ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพอากาศ ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบนายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทัพอากาศ ล่าสุด

1. คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข. การคำนวณ
ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์

ตอบ ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
2. ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข. การคำนวณ
ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง. ระบบโปรแกรมการทำงาน

ตอบ ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
3. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์คืออะไร
ก. อุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบโปรแกรมการทำงาน
ข. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ค. เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม
ง. ระบบโปรแกรมการทำงาน

ตอบ ข. โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
4. การวัดขนาดข้อมูล 8 Bit มีค่าเท่ากับ
ก. 10 Byte ข. 100 Byte
ค. 1 Byte ง. 1024 Byte

ตอบ ค. 1 Byte
5. การวัดขนาดข้อมูล 1 KB(กิโลไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก. 1024 KB ข. 1024 MB
ค. 1024 Byte ง. 1024 Byte

ตอบ ค. 1024 Byte
6. การวัดขนาดข้อมูล 1 MB(เมกกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก. 1024 KB ข. 1024 MB
ค. 1024 Byte ง. 1024 Byte

ตอบ ก. 1024 KB
7. การวัดขนาดข้อมูล 1 GB(กิกะไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก. 1024 KB ข. 1024 MB
ค. 1024 Byte ง. 1024 Byte

ตอบ ข. 1024 MB
8. การวัดขนาดข้อมูล 1 TB(เทราไบต์) มีค่าเท่ากับ
ก. 1024 KB ข. 1024 MB
ค. 1024 GB ง. 1024 Byte

ตอบ ค. 1024 GB
9. RAM คืออะไร
ก. หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข. หน่วยความจำเสมือน
ค. หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง. หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

ตอบ ง. หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้
10. ROM คืออะไร
ก. หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
ข. หน่วยความจำเสมือน
ค. หน่วยความจำจำลองที่ทำงานแทนเมนบอร์ด
ง. หน่วยความจำชั่วคราวที่สามารถอ่านและเขียนข้อมูลได้

ตอบ ก. หน่วยความจำถาวรที่ติดตั้งมาพร้อมกับแผงเมนบอร์ด
11. ข้อมูล คืออะไร
ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ค. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง. ผลลัพธ์ของการทำงาน

ตอบ ข. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
12. ข้อมูลสารสนเทศ คืออะไร
ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ข. ความเป็นจริงที่ยังเป็นข้อมูลดิบซึ่งไม่ได้ผ่านการประมวลผลใด ๆ
ค. ข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว
ง. ผลลัพท์ของการทำงาน

ตอบ ก. ข้อมูลที่ได้รับการกรอง และเรียบเรียง ที่สามารถนำไปใช้งานได้
13. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME
ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office

ตอบ ง. Microsoft Office
14. ในปัจจุบันนิยมใช้ระบบปฏิบัติการอะไรมากที่สุด
ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME
ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office

ตอบ ค. Microsoft Windows XP
15. ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP ได้พัฒนาต่อจากระบบปฎิบัตการอะไร
ก. Microsoft Windows98 ข. Microsoft Windows ME
ค. Microsoft Windows XP ง. Microsoft Office
ตอบ ข. Microsoft Windows ME
16. MOUSE คืออะไร
ก. เครื่องพิมพ์
ข. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
ค. อุปกรณ์สื่อสาร
ง. อุปกรณ์แสดงผล

ตอบ ข. อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล เพื่อให้เราสามารถป้อนคำสั่งต่าง ๆ ได้
17. ถ้าต้องการสลับปุ่มการทำงานซ้าย-ขวา ของเม้าส์ต้องคลิกปรับที่หัวข้อใด
ก. Button configulation ข. Double-click Speed
ค. Click Lock ง. Click

ตอบ ก. Button configulation

จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2556 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ทุกวิชาที่ใช้สอบ

นายทหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด)
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ
ข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
แนวข้อสอบพื้นฐานคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย
แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 , 080-604-2510 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์
lek.pisi@hotmail.com (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
**อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ** ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
**วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้