ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-08-23)

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบเก่า กปภ.  ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

- การสอบสัมภาษณ์

(แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 

ตำแหน่ง

นักบัญชี 4

นิติกร 4

วิศวกร 4 (โยธา)

เศรษฐกร 4 (ปริญญาตรี-โท)

นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (ปริญญาตรี-โท)

วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ซอฟต์แวร์)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (เครือข่าย)

นักบริหารงานทั่วไป 4 (การจัดการทั่วไป/อื่นๆ)

นักบริหารงานทั่วไป 4 (การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ช่างโยธา 3 (โยธา/ก่อสร้าง)

ช่างโยธา 3 (สถาปัตยกรรม)

ช่างโยธา 3

ช่างเครื่องกล 3

ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์)

ช่างไฟฟ้า 3

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4

ผู้ตรวจสอบ 4

นักบริหารงานทั่วไป 4 (นิติศาสตร์)

อื่นๆ


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / LINE : busthai01  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือสอบ การประปาส่วนภูมิภาค

1. ข้อใด ไม่ใช่ วิสัยทัศน์ของการประปานครหลวง 

ก. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง

ข. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง 

ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

ง. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อปวงชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

ตอบ ค. เป็นองค์กรชั้นดีเพื่อประชาชน ที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

2. ข้อใดมีความหมายว่า บันทึก

ก. (F1 ,F2,F3,F4,F5,F6) 

3. การประปาส่วนภูมิภาคเขตใดที่ดูแลรับผิดชอบภาคใต้ตอนบน 

ก. กปภ.ข. 4 ค. กปภ.ข. 6

ข. กปภ.ข. 5 ง. กปภ.ข. 9

ตอบ กปภ.ข. 4 อยู่ที่ (สุราษฏร์ธานี) กปภ.ข. 6 (ขอนแก่น) 

กปภ.ข. 5 (สงขลา) กปภ.ข. 9 (เชียงใหม่) 

4. หาค่าเฉลี่ยการใช้น้ำประปา 6 เดือนแรก (โจทย์ให้ตารางปริมาณการใช้น้ำ ทั้งปีมาให้) 

5. ความสัมพันธ์เชิงตรรกศาสตร์ (ให้กลุ่มตัวเลข เพื่อหาความสัมพันธ์และถามว่าถูกกี่ข้อ ผิดกี่ข้อ) 

6. ใครคือผู้เข้าร่วมทำลายหนังสือราชการ 

ก. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ค. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข. คณะกรรมการทำลายหนังสือ ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. คณะกรรมการทำลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย 2 คน

7. คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2 ค.ระดับ 4
ข.ระดับ 3 ง.ระดับใดก็ได้

ตอบ ข.ระดับ 3 

8. ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ข.อธิบดี ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตอบ ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด 

9. หนังสือราชการเก่าๆ ต้องนำไปเก็บไว้ที่ใด 

ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ค. ห้องสมุด

ข. ส่วนราชการเก็บเอง ง. เก็บไว้ที่ใดก็ได้

ตอบ ก. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

10. หนังสือราชการทั่วไป ต้องเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปีก่อนจะนำไปทำลาย 

ก. 7 ปี ค. 9 ปี

ข. 8 ปี ง. 10 ปี 

ตอบ ง. 10 ปี (อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี) 

12. ข้อใดคือความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

ก. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นเท่านั้น 

ข. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์การในระยะสั้นและยาว 

ค. การวางแผนการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ง. ถูกเฉพาะ  และ ค 

ตอบ ง. ถูกเฉพาะ  และ ค 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้องค์การสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ อันนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 มุ่งเน้นด้านใด 

ก. เศรษฐกิจมีคุณภาพ ค. ชุมชน เข้มแข็ง

ข. สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม นำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

14. ข้อใดแสดงถึงบทบาท หน้าที่ของเจ้าของกิจการ 

ก. การตัดสินใจว่าจะนำผลกำไรที่เกิดจากการทำธุรกิจมาใช้อย่างไร 

ข. ให้ความสนใจกับ รายได้และ ค่าใช้จ่ายของกิจการ 

ค. การทำความรู้จัก ชนิดและประเภทของรายได้ของกิจการและติดตามค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกิจการ 

ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
10. ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
11. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
12. แนวข้อสอบช่างเครื่องกล

ช่างไฟฟ้า 3 (ไฟฟ้ากำลัง) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
10. การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
11. การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
12. มอเตอร์ไฟฟ้า electric motor

ช่างไฟฟ้า 3 (อิเล็กทรอนิกส์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
9. ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า  Electrical motor
10. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
11. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System

ช่างโยธา 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารงานก่อสร้าง
10. การประมาณราคาก่อสร้าง
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อประปา
12. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
13. แนวข้อสอบช่างโยธา

นักบริหารงานทั่วไป 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
10. แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล.
11. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
12. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

นักบริหารงานพัสดุ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 . แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10. แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
11. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
13. แนวข้อสอบหลักการบัญชี

นักบัญชี 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ถาม - ตอบ ความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน
10. แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
11. แนวข้อสอบการบัญชี
12. จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี

นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 (สถิติ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
10. ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
11. แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
12. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (ฮาร์ดแวร์เครือข่าย) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. การออกแบบระบบฐานข้อมูล
11. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12. แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
9. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
10. แนวข้อสอบระบบภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่
11. คู่มือการใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา + ถามตอบ
10. แนวข้อสอบเคมีประยุกต์
11. ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
12. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
13. แนวข้อสอบเก่านักวิทยาศาสตร์ กปภ

บุคลากร 4 (นิติศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารทรัพยากรบุคคล
10. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
11. แนวข้อสอบกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
12. แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

บุคลากร 4 (ปริญญาโท) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR
10. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

บุคลากร 4 (รัฐศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. การบริหารจัดการองค์กร
10. ความรู้เรื่อง Competency
11. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร

พนักงานการเงินและบัญชี 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
10. แนวข้อสอบการบัญชี
11. แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
12. แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

พนักงานพัสดุ 3 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1.ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อประปา

วิทยาการฝึกอบรม 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. แนวคิดพื้นฐานของการฝึกอบรม
10. แนวข้อสอบวิทยากรฝึกอบรม
11. แนวข้อสอบความรู้การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิศวกร 4 (คอมพิวเตอร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
10. ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
11. ความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
12. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

วิศวกร 4 (เครื่องกล) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
8. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำ
9. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
10. กลศาสตร์ของไหล
11. แนวข้อสอบวิศวเครื่องกล
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
13. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD

วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
7. ความรู้เกี่ยวกับ Power System Harmonic
8. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
9. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
10. หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
11. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
13. แนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกร 4 (ไฟฟ้าวัดคุม) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
5. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
7. ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
8. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Instruments and Measurements
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบ  SCADA
10. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply

วิศวกร 4 (โยธา) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
6. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7. ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา
9. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก
10. การวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
11. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม AUTO CAD
12. แนวข้อสอบวิศวกรโยธา

วิศวกร 4 (สิ่งแวดล้อม) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย.pdf
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การบริหารงานก่อสร้างระบบประปา
9. ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
10. หลักการจัดการน้ำเสีย
11. แนวข้อสอบวิศวสิ่งแวดล้อม

วิศวกร 4 (อุตสาหการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถด้านภาษาไทย
3. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
4. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8. การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planing
9. แนวข้อสอบวิศวอุตสาหการ
10. ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply

เศรษฐกร 4 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ)
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
10. แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่

นักวิทยาศาสตร์ 4 การประปาส่วนภูมิภาค 
1. ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
2. ความสามารถทางด้านเหตุผล
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
5. แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
6. แนวข้อสอบ พรบ.การประปาส่วนภูมิภาคพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
9. ความรู้พื้นฐานทางจุลชีววิทยา + ถามตอบ
10. ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ ทางเคมี
11. การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
12. ความรู้เกี่ยวกับระบบน้ำประปา Water Supply
13. แนวข้อสอบเก่านักวิทยาศาสตร์ กปภ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือสอบ ช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค

1. ทำหน้าที่หัวฉีด ได้แก่ข้อใด 

1) จุดระเบิดในห้องเผาไหม้ 

2) ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้ 

3) สร้างแรงดันให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง 

4) สร้างแรงดันไฟฟ้าให้แก่ระบบ 

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด 

หัวฉีด = มีหน้าที่ฉีด น้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียดจะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน จะเกิดคราบสกปรกที่หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันฉีดต่ำกว่ามาตรฐานหรือ หัวฉีดแต่ละตัวจ่ายน้ำมันไม่เท่ากัน มีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

2. การขันโบลท์สูบควรใช้เครื่องมือตามข้อใด 

1) ประแจปากตาย 

2) ประแจแหวน 

3) ประแจปอนด์ 

4) ประแจเลื่อน 

เฉลย ข้อ 3

3.การใช้ประแจที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร 

1) ดังด้านประแจเข้าหาตัว 

2) ดันด้านประแจออกจากตัว 

3) ต่อด้ามประแจให้ยาวเพื่อให้ขันได้แน่น 

4) ใช้ค้อนช่วยตอกด้ามประแจ 

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด 

การขันประแจไม่ว่าจะขันให้แน่นหรือคลาย ต้องใช้วิธีดึงเจ้าหาตัวเสมอและเตรียมพร้อมสำหรับปากกระแจหลุดขณะขันด้วย 

4. การเติมน้ำในหม้อควรปฏิบัติอย่างไร 

1) ต้องเติมน้ำยาผสมน้ำหล่อลื่นเย็นเสมอ 

2) เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น 

3) ระวังไม่ให้น้ำหกรดพ้นและถูกเครื่องยนต์ 

4) ใช้น้ำผสมกรดอ่อนๆ เติมหม้อน้ำ 

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด 

เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น ระวังอันตราย ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด เพราะจะได้รับอันตรายจากไอน้ำ ที่พุ่งออกมา และลออวัยวะต่างๆ ของผู้เปิดได้

5. มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากสาเหตุใด 

1) ปะเก็นฝาสูบรั่ว 

2) ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว 

3) เติมน้ำมันเครื่องเกินพิกัด 

4) ความดันนน้ำมันเครื่องสูงเกินพิกัด 

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด 

เมื่อปะเก็นฝาสูบรั่ว จะทำให้น้ำมันเครื่อง เข้าสู่ระบบหล่อเย็น และเข้ามาที่หม้อน้ำได้ 

6. หน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์คือข้อใด 

1) ตั้งจังหวะการจุดระเบิดให้ถูกต้อง 

2) เพิ่มอุณหภูมิให้แก่ห้องเผาไหม้ 

3) ลดอุณหภูมิหล่อของเครื่องยนต์ 

4) ผสมน้ำมันเครื่องเชื้อเพลิงกับอากาศให้มีอัตราส่วนเหมาะสม 

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด 

หน้าที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงแตกตัวเป็นละอองฝอยเล็กๆ และผสมเข้ากับอากาศ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม กับสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะนั้น 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ช่างไฟฟ้า กปภ.

คู่มือสอบ ช่างไฟฟ้า กปภ.

1. ทิศของกระแสไฟฟ้าตามสากลนิยมคิดจากอะไร

1) ทิศที่โปรตรอนเคลื่อนที่

2) ทิศที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่

3) ทิศที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่หรือทิศตรงข้ามกับไอออนบวกเคลื่อนที่

4) ทิศที่อนุภาคไฟฟ้าบวกเคลื่อนที่หรือทิศตรงข้ามกับที่อนุภาคไฟฟ้าลบเคลื่อนที่ 

เฉลย ข้อ 4) เพราะทิศของกระแสไฟฟ้าตามสากลนิยมนั้น ทิศทางจรงของกระไสไฟฟ้าจะตรงข้มกับทิศทางของกระแสอิเล็กตรอนเคลื่อนที่

2. ลวดตัวนำสม่ำเสมอเส้นหนึ่งยาว 1 เมตรวัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์มถ้ามีลวดตัวนำชนิดเดียวกัน แต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเป็นครึ่งหนึ่ง ต้องการให้มีความต้านทาน 1.6 โอห์ม จะต้องใช้ลวดนี้ยาวเท่าใด

(1) 0.5 เมตร

(2) 1.0 เมตร 

(3) 1.5 เมตร 

(4) 2.0 โอห์ม 

เฉลย ข้อ 2)

3. ลวดทองแดงเส้นหนึ่งในวงจรไฟฟ้ามีพื้นที่หน้าตัด A ยาว L ถ้าต้องการให้ความต้านทานของวงจรเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าโดยเปลี่ยนลวดอะลูมิเนียมแทนลวดทองแดงลวดทองแดงควรมีพื้นที่หน้าตัดและยาวเท่าใด

1) A, 6L

2) 2A, 3L

3) 3A, 8L

4) 4A, 6L

เฉลย ข้อ 3)

4. วิทยุทรานซิสเตอร์เครื่องหนึ่งลองวัดแรงไฟขณะที่ยังไม่เปิดเครื่องดูได้ 6 โวลต์พอดีพอเปิดเครื่องจะเหลือเพียง 5.6 โวลต์ และวัดกระแสได้ 0.5 แอมแปร์ ถ้าวิทยุนี้ใช้ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน มีความต้านทายภายในเท่าๆกัน จงหาค่าความต้านทานภายในของถ่าน 1 ก้อน (ให้ตอบเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

1) 0.1 โอห์ม

2) 0.2 โอห์ม 

3) 0.5 โอห์ม 

4) 1.5 โอห์ม 

เลย ข้อ 2) 

วิธีทำ 

จากโจทย์ 

ขณะยังไม่เปิดเครื่องแรงเคลื่อนไฟฟ้า = 6 โวลต์

ขณะเปิดเครื่องวัดแรงเคลื่อนได้ = 5.6 โวลต์ซึ่งเป็นความต่างศักย์ระหว่างขั้ว

และกระแสไฟฟ้าในวงจร = 0.5 แอมแปร์

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค ช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ ช่างเครื่องกล การประปาส่วนภูมิภาค

1. ทำหน้าที่หัวฉีด ได้แก่ข้อใด

1) จุดระเบิดในห้องเผาไหม้

2) ฉีดน้ำมันให้เป็นฝอยละอองในห้องเผาไหม้

3) สร้างแรงดันให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิง

4) สร้างแรงดันไฟฟ้าให้แก่ระบบ

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด

หัวฉีด = มีหน้าที่ฉีด น้ำมันให้เป็นฝอยละเอียด เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ละอองของน้ำมันดีเซลที่ละเอียดจะสามารถคลุกเคล้ากับอากาศได้ดี ทำให้น้ำมันถูกเผาไหม้ได้หมด ไม่มีเขม่าตกค้าง เครื่องยนต์ที่มีอายุการใช้งานมานาน จะเกิดคราบสกปรกที่หัวฉีด การฉีดของหัวฉีดไม่เป็นฝอยละเอียด แรงดันฉีดต่ำกว่ามาตรฐานหรือ หัวฉีดแต่ละตัวจ่ายน้ำมันไม่เท่ากัน มีผลให้น้ำมันเผาไหม้ไม่หมด เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง กินน้ำมันผิดปกติ

2. การขันโบลท์สูบควรใช้เครื่องมือตามข้อใด

1) ประแจปากตาย

2) ประแจแหวน

3) ประแจปอนด์

4) ประแจเลื่อน

เฉลย ข้อ 3

3.การใช้ประแจที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร

1) ดังด้านประแจเข้าหาตัว

2) ดันด้านประแจออกจากตัว

3) ต่อด้ามประแจให้ยาวเพื่อให้ขันได้แน่น

4) ใช้ค้อนช่วยตอกด้ามประแจ

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด

การขันประแจไม่ว่าจะขันให้แน่นหรือคลาย ต้องใช้วิธีดึงเจ้าหาตัวเสมอและเตรียมพร้อมสำหรับปากกระแจหลุดขณะขันด้วย

4. การเติมน้ำในหม้อควรปฏิบัติอย่างไร

1) ต้องเติมน้ำยาผสมน้ำหล่อลื่นเย็นเสมอ

2) เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น

3) ระวังไม่ให้น้ำหกรดพ้นและถูกเครื่องยนต์

4) ใช้น้ำผสมกรดอ่อนๆ เติมหม้อน้ำ

เฉลย ข้อ 2

แนวความคิด

เปิดฝาหม้อน้ำเมื่อเครื่องยนต์เย็น ระวังอันตราย ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด เพราะจะได้รับอันตรายจากไอน้ำ ที่พุ่งออกมา และลออวัยวะต่างๆ ของผู้เปิดได้

5. มีน้ำมันเครื่องเข้าไปในระบบน้ำหล่อเย็นเกิดจากสาเหตุใด

1) ปะเก็นฝาสูบรั่ว

2) ปะเก็นอ่างน้ำมันเครื่องรั่ว

3) เติมน้ำมันเครื่องเกินพิกัด

4) ความดันนน้ำมันเครื่องสูงเกินพิกัด

เฉลย ข้อ 1

แนวความคิด

เมื่อปะเก็นฝาสูบรั่ว จะทำให้น้ำมันเครื่อง เข้าสู่ระบบหล่อเย็น และเข้ามาที่หม้อน้ำได้

6. หน้าที่ของคาร์บูเรเตอร์คือข้อใด

1) ตั้งจังหวะการจุดระเบิดให้ถูกต้อง

2) เพิ่มอุณหภูมิให้แก่ห้องเผาไหม้

3) ลดอุณหภูมิหล่อของเครื่องยนต์

4) ผสมน้ำมันเครื่องเชื้อเพลิงกับอากาศให้มีอัตราส่วนเหมาะสม

เฉลย ข้อ 4

แนวความคิด

หน้าที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงแตกตัวเป็นละอองฝอยเล็กๆ และผสมเข้ากับอากาศ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม กับสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ในขณะนั้น


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การประปาส่วนภูมิภาค ช่างเครื่องกล ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- แนวข้อสอบเก่า ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- สรุปพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
- พื้นฐานทางงานด้านช่างเครื่องกล


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาค ล่าสุด

1. สายไฟที่ใช้อยู่ตามบ้าน เรียกว่า

1. สายเคเบิล

2. สายหุ้มยาง

3. สาย พี วี ซี

4. สายไหม

2. สาเหตุธรรมดาๆ ที่ทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น คือข้อใด

1. แรงดันไฟฟ้าตก

2. กระแสในสายไฟสูงเกินไป

3. สายไฟฟ้ากระทบกัน

4. อากาศร้อนจัดเกินไป

3. ถ้าความต้านทานของวงจรไฟฟ้ามากขึ้น กระแสในวงจรจะเป็นอย่างไร

1. มากขึ้น

2. คงที่

3. น้อยลง

4. เพิ่มแล้วลด

4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ประโยชน์อย่างไร

1. ตัดเป็นตัวหนังสือโฆษณา

2. ให้ความร้อนในการหุงต้ม

3. ให้แสงสว่างในอาคาร

4. ให้พลังงานคล้ายแสงอาทิตย์

5. ในการต่อสายไฟ มีสิ่งที่สำคัญควรจำไว้คือ

1. สายที่ใช้ต่อต้องมีขนาดใหญ่แข็งแรง

2. ปอกฉนวนออกให้หมด

3. ตัวต่อต้องแน่นและสะอาด

4. ต้องใช้เทปพันที่หัวต่อ

6. เมื่อถอดหลอดไฟฟ้าออกจากกระจุ๊บหลอด กระจุ๊บหลอดเปล่าๆ ยังคงมี

1. กระแสไฟฟ้าฟ้า

2. แรงดันไฟฟ้า

3. ความต้านทาน

4. ไม่มีคำตอบ

7. การต่อโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า ต่อดังนี้

1. ต่อไว้ข้างหน้างานที่ต้องการวัด

2. เสียบปลั๊กไฟฟ้า

3. ต่อไว้ทางส่วนหลังของงาน

4. ต่อคร่อมกับงาน

8. การต่อเซล 2 เซลอย่างขนาน หมายถึงการเอา

1. ขั้วบวกต่อขั้วบวก และขั้วลบต่อขั้วลบ

2. ขั้วลบต่อขั้วลบอย่างเดียว

3. ขั้วบวกต่อขั้วบวกอย่างเดียว

4. ขั้วบวกของเซลหนึ่งต่อกับขั้วลบของอีกเซลหนึ่ง

9. วีธีป้องกันอันตรายจากการเกิดวงจรลัดควรทำอย่างไร

1. ต่อปลั๊กกับวงจร

2. ต่อสวิทช์กับวงจร

3. ต่อหลอดกับวงจร

4. ต่อฟิวส์กับวงจร

10. ขนาดของสายที่วัดไว้มีมีตัวเลขมากแสดงว่าสายลวดนั้นมีขนาด

1. โตตามขนาดเลขวัดได้

2. เป็นขนาดโต

3. เล็ก

4. แล้วแต่ผู้ผลิตกำหนด

11. กรดที่ใช้เติมหม้อแบตเตอรี่เป็นกรด

1. กำมะถันอย่างเข้มข้น

2. เกลืออย่างเจือจาง

3. เกลืออย่างเข้มข้น

4. กำมะถันอย่างเจือจาง

12. ถ่านไปฉาย 2 ชุด ๆ ละ 6 ก้อนต่อขนานกัน จะได้แรงดันไฟฟ้ากี่โวลต์

1. 18 โวลต์

2. 9 โวลต์

3. 12 โวลต์

4. ไม่มีคำตอบ

13. ลวดไฟฟ้าที่ใช้พันมอเตอร์หรือเยนเนอเรเตอร์ เป็นลวดที่หุ้มด้วยฉนวนชนิดหนึ่ง

เรียกว่า

1. วานิช

2. วานิชเคมบริช

3. เซลลูโรส

4. อินาเมล

14. แบตเตอรี่ที่ต่ออันดับกัน จะมีผลทางไฟฟ้าเกิดขึ้น คือ

1. กระแสมากขึ้น

2. ความต้านทานน้อยลง

3. โวลเตดเพิ่มขึ้น

4. ไม่มีคำตอบ

15. หลอดฟลูออเรสเซนต์

1. มีไส้ที่หัวหลอดทั้งสองข้าง

2. ไม่มีไส้ที่หัวหลอด

3. มีไส้ตลอดทั้งเส้น

4. แล้วแต่บริษัทผู้ผลิต
16. ความต้านทาน 2 ตัวมีค่าเท่ากัน ต่อขนานกัน ความต้านทานรวมจะ

1. น้อยลง

2. มากขึ้น

3. เท่าเดิม

4. มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้

17. มอเตอร์หรือเครื่องยนต์ไฟฟ้า เป็นเครื่องทำให้

1. เกิดกระแสไฟฟ้าใช้งาน

2. เกิดพลังงานกล

3. เกิดพลังงานเคมี

4. เกิดพลังงานขับเคลื่อน

18. อะตอมที่มีประจุไฟฟ้าลบถือได้ว่ามี

1. โปรตอนมากเกินไป

2. อิเลคตรอนมากเกินไป

3. อิเลคตรอนน้อยเกินไป

4. นิวตรอนมากเกินไป

19. ความต้านทาน 2 ตัว ต่ออันดับกัน ความต้านทานรวมจะ

1. น้อยลง

2. มากขึ้น

3. เท่าเดิม

4. มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้

20. โทมัส เอดิสัน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้าง

1. เซลไฟฟ้า

2. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก

3. หลอดไฟฟ้า

4. วิทยุ
21. ขดลวดสนามแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องหนึ่ง มีแรงเคลื่อนตกคร่อม 220 โวลต์

และมีกระแสไหล 4 แอมแปร์ จงหาความต้านทานของขดลวดสนามเหล็กขดนี้

1. 880 โอห์ม

2. 85 โอห์ม

3. 65 โอห์ม

4. 55 โอห์ม

22. ไฮโดรมิเตอร์ใช้วัด

1. กำลังไฟฟ้า

2. แรงเคลื่อนไฟฟ้า

3. ความถ่วงจำเพาะ

4. ความหนานแน่น

23. จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้องใช้เพื่อให้กระแส 5 แอมแปร์ ไหลผ่านเตารีดไฟฟ้า

ซึ่งมีความต้านทาน 44 โอห์ม

1. 20 แอมแปร์

2. 15 แอมแปร์

3. 10 แอมแปร์

4. 1210 แอมแปร์

24. อนุภาคที่เล็กที่สุด ซึ่งประกอบกันเป็นอะตอมคือ

1. โปรตอนและอิเลคตรอน

2. นิวตรอนและโปรตอน

3. นิวตรอนและอิเลคตรอน

4. ไม่มีคำตอบ

25. เขื่อนไฟฟ้าน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยืที่จังหวัดใด

1. ชัยนาท

2. เพชรบุรี

3. ขอนแก่น

4. ตาก

26. เซลไฟฟ้า 3 เซลต่อขนานกัน แต่ละเซลมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.2 โวลต์ และมีความต้านทานภายใน 0.06 โอห์ม จงหากระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานภายนอก 0.1 โอห์ม

1. 20 แอมแปร์

2. 10 แอมแปร์

3. 8 แอมแปร์

4. 6 แอมแปร์

27. ความต้านทานของขดลวดมอเตอร์มีค่า 30 โอห์ม ต่อกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 115

โวลต์จงหากระแสที่ไหลในขดลวดนี้

1. 3.83 แอมแปร์

2. 4.33 แอมแปร์

3. 30 แอมแปร์

4. 0.26 แอมแปร์

28. แอมมิเตอร์ใช้วัด

1. แรงเคลื่อนไฟฟ้า

2. กำลังไฟฟ้า

3. กระแสไฟฟ้า

4. ความต้านทาน

29. บาลาสท์ของหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ชนิด 40 วัตต์ ให้แรงเคลื่อน 110 โวลต์ทำหน้าที่

1. เพิ่มแรงเคลื่อนให้สูง

2. ลดแรงเคลื่อนให้ต่ำลง

3. เปลี่ยนไฟสลับให้เป็นไฟตรง

4. เพิ่มความถี่

30. จงบอกอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่น

1. เซลแห้ง

2. เตารีดไฟฟ้า

3. ไดนาโม

4. หม้อแปลงไฟฟ้า


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ การประปานครหลวง (กปน.) ทุกตำแหน่ง

1. หลักธรรมาภิบาลของ กปน. มีกี่หลักการ

ก. 3 หลักการ ค. 5 หลักการ

ข. 4 หลักการ ง. 6 หลักการ

2. คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล มีหน้าที่อย่างไร

ก. จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการของ กปน. เพื่อเป็นคู่มือแนวทางในการกำกับดูแล 

ข.  กำกับดูแลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ค. กำหนดจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่สำคัญใน ปีงบประมาณ 2555 ของ กปน.

ก. จัดให้มีข้อสอบด้านธรรมาภิบาล 

ข. จัดทำเว็บไซต์ธรรมาภิบาล กปน.

ค. จัดทำคู่มือธรรมาภิบาลการประปานครหลวง และพิมพ์เผยแพร่ให้พนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ

ง. ถูกทุกข้อ

4. MWA Good Governance Policy คืออะไร

ก. โครงการ จอด จ่าย จร

ข. โครงการ "ยุวทูตสันติภาพ 

ค.  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ง. นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

5. ข้อใดคือกิจกรรมที่ กปน. ได้จัดทำขึ้นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก. จัดทำคู่มือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

ข. จัดการบรรยายเรื่อง"การสร้างจิตสำนึกด้านธรรมาภิบาล”  ให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร

ค. ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมะ

ง. ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก. วางนโยบาย ค. กำกับดูแล

ข. ชี้แนะแนวทาง ง. ติดตาม

7. ข้อใดคือบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ก. ดำเนินการ

ข. รายงานผล

ค. จัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กปน.

ก. ดูแลการบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทีได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ

ข. เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการดำเนินกิจการ

ค. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล

ง. ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ กปนแต่งตั้ง

ก. ดูแลการบริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทีได้มอบความไว้วางใจให้กับคณะกรรมการ

ข. รับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานแทน แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ กปน.

ค. แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักคณะกรรมการ กปน.) เป็นเลขานุการ

ง. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล

10. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

ก. พิจารณากลั่นกรองเรื่องเสนอขออนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ พัสดุและการจ้าง

ข. กำหนดยุทธศาสตร์การบริหาร กปนและแผนปฏิบัติงานประจำปี

ค. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

ง. กำกับดูแลการดำเนินงานของ กปนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ การประปานครหลวง (กปน.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
ข้อสอบเก่า กปน. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
วิศวกร 
- นักคอมพิวเตอร์
- นักวิทยาศาสตร์
- นักการตลาด
- นักบัญชี
- นักบริหารงานทั่วไป
- นักบริหารงานรายได้
- นักบริหารงานพัสดุ
- นิติกร
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักประชาสัมธ์
- และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบบรรจุ 80 อัตรา การประปาส่วนภูมิภาค กปภ. ทางอินเทอร์เน็ต 29 กรกฎาคม -10 สิงหาคม 2558
การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับทั่วประเทศ 80 อัตรา อัตราสำรองอีก 52 ตำแหน่ง


การรับสมัครสอบเปิดรับสมัครทาง Internet 
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฏาคม - 10 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ทางเว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com 
สอบถามข้อมูลการรับสมัครกองทรัพยากรบุคคล  อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ 
กปภ.เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 -2551- 8906 - 07  โทรสาร : 0-2552- 7643PWA Call Center 1662 การประปาส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 80 อัตรา และขึ้นบัญชีอัตราสำรองหลายตำแหน่ง รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ


การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com/


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้