ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ (3 สิงหาคม 2555)

หัวหน้าส่วนราชการที่อนุมัติหนังสือครบกำหนดทำลายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ค. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข. จเรตำรวจแห่งชาติ ง. อธิบดีกรมตำรวจ

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรหัสตัวพยัญชนะ คือ
ก. สตช. ค. ตรช.

ข. ตช. ง. ตร.

3. กระดาษชนิดใดให้ใช้กระดาษขนาด A4 หรือขนาด A5 พิมพ์ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 ซม. ด้วยหมึกสีดำอยู่มุมบนด้านซ้าย

ก. กระดาษบันทึกข้อความ ค. กระดาษปอนด์ขาว

ข. กระดาษตราครุฑ ง. กระดาษชนิดใดก็ได้

4. กระดาษชนิดใดให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซม. ด้วยหมึกสีดำ หรือทำเป็นครุฑดุน ที่กึ่งกลางส่วนบนของกระดาษ

ก. กระดาษบันทึกข้อความ ค. กระดาษปอนด์ขาว

ข. กระดาษตราครุฑ ง.กระดาษสีขาวหรือสีน้ำตาล 

5. ข้อใด ไม่ใช่ รายละเอียดของหนังสือประทับตรา

ก.การขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ข.การเตือนเรื่องที่ค้าง

6. ค. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร ถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการปฏิบัตินอกเหนือจากระเบียบงานสารบรรณ ต้องขอทำความตกลงกับใคร

ก. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ค.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. อธิบดีกรมตำรวจ ง.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่กำหนดของหน่วยงานใด

ก.การสื่อสารแห่งประเทศไทย ค. กระทรวงการคลัง

ข. ไปรษณีย์ ง. สำนักงานขนส่ง
ใครเป็นคนลงชื่อใต้รูปถ่าย ในหนังสือรับรอง

ก. นายทะเบียน ค.ผู้ให้การรับรอง

ข. ผู้ขอหนังสือรับรอง ง. ไม่มีข้อถูก
ข้อใดคือการรับรองรายงานการประชุมที่ผิด

ก. จัดทำและแจกเป็นเอกสารรับรองรายงานการประชุม

ข. รับรองโดยการแจ้งเวียนรายงานการประชุม

ค. อ่านสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง 

ง. ติดบอร์ดไว้ให้คนมาอ่านเอง
การทำลายหนังสือ เกี่ยวข้องกับอะไร

ก. อายุหนังสือ ค.ปีปฏิทิน

ข. หน่วยงานที่ทำลายหนังสือ ง.ระยะเวลา
หนังสือการเงิน หากจะทำลายก่อน 10 ปี หรือ 5 ปี ต้องทำอย่างไร

ก. ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข. ทำความตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค. ขออนุญาตกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

7. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องมีตำแหน่งใด

ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย

ข. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ค. หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้บริหารขึ้นไปหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ง.หัวหน้าส่วนราชการตำแหน่งใดก็ได้
ขนาดซอง
ชนิดใดใช้สำหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 

ก. ซองขนาด C4 ค.ซองขนาด C6

ข. ซองขนาด C5 ง.ซองขนาดดีแอล
ซองขนาดใดให้ใช้กระดาษขนาด
110 มิลลิเมตร-220 มิลลิเมตร 

ก. ซองขนาด C4 ค.ซองขนาด C6 พับ 4

ข. ซองขนาด C5 พับ 2 ง.ซองขนาดดีแอล พับ 3
ผู้ที่ประธานในที่ประชุมเชิญมา

ก. ผู้มาประชุม ค. ผู้เข้าร่วมประชุม

ข. ผู้รับฟังการประชุม ง. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554

- แนวข้อสอบตำรวจสายำนวยการ (5 สิงหาคม 2555)

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้