ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ งานราชการทหาร ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ งานราชการทหาร ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-09-09)

จำหน่ายเอกสารนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ

- แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าอากาศ

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

แนวข้อสอบภาษาไทย 

- แนวข้อสอบวิชาสังคม 

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครงานราชการทหาร กองทัพอากาศ จ่าอากาศตรี
กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัคร นักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 รับออนไลน์ 1 ธันวาคม57-15 กุมภาพันธ์58
 โรงเรียนจ่าอากาศ ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558


คุณสมบัติของผู้สมัครโดยสังเขป

2.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ  หลักสูตร 3 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.
2.1.1
เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า  15  ปี และไม่เกิน 18 ปี 
ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  
พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท เกิด) สำหรับในปี 2557 
นี้ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงป พ.ศ.2542 เท่านั้น

2.1.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00


2.1.3  มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด 
มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด (เกิดในประเทศไทย)  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้วมารดา 
มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
2.1.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง 
ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร 
ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของบุคคลที่สมัครเข้า
เป็นนักเรียนจ่าอากาศ พ.ศ.2511 (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
2.1.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.1.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.1.9
ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
หรือไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
2.1.10  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.1.11  ไม่เปนผู้อยู่ในสมณเพศ
red;">2.1.12  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

2.1.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


2.2 หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ หลักสูตร    2 ปี ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.-

2.2.1
เป็นชายโสด อายุไม่ตากว่า  17 ปี และไม่เกิน  20 ปี 
ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียน จ่าอากาศ  (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท เกิด) สำหรับในปี 2558 นี่ 
ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2541 เท่านั้น

2.2.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกระทรวง ศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าและมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00
2.2.3
มีสัญชาติไทย และบิดา 
มารดาผู้ให้กำเนิดมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศ ไทย)  
ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน 
ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดา มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
2.2.4
มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร 
ไม่เป็นโรค 
และความพิการของร่างกายตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในรพะราชบัญญัต 
รับราช การ ทหาร 
และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ 
(รายละเอียดตาม ผนวก ก)
2.2.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2.2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.2.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

2.2.8 
ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคย 
ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.2.9 
ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
หรือไม่เคยเป็น ผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของ กระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
2.2.10  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.2.11  ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
2.2.12  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

2.2.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย


2.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น หลักสูตร 2 ปีผู้สมัครต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้.
2.3.1
เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 20 ปี  
ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ.2497 คือ ปี พ.ศ.ปัจจุบัน ลบด้วย ปี พ.ศ.ท
เกิด) สาหรับในปี 2557 นี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2541 เท่านั้น

2.3.2 คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส ) และมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม ไม่ตากว่า 2.00
2.3.3
มีสัญชาติไทย และบิดา มารดาผู้ให้กำเนิด 
มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทย)  ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้วมารดา 
มิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได
2.3.4 มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง 
ขนาดของร่างกาย และอวัยวะ เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรค 
และความพิการของร่างกาย ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบัญญัตรับราชการทหารและระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ฯ (รายละเอียดตาม ผนวก ก)
2.3.5 เป็นชายโสด และไม่เคยมีภรรยาไม่ว่าจะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
2.3.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.3.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

2.3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจำเลยในคดีอาญา 
และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.3.9 
ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ 
หรือไม่เคยเป็น ผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ 
หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของ กระทรวงกลาโหม หรือสถาบันการศึกษาใดๆ
2.3.10  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.3.11  ไม่เป็นผู้อยู่ในสมณเพศ
2.3.12  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

2.3.13 ไม่เป็นผู้มีรอยสักใดๆ ที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ


สถานที่สอบ 
    การสอบภาควิชาการ สอบตามสถานที่ที่ได้ประกาศทาง Internet ที่  http://www.atts.ac.th
    การตรวจร่างกายทางแพทย์  ตรวจที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศโดยให้ไปพร้อมกันที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลาที่กำหนด
    การสอบสัมภาษณ์ สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด
    การสอบพลศึกษา สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด (ให้นำชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ำไปด้วย)
    การสอบความถนัดและวิภาววิสัย  สอบที่ โรงเรียนจ่าอากาศ ตามวัน เวลา ที่กำหนด

การประกาศผลการสอบภาควิชาการ
จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัคร
สอบผ่าน Internet; http://www.atts.ac.th หรือ โทร . 1900 888 557 
ในวันที่  7 มี .ค . 57 และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 มี.ค.57 
ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องลงชื่อ 
รับทราบกำหนดวันตรวจร่างกายทางแพทย์ สอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา 
ที่โรงเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ 10 มี.ค. 57 เวลา 08.30–16.00 น. 
(กรณีที่มาด้วยตนเองไม่ได้ จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน ลงชื่อรับทราบแทนก็ได้
แต่ต้องมอบบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการด้วย )ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย (วิธีปฏิบัติของผู้สอบได้และผู้ที่สอบได้สำรอง) จะ
ประกาศผลสอบผ่าน Internet; http://www.atts.ac.th หรือโทร.1900 888 557 
ในวันที่ .................และจะประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการในวันที่....................
เวลา 08.30-16.00 น.ที่โรงเรียนจ่าอากาศ  
และรับเอกสารประกอบการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ1  ได้รับจ่ายสิ่งของจากราชการตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด

2  ได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ 75.-บาท (เบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกตวันละ 94.-บาท)

3  ได้รับเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา 
การปรับอัตราเงนเดือนของข้าราชการทหารกองประจำการและนักเรียนทหารในสังกัด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2554 ดังนี้

3.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ

3.1.1 ชั้นปีท 1  รับเงินเดือน พ.1/10  เดือนละ  2,610.- บาท

3.1.2 ชั้นปีท 2 รับเงินเดือน พ.1/12 เดือนละ 2,890.- บาท

3.1.3 ชั้นปีท 3 รับเงินเดือน พ.1/13 เดือนละ 3,070.- บาท

3.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น

3.2.1 ชั้นปีท 1  รับเงินเดือน พ.1/13  เดือนละ  3,070.- บาท

3.2.2 ชั้นปีท 2  รับเงินเดือน พ.1/14  เดือนละ  3,270.- บาท

3.3 หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ

3.3.1 ชั้นปีท 1  รับเงินเดือน พ.1/13  เดือนละ  3,070.- บาท

3.3.2 ชั้นปีท 2  รับเงินเดือน พ.1/14  เดือนละ  3,270.- บาท


4  โรงเรียนจ่าอากาศประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร

5  
ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนกองทัพอากาศศึกษาต่อที่
โรงเรียนเตรียมทหารในส่วน กองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด 
(อายุไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์ ในปีที่สมัคร พ.ศ.2558)สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักเรียนจ่าอากาศทุกเหล่า
ทหาร เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับ 
ราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี 
รับเงินเดือนตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและการให้ได้รับเงิน
เดือน พ .ศ.2549 ดังน

1  สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ม.3) ศึกษา 3 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 6,140.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด

2  สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (วุฒิ ม.6) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 6,800.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด

3  สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 6,800.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนด

4  สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ (วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า) ศึกษา 2 ปี รับเงินเดือนๆ ละ 7,460.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพตามที่ทางราชการกำหนดดูรายละเอียดการรับสมัครการรับสมัครได้ที่นี่สมัครออนไลน์ได้ที่  http://atts.thaijobjob.com/

รับสมัครบุคคลเข้าเป้นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 <รับแออนไลน์>(1 ธันวาคม 2557-15 กุมภาพันธ์ 2558)

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป้นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 <รับแออนไลน์>(1 ธันวาคม 2557-15 กุมภาพันธ์ 2558)


  
 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
ประกาศโรงเรียนจ่าอากาศ
 

[td=1,1,1079]  ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 
   
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้