฉบับแรกเริ่มใช้เมื่อปีใด
ก.  พ.ศ. 2515    ข. พ.ศ. 2517
ค.  พ.ศ. 2519    ง.  พ.ศ. 2521

2.    ใครเป็นผู้ลงมติให้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
ก. นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์    
ข. พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ค.  นายชัย ชิดชอบ
ง. นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ

3.    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศใช้ใน
        ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่เท่าใด
         ก.  13 มีนาคม พ.ศ. 2552
         ข.  3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
         ค.  23 มีนาคม พ.ศ. 2552
         ง.  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
“ที่สงวน”ตามความหมายของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 หมายถึงที่ใด
ก. สิ่งปลูกสร้างสำหรับป้องกันประเทศ
ข.  ชุมทางรถไฟ
ค.  สิ่งอื่นๆ ที่ กรช. กำหนด
ง.  ถูกทุกข้อ

4.    องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 คือข้อใด
ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ข.  กองบัญชาการกองทัพไทย
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.  ถูกทุกข้อ

5.    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สังกัดหน่วยงานใด
ก.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ข.  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค.  กระทรวงกลาโหม
ง.  ตำรวจสันติบาล

6.    ชั้นของความลับทางราชการแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น
ข.  3 ชั้น
ค.  4 ชั้น
ง.  5 ชั้น

7.    การทำลายเพื่อทำให้เสียหายต่อทรัพย์สินหรือรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติการ รวมถึงการประทุษร้ายต่อบุคคลเพื่อให้เกิดความปั่นป่วน เรียกว่า
ก.  การรักษาความปลอดภัย
ข.  การจารกรรม
ค.  การก่อวินาศกรรม
ง.  การบ่อนทำลาย

8.    ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการนโยบายรรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ข.  ปลัดกระทรวงกลาโหม
ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด

9.    “กรช.”คือหน่วยงานในข้อใด
ก. กรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ    
       ข.  คณะกรรมการนโยบายรรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
       ค. กรมรักษาดินแดนภายในชาติ    
       ง.  ไม่มีข้อถูก
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 2 ประกาศในราชจานุเบกษาเมื่อใด
ก.  13 มีนาคม พ.ศ. 2554    ข.  13 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ค. 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554    ง.   23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

10.    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2554  ให้แก้ไขเรื่องใดในฉบับที่ 1 พ.ศ.2552
ก.  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    ข.  หน้าที่ของ กรช.
ค. ระดับชั้นของความลับ                           ง.  คณะกรรมการนโยบายรรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

11.    ที่เป็นความต้องการของทางราชการได้ถูกครอบครองหรือได้ทราบโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เรียกว่า
ก.  การบ่อนทำลาย    ข.  การรั่วไหล
ค.  การรั่วถึง    ง.  ที่สงวน

12.    ความมุ่งหมายของระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ข้อใดไม่ใช่
ก.  เพื่อพิทักษ์รักษาและป้องกันสิ่งที่เป็นความลับทางราชการ
ข.  ป้องกันการจารกรรมทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกราชการ
ค.  ป้องกันรักษาไว้ซึ่งข้อมูลทางธุรกิจการค้าของบริษัท
ง.  พิทักษ์รักษาและป้องกันการก่อวินาศกรรมแก่บุคคล สิ่งของ

13.    อะไรคือหลักการรักษาความปลอดภัย
ก.  การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความลับของทางราชการ ต้องจำกัดให้ทราบเท่าที่จำเป็น
ข.  การรักษาความปลอดภัยที่ดีนั้นจะต้องมีจุดอ่อนน้อยที่สุด
ค.  ต้องมีการสอดส่องและตรวจสอบมาตรการที่วางไว้เป็นประจำ
ง.  ถูกทุกข้อ

14.    ประเภทของการรักษาความปลอดภัย มีกี่ประเภท
ก.  1 ประเภท    ข.  2 ประเภท
ค. 3  ประเภท    ง.  4 ประเภท
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบเก่า
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1. หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ                                          ค. นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ์
ข. นายปลอดประสพ สุรัสวดี                                        ง. นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์
ตอบ  ค.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์  เริ่มวาระ  7 ธันวาคม พ.ศ. 2551 สิ้นสุดวาระ  4 ตุลาคม พ.ศ. 2555
พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ (รักษาการ)
2. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ก. 6   ชนิด                                                                       ค. 4  ชนิด
ข. 5  ชนิด                                                                         ง. 3  ชนิด
ตอบ   ก. 6   ชนิด  ได้แก่   1. หนังสือภายนอก 2.  หนังสือภายใน 3.  หนังสือประทับตรา  4.  หนังสือ สั่งการ 5.หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
3. ศอ.บ.ต.  ตั้งอยู่จังหวัดใด
ก. สงขลาค. ปัตตานี
ข. ยะลาง. นราธิวาส
ตอบ   ข.ยะลา
4. วิคเตอร์บูธ  เป็นคนชาติใด
ก. รัสเซียค. อังกฤษ
ข. อินโดนิเซียง. อิตาลี
ตอบ   ก.รัสเซีย
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยมีชื่อย่อว่าอะไร
ก. กคบ.ค. กจอ.
ข. กบน.                                                                              ง. กบอ.
ตอบ   ง.กบอ.
6. หมู่เกาะใดที่มีข้อพิพาทกันระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
ก. เกาะดอกท้อ                                                                  ค.เกาะเซนกากุ หรือเกาะเตียวหยู
ข. เกาะโคโลอาน                                                             ง. เกาะจินเหมิน
ตอบ   ค.เกาะเซนกากุ หรือเกาะเตียวหยู
7. อาเซียน 2015 คือ
ก. การเปิดเสรีการค้าจีนและยุโรป                                ค. การเปิดเสรีการค้าในจีน
ข. การเปิดเสรีการค้าในเอเชีย                                        ง.การเปิดเสรีการค้าในยุโรป
ตอบ   ก.การเปิดเสรีการค้าจีนและยุโรป
8. 8  บิต  เท่ากับอะไร
ก. 1  ไบท์                                                                        ค. 1   กิโลไบท์
ข. 1,024  ไบท์                                                                ง.  1  กิกะไบท์
ตอบ   ก. 1  ไบท์
9. หน่วยงานของรัฐที่เป็นมหาชน คือ
ก. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                 ค. องค์การสื่อสารมวลชน
ข. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย                ง. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตอบ  ค. องค์การสื่อสารมวลชน
หน่วยงานของรัฐแบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
องค์การมหาชน หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เป็นนิติบุคคลและมีความสัมพันธ์กับรัฐ รัฐจัดตั้ง ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐหรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้  และรัฐมีอำนาจบริหารจัดการ การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ  บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  วิธีดำเนินการไม่ใช้อำนาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา  ไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ
10. ปัจจุบันรัฐสภา  ประกอบด้วย  ส.ส. แบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อกี่คน
ก. ส.ส.แบบแบ่งเขต 500 แบบบัญชีรายชื่อ 200 คน
ข. ส.ส.แบบแบ่งเขต 400 แบบบัญชีรายชื่อ 80 คน
ค. ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน
ง. ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
ตอบ   ง. ส.ส.แบบแบ่งเขต 375 แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
รัฐสภา   จำนวนสมาชิก  (650  คน) ประกอบด้วย
1.สภาผู้แทนราษฎร(500  คน)
2.วุฒิสภา  (150  คน)
สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิก  500  คน 
1.เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   375  คน
2.ระบบบัญชีรายชื่อ  125  คน

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำนวน 10 อัตรา วันที่ 20 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558

ประกาศสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งนักการข่าวปฏิบัติการ (ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์ ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 9 กันยายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nia.job.thai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้