ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-11-17)

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมสรรพสามิต
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- รวมสูตรคำนวน Excel

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- หลักการบัญชีเบื้องต้น

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น

- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
1. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐใช้ระบบแบบใด
ตอบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. Government Fiscal Management Information System คือ
ตอบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. หน่วยงานผู้เบิกหมายความถึง
ตอบ ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

4. ส่วนราชการหมายความว่า
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงส่วนราชการประจำจังหวัดด้วย

5. รัฐวิสาหกิจหมายความว่า
ตอบ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

6. ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้หมายความรวมถึง
ตอบ นายอำเภอในท้องที่ซึ่งมีสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ ตั้งอยู่ด้วย

7. สำนักงานคลังจังหวัดให้หมายความรวมถึง
ตอบ สำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ

8. คลังจังหวัดให้หมายความรวมถึง
ตอบ
คลังจังหวัด (อำเภอ) ด้วย 

9. คลังหมายความว่า
ตอบ
บัญชีเงินฝากของกระทรวงการคลังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

10. กองคลังให้หมายความรวมถึง
ตอบ
ฝ่ายการเงิน หรือหน่วยงานผู้เบิกอื่นใด ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 

11. ผู้อำนวยการกองคลังให้หมายความรวมถึง
ตอบ
เลขานุการกรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันด้วย 

12. เจ้าหน้าที่การเงินหมายความว่า
ตอบ
หัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายการเงิน 

13. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้หมายความรวมถึง
ตอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคด้วย 

14. งบรายจ่ายหมายความว่า
ตอบ งบรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
 

15. หลักฐานการจ่ายหมายความว่า
ตอบ
หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว 

16. เงินยืมหมายความว่า
ตอบ
เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ปวช.  ปวส. กรมสรรพสามิต 24 -28 พ.ย. 2557
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ปวช.  ปวส. กรมสรรพสามิต 24 -28 พ.ย. 2557

“กรมสรรพสามิต”

ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 – 28 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพสามิต :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้