ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-09)

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. http://[url]www.sso.go.th[/url] ค. http://[url]www.railway.co.th[/url]

ข. http://www.mol.go.th ง. http://[url]www.railway.go.th[/url]

2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด

ก. รัฐ ค. รัฐวิสาหกิจ

ข. เอกชน ง. มหาชน

3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร

ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

ข. พลเอกจรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ง. พระยาชลมารคพิจารณ์

red;">4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. อยู่ในระหว่างการสรรหา

5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ ค. นายยุทธนา ทัพเจริญ

ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน

ก. 1 คน ค. 3 คน

ข. 2 คน ง. 4 คน

7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ค. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์

ข. นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ง. นายกมล ตั้งกิจเจริญชัย

8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

ก. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ข. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน

ค. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

ง. ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 8 คน

9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 3 ปี ค. 5 ปี

ข. 4 ปี ง. 6 ปี

10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.

ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ

ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว

11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย

ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ

ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้

ง. ถูกทั้ง ข และ ค

12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ.2471 ค. พ.ศ.2443

ข. พ.ศ.2453 ง. พ.ศ.2439

13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด

ก. รัชกาลที่ 3 ค. รัชกาลที่ 5

ข. รัชกาลที่ 4 . รัชกาลที่ 6

14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด

ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช

15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด

ก. วันที่ 23 มีนาคม ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 

ข. วันที่ 26 มีนาคม ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์


จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาอังกฤษ

- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์‏

- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบเก่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
สังกัดฝ่ายเดินรถ
สังกัดฝ่ายช่างกล
สังกัดฝ่ายการโยธา
อาณัญสัญญาณและโทรคมนาคม
การเงินและบัญชี
บริหารทรัพย์สิน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 

* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / LINE : busthai01  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย รับ 208 อัตรา วันที่ 21 – 31 ส.ค.58 ข่าวล่าสุด
เปิดสอบบรรจุเข้าทำงาน การรถไฟแห่งประเทศไทย รับ 208 อัตรา วันที่ 21 – 31 ส.ค.58 ข่าวล่าสุด
รายละเอียดเพิ่มเติม


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้