ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด ใหม่ล่าสุด 2561
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด ใหม่ล่าสุด 2561

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2017-12-12)

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561

 

สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561


จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ กรมศิลปากร ครบทุกตำแหน่ง


1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมศิลปากร 

ก. http://[url]www.sso.go.th[/url] ค. http:// [url]www.fish.go.th[/url] 

ข. http://www.mol.go.th ง. http:// [url]www.finearts.go.th[/url] 

2. อธิบดีกรมศิลปากรคนแรกคือใคร 

ก. พระยาสุพรรณสมบัติ 

ข. เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ 

ค. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 

ง. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยาลาภพฤฒิธาดา 

3. อธิบดีกรมศิลปากรคนปัจจุบันคือใคร 

ก. นายประสงค์ พูนธเนศ ค. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 

ข. นางโสมสุดา ลียะวณิช ง. นายอุทิศ ธรรมวาทิน 

4. ปัจจุบันรองอธิบดีกรมศิลปากรมีกี่คน 

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

5. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด 

ก. 27 เมษายน พ.ศ.2454 ค. 26 มีนาคม พ.ศ. 2454 

ข. 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ง. 27 มีนาคม พ.ศ. 2454 

6. ตราสัญลักษณ์กรมศิลปากร เป็นรูปอะไร 

ก. พระพิรุณทรงนาค ค.ตราพระสุริยมณฑล 

ข. ตราพระคเณศ ง. ตราปักษาวายุภักษ์ 

7. กรมศิลปากรก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่เท่าใด 

ก. รัชกาลที่ 4 ค. รัชกาลที่ 6

ข. รัชกาลที่ 5 ง. รัชกาลที่ 7

8. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมศิลปากร 

ก. Department of Labour Protection and Welfare

ข. Department of Fisheries 

ค. The finearts Department 

ง. Department The Customs

9. กรมศิลปากรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร 

ก. มีนบุรี ค. พระนคร 

ข. ลาดพร้าว ง. บางนา 

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร 

ก. สถาบันหลักในการสร้างทุนปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ข. สถาบันหลักในการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

ค. สถาบันหลักในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ง. สถาบันหลักในการสร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม 

11. ข้อใดคือพันธกิจของกรมศิลปากร 

ก. สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

ข. ธำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

ค. กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

ง. ถูกทุกข้อ 

12. ข้อใดคือหน้าที่ของกรมศิลปากร 

ก. สืบทอด สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ข. จัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ค. ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมธำรงจารีตประเพณี พระราชพิธี และรัฐพิธีให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย

ง. ถูกทุกข้อ 

13. ยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากรมีกี่ข้อ 

ก. 5 ข้อ ค. 3 ข้อ

ข. 4 ข้อ ง. 2 ข้อ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร งานราชการ ข่าวล่าสุด

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561

 

สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561


1. ธนพลปลูกผักบุ้งไว้แปลงหนึ่ง รดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ปรากฎว่าผักบุ้งของธนพลมีลำต้นอวบใหญ่ แต่ใบเล็กไม่สมดุลกับลำต้น ธนพลคิดว่าอาจเป็นเพราะสูตรธาตุอาหารในปุ๋ยไม่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ความคิดนี้จัดเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อใด
ก. การสังเกต ข. การระบุปัญหา
ค. การตั้งสมมติฐาน ง. การรวบรวมข้อมูล
2. ข้อใดที่นักวิทยาศาสตร์นำไปใช้วางแผนการทดลอง
ก. ปัญหาที่ตั้งขึ้น ข. ข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
ค. ข้อเท็จจริงของปัญหา ง. การทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบของเซลล์ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ สิ่งมีชีวิตชนิดนี้น่าจะเป็นสิ่งใด
ก. หอยแครง ข. ไส้เดือนดิน
ค. เยื่อหอม ง. เยื่อบุข้างแก้ม
4. ข้อใดหมายถึงไซโทพลาสซึม
ก. ของทุกอย่างที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์
ข. ควบคุมการทำงานของเซลล์และการเจริญเติบโต
ค. ของทุกอย่างที่อยู่ภายในเยื่อหุ้มเซลล์ แต่ไม่รวมนิวเคลียส
ง. เป็นถุงใสสำหรับเก็บอาหารและของเสียก่อนถูกขับออกนอกร่างกาย
5. การตรวจสอบ DNA เป็นการตรวจสอบส่วนประกอบใดของเซลล์
ก. นิวเคลียส ข. คลอโรพลาสต์
ค. ไมโทคอนเดรีย ง. ไซโทพลาสซึม
6. ท่านคิดว่าพืชชนิดใดต่อไปนี้พบเซลล์คุมน้อยที่สุด หรือไม่พบเลย
ก. ชบา ข. ว่านกาบหอย
ค. พู่ระหง ง. สาหร่ายหางกระรอก
7. ดอกลีลาวดีมีทั้งดอกสีขาว และสีแดง ซึ่งเกิดจากส่วนใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่ควบคุม
ก. ยีน ข. ไซโทพลาสซึม
ค. กอลจิ คอมเพล็กซ์ ง. ไมโทคอนเดรีย


2

8. ข้อใดแสดงการใช้ประสาทสัมผัสมากที่สุด
ก. สมศรีมีผิวขาว ผมหยิก เสียงเล็กแหลม มีอายุ 13 ปี ทำท่าร่าเริง
ข. ศรีสมร มีผิวดำ ตาโต ผมสั้น สวมเสื้อสีเหลืองและนุ่งกระโปรงสีดำ
ค. สมชาย ใส่ผ้ามีกลิ่นเหม็น ไอบ่อยๆ ตัวร้อน ผอมสูง และเสียงเล็กแหลม
ง. สมศักดิ์ นุ่งกางเกงยีนรัดรูป ใส่เสื้อลายขวางมีผิวคล้ำ
9. ข้อใดเป็นการออสโมซิส
ก. การดูดซึมน้ำของรากพืช
ข. ไข่มีรสเค็มเมื่อแช่ในน้ำเกลือ
ค. การกระจายสีของด่างทับทิมในน้ำ
ง. การกระจายของหมึกแดงที่หยดลงในน้ำ
10. ส่วนใดของพืชที่สามารถสร้างอาหารโดยวิธีสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. ดอกเฟื่องฟ้า ข. รากของต้นไทร
ค. ใบสีขาวของพลูด่าง ง. ลำต้นของกระบองเพชร
11. จากแผนผังแสดงการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช A และ B หมายถึงสิ่งใด

คาร์บอนไดออกไซด์ + A B + กลูโคส

ก. น้ำและแป้ง ข. น้ำและออกซิเจน
ค. ออกซิเจนและน้ำ ง. พลังงานและออกซิเจน
12. การเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด มีกระบวนการใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของต้นข้าวโพด
1. การเพิ่มจำนวนเซลล์ 2. การขยายขนาดของเซลล์
3. การเพิ่มจำนวนใบ 4. การเพิ่มส่วนสูง
5. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะ
ก. 1 , 2 , 5 ข. 1 , 3 , 4
ค. 3 , 4 , 5 ง. 1 , 2 , 3 , 4 และ 5
13. กำหนดให้
1 ชนิดของเยื่อ
2 ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคสาร
3 ชนิดของตัวถูกละลายและตัวทำละลาย
4 ขนาดของอนุภาคของเกลือ
3

การแพร่ของเกลือออกจากถุงกระดาษเซลโลเฟนจะขึ้นอยู่กับข้อใดบ้าง
ก. 1 , 2 , 3 ข. 1 , 2 , 4
ค. 2 , 3 , 4 ง. 1 , 2 , 3 และ 4
14. ข้อใดถูกต้อง
ก. ขนรากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุ
ข. ขนราก ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร
ค. รากฝอย ทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุ
ง. รากฝอย ทำหน้าที่ดูดน้ำและอาหาร
15. การคายน้ำของพืชมีความสำคัญต่อกระบวนการใดมากที่สุด
ก. การหายใจ ข. การสังเคราะห์แสง
ค. การลำเลียงอาหาร ง. การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ
16. กำหนดให้
1 ป้องกันการสูญเสียน้ำ
2 ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวใบ
3 ระบายความร้อนให้แก่ต้นและใบ
4 เกิดแรงดึงน้ำจากรากขึ้นสู่ลำต้นและใบ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการคายน้ำคือข้อใด
ก. 1 , 2 , 3 ข. 1 , 2 , 4
ค. 2 , 3 , 4 ง. 1 , 3 , 4
17. การคายน้ำของพืชที่ปากใบใช้วิธีการใด
ก. ออสโมซิส ข. การแพร่
ค. การระเหย ง. กัตเตชั่น
18. การคายน้ำของพืชเกิดเวลาใด และมีส่วนช่วยในขบวนการใดของพืช
ก. กลางวัน การลำเลียงน้ำในท่อไซเลม
ข. กลางคืน การลำเลียงน้ำในท่อโฟลเอม
ค. ตลอดเวลา การลำเลียงแร่ธาตุจากรากขึ้นสู่ใบ
ง. ตลอดเวลา การลดอุณหภูมิของใบในช่วงที่ได้รับแสง4

19. ในการลำเลียงอาหารของพืช อาหารชนิดใดที่ถูกลำเลียงทางท่อลำเลียงอาหาร
และลำเลียงอาหารโดยวิธีใด
ก. แป้ง , การแพร่ ข. แป้ง , การออสโมซิส
ค. น้ำตาล , การแพร่ ง. น้ำตาล , การออสโมซิส
20. ข้อใดจัดเป็นดอกครบส่วน
ก. กุหลาบ มะเขือ ตำลึง ข. ผักบุ้ง บวบ แพงพวย
ค. มะลิ กล้วยไม้ ต้อยติ่ง ง. กุหลาบ ชบา ผักบุ้ง
21. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. กล้วยไม้เป็นดอกไม่ครบส่วนแต่สมบูรณ์เพศ ผักบุ้งเป็นดอกครบส่วน
ข. กล้วยไม้เป็นดอกครบส่วน ผักบุ้งเป็นดอกไม่ครบส่วนแต่สมบูรณ์เพศ
ค. กล้วยไม้เป็นดอกไม่ครบส่วน และไม่สมบูรณ์เพศ ผักบุ้งเป็นดอกครบส่วน
ง. กล้วยไม้และผักบุ้งเป็นดอกครบส่วน
22. การปฏิสนธิซ้อนเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. กบ ข. ม้าน้ำ
ค. มะม่วง ง. แมลงปอ
23. ข้อใด ไม่ใช่ เอนโดสเปิร์ม
ก. อาหารของต้นอ่อน
ข. เนื้อมะพร้าวตรงส่วนที่นำมาทำกะทิ
ค. นิวเคลียสของสเปิร์มผสมกับนิวเคลียสของไข่
ง. นิวเคลียสของสเปิร์มผสมกับนิวเคลียสของโพลาร์นิวคลีไอ
24. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเหตุการณ์หลังปฏิสนธิในพืช
ก. รังไข่เจริญเป็นผล
ข. ออวุลเจริญเป็นเมล็ด
ค. ผนังรังไข่เจริญไปเป็นเปลือกและเนื้อของผล
ง. กลีบเลี้ยง กลีบดอกยังคงอยู่ แต่เกสรตัวผู้และยอดเกสรตัวเมียจะเหี่ยวแห้งร่วงไป
25. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. ขณะที่เมล็ดข้าวงอก จะได้รับอาหารจากใบเลี้ยง
ข. ขณะที่เมล็ดถั่วดำงอก จะได้รับอาหารจากใบเลี้ยง
ค. ขณะที่เมล็ดข้าวโพดงอก จะได้รับอาหารจากเนื้อเมล็ด
ง. ส่วนที่ป้องกันอันตรายให้แก่เมล็ดคือเปลือกหุ้มเมล็ด
5

26. การเพาะเมล็ดข้าวเพื่อปลูกในนาตมและนาดอนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
ก. ไม่แตกต่างกัน เพราะมีปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชเหมือนกัน
ข. ไม่แตกต่างกัน ถ้าเป็นพันธุ์ข้าวชนิดเดียวกัน
ค. แตกต่างกัน เพราะมีปัจจัยที่ผลต่อการงอกของเมล็ดไม่เหมือนกัน
ง. แตกต่างกัน ถ้าเป็นพันธุ์ต่างชนิดกัน
27. การกระทำข้อใดที่มีโอกาสกลายพันธุ์มากที่สุด
ก. รุ่งอรุณ ปลูกกล้วยไม้โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ข. ศรีสวัสดิ์ ปลูกข้าวโดยทำนาหว่าน
ค. ชอุ่ม ปลูกมะม่วงเขียวเสวยโดยวิธีติดตา
ง. สำอาง นำกิ่งชบามาเพาะปลูก
28. สารในข้อใดที่ละลายน้ำแล้ว เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ำเงินเป็นแดง
ก. น้ำตาลทราย น้ำอัดลม น้ำสับปะรด
ข. น้ำมะขาม น้ำยาล้างห้องน้ำ โซดา
ค. น้ำส้มสายชู น้ำขี้เถ้า ผงฟู
ง. จุนสี เกลือแกง สบู่เหลว
29. ท่านคนหนึ่งจัดสารต่อไปนี้ ปรอท เหล็ก น้ำเกลือ แคลเซียม น้ำปูนใส และ
น้ำยาล้างห้องน้ำไว้ในกลุ่มเดียวกัน เขาใช้เกณฑ์ใดในการจัด
1 เนื้อสาร 2 ความถ่วงจำเพาะ 3 การนำไฟฟ้า
4 ความเป็นกรด – เบส ของสารละลาย
ข้อที่ถูกคือ
ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. ข้อ 2 , 3
ค. ข้อ 1 , 3 ง ข้อ 2 , 4
30. ข้อใดถูกต้อง
ก. สารเนื้อเดียวจะอยู่ได้เฉพาะในสถานะของเหลวเท่านั้น
ข. สารเนื้อผสมจะอยู่ได้เฉพาะในสถานะของของเหลวและของแข็งเท่านั้น
ค. แกรไฟต์เป็นสารบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับถ่านและเพชร
ง. อากาศที่เราใช้หายใจจัดเป็นสารบริสุทธิ์
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ข่าวล่าสุด

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561

 

สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561


1. ส่วนใดของหนังสือที่ใช้ชื่อ และคุณวุฒิของผู้เขียนหนังสืออย่างถูกต้อง

ก. หน้าชื่อเรื่อง ข. หน้าปกใน

ค. หน้าลิขสิทธ์ ง. หน้าคำนำ

2. หนังสือเล่มหนึ่งไม่ระบุปีพิมพ์ที่หน้าปกใน ผู้อ่านอยากทรายว่าหนังสือเล่มนั้นเพิ่งจัดพิมพ์หรือไม่ ควรหาจากส่วนใดของหนังสือ

ก. ปกนอก ข. ภาคผนวก

ค. หน้าลิขสิทธิ์ ง. หน้าคำนำ

3. ส่วนใดของหนังสือที่ช่วยชี้บอกว่าหัวข้อ และรายละเอียดที่ต้องการอ่านอยู่หน้าใดของเล่ม

ก. ดรรชนี ข. อภิธาน

ค. หน้าบทนำ ง. หน้าสารบาญตาราง

4. บันทึกความรู้ที่เป็นผลผลิตทางสติปัญญาของมนุษย์บนแผ่นฟิล์มโปร่งแสงขนาด 4*6 นิ้ว คือข้อใด

ก. ไมโครฟิล์ม ข. ไมโครพิช

ค. บัตรเจาะช่อง ง. แถบบันทึกภาพ

5. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่วัสดุย่อส่วน

ก. ไมโครฟิล์ม ข. ไมโครคาร์ด

ค. ไมโครฟิช ง. ไมโครคอมพิวเตอร์

6. วัสดุข้อใด หมายถึงของตัวอย่าง (specimen)

ก. หุ่นจำลองอาคาร ข. ภาพปลาวาฬชนิดต่างๆ

ค. ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา ง. ก้อนผลึกของหินควอทซ์ (Quartz)

7. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ก. สารานุกรม 30 เล่มจบ ข. มติชนรายสัปดาห์

ค. สยามรัฐ ง. วารสารรามคำแหง

8. ควรใช้สื่อทัศนวัสดุข้อใด ประกอบรายงานการขายสินค้าประจำปีของบริษัท

ก. ภาพสินค้าบนแผ่นโปร่งใส ข. แถบภาพ

ค. วัสดุกราฟิก ง. หุ่นจำลอง

9. หนังสืออ้างอิงในข้อใดมิได้ให้ข้อเท็จจริงโดยตรง

ก. พจนานุกรม สารานุกรม ข. ชีวประวัติ อักขรานุกรม ภูมิศาสตร์

ค. คู่มือ นามานุกรม ง. ดรรชนี บรรณานุกรม

10. ส่วนใดของหนังสืออ้างอิงที่บอกให้ทราบว่าในแต่ละหน้าของหนังสือมีข้อความขึ้นต้นด้วยตัว อักษรใด

ก. คำนำทาง ข. ดรรชนี

ค. อักษรนำเล่ม ง. ส่วนโยง

11. คำว่า almance กับ almanack มีความหมายเหมือนหรือต่างกันมีวิธีใช้อย่างไร ดูคำตอบได้จากพจนานุกรมในข้อใด

ก. International Dictionary of The English Language

ข. Smaller Slang Dictionary

ค. Fowler’s Dictionary of Modern English Usage

ง. Dictionary of Word Origins

12. ต้องการข้อมูลสังเขปเกี่ยวกับประวัติและอาณาเขตของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งแผนที่จังหวัดจะดูได้จากข้อใด

ก. 73 จังหวัด ข. เที่ยวเมืองไทย 71 จังหวัด

ค. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ง. เที่ยวทั่วไทย

13. หนังสือเล่มใดให้ข้อมูลชีวประวัติเฉพาะบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่

ก. Current Biography

ข. International Who’s who

ค. New Century Cyclopedia of Names

ง. McGraw – Hall Encyiopedia of World Biography

15. ต้องการความหมายและประวัติของตรรกวิทยา (logic) อย่างละเอียดควรค้นจากหนังสือเล่มใด

ก. Encyclopedia Britannica ข. The Encyclopedia of Philosophy

ค. World Book Encyclopedia ง. The New Columbia Encyclopedia

16. สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์เขตนครหลวงจัดเป็นนามานุกรมประเภทใด

ก. นามานุกรมเพื่อการค้าและธุรกิจ ข. นามานุกรมของรัฐ

ค. นามานุกรมของสถาบัน ง. นามานุกรมท้องถิ่น

17. ข้อใดให้ข้อมูลผู้อพยพเข้าอาศัยอยู่ในรัฐนิยอร์ก ปี 2532 ว่ามีจำนวนเท่าใด

ก. Almanac ข. Encyclopedia Yearbook

ค. Directory ง. Geographical Sources

18. ข้อมูลใดไม่ได้ระบุไว้ในดรรชนีวารสาร

ก. ชื่อผู้แต่ง ข. ชื่อบทความ

ค. สาระของบทความ ง. ชื่อวารสาร

19. ต้องการตรวจสอบราคาของหนังสือเรื่อง Easy Italian Cooking แต่งโดย Luciana Bianchi จะต้องดูจากข้อใด

ก. Ulrich’s International Peridicals Directory

ข. Books in Print

ค. Periodical Index

ง. Reader’s Guide to Periodical Literature

20. ข้อใดเป็นความหมายของการจัดหมู่หนังสือ

ก. การจัดหนังสือที่มีผู้แต่งคนเดียวกันไว้ด้วย

ข. การจัดหนังสือชื่อเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน

ค. การจัดหนังสือที่มีขนาดรูปเล่มเดียวกันไว้ด้วยกัน

ง. การจัดหนังสือที่มีเนื้อหาหรือลักษณะการประพันธ์เหมือนกันไว้ด้วยกัน

21. หนังสือเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและคติชาวบ้าน จัดไว้หมวดใดของการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้

ก. 100 ข. 200

ค. 300 ง. 400

22. หนังสือชื่อ การบริหารงาน เขียนโดยฉายศิลป์ เชี่ยวชาญพิพัฒน์ ควรได้เลขเรียกหนังสือใดของระบบการจัดหมู่หนังสือแบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ก. HD ข. SB

37 229

225T4

214

ค. BF ง. KC

575 80

192ก ฉ214

23. หมวดใดในระบบ L.C ที่เมื่อมีการแบ่งย่อยแล้วไม่ต้องใช้อักษรตัวที่ 2

ก. หมวด E-F และหมวด Z ข. หมวด A และหมวด B

ค. หมวด C และหมวด G ง. หมวด P และหมวด Z

24. สัญลักษณ์ FIC มักใช้แทนการให้เลขหมู่สำหรับหนังสือประเภทใด

225

ก. หนังสือสำหรับเด็ก ข. หนังสืออ้างอิง

ค. หนังสือนวนิยาย ง. หนังสือชีวประวัติ

25. ห้องสมุดจัดเรียงวารสารฉบับใหม่ในลักษณะใด

ก. จัดเรียงตามลำดับเลขหมู่น้อยไปหามาก

ข. จัดเรียงตามลำดับอักษรชื่อวารสารจากซ้ายไปขวา

ค. จัดเรียงลำดับอักษรหัวเรื่อง

ง. จัดเรียงตามลำดับอักษรเลขทะเบียน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กรมศิลปากร ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561

 

สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ พนักงาน กรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง วิศวกรโยธา ช่างโยธา บัญชี คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบพนักงานกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง วิศวกรโยธา ช่างโยธา บัญชี คอมพิวเตอร์

1. ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่
ก. 
2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข. 
3 
ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. 
4
ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษและข้าราชการตุลาการ
ง. 
5 
ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ
ตอบ ก. 
2 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ และข้าราชการพลเรือนในพระองค์

2. นายนิคม อาการดี รับราชการเป็นเจ้าพนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่จังหวัดสกลนคร นายอาคมเป็นข้าราชการประเภทใด
ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. ข้าราชการอัยการ
ง. ข้าราชการพลเรือสามัญ
ตอบ ก. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 

3. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ เป็นข้าราชการประเภทใด
ก. ข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ค. ข้าราชการกระทรวงการคลัง
ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ ง. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
 

4. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ข้าราชการในกระทรวงต่างประเทศ
ข. ข้าราชการในกระทรวงกลาโหม
ค. ข้าราชการในกระทรวงมหาดไทย
ง. ข้าราชการอัยการ
ตอบ ง. ข้าราชการอัยการ
 

5. ข้อใดมิใช่ “ข้าราชการพลเรือน”
ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. ข้าราชการปกครอง
ค. ข้าราชการตำรวจ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 

6. ตำแหน่งใดเทียบเท่าตำแหน่ง “อธิบดี”
ก. เลขนุการ ก.พ. ข. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 

7. หน่วยงานใดต่อไปนี้ที่มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ข. สำนักงบประมาณ
ค. สำนักคณะกรรมการการกฤษฎีกา ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 

8. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 คือ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. เลขาธิการ ก.พ.
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. ประธานกรรมการ ก.พ.
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี

9. ก.พ. ประกอบด้วยกรรมการไม่เกินกี่คน
ก. 
3 คน ข. 5 คน
ค. 
7 คน ง. 12 
คน
ตอบ ง. 
12 คน

10. ผู้ใดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.พ.
ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ค. รัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ง. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
 

11. กรรมการ ก.พ. ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 
2 ปี ข. 3 ปี
ค. 
4 ปี ง. 5
ปี
ตอบ ข. 
3 ปี

12. เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการแต่งตั้งภายในกี่วัน
ก. 
30 วัน ข. 15 วัน
ค. 
20 วัน ง. 45
วัน
ตอบ ก. 
30 วัน 

13. หากกรรมการ ก.พ. ว่างลงจะไม่แต่งตั้งกรรมการ ในกรณีใด
ก. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง
60 วัน ข. วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 90วัน
ค. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
120 วัน ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 180
วัน
ตอบ ง. วาระกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึง 
180 วัน

14. เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจาก ก.พ. ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมไม่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน และนายกรัฐมนตรีไม่เห็นด้วยกับมติของ ก.พ. ที่รายงาน ก.พ. จะต้องดำเนินการอย่างไร
ก. ทำตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี
ข. ยืนยันให้นายกรับมนตรีทบทวนใหม่
ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
ง. เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อขอถอนเรื่องกลับมาพิจารณาข้อมูลใหม่
ตอบ ค. ต้องรายงานให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวินิจฉัย
 

15. หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รายงานคณะรัฐมนตรีในกรณีที่ค่าครองชีพเปลี่ยนแปลงไปมาก หรือจัดการสวัสดิการปรับปรุงเงินเดือนสำหรับข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม
ก. กรมบัญชีกลาง
ข. ก.พ.
ค. สำนักงบประมาณ
ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ข. ก.พ.
 

16. การประชุม ก.พ. ต้องมีจำนวนกรรมการประชุมจำนวนเท่าใดของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ง. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ตอบ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
 

17. คณะกรรมการิสามัญ ซึ่งตั้งขึ้นโดย ก.พ. มีหน้าที่อย่างไร
ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้ 
ข. พิจารณาเรื่องการดำเนินการทางวินัย
ค. พิจารณาอุทธรณ์ หรือการร้องทุกข์ 
ง. เพื่อการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือน
ตอบ ก. เพื่อทำการใดๆแทน ก.พ. ได้
 

18. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการสำนักงาน ก.พ. คือ
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ค. เลขาธิการ ก.พ.
 

19. ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่บริหารราชการของสำนักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อผู้ใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี
 

20. อนุกรรมการกระทรวง ประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
ก. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด และปลัดกระทรวง
ข. อนุกรรมการผู้แทน ก.พ. และผู้ทรงคุณวุฒิ
ค. อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 

21. ส่วนราชการใด ที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สำนักงาน ก.พ.
ข. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ
ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตอบ ค. สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ 

22. อนุกรรมการ ก.พ. สามัญ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 
3 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ข. 
4
ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น
ค. 
5
ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. ทบวง กรม อ.ก.พ. ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม และ อ.ก.พ. จังหวัด
ง. 
5
ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. ทยวง อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ อ.ก.พ. กรม อ.ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ข. 
4 ประเภท คือ อ.ก.พ. กระทรวงทบวง อ.ก.พ. กรม จังหวัด และ อ.ก.พ. ส่วนราชการอื่น

23. การตั้ง อ.ก.พ. วิสามัญเพื่อทำหน้าที่พิจารณาเมื่อใด
ก. การออกจากราชการ ข. การดำเนินการทางวินัย
ค. การอุทธรณ์ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 

24. อ.ก.พ. จังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
ก. นายกเทศมนตรี ข. ประธานสภาจังหวัด
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ปลัดจังหวัด
ตอบ ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
 

25. ประธาน อ.ก.พ. กรม คือใคร
ก. ปลัดกระทรวง ข. รัฐมนตรีว่าการทบวง
ค. อธิบดี ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ตอบ ค. อธิบดี
 

26. บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นประธาน อ.ก.พ. สำนักนายรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนได้
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รองนายกรัฐมนตรี ง. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตอบ ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 

27. ส่วนราชการใดที่มี อ.ก.พ. เดียว ทำหน้าที่ทั้ง อ.ก.พ. กระทรวงและ อ.ก.พ. กรม ด้วย
ก. ทบวงมหาวิทยาลัย ข. ราชบัณฑิตยสถาน
ค. สำนักพระราชวัง ง. สำนักงานอัยการสูงสุด
ตอบ ข. ราชบัณฑิตยสถาน
 

28. ราชบัณฑิตยสถาน เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมไม่สังกัดกระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของใคร
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ง. รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 

29. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ไว้เมื่อใด
ก. 
29 มีนาคม 2551 ข. 23 มกราคม 2551
ค. 28 มิถุนายน 2551 ง. 27 เมษายน 2551
ตอบ ค. 28 มิถุนายน 2551

30. ใครเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายและระบบบริหารงานบุคคลตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบัติราชการในจังหวัด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด ข. อ.ก.พ. จังหวัด
ค. อ.ก.พ. กรมการปกครอง ง. สภาจังหวัด
ตอบ ข. อ.ก.พ. จังหวัด

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561

 

สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------
ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมศิลปากร งานราชการ
แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กรมศิลปากร

1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง?

ก. การตรวจสอบภายในเป็นระบบควบคุมการบริหารระบบหนึ่ง

ข. การตรวจสอบภายในทำหน้าที่วัดและประเมินผลความสำเร็จของการควบคุมอื่นๆ

ค. การตรวจสอบภายในเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารองค์การ

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ

2. การตรวจภายในช่วงแรกเน้นการตรวจสอบด้านใด?

ก. ด้านบัญชี ข. ด้านการเงิน

ค. ด้านการจัดการ ง. ข้อ ก. และ ข.

ตอบข้อ ง. ด้านบัญชี , ด้านการเงิน

3. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน?

ก. “OSO” ข. “SOCO”

ค. “COSO” ค. “ISO”

ตอบข้อ ค. “COSO”

4. การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมประเมินค่าที่มีลักษณะอย่างไร?

ก. อิสระ ข. ความถูกต้อง

ค. การปฏิบัติงาน ง. ผลการกระทำ

ตอบข้อ ก. อิสระ

5. การตรวจสอบภายในเริ่มมีครั้งแรกในประเทศใด?

ก. ไทย ข. ญี่ปุ่น

ค. อังกฤษ ง. สหรัฐอเมริกา

ตอบ ง. สหรัฐอเมริกา

6. การตรวจสอบการดำเนินงานเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการตรวจสอบอะไร?

ก. การเงิน ข. การบัญชี

ค. ระบบงาน ง. การปฏิบัติงาน

ตอบ ง. การปฏิบัติงาน7. การตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ตรงกับภาษาอังกฤษข้อใด?

ก. EDP. Auditing ข. Control Auditing

ค. System Auditing ง. Computer Auditing

ตอบ ก. EDP. Auditing

8. ประเทศไทยเรียนแบบวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในตามประเทศใด?

ก. อังกฤษ ข. สหรัฐอเมริกา

ค. ออสเตรเลีย ง. ญี่ปุ่น

ตอบข้อ ข. สหรัฐอเมริกา

9. สถาบันผู้ตรวจสอบภายในกำหนดขอบเขตไว้กี่ระบบ?

ก. 1 ระบบ ข. 2 ระบบ

ค. 3 ระบบ ง. 4 ระบบ

ตอบข้อ ค. 3 ระบบ

10. ปัจจัยหนึ่งที่ชวยให้การตรวจสอบภายในไปสู่ความสำเร็จได้เร็วนั้นขึ้นอยู่กับเหตุผลใด?

ก. การประเมิน ข. การสอบทาน

ค. การตรวจระบบ ง. การสนับสนุนของผู้บริหาร

ตอบข้อ ง. การสนับสนุนของผู้บริหาร

11. การตรวจสอบภายในตรงกับภาษาอังกฤษตามข้อใด?

ก. Auditor ข. Auto

ค. Audit ง. Auditor

ตอบข้อ ค. Audit

12. การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใด?

ก. วิชาการ ข. วิทยาการ

ค. วิชาชีพ ค. วิทยาศาสตร์

ตอบข้อ ค. วิชาชีพ

13. ระบบใดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน?

ก. บัญชี ข. การค้า

ค. การถ่ายเท ง. การเชื่อมโยง

ตอบข้อ ก. บัญชี

14. สมาคมผู้ตรวจสอบภายในตั้งขึ้นเมื่อใด?

ก. ค.ศ. 1968 ข. ค.ศ. 1969 ค. ค.ศ. 1970 ง. ค.ศ. 1971

ตอบข้อ ง. ค.ศ. 1971

15. มาตรฐานการตรวจสอบภายในได้ถูกกำหนดขึ้นใช้เมื่อใด?

ก. ค.ศ. 1974 ข. ค.ศ. 1976

ค. ค.ศ. 1978 ง. ค.ศ. 1980

ตอบข้อ ค. ค.ศ. 1978

16. มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับแรกมีกี่หมวด?

ก. 3 ข. 4

ค. 5 ง. 6

ตอบข้อ ค. 5

17. ตัวอย่างของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในคืออะไร?

ก. All ข. llA

ค. lAl ง.
AlA


ตอบข้อ ก. All

18. ข้อใดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในหมวด 100?

ก. ความเป็นอิสระ ข. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ง. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตอบข้อ ก. ความเป็นอิสระ

19. ข้อใดเป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในหมวด 400?

ก. ความเป็นอิสระ ข. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ง. การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ตอบข้อ ค. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

20. การกำหนดจริยธรรมแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายในถูกกำหนดขึ้นในปีใด?

ก. ค.ศ. 1978 ข. ค.ศ. 1981

ค. ค.ศ. 1988 ง. ค.ศ. 1990

ตอบข้อ ค. ค.ศ. 1988

21. สถานภาพในองค์กรอยู่ในหมวดใด?

ก. 100 ข. 200 ค. 300 ง. 400

ตอบข้อ ก. 100

22. การตรวจสอบภายในเกี่ยวข้องกับเรื่องใด?

ก. การเงิน ข. การบัญชี

ค. การปฏิบัติงาน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบข้อ ง. การเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน

23. Administrative Controls เป็นระบบควบคุมเรื่องใด?

ก. การควบคุมภายใน ข. การควบคุมการบริหาร

ค. การควบคุมการจัดการ ง. การควบคุมประสิทธิภา

ตอบข้อ ข. การควบคุมการบริหาร

24. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 2 หมวด คือความรอบรู้ในวิชาชีพและอะไร?

ก. คุณสมบัติส่วนตัว ข. วิชาชีพ

ค. การปฏิบัติงาน ง. กระบวนการ

ตอบข้อ ก. คุณสมบัติส่วนตัว

25. การอยากรู้อยากเห็นเป็นคุณสมบัติตรงกับข้อใด?

ก. วิชาการ ข. วิชาชีพ

ค. เทคโนโลยี ง. ส่วนตัว

ตอบข้อ ง. ส่วนตัว

26. พื้นความรู้ในวิชาใดที่สำคัญที่สุดของผู้ตรวจสอบภายใน?

ก. สถิติ ข. บัญชี

ค. กฎหมายแพ่ง ง. กฎหมายอาญา

ตอบข้อ ข. บัญชี

27. จรรยาบรรณข้อแรกของผู้ตรวจสอบภายในได้แก่?

ก. ความซื่อสัตย์ ข. การปฏิบัติงาน

ค. การไม่เปิดเผยความลับ ง. การไม่รับของขวัญ

ตอบข้อ ก. ความซื่อสัตย์

28. ข้อใดมิใช่จรรยาบรรณของผู้ตรวจภายใน?

ก. การไม่รับของขวัญใดๆ ที่ทำให้เสียความเที่ยงธรรม

ข. การปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ

ค. การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ง. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ง. ไม่มีคำตอบ

29. สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน (All) ได้กำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไว้กี่ประการ?

ก. 9 ประการ ข. 10 ประการ

ค. 11 ประการ ง. 12 ประการ

ตอบข้อ ค. 11 ประการ


30. การตรวจสอบภายในมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์ขนาดใดน้อยที่สุด?

ก. ขนาดเล็ก ข. ขนาดกลาง

ค. ขนาดใหญ่ ง. ไม่มีคำตอบ

ตอบข้อ ก. ขนาดเล็ก

31. การวางแผนการตรวจสอบภายในเป็นขั้นลำดับที่เท่าใดของการตรวจสอบภายใน?

ก. 1 ข. 2

ค. 3 ง. 4

ตอบข้อ ก. 1

32. การตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานเน้นในเรื่องใด?

ก. อุดมการณ์ ข. ประสบการณ์

ค. การค้นข้อผิดพลาด ง. ข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ

ตอบข้อ ง. ข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ

33. ปัจจัยที่เกี่ยวกับการทุจริตประกอบด้วยบุคคลและสิ่งใด?

ก. องค์การ ข. สถานการณ์

ค. โอกาส ง. จำนวน

ตอบข้อ ข. สถานการณ์

34. การทุจริตส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด?

ก. สินทรัพย์ถาวร ข. เงินสด

ค. เวลา ง. นำของไปใช้ส่วนตัว

ตอบข้อ ข. เงินสด

35. การรายงานการทุจริตในระยะแรกควรกระทำโดยวิธีใด?

ก. ลายลักษณ์อักษร ข. คำสั่งลงโทษ

ค. วาจา ง. ประกาศประจาน

ตอบข้อ ค. วาจา

36. ข้อใดเป็นเทคนิคการตรวจสอบการทุจริตขั้นตอนแรก?

ก. การคำนวณ ข. การตรวจเอกสาร

ค. การตรวจนับ ง. การสอบทาน

ตอบข้อ ข. การตรวจเอกสาร
37. เมื่อพบการทุจริต ผู้ตรวจสอบภายในควรรายงานผู้ใดก่อน?

ก. หัวหน้าสาย ข. กรรมการ

ค. ผู้บริหารระดับสูง ง. ประธานกรรมการ

ตอบข้อ ก. หัวหน้าสาย

38. ถ้าตรวจสอบพบการทุจริต องค์กรนิยมลงโทษวิธีใดเป็นอันดับแรก?

ก. ปลดออก ข. ดำเนินคดี

ค. สั่งพักงาน ง. ไล่ออก

ตอบข้อ ค. สั่งพักงาน

39. การฟ้องผู้กระทำความผิดตามกฎหมายเป็นความผิดในทางใด?

ก. แพ่ง ข. อาญา

ค. แพ่งและอาญา ง. ศาลแรงงานเฉพาะ

ตอบข้อ ค. แพ่งและอาญา

40. คุณลักษณะในการบริหารจัดการสมัยใหม่ข้อแรกคืออะไร?

ก. มุ่งองค์กร ข. มุ่งลูกค้า

ค. มุ่งการเรียนรู้ ง. มุ่งทรัพยากรบุคคล

ตอบข้อ ข. มุ่งลูกค้า

แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------

รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
[url]http://www.ebooksheet.com/c/159[/url]

------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------

ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561
[url]http://www.ebooksheet.com/c/78[/url]กด Like และกดติดตาม แฟนเพจ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร 2561 ได้ที่
[url]https://www.facebook.com/[/url]แนวข้อสอบกรมศิลปากร-ทุกตำแหน่ง-2561-526622287549043จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ ช่างโยธาปฎิบัติงาน กรมศิลปากร งานราชการ
แนวข้อสอบ ช่างโยธาปฎิบัติงาน กรมศิลปากร

1. ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื้อคอนกรีตที่จะหุ้มเหล็กควรมีความหนาที่เหมาะสมอย่างไร

ก. งานเสาอาคารไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.


ข. งานพื้นอาคารไม่น้อยกว่า 3 ซม.

ค. งานคานไม่น้อยกว่า 4 ซม.

ง. งานฐานรากขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

ตอบ ง. งานฐานรากขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ซม.

2. กล่องเล็กใบหนึ่ง มีขนาดกว้าง 2.0 ม. ยาว 4.0 ม. ลึก 1.0 ม. เมื่อวางลงไปในน้ำกล่องนี้จมลง 0.50 ม. อยากทราบว่า กล่องใบนี้หนักเท่าไร

ก. 2 ตัน ข. 4 ตัน

ค. 6 ตัน ง. 8 ตัน

ตอบ ค. 6 ตัน

3. ในการเขียนแบบอาคาร รูปแปลนอาคารจะต้องใช้มาตราส่วนไม่น้อยกว่าเท่าใด

ก. 1 : 25 ข. 1 : 50

ค. 1 : 75 ง. 1 : 10

ตอบ ง. 1 : 10

4. รถปั้นจั่น (Mobile Cranes) ที่ใช้ในงานก่อสร้างคืออะไร

ก. เครื่องจักรกลที่สามารถทำงานได้กว้าง

ข. เครื่องจักรที่ติดตั้งบนรถบรรทุกล้อยางหรือตีนตะขาบ

ค. เครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไปมาได้ในแนวตั้ง

ง. เครื่องจักรกลที่ติดตั้งอยู่กับที่

ตอบ ค. เครื่องจักรที่เคลื่อนที่ไปมาได้ในแนวตั้ง

5. การทดสอบลูกบอลเคลลี่เป็นการทดสอบหาค่าอะไร

ก. ความแข็งแรงของคอนกรีต

ข. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

ค. ความข้นเหลวของคอนกรีต

ง. ระยะเวลาแข็งตัวของคอนกรีต

ตอบ ข. อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

6. ในการทดสอบแรงอัดของแท่งคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 x 30 ซม. ค่าแรงอัดจากเครื่องทดสอบได้ 31.4 ตัน จะได้ค่าความเค้นอัดเท่าไร

ก. 155.56 กก./ซม2 ข. 166.67 กก./ซม2

ค. 177.78 กก./ซม2 ง. 188.89 กก./ซม2

ตอบ ก. 155.56 กก./ซม2
7. ในงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถประมาณจำนวนเหล็กได้หลังจากการทราบปริมาณคอนกรีตที่ใช้คือ

ก. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 50 – 100 กก.

ข. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 120 – 150 กก.

ค. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 200 – 300 กก.

ง. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 350 – 450 กก.

ตอบ ค. คอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตรใช้เหล็ก 200 – 300 กก.

8. เหล็กที่มีความแข็งสูงคือเหล็กที่มี

ก. ธาตุหลายๆชนิดผสมอยู่

ข. จำนวนกำมะถันและซิลิกอนผสมอยู่มาก

ค. จำนวนคาร์บอนผสมอยู่มาก

ง. ไม่มีธาตุใดๆผสมอยู่เลย

ตอบ ค. จำนวนคาร์บอนผสมอยู่มาก

9. ทองเหลืองเกิดจากส่วนผสมของ

ก. ทองแดงกับเงิน ข. ทองแดงกับตะกั่ว

ค. สังกะสีกับทองแดง ง. ทองแดงกับอลูมิเนียม

ตอบ ค. สังกะสีกับทองแดง

10. เครื่องยนต์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ก. จากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเสียง

ข. จากพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน

ค. จากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกล

ง. พลังงานกลเป็นพลังงานเสียง

ตอบ ค. จากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานเสียง

11. มอเตอร์ คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

ก. พลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน

ข. พลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

ค. พลังงานความร้อนเป้นพลังงานกล

ง. พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

ตอบ ง. พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

12. รถยนต์เปอร์โย ผลิตจากประเทศ

ก. อิตาลี ข. อังกฤษ

ค. เยอรมัน ง. ฝรั่งเศส

ตอบ ง. ฝรั่งเศส

13. รถยนต์โรลอยด์ผลิตจากประเทศ

ก. อังกฤษ ข. สหรัฐอเมริกา

ค. เยอรมัน ง. ฝรั่งเศส

ตอบ ก. อังกฤษ

14. โลหะดังต่อไปนี้ เหล็ก ตะกั่ว ทองแดง สังกะสี อลูมิเนียม เงิน เหล็กกล้า สิ่งใดหนักที่สุด

ก. เหล็ก ข. สังกะสี

ค. ตะกั่ว ง. ไม่ถูกทั้งหมด

ตอบ ค. ตะกั่ว

15. แรงม้ามีค่า

ก. 476 วัตต์ ข. 647 วัตต์

ค. 764 วัตต์ ง. 746 วัตต์

ตอบ ง. 746 วัตต์

16. ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดซึ่งใช้วัด

ก. ความกดดันของอากาศ ข. ขนาดของวัตถุ

ค. ความสั่นสะเทือน ง. คลื่นเสียง

ตอบ ข. ขนาดของวัตถุ

17. สะพานทาโคม่า เป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากในทางอาชีพวิศวกรรมเพราะ

ก. ถูกลมพัดพัง

ข. ถูกทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะกำลังก่อสร้าง

ค. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบแพงที่สุดในโลก

ง. เป็นสะพานที่สวยงามที่สุดในโลก

ตอบ ก. ถูกลมพัดพัง

18. แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ทั่วๆไป ลูกหนึ่งจะมีแรงเคลื่อนที่ประมาณ

ก. 8 โวลต์ ข. 10 โวลต์

ค. 12 โวลต์ ง. 14 โวลต์

ตอบ ค. 12 โวลต์

19. ธาตุที่สำคัญที่สุดในการผสมเหล็กให้เป็นเหล็กกล้า คือ

ก. แมงกานีส ข. ถ่าน

ค. โครเมียม ง. นิเกส

ตอบ ข. ถ่าน

20. ไฟฟ้า 1 ยูนิต

ก. 1 วัตต์ – ชั่วโมง ข. 10 วัตต์ - ชั่วโมง ค. 100 วัตต์ - ชั่วโมง ง. 1,000 วัตต์ - ชั่วโมง

ตอบ ง. 1,000 วัตต์ - ชั่วโมง

21. บริษัทปุ๋ยเคมีในประเทศไทยที่เป็นองค์การหนึ่งของทางราชการตั้งอยู่ที่จังหวัดใด

ก. สระบุรี ข. ลำปาง

ค. นครสวรรค์ ง. สมุทรปราการ

ตอบ ข. ลำปาง

22. ประเทศที่มีรถไฟแล่นเร็วที่สุดในโลกได้แก่ประเทศใด

ก. รัสเซีย ข. เยอรมัน

ค. ญี่ปุ่น ง. สหรัฐอเมริกา

ตอบ ค. ญี่ปุ่น

23. ธาตุที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการทำปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือใช้ในเตาปฏิกรปรมาณูได้แก่

ก. ลิเธียม ข. ยูเรเนียม

ค. แคดเมียม ง. เรเดียม

ตอบ ข. ยูเรเนียม

24. ในพัดลมไฟฟ้าอุปกรณ์ทำให้ใบพัดหมุนไปได้คือ

ก. ไดนาโม ข. แรงดึงดูดแม่เหล็ก

ค. เยนเนอร์เรเตอร์ ง. มอเตอร์

ตอบ ง. มอเตอร์

25. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดงาน

ก. น้ำหนักวัตถุกับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่

ข. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กับแรงเสียดทาน

ค. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่กับน้ำหนักวัตถุ

ง. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่

ตอบ ง. แรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่และระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่

26. จุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์จะเปลี่ยนแปลงไปก็ต่อเมื่อ

ก. ความชื้นของอากาศเปลี่ยนแปลง

ข. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลง

ค. จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้เปลี่ยนแปลง

ง. ความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลง

ตอบ ง. ความดันบรรยากาศเปลี่ยนแปลง

27. โลหะเบา คือ โลหะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า 4 กก./ดม3 ได้แก่

ก. พลาสติก ข. สังกะสี

ค. แมกนีเซียม ง. วานาเดียม

ตอบ ค. แมกนีเซียม

28. หน่วยวัดความลึกของทะเลเรียกว่า

ก. ฟุต ข. ไมล์

ค. นอต ง. ฟาธอม

ตอบ ง. ฟาธอม

29. เชื้อเพลิงที่ไม่มีควันเวลาติดไฟได้แก่

ก. ก๊าซอะซีทิลีน ข. น้ำมันก๊าด

ค. ก๊าซธรรมชาติ ง. ถ่านโค้ก

ตอบ ง. ถ่านโค้ก

30. น้ำเมื่อ 4 ” ซ. มี

ก. ปริมาตรมากที่สุด

ข. น้ำหนักมากที่สุด

ค. น้ำหนักและปริมาตรมากที่สุด

ง. ความหนาแน่นมากที่สุด

ตอบ ง. ความหนาแน่นมากที่สุดแนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------

รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
[url]http://www.ebooksheet.com/c/159[/url]

------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------

ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561
[url]http://www.ebooksheet.com/c/78[/url]กด Like และกดติดตาม แฟนเพจ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร 2561 ได้ที่
[url]https://www.facebook.com/[/url]แนวข้อสอบกรมศิลปากร-ทุกตำแหน่ง-2561-526622287549043จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ข่าวล่าสุด
แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร ล่าสุด
ถาม – ตอบ
การวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน
*********************

2. หลักการประเมินที่ดียึดหลักการดังนี้คือ

ตอบ
1. มีความเป็นธรรม และการประเมินจะต้องไม่ทำให้เกิดอุปสรรคหรือขัดผลประโยชน์แก่ผู้รับการประเมิน ความเป็นธรรมในการประเมิน

2. มีความเที่ยงตรง การประเมินสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการวัดผล เช่น วัดความรู้ ความเข้าใจ เนื้อหา ทักษะ ข้อมูล พฤติกรรม เป็นต้น ขั้นตอนการประเมิน วิธีการประเมินเครื่องมือที่ใช้ประเมิน วัสดุที่ใช้ประเมิน จะต้องสอดคล้องตรงกันกับสิ่งที่ต้องการประเมิน

3. มีความเชื่อมั่น ในการประเมินต้องมีความคงที่ ซึ่งหมายถึง การตัดสินผลที่ได้ผลเหมือนกันทุกครั้งในประเภทเดียวกันที่มีการประเมิน ผลการประเมินจะต้องไม่เกิดจากอิทธิพลที่ทำให้บิดเบือน

4. มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้ การประเมินต้องมีความมั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้โดยการสนับสนุนในด้านงบประมาณ แหล่งสนับสนุน สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวลา การประเมินนั้นต้องการการจัดการค่อนข้างละเอียดอ่อนในการใช้เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการจัดค่าใช้จ่าย สิ่งเหล่านี้หากไม่ถูกต้องอาจทำให้การประเมินล้มเหลวได้

4. แนวทางปฏิบัติในการประเมินให้มีความเชื่อมั่น ได้แก่


ตอบ
1.ประเมินควรได้รับการฝึกอบรม และมีสมรรถนะในการจัดการประเมิน

2.ผู้ประเมินต้องมีความชัดเจน คงเส้นคงวา และไม่คลุมเครือกับแนวทางการปฏิบัติงาน

3.ยึดมั่นตามเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการประเมินที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ

4.ผู้ประเมินควรพบปะปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการประเมิน

5.ในโอกาสที่เป็นไปได้ ควรใช้ผู้ประเมินมากกว่า 1 คน เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินผู้รับการประเมินแต่ละคน

6.ผู้ประเมินควรใช้แบบฟอร์มตรวจสอบรายการ หรือแบบฟอร์มอื่น ๆ ประกอบการประเมินเพิ่มเติมจากเครื่องมือประเมินอื่น ๆ

7.การตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานควรกระทำในสถานปฏิบัติงานจริง

8.ขั้นตอนการรายงานผลเป็นระบบและชัดเจน ควรดำเนินการในสถานประกอบการ9. ผู้บริหารควรมีแนวทางในการปฏิบัติของการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไร


ตอบ ผู้บริหารต้องทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนให้เข้าใจได้และควรมีแนวทางในการปฏิบัติของการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจว่าวิธีการจะประเมินทำกันอย่างไร เมื่อไร และใครทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในเรื่องแนวทางนี้ควรจะครอบคลุมในเรื่องต่างๆดังนี้


40 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน


41 พนักงานใดบ้างที่อยู่ในข่ายของการประเมิน


42 ใครที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมิน


43 ระยะเวลาของการประเมินแต่ละครั้งห่างกันนานเพียงใด เช่นปีละ หรือครั้งละ หรือทุกหกเดือน เป็นต้น


44 วิธีการของการประเมินแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง เครื่องมือในการประเมินจะใช้อะไร และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีอะไรบ้าง และการวัดผลจะวัดโดยวิธีใด


13. การพิจารณาการปฏิบัติงานควรจะประเมินอย่างน้อยปีละกี่ครั้ง


ตอบ ปีละ
2 ครั้ง

18. ขั้นตอนต่างๆของการประเมินผลการปฎิบัติงานมีดังนี้ คือ


ตอบ
1.การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานให้เป็นแนวทางที่มีแบบแผนไว้ว่าจะกระทำเมื่อใด บ่อยครั้งเพียงใด ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ตลอดจนเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการประเมินที่จะนำมาใช้

2.กำหนดให้ผู้ทำการประเมินดำเนินการเก็บข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานของพนักงาน

3.กำหนดให้ผู้ทำการประเมินดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน (ซึ่งบางกรณีอาจจะมีการให้ผู้ปฎิบัติงานมีการประเมินร่วมด้วยกัน)

4.การนำผลที่ประเมินได้ มากและพิจารณากับพนักงาน

5. การตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานและสรุปผลเป็น 2 ระบบควบคู่กันเสมอ

21. การประเมินผลการปฏิบัติงานมีประโยชน์ด้านใดบ้าง


ตอบ
- ด้านการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน

- ด้านการบริหารงานบุคคล

- ด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงาน

26. การประเมินการปฏิบัติงานนอกจากประเมินเป็นประจำแล้วควรจะประเมินในกรณีพิเศษ ดังนี้คือตอบ
- ก่อนจะครบทดลองงาน

60 ก่อนจะครบกำหนดเวลาทำงาน
1 ปี ของพนักงานแต่ละคน

61 ก่อนจะครบกำหนดเวลาทำงาน
3 ปี ของพนักงานแต่ละคน

28. การประเมินก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
(Pre-Implementation Evaluation) ทำเพื่ออะไร

ตอบ เพื่อวางแผนโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศิลปากร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561


สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------

รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
[url]http://www.ebooksheet.com/c/159[/url]

------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------

ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561
[url]http://www.ebooksheet.com/c/78[/url]กด Like และกดติดตาม แฟนเพจ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร 2561 ได้ที่
[url]https://www.facebook.com/[/url]แนวข้อสอบกรมศิลปากร-ทุกตำแหน่ง-2561-526622287549043

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ นักจดหมายเหตุ กรมศิลปากร งานราชการ
แนวข้อสอบ นักจดหมายเหตุ กรมศิลปากร

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักจดหมายเหตุ กรมศิลปากร
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------

รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
[url]http://www.ebooksheet.com/c/159[/url]

------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------

ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561
[url]http://www.ebooksheet.com/c/78[/url]กด Like และกดติดตาม แฟนเพจ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร 2561 ได้ที่
[url]https://www.facebook.com/[/url]แนวข้อสอบกรมศิลปากร-ทุกตำแหน่ง-2561-526622287549043
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ กรมศิลปากร
แนวข้อสอบกรมศิลปากร ทุกตำแหน่ง 2561สุดยอด!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร อัพเดทใหม่ล่าสุด ปี2561
Best File แนวข้อสอบเก่าที่ออกบ่อย กรมศิลปากร update แล้ววันนี้
มาพร้อมวิธีคิดและเทคนิคต่างๆ ครบทุกรายวิชา กรมศิลปากร คัดสรรมาเพื่อคุณ
------------------------------------------------

รีวิวคุณลูกค้าจริง thaionline1 มาถึง ebooksheet
[url]http://www.ebooksheet.com/c/159[/url]

------------------------------------------------
Top Book หนังสือสอบ กรมศิลปากร อัพเดทตรงประเด็นที่ใช้สอบครั้งนี้
เจาะลึกทุกรายละเอียดกรมศิลปากร สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายพร้อมเฉลย
สรุปกระชับคู่มือสอบกรมศิลปากร เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
------------------------------------------------

ครบถ้วน!!! แนวข้อสอบ กรมศิลปากร ในปี2561
[url]http://www.ebooksheet.com/c/78[/url]กด Like และกดติดตาม แฟนเพจ แนวข้อสอบ กรมศิลปากร 2561 ได้ที่
[url]https://www.facebook.com/[/url]แนวข้อสอบกรมศิลปากร-ทุกตำแหน่ง-2561-526622287549043จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้