ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจภูธรภาค 7 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (ภ.7 และ บช.ส.)

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-07-29)
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ ภ.7 และ บช.ส.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 

*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*

*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01

โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

22. การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ในการเล่นอินเตอร์เน็ต ข้อใดเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด
ก. ตั้งรหัสผ่านที่จำได้ยากและเปลี่ยนบ่อยๆ ข. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทเสมอ
ค. เลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่สุด ง. หมั่นลบไฟล์ขยะทิ้งเสมอ
ตอบข้อ ข. ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสและอัพเดทเสมอ
23. ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน ตุลาการ 7 คน
ข. ประธาน 1 คน ตุลาการ 12 คน
ค. ตุลาการ 9 คน
ง. ประธาน 1 คน ตุลาการ 8 คน
ตอบข้อ ง. ประธาน 1 คน ตุลาการ 8 คน
24. คำว่า “พอเพียง พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน” ตรงกับข้อใด
ก. ไม่ประมาท ข. รู้จักตนเอง
ค.ทางสายกลาง ง. พอมีพอกิน
ตอบ ค.ทางสายกลาง
25. ยาเสพติดมี 5 ประเภท ยาบ้าจัดอยู่ในประเภทใด
ก. ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง ข. ยาเสพติดให้โทษทั่วไป
ค. ยาเสพติดประเภท 5 ง. ยาเสพติดประเภท 5 แต่มีส่วนผสม(ข)บางส่วน
ตอบข้อ ก. ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง
26. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
ถ้า นักเรียน : ตำรวจ
ก. โรงเรียน : ครู
ข. ครู : โรงพัก
ค. โรงเรียน : โรงพัก
ง. โรงเรียน : ผู้ร้าย
ตอบข้อ ค. โรงเรียน : โรงพัก
27. เครือข่ายอินเตอร์เน็ตข้อใดที่สัญญาณใกล้ที่สุด
ก. MAN ข. WAN
ค. PAN ง. LAN
ตอบข้อ ง. LAN
28. ตารางเซต
A B C A U B A ∩ C
40 20 35 20 75
จากตาราง A∩B-C เป็นเท่าไหร่
ก. 15 ข. 20
ค. 25 ง. 30
ตอบข้อ ค. 25
29. สำนวนสุภาษิตข้อใดไม่เข้าพวก
ก. เข็นครกขึ้นภูเขา ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
ค. งมเข็มในมหาสมุทร ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
ตอบข้อ ง. ช้าๆได้พร้าเล่มงาม
30. โยนลูกเต๋าสองลูกพร้อมกัน โอกาสที่จะได้ 7 มีเท่าไหร่
ก. 1/8 ข. 1/6
ค. ¼ ง. 1/10
ตอบข้อ ข. 1/6 อธิบายคือ มี (1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1) มี 6 วิธี ใน 36 วิธี คือ 6/36 = 1/6
31. บุคคลใดที่มีโอกาสได้รับสัญชาติไทย
ก. นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม
ข. นางแก้วอพยพเข้าประเทศไทยและคลอดลูก
ค. ลิซ่ามาจากประเทศฝรั่งเศส มาเที่ยวเมืองไทยพร้อมลูกๆ
ง. นางโรสมาแต่งงานกับสามีคนไทย แล้วกลับประเทศออสเตเลีย
ตอบข้อ ก. นางเขียวเป็นคนเชื้อชาติไทยแต่ไปคลอดลูกที่เวียดนาม
32. จากลำดับเลข 1, 4,9,16,25...... จงเติมตัวเลขในช่องว่าง
ก. 30 ข. 32
ค. 36 ง. 39
ตอบ ข้อ ค. 36 วิธีคิด 1*1=1 2*2=4 3*3=9 4*4=16 5*5=25 6*6=36
33. คำที่มีความหมายเหมือนคำว่า humid คือข้อใด
ก. hydro ข. Hydrate
ค. hyper ง. Moist
ตอบข้อ ง. Moist เพราะแปลว่าชื้นเหมือนกัน
34. 1=1
1+3+5=9
1+3+5+7=16
………. .
………. .
1+3+5+7+...+A=121
1+3+5+7+...+49=B
ถ้านำA+Bจะมีค่าเท่าไร
ก. 646 ข. 546
ค. 664 ค. 564
ตอบ ข้อก.646 โดยA=21,B=625
จากสูตร((ต+ป)*ท)/2
*ท= ((ป - ต)/2)+1)
35. 1 4 9 16 25 ……
ก. 36 ข. 38
ค. 48 ง. 50
ตอบ ก. 36
คิดจาก 1+3 4+5 9+7 16+9 25+11...36
36. 0.5 0.25 0.125 _______
ก. 0.0250 ข. 0.0500
ค. 0.0625 ง. 0.0125
ตอบ ค. 0.0625 วิธีคิด ห่างกัน (0.5x0.5) = 0.25 (0.25x0.5) = 0.125 (0.125x0.5) = 0.062
37. จากสมการ -x^2+6x=9 จงหาคำตอบของX
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
ตอบข้อ ก. 3 วิธีทำใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ -x^2+6x-9 = 0
-1(x^2-6x+9) = 0
(x-3)(x-3) = 0
X = 3
38. สินค้าราคา 500 บ. ขายไป 400 บ. คิดเป็นส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 10% ข. 20%
ค. 25% ง. 30%
ตอบ ข้อ ข. 20% วิธีคิด 500-400=100
100x100= 10000
แล้วหารทุน 500 10000= 20%
39. เว็บไซด์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ จะลงท้ายด้วยอักษรข้อใด
ก. .co.th ข. .ac.th
ค. .or.th ง. .go.th
ตอบ ข้อ ง. .go.th เช่น กระทรวงศึกษาธิการ [url]www.moe.go.th[/url]
40. คำว่า พุทธชยันตี มีกี่พยางค์
ก. 4 ข. 5
ค. 6 ง. 7
ตอบข้อ ข. อ่านว่า พุด-ทะ-ชะ-ยัน-ตี

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้