ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการสัตว์ทหารบก ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการสัตว์ทหารบก ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-10-25)

1. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด


ก. นครราชสีมา ข. นครนายก


ค. นครปฐม ง. สระบุรี


2. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ คือใคร


ก. พันเอก ชัยนรงณ์ สะสมทรัพย์ ข. พันเอก นิตินัย ภีมะโยธิน


ค. พลโท เด่นชัย นิติธาดา ง. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์


3. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งขึ้นเมือใด


ก. พ.ศ. 2502


ข. พ.ศ. 2504


ค. พ.ศ. 2506


ง. พ.ศ. 2508


4. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนปัจจุบันคือใคร


ก. พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม ข. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์


ค. พลโทนายสือ ล้ออุทัย ง. พันเอก เริงชัย กาญจนารมย์


5. คำขวัญ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก คือข้อใด


ก. ประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติ


ข. มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ


ค. คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย


ง. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการผลิตสัตว์


7. พระบิดาเหล่าทหารการสัตว์ คือใคร

ก. พลโทกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ข. พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม


ค. พันตรี หลวงอัศดรผดุง ง. พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ


7. ปัจจุบันสัตว์ชนิดใดมีการฝึกมากที่สุดใน กรมการสัตว์ทหารบก


ก. ช้าง ข. นกพิราบ


ค. สุนัข ง. ม้า


8. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนแรกคือใคร


ก. พล.ต.สง่า วิลัยทอง


ข. พล.ต.ไตรเดช ปั้นตระกูล


ค. พล.ต.ประดุจ โชติประศาสน์อินทาระ


ง. พล.ต.พนัศ เกษแม่นกิจ


9. รูปภาพใดเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก


ก. พญานาค


ข. เกือกม้า


ค. รวงข้าว


ง. ถูกทุกข้อ


10. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร


ก. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ค. พล.อ. อัครเดช ศศิประภา


ข. พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ง. พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

11. เว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบก มีชื่อว่าอะไร


ก. [url]www.vetdept.to.th[/url]


ข. [url]www.vetdept.[/url]org

ค. [url]www.vetdept.com[/url]


ง. [url]www.vetdept.go.th[/url]


12. เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมมีชื่อว่าอะไร


ก. [url]www.mod.go.go.th[/url]


ข. [url]www.ict.go.th[/url]


ค.[url]www.mict.org[/url]


ง. [url]www.mod.go.th[/url]


13. กรมการสัตว์ทหารบกสังกัดหน่วยงานใด


ก. กองทัพบก ข. กรมปศุสัตว์


ค. สัตวแพทย์กองทัพไทย ง. กระทรวงกลาโหม


14. ค่ายทองฑีฆายุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด


ก. นครราชสีมา ข. นครนายก


ค. นครปฐม ง. สระบุรี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมการสัตว์ทหารบก ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหารและการกีฬา
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมการสัตว์ทหารบก
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- เสมียนพิมพ์ดีด
- พลสูทกรรม
- พลขับรถ/พลขับ
- นายสิบสัตวบาล
- เจ้าหน้าที่คอกสุนัข
- นายสิบยานยนต์
- ช่างยานยนต์ล้อ
- ช่างสาธารณูปโภค
- ช่างกล


ผู้บังคับสุนัข กรมการสัตว์ทหารบก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก
2 แนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก
3 ความรู้เกี่ยวกับสุนัข และ สุนัขทหาร
4 แนวข้อสอบวิชาสุนัขทหาร
5 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง การทหาร การกีฬา
6 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เสมียนพิมพ์ดีด กรมการสัตว์ทหารบก
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก
2 แนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
5 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 สรุป ข่าวเด่น สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง การทหาร การกีฬา
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


#รวบรวมแนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก ที่ออกบ่อย

#หนังสือสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก คัดกรองมาอย่างดี

#แนวข้อสอบกรมสัตว์ทหารบก ตำแหน่งผู้บังคับสุนัข อัพเดทใหม่ 2559

 

>> รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบอย่างดี <<

>>> แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย + เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<<

 

#หนังสือสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก

http://www.ebooksheet.com/p/858

 

ติดตาม #รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

https://www.facebook.com/thaionline1

#แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก

2 แนวข้อสอบกรมการสัตว์ทหารบก

3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

5 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร การกีฬา

8 แนวข้อสอบศาสนาและศีลธรรม

9 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

10 ความรู้เกี่ยวกับสุนัข และ สุนัขทหาร

11 แนวข้อสอบวิชาสุนัขทหาร

mp3- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

 

สนใจ #แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก ติดต่อที่ 

แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน

ติดต่อที่ โทร 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย)

LineID : 0830674168

 

** ข้อสอบมี 4 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 

2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 

3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)

4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)

 

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณ ค่ะ ***

 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดนครพนม 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสกลนคร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดมุกดาหาร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอุบลราชธานี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดหนองคาย 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอำนาจเจริญ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดหนองบัวลำภู 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดศรีสะเกษ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอุดรธานี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดยโสธร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดเลย 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดกาฬสินธุ์ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดร้อยเอ็ด 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดมหาสารคาม 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสุรินทร์ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดขอนแก่น 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดบุรีรัมย์ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดชัยภูมิ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดนครราชสีมา 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัด-เชียงราย 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดพะเยา 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดลำพูน 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดน่าน 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดลำปาง 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดแพร่ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดตาก 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดพิษณุโลก 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดกำแพงเพชร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดพิจิตร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดนครสวรรค์ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอุทัยธานี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดชัยนาท 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดลพบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสิงห์บุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดปราจีนบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสระบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอ่างทอง 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดราชบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสุพรรณบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดอยุธยา 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสมุทรสงคราม 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสมุทรสาคร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสระแก้ว 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดตราด 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดจันทบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดระยอง 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดชลบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดเพชรบุรี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดชุมพร 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดระนอง 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดพังงา 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดกระบี่ 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดตรัง 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดพัทลุง 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดภูเก็ต 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดสงขลา 

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดนราธิวาส

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดปัตตานี

แนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข กรมสัตว์ทหารบก จังหวัดยะลา

 

#รวบรวมแนวข้อสอบผู้บังคับสุนัข #กรมสัตว์ทหารบก

 

#รวมแนวข้อสอบราชการ #แนวข้อสอบราชการ #เปิดสอบงานราชการ #แนวข้อสอบงานราชการ , 

#เตรียมสอบงานราชการ, #หนังสืองานราชการ, #เปิดสอบราชการ2559, #คู่มือสอบสอบงานราชการ, 

#แนวข้อสอบราชการ2559, #เตรียมสอบราชการ2559

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมการสัตว์ทหารบก


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ทหารกองหนุน นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) กรมการสัตว์ทหารบก
1. กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก.
นครราชสีมา ข. นครนายก

ค. นครปฐม ง. สระบุรี

2. ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารการสัตว์ คือใคร

ก. พันเอก ชัยนรงณ์ สะสมทรัพย์ ข. พันเอก นิตินัย ภีมะโยธิน

ค. พลโท เด่นชัย นิติธาดา ง. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์

3. โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ตั้งขึ้นเมือใด

ก. พ.ศ. 2502

ข. พ.ศ. 2504

ค. พ.ศ. 2506

ง. พ.ศ. 2508

4. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนปัจจุบันคือใคร

ก. พันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม ข. พลตรี บุญสันติ แสนสวัสดิ์

ค. พลโทนายสือ ล้ออุทัย ง. พันเอก เริงชัย กาญจนารมย์

5. คำขวัญ ของโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก คือข้อใด

. ประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและประเทศชาติ

. มุ่งเน้นการผลิต และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

. คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม มีวินัย

ง. มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการผลิตสัตว์

7. พระบิดาเหล่าทหารการสัตว์ คือใคร
. พลโทกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม . พระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม

. พันตรี หลวงอัศดรผดุง . พลตรี หม่อมเจ้า ทองฑีฆายุ

7. ปัจจุบันสัตว์ชนิดใดมีการฝึกมากที่สุดใน กรมการสัตว์ทหารบก

ก. ช้าง ข. นกพิราบ

ค. สุนัข ง. ม้า

8. เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกคนแรกคือใคร

ก. พล.ต.
สง่า วิลัยทอง

ข. พล.ต.
ไตรเดช ปั้นตระกูล

ค. พล.ต.ประดุจ โชติประศาสน์อินทาระ

ง. พล.ต.พนัศ เกษแม่นกิจ

9. รูปภาพใดเป็นสัญลักษณ์ในเครื่องหมายราชการของกรมการสัตว์ทหารบก

ก. พญานาค

ข. เกือกม้า

ค. รวงข้าว

ง. ถูกทุกข้อ

10. บิ๊กอ็อด หมายถึงใคร

ก. พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา ค. พล.อ.
อัครเดช ศศิประภา

ข. พล.อ.สุนทร คงสมพงษ์ ง.
พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ

11. เว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบก มีชื่อว่าอะไร

. www.vetdept.to.th

. www.vetdept.org
. www.vetdept.com

. www.vetdept.go.th

12. เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมมีชื่อว่าอะไร

. www.mod.go.go.th

ข. www.ict.go.th

ค.www.mict.org

ง. www.mod.go.th

13. กรมการสัตว์ทหารบกสังกัดหน่วยงานใด

ก. กองทัพบก ข. กรมปศุสัตว์

ค. สัตวแพทย์กองทัพไทย ง. กระทรวงกลาโหม

14. ค่ายทองฑีฆายุ ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก.
นครราชสีมา ข. นครนายก

ค. นครปฐม ง. สระบุรี15. ปลัดกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือใคร

ก.
พล.อ.อ.ไมตรี โอสถหงษ์, ข. พล.อ.ชาตรี ทัตติ

ค.
พล.ร.อ.รุ่งรัตน์ บุญยรัตพันธุ์, ง. พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์16. ประจำตำกระทรวงกลาโหมคือข้อใด

ก. ตราพระราชสีห์

ข. ตราปักษาวายุภักษ์

ค.ตราพระสุริยมณฑล

ง. ตราพระคชสีห์

17 . ผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนปัจจุบันคือใคร

ก. พลเอก
ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ข. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์

ค. พลเอก
ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ง. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร


แนวข้อสอบทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) กรมการสัตว์ทหารบก ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเฉพาะตำแหน่ง (พิมพ์ดีด ช่างกล พลขับ สัตวบาล กสิกรรม)
- ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทหาร
- ข้อสอบเกี่ยวกับกรมสัตว์ทหารบก


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบพลขับรถ กรมการสัตว์ทหารบก
คู่มือเตรียมสอบพลขับรถ กรมการสัตว์ทหารบก
1. ในจังหวะระเบิดของเครื่องยนต์ลิ้นทั้ง 2 ของเครื่องยนต์อยู่ในลักษณะตามข้อใด
ก.ไอดีเปิด ไอเสียปิด
ข.ไอดีปิด ไอเสียเปิด
ค.ลิ้นทั้ง สองปิด
ง.ลิ้นทั้งสองเปิด
ตอบ ค. ลิ้นทั้ง สองปิด

2. เพลาลูกเบี้ยวทำหน้าที่ ตามข้อใด
ก.ปิด เปิดลิ้นไอดีและไอเสีย
ข.ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่
ค.ส่งน้ำมันหล่อลื่น
ง.ป้องกันกำลังอัดรั่ว
ตอบ ก. ปิด เปิดลิ้นไอดีและไอเสีย

3. หน้าที่ของหัวฉีด ได้แก่ข้อใด
ก.จุดระเบิดในห้องเผาไหม้
ข.ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้
ค.สร้างแรงดันให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง
ง.สร้างแรงดันไฟฟ้าให้แก่ระบบ
ตอบ ข. ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้

4. การใช้ประแจที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร
ก.ดึงด้ามประแจเข้าหาตัว
ข.ดันด้านประแจออกจากตัว
ค.ต่อด้ามประแจให้ยาวขึ้นเพื่อให้ขันได้แน่น
ง.ใช้ค้อนช่วยตอกด้ามประแจ
ตอบ ข. ดันด้านประแจออกจากตัว

5. เกลียวในระบบเมตริก M12x1.75 M. เลข 12 หมายถึงข้อใด
ก.ความยาวของเกลียว
ข.ระยะพิทธ์
ค.เส้นรอบวงสลักเกลียว
ง.เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว
ตอบ ง. เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียว

6. การวัดระยะรุน , ระยะห่างฟันเฟือง , ความเบี้ยวของเพลาใช้เครื่องมือใด
ก.ไมโครมิเตอร์
ข.ไดอัลเกจ
ค.ฟิลเลอร์เกจ
ง.เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ตอบ ข. ไดอัลเกจ

7. สายพานหมดอายุการใช้งานดูจากอะไร
ก.ดูจากความยาวของสายพานจะสั้นลง
ข.ดูจากสีของสายพานจะเปลี่ยนไป
ค.ดูจากรอยสัมผัสของสายพาน
ง.ดูจากรอยปริแตกของสายพาน
ตอบ ง. ดูจากรอยปริแตกของสายพาน

8. การถอดฝาสูบเครื่องยนต์ใช้เครื่องมือใด
ก.ประแจรวม
ข.ประแจกระบอก
ค.ประแจแหวน
ง.ประแจแอล
ตอบ ข.ประแจกระบอก

9. การเติมน้ำในหม้อน้ำควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ต้องเติมน้ำยาผสมน้ำหล่อลื่นเย็นเสมอ
ข.เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น
ค.ระวังไม่ให้น้ำหกรดพื้นและถูกเครื่องยนต์
ง.ใช้น้ำผสมกรดอ่อน ๆ เติมหม้อน้ำ
ตอบ ข. เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น

10. สาเหตุใดที่ต้องมีการบริการตั้งเขี้ยวหัวเทียนใหม่
ก.เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะห่างขึ้นจากแรงระเบิด
ข.เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะแคบลงเนื่องจากแรงอัด
ค.เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะห่างขึ้นจากการสึกหรอ
ง.เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะแคบลงเนื่องจากแรงระเบิด
ตอบ ค. เพราะเขี้ยวหัวเทียนจะห่างขึ้นจากการสึกหรอ

11. เมื่อเปิดฝาหม้อน้ำมีแรงดันของอากาศเกิดขึ้นในรังผึ้ง เกิดจากสาเหตุใด
ก.ปะเก็นฝาสูบรั่ว
ข.เติมน้ำยาลดความเย็นมากเกินกำหนด
ค.เครื่องยนต์ร้อนจัด
ง.สายพานปั๊มน้ำหย่อน
ตอบ ค. เครื่องยนต์ร้อนจัด

12. การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดควรทำอย่างไร
ก.ใช้ลมเป่าทำความสะอาด เช็ดด้วยผ้าแห้ง
ข.แช่ในน้ำยาทำความสะอาด แล้วชโลมน้ำมัน
ค.เช็ดด้วยผ้าแห้งแล้วเก็บเข้ากล่อง
ง.เช็ดด้วยผ้านุ่มชโลมน้ำมันบาง ๆ เก็บในกล่องแยกจากเครื่องมืออื่น
ตอบ ง. เช็ดด้วยผ้านุ่มชโลมน้ำมันบางๆ เก็บในกล่องแยกจากเครื่องมืออื่น

13. การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรปฏิบัติอย่างไร
ก.จอดรถบนพื้นสูงแล้วดับเครื่องยนต์ประมาณ 5 นาทีก่อน
ข.อุ่นเครื่องยนต์ให้ร้อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก
ค.ให้เครื่องยนต์เย็นก่อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก
ง.ไม่เปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องขณะถ่ายน้ำมันเครื่องออก
ตอบ ค. ให้เครื่องยนต์เย็นก่อนแล้วจึงถ่ายน้ำมันเครื่องออก

14. ถ้าตั้งจังหวะการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงช้าเกินไปจะมีผลอย่างไร
ก.เครื่องยนต์ติดแล้ว เกิดเสียงโขก
ข.เครื่องยนต์ติดยาก กำลังเครื่องตก
ค.เครื่องยนต์ติดง่าย แต่กำลังเครื่องตก
ง. เครื่องยนต์ติดง่าย แต่เกิดเสียงโขก
ตอบ ข. เครื่องยนต์ติดยาก กำลังเครื่องตก
15. ขณะจะบริการใต้ท้องรถยนต์ควรปฏิบัติอย่างไร
ก.ใช้กระดานนอนปูรองใต้ท้องรถเสมอ
ข.ยกรถด้วยแม่แรงแล้วคาไว้
ค.ใช้ก้อนอิฐหมุนเพื่อยกรถให้สูง
ง.ใช้แม่แรงยกรถขึ้นแล้วใช้ขาหยั่งรองรับ
ตอบ ง. ใช้แม่แรงยกรถขึ้นแล้วใช้ขาหยั่งรองรับ

16. น้ำมันเชื้อเพลิงควรเก็บอย่างไร
ก.เก็บไว้ในที่สูง ๆ เช่นบนหลังตู้
ข.เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง หยิบใช้ง่าย
ค.เก็บไว้ในที่ต่ำ ๆ เช่นห้องใต้ดิน
ง.เก็บไว้ห่างจากที่อยู่อาศัยอย่างน้อย 15 เมตร
ตอบ ข. เก็บไว้ในที่โล่งแจ้ง หยิบใช้ง่าย

17. ถ้ามีเสียงดังเกิดจากสายพานพัดลมเกิดจากสาเหตุใด
ก.สายพานหย่อน
ข.สายพานตึงเกินไป
ค.สายพานเส้นใหญ่กว่าร่องพลูเล่ย์
ง.สายพานมีลอยฉีกขาด
ตอบ ก. สายพานหย่อน

18. การประกอบจานจ่ายเข้ากับเครื่องยนต์ต้องสังเกตสิ่งใดก่อน
ก.ทิศทางการหมุดของหัวโรเตอร์
ข.ลำดับการจุดระเบิด
ค.ตำแหน่งหน้าทองขาว
ง.ตำแหน่งองศาจุดระเบิดบนพลูเลย์
ตอบ ง. ตำแหน่งองศาจุดระเบิดบนพลูเลย์

19. ในจังหวะคาย ลูกสูบและวาล์วจะอยู่ในลักษณะใด
ก.ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วทั้งสองปิด
ข.ลูกสูบเลื่อนลง วาล์วไอดีเปิด
ค.ลูกสูบเลื่อนลง วาล์วไอเสียเปิด
ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอเสียเปิด
ตอบ ง. ลูกสูบเลื่อนขึ้น วาล์วไอเสียเปิด
20. ต้องการคลายนอตออกอย่างรวดเร็วควรใช้เครื่องมือชนิดใด
ก.ประแจกรอกแกรก
ข.ประแจแหวน
ค.ด้ามขันแบบสว่านควง
ง.ด้านตัวที
ตอบ ก. ประแจกรอกแกรก

21. เครื่องตรวจเสียงผิดปรกติของเครื่องยนต์มีลักษณะคล้ายอะไรมากที่สุด
ก.ไฮโดรมิเตอร์
ข.ออสซิลโลสโคป
ค.หูฟังตรวจคนไข้
ง.เครื่องวัดความดัง
ตอบ ค. หูฟังตรวจคนไข้


22. การถอดแหวนลูกสูบที่ถูกต้อง ควรถอดแหวนตัวใดก่อน
ก.แหวนกวาดน้ำมัน
ข.แหวนอัดตัวกลาง
ค.แหวนอัดตัวบน
ง.แหวนน้ำมันตัวบน
ตอบ ค. แหวนอัดตัวบน

23. ถ้าท่อร่วมไอดีของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนรั่วจะมีผลต่อเครื่องยนต์อย่างไร
ก.สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
ข.ขณะเครื่องเดินเบารอบจะสูง
ค.ส่วนผสมจะบางลง
ง.ส่วนผสมจะหนาขึ้น
ตอบ ข. ขณะเครื่องเดินเบารอบจะสูง

24. การใช้ประแจวัดแรงบิดขันสลักเกลียวฝาสูบอย่างถูกวิธีควรทำอย่างไร
ก.ขันสลักเกลียวทุกตัวพอตึงมือแล้วเริ่มขันจากตัวกลางก่อนจนเป็นก้นหอย
ข.ขันสลักเกลียวพอตึงมือแล้วเริ่มขันจากตัวนอกก่อนจนได้ค่าตามกำหนด
ค.ใช้ประแจขันสลักเกลียวเบา ๆ แล้วใช้ประแจปอนด์ขันตามค่าที่กำหนด
ง.ขันสลักเกลียวให้ได้ค่าที่กำหนดทีละตัว
ตอบ ก. ขันสลักเกลียวทุกตัวพอตึงมือแล้วเริ่มขันจากตัวกลางก่อนจนเป็นก้นหอย

25. การใช้คู่มือในการถอดประกอบเครื่องยนต์เพื่อประโยชน์อะไร
ก.เพื่อใส่ตามรู ดูตามแบบ
ข.เพื่อใส่ตามรู ตรงตามแบบ
ค.เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามค่ากำหนด
ง.เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย
ตอบ ค. เพื่อปฏิบัติได้ถูกต้องตามค่ากำหนด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กรมการสัตว์ทหารบก ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมการสัตว์ทหารบก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหารและการกีฬา
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมการสัตว์ทหารบก
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- ข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- สัญลักษณ์ป้ายจราจรและความหมาย
++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้