ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก งานราชการทหาร ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก งานราชการทหาร ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-12)

1.  ข้อความในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตัวเร่งปฏิกิริยา

 1.ทำให้ได้สารใหม่เพิ่มมากขึ้น

 2.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นกว่าเดิม

 3.ทำให้ขั้นตอนของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป

 4.ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้ง่ายขึ้น

2.  ธาตุ มีจำนวนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่ากับ 13 และ 14 ตามลำดับ ธาตุ มีเลขอะตอมและเลขมวลเท่าไร

 1.14,27                               2.13,14                                    3.13,27                                    4.27,13

3.  ตารางธาตุที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจัดเรียงธาตุอย่างไร

 1.จัดเรียงตามลำดับการค้นพบก่อนหลัง

 2.จัดเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก

 3.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก

 4.จัดเรียงตามเลขอะตอมจากบนลงล่าง

4.  ธาตุในหมู่เดียวกันสมบัติทางเคมีคล้ายกันเพราะอะไร

 1.มีขนาดอะตอมเท่ากัน

 2.มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน

 3.มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน

 4.มีจำนวนระดับพลังงานเท่ากัน

5.  สารในข้อใดเป็นธาตุ

 1.อากาศ                              2.ออกซิเจน                             3.แป้ง                                      4.ทองเหลือง

6.  บ้านนุชใช้ไฟฟ้าที่มีความต่างศักดิ์ไฟฟ้า 220 โวลต์ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5000  วัตต์ เขาควรใช้ฟิวส์รวมขนาดเท่าใด

 1.10 แอมแปร์                     2.15 แอมแปร์                          3.20 แอมแปร์                          4.25 แอมแปร์

7.  ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งหมด

 1.น้ำ น้ำนม น้ำหวาน                         2.น้ำชา น้ำโวดา น้ำเชื่อม

 3.น้ำอัดลม น้ำส้ม น้ำมะพร้าว                           4.น้ำแข็ง น้ำแข็งแห้ง น้ำตาล

8.  ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริมาตรา 3.0 cm.

     1.2.7 cm3                                                            2. 4.8 cm3

 3. 5.5 cm3                                                                                          4. 7.25 cm3

9.  การเตรียมก๊าซออกซิเจนในห้องปฏิบัติการ นิยมใช้แทนที่น้ำเพระเหตุใด

 1.เพราะเป็นก๊าซไม่ละลายน้ำ                           2.เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ติดไฟ

 3.เพราะเป็นก๊าซเบากว่าอากาศ                                          4.เพราะเป็นก๊าซที่มีอัตราการฟุ้งกระจายสูง

10.  เซลล์ของคนมีโมโซมกี่คู่

 1.2 คู่                                   2.23 คู่                      3.24 คู่                                      4.46 คู่

11.  ปริมาณในข้อใดที่เคลื่อนที่ไปพร้อมกับคลื่นเสียงขณะเคลื่อนที่ผ่านโมเลกุลของอากาศ

 1.ความถี่เสียง                                                     2.ความยาวคลื่นเสียง

 3.พลังงานของเสียง                                           4.โมเลกุลของอากาศ

12.  รถยนต์มวล 10x 10 3 กิโลกรัม กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งสม่ำเสมอ 0.3 เมตร ต่อ (วินาทีแรงกระทำต่อรถยนต์คันนี้มีค่าเป็นเท่าใด

 1. 1x 102นิวตัน                                                  2.  3 x 102 นิวตัน

 3. 1 x 103 นิวตัน                                                4. 3 x 103 นิวตัน

13.  แท่งเหล็กมวล 60 กิโลกรัม และ 140 กิโลกรัม วางชิดอยู่กับพื้นราบ ถ้าออกแรง 800 นิวตันระทำแท่งเหล็กแท่งแรหในแนวขนานกับื้น จงหาว่าแรงที่แท่งเหล็กทั้งสองกระทำกันมีค่ากี่นิวตัน ถ้าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่พื้นกับแท่งเหล็กมีค่า 0.25

     1. 560 นิวตัน                                      2. 760 นิวตัน

 3. 860 นิวตัน                                      4. 960 นิวตัน

14.  วัตถถุ มวล กิโลกรัม เคลื่อนที่บนผิวราบเรียบด้วยอัตราเร็ว เมตร วินาที เข้าชนกับวัตถุ มวลกิโลกรัม ที่วางนิ่งบนพื้นเดียวกัน หลังชน วัตถุ  และวัตถุ ติดกันไป พลังงานจลน์ของการชนครั้งนี้หายไปกี่จูล

 1. 6.5 จูล                            2. 7.5 จูล                                 3. 10.5 จูล                               4. 12.5 จูล

 

15.  อัดก๊าซชนิดหนี่งที่อุณหภูมิ 27°C คสามดัน บรรยากาศ ความหนาแน่น 1 kg/m3 ให้ความหนาแน่นเป็น 4 kg/m3 ที่ 177°C จะต้องอัดก๊าซนี้ให้มีความดันเท่าใด

 1. 2 บรรยากาศ                                   2. 4 บรรยากาศ

 3. 6 บรรยากาศ                                   4. 8 บรรยากาศ

16.  โยนวัตถุมวล 1กิโลกรัม ขึ้นตามแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 10 เมตรต่อวินาที วัตถุจะขึ้นไปได้สูงกี่เมตร(กำหนดให้ g = 10 เมตรต่อ (วินาที)/2)

     1.  0.5 เมตร                        2.  5 เมตร                                3. 10 เมตร                               4. 15 เมตร

17.  เมื่อปลส่อยให้ลูกหินตกจากที่สูงมาตามแนวดิ่ง ลูกหินจะกระทบพื้นในเวลา วินาที ขณะที่ ลูกหินตกกระทบพื้นที่มีความเร็วเป็นเท่าใด (กำหนดดให้ g= 10 เมตรต่อ(วินาที))

     1.  10 เมตรต่อวินาที                           2. 20 เมตรต่อวินาที

 3. 30 เมตรต่อวินาที                            4. 40 เมตรต่อวินาที

18.  กมลชนกต้องการถ่ายรูปกมลรัตน์ยืนอยู่กลางแจ้งมีแสงแดดจ้า เธอต้องปรับแสงถ่ายรูปอย่างไรเพื่อให้ได้ภาพคมชัดที่สุด

 1. เพิ่มขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์

 2. เพิ่มขนาดของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์

 3.ลดขยนาดช่องของไดอะแฟรมหรือเพิ่มความเร็วชัตเตอร์

 4.ลดขนาดช่องของไดอะแฟรมหรือลดความเร็วชัตเตอร์

19.  ลักษณะใดต่างกันในแฝดแท้

 1.ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ                           2. ลายนิ้วมือ

 3.หมู่เลือด                                          4.ยีน

20.  ข้อใดไม่ใช่ธาตุ

 1. ทองแดง                         2.ผงถ่าน                                  3.เพชร                                    4.ทองขาว

21.  ลิ่มอันหนึ่งยาว 20 ซม. มีหัวหนาเท่ากับ ซ.ม. เมื่อออกแรงตอก 50 นิวตัน ตอกลิ่มในเนื้อไม้ท่อนให้มิดตัวลิ่มพอดี เนื้อไม่มีแรงต้านเท่าใด

 1. 200 นิวตัน                      2. 150 นิวตัน                           3.100 นิวตัน                            4. 75 นิวตัน

22.  คานสม่ำเสมอหนัก 20 นิวตัน ยาว เมตร แขวนน้ำหนัก 80 นิวตัน และ 50 นิวตัน ไว้ที่ปลายทั้งสองจะต้องแขวนเชือกห่างจากน้ำหนัก 80 นิวตัน เท่าไรจึงจะอยูในสมดุล

 1. 1.2 เมตร                                                         2.  1.6 เมตร

 3. 3.2 เมตร                                                         4. 2.4 เมตร

23.  เด็กชายแดงทำงานในการกลิ้งถังน้ำมันไปตามทางเดินทิศตะวันออก 300 จูล แล้วเลี้ยวไปทางเหนือ 400 จูล เขาทำงานทั้งสิ้นกี่จูล

 1.  100 จูล                                                          2. 500 จูล

 3.  700 จูล                                                          4. 1,000  จูล

24.  ลูกบอลมีมวล เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ชนกำแพงตรงๆ (ตั้งฉากกับกำแพงแล้วสะท้อนออกมาตรงๆ ด้วยความเร็ว ลูกบอลนี้มีโมเมนตัมเปลี่ยนไปเท่าใด

 1. ศูนย์                               2. mv                                      3. mv2                                      4. 2mv

25.  คลื่นในข้อใดมีการเคลื่อนที่แตกต่างไปจากพวก

 1 . คลื่นน้ำ                                                          2. คลื่นเสียง

 3.  คลื่นแผ่นดินไหว                                          4. คลื่นที่เกิดเมื่อปลายยอดหญ้าเมื่อมีลมพัด

26.  ข้อสรุปใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติรังสีอินฟาเรดและรีงสีอัลตราไวโอเล็ต

 1. เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันฃ

 2.มีความถี่บางช่วงซ้อนกัน

 3.ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส

 4. มีแหล่งกำเนิดจากดวงอาทิตย์เท่านั้น

27.  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการส่งกระจายเสียงออกอากาศของสถานีวิทยุ

 1. เปลี่ยนเครื่องเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้าของเสียง

 2. ผสมสัญญาณไฟฟ้าของเสียงกับสัญญาณไฟฟ้าความถี่คลื่นวิทยุ

 3. ขยายสัญญาไฟฟ้าที่ผสมแล้วให้มีกำลังสูงขึ้นแล้วผสมกับคลื่นพาหะตามระบบที่เลือก

 4. ส่งสัญญาณไฟฟ้าผสมมีกำลังสูงขึ้นกระจายเสียงออกทางเสาอากาศ

28.  อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ชนิดใดเกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นมากที่สุด

 1. วิทยุระบบเอเอ็ม                            2.วิทยุระบบเอฟเอ็ม

 3. โทรทัศน์เคลื่อนที่                          4. วิทยุสมัครเล่น

29.  ลักษณะความรุนแรงในข้อใดมีค่ามากที่สุดในขณะเกิดแผ่นดินไหว

 1. พื้นดินเป็นลอนคลื่น                     2.รางรถไฟเกิดการบิดงอ

 3. เกิดรอยแยกของแผ่นดิน               4. ท่อใต้ดินเสียหายใช้การไม่ได้

30.  หุบเขาทรุดเกิดจากเคลื่นอที่ของแผ่นธรณีแบบใด

 1. แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่ชนกัน

 2.แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่ชนกัน

 3. แผ่นธรณีภาตใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่แยกจากกัน

 4. แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีปเคลื่อนที่แยกจากกัน

31.  คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์แตกต่างกันทุกคำ

 1. อยากไปกับป้าไหม                        2. ให้ใครจับมหาคะ

 3. ฉันถามให้เขาแล้ว                         4. พี่ต๋อยเมื่อเช้าค่ะ

32.  คำที่ใช้เป็นคำประสมมีอยู่ในข้อใด

 1. ตาเสือดูน่ากลัว                               2. หางเสือตัวนี้ด้วย

 3. มือเสือชอบดินร่วน                        4. ลูกเสือดูคล้ายแมว

33.  ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งสองคำ

 1.จริยศึกษา บรรณาธิการ สนธิ          2.นิติบุคคล ธนานุเคราะห์

 3.พุทธสมาสบริษัท คุรุสมาสสภา      4.สันติสมาสธรรม ผลาสนธินิสงค์

34.  คำอ่านในข้อใดอ่านถูกต้อง

 1.พลีชีพ อ่านว่า พะ –ลี- ชีบ                               2.ผรุสวาท อ่านว่า ผะ-รุด-สะ-วาด

 3. สมานฉันท์ อ่านว่า สะ-หมาน-ฉัน                4. ทิฐิ อ่านว่า ทิด-ถิ

35.  ประโยคใดเป็นประโยคบอกเล่า

 1.พี่ตุ่มคะหนูอยากไปเที่ยวเชียงใหม่                                                2.สงกรานต์ปีนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีคะ

 3.ไปนะพี่ตุ่ม หนูจะได้มีเพื่อน                                         4.หนู่น่ะไปแน่ แต่หนูอยากให้พี่ไปด้วย

36.  ข้อใดไม่ใช่ประโยค

 1.รูปภาพที่แขวนฝารูปนั้นเป็นรูปแมวไล่จับหนู

 2.เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ที่เขาชอบ

 3.หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่กี่เล่มนั้น

 4.แม่ครัวของเขาทำอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย

37.  คำในข้อใดประสมสระเสียงสั้น

 1. ตั้งใจ                              2.กลางคืน                               3. ยินดี                                    4.ลำธาร

38.  คำประสมในข้อใดเป้นคำไทยแท้ทุกคำ

 1.ร้านกาแฟฟ                     2.รูปภาพ                                 3.หมอฟัน                               4.เด็กปั๊ม

39.  ธนบัตร หนังสือพิมพ์ ใช้ลักษณะนามอย่างไร

 1. ใบ เล่ม                           2.ฉบับ ฉบับ                            3.ฉบับ เล่ม                              4. ใบ ฉบับ

40.  คำในข้อใดผันเป็นเสียงวรรณยุกต์เอก

 1.พี่เจิด                               2.ป่าลั่น                                   3.บากบั่น                                 4.คนเก่ง

41.  คำใดเป็นคำประสม

 1. นาฬิกา                           2.คัดเลือก                                3.เดือดร้อน                             4.ลูกเขย

42.  ไม่ยมกในข้อใดใช้ถูกต้อง

 1.คุณพ่ออยู่ที่ๆ ทำงาน                                                       2.น้ำในตู้เย็น ๆ จัด

 3.ผู้ที่เจ็บคอควรดื่มน้ำอุ่นๆ                                               4.เขาถูกกล่าวหาต่างๆนาๆ


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักเรียนนายสิบทหารบก ล่าสุด ที่กำลังจะสอบ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  และข้อสอบเก่า มากกว่า 1,000 ข้อ

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 1 (คณิตศาสตร์เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ชุดที่ 3 (คณิตศาสตร์เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ (เฉลยละเอียด)

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ 

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก 

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

แนวข้อสอบเก่านายสิบทหารบก


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /LINE: busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ กองทัพบก ม.ปลาย อัตราว่าง: 200 16 -31 ม.ค. 2558

“กองทัพบก”

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 200
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 – 31 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ระเบียบการ
สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)
ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
ประจำปีงบประมาณ 2558
1
คำนำ
ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อ สอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 นาย โดยบรรจุ เข้ารับราชการ ใน
1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน ระยะเวลาการศึกษา
20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ต่อไป
เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ ในการสอบครั้งนี้ ศูนย์การทหารราบ จึงได้จัดทำระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) ประจำปี 2558 ขึ้นมา เพื่อจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้งเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบมิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบได้พบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทร. 0 3254 2468 ,0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014,54016,54018,54133
ศูนย์การทหารราบ
2
ระเบียบการ
สอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก
ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ)
————————
ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลำดับข้อให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้
ข้อ 1. ความมุ่งหมาย
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 200 อัตรา บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ ศร. ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และเข้ารับการศึกษาหลักสูตร เตรียมนายสิบชั้นต้น ระยะเวลาการศึกษา 20 สัปดาห์ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะดำเนินการปรับย้ายไปรับราชการยังหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่าทหารราบ) โดยมอบหมายให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นผู้ดำเนินการ
ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและ ครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย. 58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน
30 เม.ย.58)
2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
2.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ปู่ หรือ ย่า หรือ ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสัญชาติอื่น ที่มิใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานดังนี้ สูติบัตร หรือหนังสือรับรองการได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ของบิดา หรือมารดา แล้วแต่กรณี เป็นหลักฐานในการสมัครสอบ
2.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
2.8 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
2.11 ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.12 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.13 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
2.14 ไม่เป็นผู้ตาบอดสี
3
ข้อ 3. ข้อกำหนด
3.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่ง ประจำ ศูนย์การทหารราบ ตั้งแต่ 1 พ.ค. 58 โดยได้รับยศ สิบตรี (อัตราเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5) ซึ่งจะได้รับเงินเดือน รวมค่าครองชีพ เป็นเงินไม่ต่ำกว่า 10,000.- บาท/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่กองทัพบกกำหนด
3.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 3.2 แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นประมาณ 5 เดือน (20 สัปดาห์) หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการพิจารณาปรับย้ายไปรับราชการในหน่วย ต่าง ๆ
ของส่วนกำลังรบ ตามผลการฝึกอบรม และความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
3.4 กรณีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้อง ตามข้อ 2 จะถูกปลดออกจากราชการทันที
ข้อ 4. หลักฐานการรับสมัครสอบ ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 3 ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองตนเองว่า (สำเนาถูกต้อง) แล้วลงชื่อกำกับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้วจะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสำเนาเท่านั้น โดยมีหลักฐานดังนี้
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
4.2 หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือใบประกาศนียบัตร)
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา และมารดา พร้อมตัวจริง กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกัน
จะต้องแนบสูติบัตร ของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อำเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง
4.4 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
4.5 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8 (กรณียังไม่มี สด.๘ ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกองประจำการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดง)
4.6 ใบสำคัญทางการแพทย์ทหาร (ทบ.466-620) ให้แพทย์ระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” ที่ออกโดย รพ.ของทหาร เท่านั้น
4.7 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
4.8 หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา
4.9 หลักฐานตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.7 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ 4 อย่างละ 3 ฉบับ และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สำเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย ขูดลบขีดฆ่า
4.10 รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ สอบถามได้ที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ หมายเลขโทรศัพท์
0 3254 2468, 0 3254 2455 – 8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54113 หรือทาง [url]www.infantry-center.com[/url]
ข้อ 5. กำหนดการรับสมัครสอบ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
5.1 รับใบสมัครและสมัครสอบ ในวันที่ 16 – 31 ม.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
5.2 ดาวน์โหลดระเบียบการและตัวอย่างใบสมัครจากเว็บไซต์ [url]www.infantry-center.com[/url]
ข้อ 6. การสมัครสอบ
6.1 เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐาน ที่นำมาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าเอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดำเนินคดี ตามกฎหมายจนถึงที่สุด
4
6.2 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ
6.3 ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อออกบัตรประจำตัวสอบ
6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงคืน
(กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสำเนาไว้เป็นหลักฐาน)
6.5 เมื่อได้รับบัตรประจำตัวสอบแล้ว ต้องจดจำหมายเลขประจำตัวสอบ และนำบัตรประจำตัวสอบ
ติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจำตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ”
6.6 ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืน ให้ติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบ ในวันนั้น หากมีเอกสารสำคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ
6.7 กรณีทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ จากนั้นนำหลักฐานใบรายงานประจำวัน รับแจ้งเอกสารหาย, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นเรื่องที่ กองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ เพื่อขออนุมัติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ (ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือก) ออกบัตรแทน
ข้อ 7. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รายละเอียดเพิ่มเติมตาม ผนวก ก)
7.1 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์
7.2 วัน เวลาสอบ วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558
7.2.1 รายงานตัวเวลา 08.00 น. – 09.30 น.
7.2.2 สอบคัดเลือกเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
7.3 การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
7.3.1 ตรวจสอบที่นั่งสอบที่ระบุในบัตรประจำตัวสอบ
7.3.2 แต่งกายชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น ห้ามสวมเสื้อยืดรองเท้าแตะ
7.3.3 ให้นำดินสอดำอย่างอ่อน (2 บี) และยางลบ มาใช้ทำข้อสอบด้วย
7.4 การเข้าห้องสอบ
7.4.1 เวลา 08.00 น. ให้พร้อมที่หน้าห้องสอบของตัวเองเข้าแถวเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวสอบ
7.4.2 ห้าม นำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
7.4.3 กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลำดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบและผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจำตัวสอบ” และ “บัตรประจำตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย
7.4.4 เมื่อแจกปัญหาสอบและใบคำตอบแล้ว ห้าม เปิดปัญหาสอบก่อนที่หัวหน้าคณะกรรมการจัดการสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการจัดการสอบ)
7.4.5 เมื่อเริ่มทำข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ที่เข้าสอบจะต้อง อยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่กำหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้
7.4.6 ห้าม นั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจำตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลขประจำตัวของตนเองในใบคำตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
7.4.7 ห้าม แสดงกริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
7.5 คำแนะนำในการเขียนใบคำตอบแบบ เลือกข้อ
7.5.1 ฟังคำแนะนำในการเขียนใบคำตอบของกรรมการจัดการสอบให้เข้าใจ
7.5.2 ให้ระบายทึบด้วยดินสอดำให้เต็มช่องในช่องที่เลือกตอบเพียงช่องเดียว (ห้ามใช้หมึกระบาย)
ตัวอย่าง ถ้าเลือกคำตอบในข้อ 2
1.    
7.6 เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคำตอบไว้บนโต๊ะ ห้ามนำออกจาก ห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
5
ข้อ 8. กำหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วันที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. ([url]www.infantry-center.com[/url])
ข้อ 9. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสองซึ่งจะใช้เวลา ทำการสอบติดต่อกัน 4 วัน โดยจะต้องเข้ารับการสอบให้ครบทุกขั้นตอน หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว
จะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ”
9.1 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) วันที่ 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (ท่าทดสอบและคะแนนตาม ผนวก ข)
9.2 การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) วันที่ 21 – 22 ก.พ.58 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. (รายละเอียดตาม ผนวก ก) ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3
ข้อ 10. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)
10.1 วันที่ 2 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. โดยปิดประกาศ ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ และเว็บไซต์ ศร. ([url]www.infantry-center.com[/url])
10.2 ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด (ภาควิชาการ) และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน
จะได้รับการประกาศชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. รับเงินเดือน ป.1 ชั้น 13.5 จำนวน 200 คน และจะประกาศบุคคลสำรองไว้สำรองอีกจำนวน 100 คน
10.3 กรณีมีผลการสอบ “คะแนนรวมเท่ากัน” คณะกรรมการดำเนินงาน จะพิจารณาคะแนน
วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ
ข้อ 11. การรายงานตัวและทำสัญญา
รายงานตัวและทำสัญญา ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ วันที่ 5 – 8 มี.ค. 58 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ดังนี้
– ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1 – 70 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 5 มี.ค. 58
– ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 71 – 140 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 6 มี.ค. 58
– ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 141 – 200 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 7 มี.ค. 58
– บุคคลสำรองลำดับที่ 1 – 100 และผู้ที่ตกค้างจากวันที่ 5-7 มี.ค. 58 รายงานตัว ฯ ในวันที่ 8 มี.ค. 58
– ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันที่ 8 มี.ค. 58 เวลา 16.30 ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 12. การค้ำประกัน
– ผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นข้าราชการประจำ ระดับ 3 ขั้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ ประจำการ
ชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตรี , เรือตรี , เรืออากาศตรี หรือ ร้อยตำรวจตรี ขึ้นไป
– อายุของผู้ค้ำประกัน ต้องไม่เกิน 58 ปี (นับตามปี พ.ศ.เกิด)
– ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่น ไม่สามารถค้ำประกันได้
——————-
6
ผนวก ก การสอบคัดเลือก
( รายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนอัตรา ส.อ. ของหน่วยในส่วนกำลังรบ เหล่าทหารราบ )
1. สอบภาควิชาการ (รอบแรก)
– วันที่ 14 ก.พ. 58 เวลา 08.00 น. พร้อม ณ สนามสอบที่กำหนด
1.1 วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1.1.1 วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน
1.1.2 วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
1.1.3 วิชาภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนน
1.1.4 วิชาความรู้ทั่วไป จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
1.2 วิชาทหารราบ จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
– ขอบเขตการสอบความรู้เบื้องต้นในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่
2. การสอบในขั้นต่อไป (รอบสอง) ผู้ที่สอบผ่านรอบแรกจึงจะได้ทำการสอบในรอบสอง
2.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามผนวก ข)
– วันที่ 19 – 20 ก.พ. 58 เวลา 06.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. ทำการทดสอบ
ว่ายน้ำ 50 ม. ณ สระว่ายน้ำศูนย์การทหารราบ การแต่งกาย ชุดว่ายน้ำ ดันพื้น, ท่าลุกนั่ง, วิ่ง 2 กม.
ณ สนามกีฬากลางค่ายธนะรัชต์ การแต่งกาย ชุดกีฬา
2.2 การสอบสัมภาษณ์
– วันที่ 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3 เพื่อทดสอบ ด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ (การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา )
2.3 การตรวจร่างกาย และตรวจโรค
– วันที่ 21 – 22 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารกองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ
ศูนย์การทหารราบ (3) ชั้น 2 และชั้น 3 มีหน้าที่ตรวจโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร, ตรวจร่างกายซึ่งผิดรูป, รอยแผลเป็น ,รอยสัก, การผิดปกติของการมองเห็น ตรวจตาบอดสี
7
ผนวก ข เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (อายุ 22 – 26 ปี)
ดันพื้น เวลา 2 นาที
ลุก-นั่ง เวลา 2 นาที
วิ่ง 2 กิโลเมตร

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพบก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 14 ก.พ. 2558
ประกาศผลสอบ: 17 ก.พ. 2558
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบเก่า สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ( ปี 44 - 50 ) และ 52 

ข้อสอบเก่า สอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ( ปี 44 - 50 )

ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๑ 

ปี ๒๕๔๗ ชุดที่ ๒ 

ปี ๒๕๔๔ 

ปี ๒๕๔๕ 

ปี ๒๕๔๖ 

ปี ๒๕๔๗ 

ปี ๒๕๔๘ 

ปี ๒๕๔๙ 

ปี ๒๕๕๐ 

ปี ๒๕๕๒ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้