ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดิน สปก. งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดิน สปก. งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-13)

จำหน่ายเอกสาร ข้อสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ปฎิรูปที่ดิน สปก. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย การเรียงความ การย่อความ สรุปความ
- การสอบสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร ส.ป.ก.
- การจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
- การพัฒนาชนบท
- แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ก.
[url]www.alo.go.th[/url] ค. [url]www.aro.co.th[/url]
ข.
[url]www.alro.go.th[/url] ง. [url]www.alro.co.th[/url]
ตอบ ข. [url]www.alro.go.th[/url]
2. ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือ
ก. Agricultural of Reform Office
ข. Agricultural Lan Reform Office
ค. Agricultural Reform Office
ง. Agricultural of Lan Office
ตอบ ข. Agricultural Lan Reform Office
3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในกรุงเทพฯมีกี่แห่ง
ก. 2 แห่ง ค. 1 แห่ง
ข. 4 แห่ง ง. 3 แห่ง
ตอบ ก. 2 แห่ง คือ ราชดำเนิน และ ประดิพัทธ์
4. พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีกี่ฉบับ
ก. ฉบับเดียว ค. 3 ฉบับ
ข. 2 ฉบับ ง. 4 ฉบับ
ตอบ ค. 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
ฉบับที่ 2 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2519
ฉบับที่ 3 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2532
5. การประกาศใช้พรบ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ใด
ก. ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน
ข. ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนไม่เพียงพอ
ค. 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516


6. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 ค. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ข. 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 ง. 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตอบ ข. 5 มีนาคม พ.ศ. 2518
7. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 6 มีนาคม พ.ศ. 2518 ค. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ข. 7 มีนาคม พ.ศ. 2518 ง. 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
ตอบ ก. 6 มีนาคม พ.ศ. 2518
8. พรบ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ประกาศใช้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตราใด
ก. มาตราที่ 41 ค. มาตราที่ 81
ข. มาตราที่ 62 ง. มาตราที่ 10
ตอบ ค. มาตราที่ 81
9. ภายหลังที่มี พ.ร.บ. การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ใช้บังคับแล้ว ได้มีการแก้ไขอีกกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง ค. 3 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง ง. ไม่มีการแก้ไข
ตอบ ข. 2 ครั้ง มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 และ ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2532
10. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2532
ก. การนำที่ดินของรัฐมาใช้จัดที่ดินมีปัญหาว่ายังไม่มีแนวทางที่แน่ชัดระหว่างงานที่รับผิดชอบ
ข. องค์ประกอบของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยังไม่เหมาะสม
ค. แนวทางในการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินยังไม่เหมาะสม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
11. ใครคือผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดินคนปัจจุบัน
ก. นายสัมพันธ์ พลภักดิ์ ค. นายสุธี บุญคง
ข. นางพรทิพย์ อุ้ยตา ง. นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล
ตอบ ก. นายสัมพันธ์ พลภักดิ์ นายสุธี บุญคง เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
นางพรทิพย์ อุ้ยตา เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน
นายศักดิ์ชาย แก้วศรีนวล เป็น ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


12. เลขาธิการ ส.ป.ก. คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายสุรศักดิ์ แสงอร่าม ค. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
ข. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ง. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ
ตอบ ค. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ที่เหลือเป็นรองเลขาธิการ ส.ป.ก.
13. ข้อใดคือพันธกิจของ ส.ป.ก.
ก. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร ค. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ข. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพ ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

พันธกิจของ ส.ป.ก. มี 4 ประการ คือ
1. การจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้เกษตรกร 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอาชีพ
3. การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 4. การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานราชการ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้