ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ 2558

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-01-30)
วิชาภาษาไทย

ข้อ 1.วรรณกรรมใดสะท้อนถึงปัญหาสังคมและการเมืองไทยภายหลังการปกครอง
1. ข้างหลังภาพ
2. แผ่นนี้ของใคร
3. ผู้ดี
4. ละครแห่งชีวิต

ข้อ 2. แนวพระราชดำริ “ทฤษฏีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดสรรพื้นที่การเกษตรให้เป็นสัดส่วนเท่าใด
1.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 50% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
2.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 45% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 15 %
3.แหล่งน้ำ 40% ปลูกข้าว 40% ปลูกพื้นอื่นๆ 10% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %
4.แหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกพื้นอื่นๆ 30% อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10 %

ข้อ 3. ข้อใดคือความหมายของคำซ้ำ
1.คำที่มาจากภาษาอื่น
2.คำซ้อนกันแล้วเกิดความหมาย
3.คือคำเดียวกันซ้ำกันเพื่อเปลี่ยนแปลงความหมาย
4.คำตั้งแต่สองคำซ้อนกันเป็นความหมายใหม่ข้อ 4. ประโยคใดใช้คำกริยาถูกต้อง
1.กองทัพส่งทหารไปขวางกั้นการโจมตีของข้าศึก
2.ผู้จัดการกีดกันโครงการที่พนักงานเสมอให้พิจารณา
3.กำแพงประเพณีใดๆ ก็ไม่อาจกีดกั้นความรักของเราได้
4.รถยนต์ที่จอดอยู่นั้นขัดขวางการสัญจรของรถคันอื่น

ข้อ 5. “งานจะสำเร็จได้ทุกคนต้องร่วมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันทำงานไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ ถ้าเป็นเช่นนี้ย่อมประสบความสำเร็จได้ยาก” การทำงานที่ไม่ประสบความสำเร็จตรงกับสำนวนในข้อใด
1. พายเรือคนละที
2. พายเรือในหนอง
3. พายเรือทวนน้ำ
4. พายเรือในอ่าง

ข้อ 6. ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วรรณคดีมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยรัชกาลใด
1. รัชกาลที่ 1
2. รัชกาลที่ 3
3. รัชกาลที่ 2
4. รัชกาลที่ 4

ข้อ 7. ข้อใดคือแนวคิดที่ได้จากเรื่อง “เราคือลูกแม่พระธรณี”
1.ชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยความหวังและความอดทน
2.น้ำตาคือเพื่อนเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสุขหรือทุกข์
3.หน้าที่ความรับผิดชอบกับมนุษยธรรมนั้นบางครั้งอาจขัดแย้งกัน
4.ธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม

ข้อ 8. ข้อใดผิด
1.นิทานอิหร่านราชธรรม ประพันธ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1
2.สามก๊ก ถูกแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 2
3.หมอบรัดเลย์และคณะมิชชันนารี ออกหนังสือพิมพ์บางกอกรีคอร์เดอร์ในสมัยรัชกาลที่ 3
4.รำพันพิลาป เป็น 1 ในผลงานนิราศ 9 เรื่องของสุนทรภู่


ข้อ 9. “ที่ ศธ 1325/573” อ่านว่าอย่างไร
1.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม
2.ที่สอทอหนึ่งสามสองห้าทับห้าเจ็ดสาม
3.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าเจ็ดสาม
4.ที่สอทอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าทับห้าร้อยเจ็ดสิบสาม

ข้อ 10. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม
1.การเดินเล่นตอนเช้าเป็นการออกกำลังกาย
2.ใครที่ยังไม่เคยเล่นกีฬาน่าจะลองเล่นดู
3.เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน
4.คุณพ่อให้รางวัลเขาที่สอบได้คะแนนดี

ข้อ 11. ในยุคสมัยใดที่วรรณคดีไทยเริ่มได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันตก
1. รัชกาลที่ 4
2. รัชกาลที่ 5
3. รัชกาลที่ 6
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 12. ข้อใดคืออุปลักษณ์โวหาร
1. นาคาหน้าดั่งเป็น ดูเขม้นเห็นขบขัน
2. นาวาหน้าอินทรี มีปีกเหมือนเลื่อนลอยโพยม
3. น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง
4. เรื่อยเรื่อยเรียมคอยแก้ว คลับคล้ายเรียวเหลียว

ข้อ 13. วรรคใดไม่มีสัมผัสใน
1. สะพานไผ่ไต่เลาะข้ามเกาะแก่ง
2. ผีฟ้าซ้ำผีน้ำซัดนัดกันมา
3. ยิงโยกแกว่งแรงไกวไหวถลำ
4. พึ่งประจักษ์ดั่งสายน้ำไหล

ข้อ 14. ข้อใดคือคำประสมระหว่างคำไทยกับคำสันสกฤต
1. สร้างสรรค์
2. สถานที่
3. ทุนทรัพย์
4. หลักฐาน

ข้อ 15. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
1.คนที่มีสุขภาพดีมาจากคนที่กินอาหารดีถูกหลักโภชนาการ
2.การทำงานให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพมิได้อยู่ที่คนเพียงคนเดียว
3.ขณะนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติอย่างจริงจัง
4.ความมีน้ำใจที่แท้ไม่ได้มาจากความจำเป็น หากมาจากความต้องการที่จะให้

ข้อ 16. พระราชนิพนธ์พระบรมราโชวาทในตอนใดที่สะท้อนถึงบทบาทของบิดามารดา
1.อย่าให้ถือตัวว่าเป็นเจ้าของแผ่นดินพ่อมีอำนาจยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองถึงจะเกะกะไม่เกรงกลัว คุมเหงผู้ใด
2.การให้ซึ่งมีโอกาสและให้ทุนทรัพย์ซึ่งจะได้เล่าเรียนวิชานี้เป็นทรัพย์มรดกอันประเสริฐกว่าทรัพย์สินเงินทองอื่นๆ
3.เงินทองที่จะใช้สอยในค่ากินอยู่ นุ่งห่มหรือใช้สอยเบ็ดเสร็จทั้งปวง จงเขม็ดแขม่
4.เมื่อไปอยู่ในโรงเรียนแห่งใด จงประพฤติการให้เรียบร้อยตามแบบอย่างซึ่งเขาตั้งลงไว้

ข้อ 17. ข้อใดมีสัมผัสอักษร
1. เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง
2. วางให้พี่ข้างที่นอน
3. นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
4. เรือครุฑยุดนาคหิ้ว

ข้อ 18. พจนานุกรมเล่มแรกมีชื่อว่าอะไร
1. อักขราภิธานศัพท์
2. ตุลวิภาคพจนกิจ
3. ศิริพจนภาค
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อ 19. ข้อใดคือคำพังเพย
1. ปิดทองหลังพระ
2. กำปั้นทุบดิน
3. จับปลาสองมือ
4. กระต่ายตื่นตูม


ข้อ 20. ข้อใดเป็นคำประสมที่ประกอบด้วยคำไทยกับคำยืมจากภาษาอื่นทุกคำ
1. โรงพัก ตู้โชว์
2. ชาวโลก น้ำพุ
3. กินเจ ข้าวสาร
4. ฝูงชน ลำแข้ง

ข้อ 21. ข้อใดสะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ชัดเจนที่สุด
1. ขุนช้างขุนแผน
2. นิราศพระบาท
3. รามเกียรติ์
4. ลิลิตตะเลงพ่าย

ข้อ 22. ข้อใดมีหาสยรสในทางวรรณคดี
1.นิจจาเอ๋ยจากเชยมาไกลโฉมมีแต่โทมนัสร่ำระกำจิต
2.สายบ่หยุดเสน่ห์หาย ห่างเศร้า
3.จะล่อแก่คราวกะตัวกลัวผัวมี ถ้าเสียทีสิซ้ำ***มัง
4.ถูกทั้งข้อ 1 และ 2

ข้อ 23. “ขัตติยพันธกรณี” ถูกประพันธ์ขึ้นมาในห้วงเวลาที่เมืองไทยเป็นเช่นใด
1. วิกฤตการณ์ รศ. 112
2. รัชกาลที่ 5 ทรงประชวน
3. ไทยมีข้อพิพาทกับฝรั่งเศส
4. ถูกทุกข้อ

ข้อ 24. ประโยชน์ของการเรียนรู้ราชาศัพท์
1.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับสถานที่
2.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับฐานะ
3.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
4.สามารถใช้คำได้เหมาะสมกับบุคคล

ข้อ 25. คำในข้อใดเป็นคำสมาสทุกคำ
1. คุณสมบัติ คุณากร คุณค่า
2. ราชการ ราชวัง ราชรถ
3. มโหฬาร มหาวิทยาลัย มหาภัย
4. พลานามัย พลศึกษา พลความ

ข้อ 26. จากเรื่อง “พระบรมราโชวาท” เหตุใดพระเจ้าลูกยาเธอทั้ง 4 พระองค์จึงทรงต้องศึกษาตะวันตกให้แตกฉาน
1.ไทยจำเป็นต้องรู้ภาษาตะวันตกเป็นอย่างดี
2.ไทยต้องใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศสในการทำสนธิสัญญาระห่างประเทศ
3.เป็นภาษาของชาติมหาอำนาจ
4.ใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ได้กว้างขวาง

ข้อ 27. “มัทนะพาธา” ได้เค้าโครงเรื่องมาจากเรื่องใด
1. อาหรับราตรี
2. ตำนานดอกกุหลาบ
3. ขัตติยพันธกรณี
4. เวนิสวานิช

ข้อ 28. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ให้ข้อคิดใด
1.ความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก
2. การให้มาซึ่งความสุข
3.การเสียสละประโยชน์สุขแห่งตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
4.ถูกทุกข้อ

ข้อ 29. ในการสนทนากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ควรใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 ว่าอย่างไร
1. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
2. ฝ่าพระบาท
3. ใต้ฝ่าละอองพระบาท
4. ใต้ฝ่าพระบาท

ข้อ 30. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด
1.ชาติกำเนิดของคนไม่ใช่สิ่งสำคัญ
2.ข้าราชการบำนาญชวนกันไปบำเพ็ญประโยชน์
3.เมื่อพัสดุชำรุดต้องรีบจำหน่ายตามระเบียบ
4.ตำรวจเข้าไปตรวจในทำเนียบเพื่อเตรียมการรับเสด็จ

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ

- แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าอากาศ

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

แนวข้อสอบภาษาไทย 

- แนวข้อสอบวิชาสังคม 

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

นายทหารสัญญาบัตร/ต่ำกว่าสัญญาบัตร

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
(เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
- ตัวอย่างข้อสอบเก่าที่เคยออก
นายทหารสัญญาบัตร (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ LINE: busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่  lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple คือใคร
ก. มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก
ข. บิล เกตส์
ค. สตีฟ จ๊อบ
ง. ไม่มีข้อถูก

2. .mi เป็นชื่อโดเมนย่อยแทนประเภทขององค์กรใด
ก. สถาบันการศึกษา
ข. หน่วยงานของรัฐ
ค. ธุรกิจการค้า
ง. หน่วยงานทางทหาร
3. Internet หมายถึงอะไร
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันในระยะใกล้ๆ
ข. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก
ค. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกันภายในประเทศ
ง. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อภายในประเทศ
4. ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ก.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ ข.เตาอบไมโครเวฟ
ค.ระบบดามเทียม ง.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

5. เว็บไซต์สังคมออนไลน์ในข้อใดที่มีคนใช้บริการมากที่สุดในปัจจุบัน
ก. hi5.com
ข. facebook.com
ค. msn.com
ง. twitter.com
6. ข้อใดเป็นหมายถึง Web Site
ก. เป็นการนำเว็บเพจหลายๆหน้ามารวมกัน
ข. แหล่งบริการข้อมูล
ค. หน้าหลักของเว็บ
ง. การเชื่อมโยงข้อมูล
7. ข้อใดคือ Web Site ของกองทัพอากาศ
ก. www.rtaf.mi.th
ข. www.rtaf.co.th
ค. www.rtaf.org
ง. www.rtaf.com
8. ข้อใดคือความหมายของ Home page
ก. หน้าหลักของอินเตอร์เน็ต
ข. แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร
ค. แหล่งบริการข้อมูล
ง. หน้าหลักของเว็บไซต์
9. ข้อใดคือ Web Site ของ กระทรวงกลาโหม
ก. www.mod. mi.th ข. www.mod.co.th
ค. www.mod.ac.th ง. www.mod.go.th
10. IP Address คืออะไร
ก. การส่งจดหมายที่ส่งผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ข. หน้าแรกของเว็บไซต์
ค. ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เป็นตัวเลข
ง. ที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
2.เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร


2อธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ IT มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.เทคโนโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสื่อสาร
3.บุคคลกร ซึ่งเป็นใช้ข่าวสารในการจัดการต่างๆ

3.ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ
1.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
2.เตาอบไมโครเวฟ
3.ระบบดามเทียม
4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ

อธิบายตำตอบ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการดึงคำสั่งเพื่อมาประมวลผล และจะให้ผลลัพท์ตรงกับความต้องการ เช่น ระบบ ATM เตาไมรโครเวฟ

3.รหัสแทนข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ใช้ในการขายและตรวจสอบราคาสินค้าในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบอะไร
1.บาร์โค้ด
2.อาร์เอฟไอดี (RFID)
3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด
4.ฉลาก

4.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางอิเลดทรอนิคที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการทำงานด้านอื่นๆ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
1.Digital Computer
2..Ana-Digi Computer
3.Electornic Computer
4.Analog Computer

5.หน่วยพื้นฐานของสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1. Bit
2. Byte
3. Digi
4. Decimal
อธิบายคำตอบ Bit ( Binary Digit ) คือระบบเลขฐาน2ที่ใช่ค่า 0 กับ 1 เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด

6.เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกคือใคร
1.นาย บัล คี มูล
2.นายโคฟี อนันต์
3.นาย อู่ถันถัว
4.นายชาล เดอ โกล,

7.เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร
1.นาย บัล คี มูล
2.นายโคฟี อนันต์
3.นาย อู่ถันถัว
4.นายชาล เดอ โกลล์

8.ข้อใดเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก
1.กฎกระทรวง
2.พระราชกฤษฎีกา
3.ข้อบัญญัติจังหวัด
4.กฎหมายพระราชกำหนดคำอธิบาย โปรดติด

9.ความหมายของนิติกรรม คือ
1. การกระทำการตามนิติกรรมอันมีผมทางกฎหมาย คือ โมฆะ และ โมฆียะ
2.การกระทำใดๆเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่นการซื้อขาย การทำพินัยกรรม
3.การมอบอำนาจ
4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ

10.บุคคลที่ศาลสั่งว่าสาบสูญมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
2 . 4 ประเภท
3. 5 ประเภท
4. ไม่กำหนดแล้วแต่กรณีไป

11.รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมคนปัจจบัน คือ ใคร
1.พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 2.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
3.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา


12.องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
2.เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคคลากร

ข้อสอบภาษษไทย มีเฉลยด้วย
1.คำใดที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต ผิด
1. สมณสาส์น
2.สถานสงเคราะห์
3.ดึกดำบรรพ์
4.ปรากฏการณ์/
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สมณสาสน์ คำนี้เป็นคำราชาศัพท์ สมณสาสน์ (-สาด) น.จดหมายของสมเด็จพระสังฆราช ถ้าเป็นจดหมยของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเรียกว่า พระสนณสาสน์ ใช้ไม้ทัณฑฆาตกำกับบนตัว น

2.คำใดเขียนผิด
1.ระแนง
2.ทะแยง
3.สะอาด
4.ละเมิด
ตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ทแยง (ทะ-แยง) แปลว่า เฉียง เฉลียง เช่น ทแยงมุม แปลว่า เฉียงจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่ง2

3.คำใดใช้ “ไ”
1.ร้องไห้
2.จุดไต้
3.ไส่ความ
4.ด้ายไจ


4.ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ใส่ความ คำว่า ใส่ (ก.) แปลว่า สวม บรรจุ บรรทุกใส่ความ (ก.) หมายถึง พูดหาเหตุร้าย กล่าวหาเรื่องร้ายให้กับผู้อื่นได้รับความเสียหาย

4.คำใดเขียนผิด:
1.สำอาด ผาสุก
2.จำนง เลือกสรร
3.รำพัน ไข่มุก
4.สิงห์โต ปราณี

5 ตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สิงโต หมายถึง สัตว์สี่เท้าที่ดุร้าย ตัวผู้มีขนสร้ยที่คอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ส่วนคำว่า ปราณี ถูกต้องแล้ว
คำชี้แจง : เลือกคำที่สะกดผิดข้อละ 1 คำ
5. 1.ย่อมเยาว์
2.นงเยาว์
3.เยาวเรศ
4 .เยาว์วัย
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ย่อมเยา แปลว่า เบา พอสมควร
6. 1.ภูษิต
2.ภูธร
3.ภูบาล
4.ภูวนัย
ตอบข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน
7. 1.ลำใย
2.ชักใย
3.สายใย
4.ห่วงใย
ตอบข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ลำไย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง
1.ตฤณมัย
2.อัธยาศัย
3.ปรมาภิชัย
4.สาธารณภัย
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ปรมาภิไธย (ปะระ-) หมายถึง ชื่อ ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9.คำใดมีความหายแตกต่างกับคำอื่น
1.อืดอาด
2.ยืดยาด
3.ยืดเยื้อ
4.เยิ่นเย้อ
ตอบข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ถูก แปลว่า ยาวนาน อีก 3 คำที่เหลือมีความหมายตรงกับคำว่า ยืดยาด

10.คำใดบ่งถึงลักษณะ “วังเวง”
1.กังวาน
2.เงียบเชียบ
3.เปลี่ยวใจ
4.เสียงแว่ว'
ตอบข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ถูก แปลว่า ความเงียบเชียบทำให้เกิดความวังเวง

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ กองทัพอากาศ เปิดสอบราชการ จำนวน 621 อัตรา ประจำปี 2558

งานราชการ กองทัพอากาศ เปิดสอบราชการ จำนวน 621 อัตรา ประจำปี 2558

งานราชการ กองทัพอากาศ เปิดสอบราชการ จำนวน  621 อัตรา
ประจำปี 2558
ประกาศ งานราชการ,สอบราชการ
กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ จำนวน 621 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร จำนวน 47 อัตรา
1.ปริญญาตรี จำนวน 43 อัตรา
2.ปริญญาโท จำนวน 4 อัตรา
ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร จำนวน 574 อัตรา
1.มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) จำนวน 228 อัตรา
2.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 344 อัตรา
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม – 5 มีนาคม 2558

โดยรายละเอียด สาขาวิชาและตำแหน่งที่รับสมัครจะประกาศเพิ่มเติม วันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557
สอบถามขั้นตอนการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่
โทร. 0 2534 2402-3,5 และ 0 2534 2440-1 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ โทร. 0 2534 8587-91

แนวข้อสอบ นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ กองทัพอากาศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจ่าอากาศและกองทัพอากาศ

- แนวข้อสอบเก่านักเรียนจ่าอากาศ

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

แนวข้อสอบภาษาไทย 

- แนวข้อสอบวิชาสังคม 

- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

- แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์แนวข้อสอบ กองทัพอากาศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

นายทหารสัญญาบัตร/ต่ำกว่าสัญญาบัตร

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
(เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
- ตัวอย่างข้อสอบเก่าที่เคยออก
นายทหารสัญญาบัตร (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบเก่ากองทัพอากาศ
***************
1. องค์ประกอบที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย
1 .เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิค บุคคลากร
2.เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
3 .เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากร
4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร
ตอบ 4 .เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บุคลากร
2. อธิบายคำตอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือเทคโนโลยีสื่อสาร
3.บุคคลกร ซึ่งเป็นใช้ข่าวสารในการจัดการต่างๆ
อธิบายตำตอบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิคที่มีความสามารถในการจดจำข้อมูลและคำสั่งได้ โดยการนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำก่อน หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ จะทำการดึงคำสั่งเพื่อมาประมวลผล และจะให้ผลลัพท์ตรงกับความต้องการ เช่น ระบบ ATM เตาไมรโครเวฟ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ/ส่งข้อมูลจากที่ไกล ๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รับ/ส่งอาจเป็นตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice)
บุคลากร เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง บุคลากรที่ดำเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศได้
3. ข้อใดที่ไม่ใช่ตัวอย่างของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1.เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ 2.เตาอบไมโครเวฟ
3.ระบบดามเทียม 4.เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญอัตโนมัติ
ตอบ 3.ระบบดามเทียม
4. รหัสแทนข้อมูลที่นำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้าที่ใช้ในการขายและตรวจสอบราคาสินค้าในปัจจุบันส่วนมากเป็นแบบอะไร
1.บาร์โค้ด 2. อาร์เอฟไอดี (RFID)
3.เครื่องอ่านบาร์โค้ด 4. ฉลาก
ตอบ 1.บาร์โค้ด
5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิคที่ใช้ในการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลและการทำงานด้านอื่นๆ จัดเป็นคอมพิวเตอร์ชนิดใด
1.Digital Computer 2.Ana-Digi Computer
3.Electornic Computer 4.Analog Computer
ตอบ 4.Analog Computer
6. อธิบายคำตอบ หน่วยพื้นฐานของสารสนเทศในคอมพิวเตอร์ ได้แก่
1. Bit 2. Byte
3. Digi 4. Decimal
อธิบายคำตอบ
Bit ( Binary Digit ) คือระบบเลขฐาน2ที่ใช่ค่า 0 กับ 1 เป็นหน่วยพื้นฐานของการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด
ไบต์ (Byte) ตัวเลขจำนวน 8 บิต จะรวมกันเข้าเป็น 1 ไบต์
Decimal คือ เลขฐานสิบ หรือ ทศนิยม หมายถึง ระบบตัวเลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 - 9
7. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนแรกคือใคร
1. ดั๊ก ฮัมมาโชลด์ 2.นายโคฟี อนันต์
3.นาย อู่ถันถัว 4. ทรีฟ ลี
ตอบ 4. ทรีฟ ลี ประเทศนอร์เวย์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2489 -10พฤศจิกายน พ.ศ. 2495
8. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันคือใคร
1.นายบัล คี มูล 2.นายโคฟี อนันต์
3.นาย อู่ถันถัว 4.นายชาล เดอ โกลล์
ตอบ 1.นายบัล คี มูล ประเทศเกาหลีใต้ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง1 มกราคมพ.ศ. 2550 -ปัจจุบัน

9. ข้อใดเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารเป็นผู้ออก
1.กฎกระทรวง 2.พระราชกฤษฎีกา

3.ข้อบัญญัติจังหวัด 4.พระราชกำหนด
ตอบ 2.พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกา เป็นกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหาร ที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรี พระราชกฤษฎีกาเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์รองลงมาจากพระราชบัญญัติ การออกพระราชกฤษฎีกาต้องอาศัยกฎหมายอื่นที่มีศักดิ์สูงกว่าซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทให้อำนาจให้ออกได้ เช่น การจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
10. ความหมายของนิติกรรม คืออะไร
1. การกระทำการตามนิติกรรมอันมีผมทางกฎหมาย คือ โมฆะ และ โมฆียะ
2.การกระทำใดๆเกี่ยวกับการทำสัญญา เช่นการซื้อขาย การทำพินัยกรรม
3.การมอบอำนาจ
4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติ

สัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
ตอบ 4. การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ
11. บุคคลที่ศาลสั่งว่าสาบสูญมีกี่ประเภท
1. 2 ประเภท 2 . 4 ประเภท

3. 5 ประเภท 4. ไม่กำหนดแล้วแต่กรณีไป
ตอบ 1. 2 ประเภท คือ สาบสูญกรณีธรรมดา บุคคลได้หายไป 5 ปี ติดต่อกัน และสาบสูญกรณีพิเศษ บุคคลได้หายไป 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบัน คือ ใคร
1.พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 2.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
3.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 4.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา

ตอบ 3.พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต เริ่มวาระ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน


ข้อสอบภาษาไทย
*************************

1. คำใดที่ใช้ไม้ทัณฑฆาต ผิด
1. สมณสาส์น 2.สถานสงเคราะห์

3.ดึกดำบรรพ์ 4.ปรากฏการณ์
ตอบ ข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สมณสาสน์ คำนี้เป็นคำราชาศัพท์ สมณสาสน์ (-สาด) น.จดหมายของสมเด็จพระสังฆราช ถ้าเป็นจดหมยของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเรียกว่า พระสนณสาสน์ ใช้ไม้ทัณฑฆาตกำกับบนตัว น

2. คำใดเขียนผิด
1.ระแนง 2.ทะแยง

3.สะอาด 4.ละเมิด
ตอบ ข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ทแยง (ทะ-แยง) แปลว่า เฉียง เฉลียง เช่น ทแยงมุม แปลว่า เฉียงจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่ง2

3. คำใดใช้ “ไ”
1.ร้องไห้ 2.จุดไต้

3.ไส่ความ 4.ด้ายไจ
ตอบ ข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ใส่ความ คำว่า ใส่ (ก.) แปลว่า สวม บรรจุ บรรทุกใส่ความ (ก.) หมายถึง พูดหาเหตุร้าย กล่าวหาเรื่องร้ายให้กับผู้อื่นได้รับความเสียหาย
4. คำใดเขียนผิด:
1.สำอาด ผาสุก 2.จำนง เลือกสรร

3.รำพัน ไข่มุก 4.สิงห์โต ปราณี
ตอบ ข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ สิงโต หมายถึง สัตว์สี่เท้าที่ดุร้าย ตัวผู้มีขนสร้ยที่คอ นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย ส่วนคำว่า ปราณี ถูกต้องแล้ว
คำชี้แจง : เลือกคำที่สะกดผิดข้อละ 1 คำ
5. 1.ย่อมเยาว์ 2.นงเยาว์
3.เยาวเรศ 4 .เยาว์วัย
ตอบ ข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ย่อมเยา แปลว่า เบา พอสมควร

6. 1.ภูษิต 2.ภูธร
3.ภูบาล 4.ภูวนัย
ตอบ ข้อ 4 คำอธิบาย ข้อที่ 4 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ภูวไนย แปลว่า พระเจ้าแผ่นดิน

7. 1.ลำใย 2.ชักใย
3.สายใย 4.ห่วงใย
ตอบ ข้อ 1 คำอธิบาย ข้อที่ 1 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ลำไย เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง

8. 1.ตฤณมัย 2.อัธยาศัย
3.ปรมาภิชัย 4.สาธารณภัย
ตอบ ข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ผิด คำที่เขียนถูกต้องคือ ปรมาภิไธย (ปะระ-) หมายถึง ชื่อ ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

9. คำใดมีความหายแตกต่างกับคำอื่น
1.อืดอาด 2.ยืดยาด

3.ยืดเยื้อ 4.เยิ่นเย้อ
ตอบ ข้อ 3 คำอธิบาย ข้อที่ 3 ถูก แปลว่า ยาวนาน อีก 3 คำที่เหลือมีความหมายตรงกับคำว่า ยืดยาด
10. คำใดบ่งถึงลักษณะ “วังเวง”
1.กังวาน 2.เงียบเชียบ

3.เปลี่ยวใจ 4.เสียงแว่ว
ตอบ ข้อ 2 คำอธิบาย ข้อที่ 2 ถูก แปลว่า ความเงียบเชียบทำให้เกิดความวังเวง

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้