ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ งานราชการ ข่าวล่าสุด ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ งานราชการ ข่าวล่าสุด ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบ เหล่าทหารปืนใหญ่ ทหารกองหนุน

1. เครื่องหมายเหล่าทหารปืนใหญ่ทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านขวาเป็นรูปอะไร

ก.รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน ข. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

ค.รูปลูกระเบิดมีเปลว ง. รูปปืนใหญ่โบราณไขว้ประกอบกับลูกระเบิดมีเปลว


2. ข้อใดกล่าวถึงภารกิจของทหารปืนใหญ่ได้อย่างถูกต้อง

ก.ยิงสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธอย่างต่อเนื่อง แม่นยำ ทันเวลา

ข.ประสานการยิงสนับสนุนอาวุธยิงทั้งปวง

ค.ประสานการยิงให้กับอาวุธยิงที่อยู่บนพื้นดิน , บนอากาศ , ในทะเล

ง. ถูกทุกข้อ

3. ระบบอาวุธของทหารปืนใหญ่ มี ๔ ระบบคือ ระบบค้นหาเป้าหมาย ,ระบบอำนวยการยิง,ระบบอาวุธ

กระสุนและระบบควบคุมบังคับบัญชาระบบใดที่เปรียบเสมือนดวงตาของทหารปืนใหญ่

ก. ระบบค้นหาเป้าหมาย ข. ระบบอำนวยการยิง

ค. ระบบอาวุธและกระสุน ง. ระบบควบคุมบังคับบัญชา

4. การแบ่งประเภทปืนใหญ่สนามตามวิธีการขนส่ง สามารถแบ่งออกเป็น  ประเภทคือ

ก. ปืนใหญ่ประเภทลากจูง และอาวุธส่ง ข. ปืนใหญ่ประเภทอัตตาจร และอาวุธส่ง

. ปืนใหญ่ประเภทนำวิถี และอาวุธส่ง ง. ปืนใหญ่ประเภทลากจูง และอัตตาจร

5. ข้อใดไม่ใช่ขีดความสามารถของทหารปืนใหญ่สนาม

ก. สามารถยิงด้วยชนวน กระสุนหลายชนิดผสมกันได้

ข. ส่องสว่างสนามรบได้

ค. สามารถยิงสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง

ง. ทำลายเป้าหมายเคลื่อนที่และเป้าหมายเป็นจุดได้อย่างจำกัด

6.ข้อใดไม่ใช่ขีดจำกัดของทหารปืนใหญ่สนาม
ก. ป้องกันตนเองทั้งทางพื้นดินและทางอากาศได้อย่างจำกัด

ข. การยิง ป. เป็นจุดอ่อนให้ข้าศึกตรวจจับที่ตั้งได้

ค. การยิงเป้าหมายเป็นจุดและเป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่างจำกัด

ง. เคลื่อนที่ได้ทุกสภาพภูมิประเทศ

7. ในหน่วยทหารระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์จะมีหน่วยทหารปืนใหญ่ให้การสนับสนุนคือ ๑ กรม

ทหารปืนใหญ่ ซึ่งปกติจะมีหน่วยทหารปืนใหญ่เป็นหน่วยขึ้นตรงคือ

ก. ๓ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๑ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.

ข. ๒ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.

ค. ๑ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.

ง. ๓ พัน. ป. ขนาด ๑๐๕ มม.และ ๓ พัน.ป. ขนาด ๑๕๕ มม.

8. ปบค.๙๕ ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ เอ็ม ๑๐๑ (ปรับปรุง) จัดเป็นป. ขนาดใด 

ก. ปืนใหญ่เบา . ปืนใหญ่กลาง

. ปืนใหญ่หนัก . ปืนใหญ่หนักมาก

9.ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ๓๗ ขนาด ๑๕๕ มม. แบบ M ๑๐๙ A๕(อจ.) มีระยะยิงไกล

สุดเท่าไร

. ๑๑,๐๐๐ เมตร . ๑๔,๖๐๐ เมตร

. ๓๐,๐๐๐ เมตร . ๓๒,๐๐๐ เมตรจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบศูนย์การทหารปืนใหญ่ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการทหาร
- แนวข้อสอบทหารปืนใหญ่
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป การเมือง เศรษฐกิจ การทหาร
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน
- แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ

1. A : Do you have any plan for tonight?
B : ___________________________
A : That’s a good idea.
a. How about having dinner with me at my house?
b. I’m afraid not, I’ve to work overtime.
c. If you want me to.
d. Sorry, I haven’t time.
2. A : The weather is fine today. How about a game of tennis?
B : ____________________________
a. I’m afraid so. b. I wish to do it.
c. All right. d. You’re welcome.
3. At home
A : I’m bored.
B : ____________________
a. How about it? b. Let’s go out then.
c. Let’s stay home. d. What did you do?
4. A : I don’t know what to do over the weekend.
B : _________________________
a. Is it really? b. How about going to the zoo?
c. You’ll have a good time. d. What have you decided to do?
5. A : You look tired : Why don’t you go out and stretch your legs for a while?
B : ______________________________
a. Yes, that’ll do me good. b. Because I want to sit there.
c. Because of the hot weather. d. My legs are all right.
6. A : I don’t know what to do after the entrance exam is over.
B : ______________________________
a. You’ll have a good time. b. Let’s do something together.
c. How did you make your decision? d. Is it really?
7. Husband : “Shall we go round to that Italian restaurant?
Wife : “___________________”
a. Let’s have some Italian food. b. It doesn’t matter.
c. That’s a good idea. d. Well, perhaps I will.
8. Nipa : “Would you like to come to dinner at my house tonight?”
Malee : “______________________”
a. No, thanks, I’m afraid I have to do my homework.
b. No, thanks, I’m full.
c. No, thanks, I’m afraid I have to go by bus to your house.
d. No, thanks, I’d like it.
9. Teacher : “You came so late today.”
Student : “________________________”
a. Pardon, I’m late. b. It’s terrible.
c. Oh, dear. d. I’m sorry.
10. Niwat : “ Would you mind lending me your camera?
Sak : “_______________________”
a. Yes, I would be pleased to. b. Yes, for tomorrow.
c. No, not at all. d. No, I have to use it.
11. A : Thank you for what you’ve done for me.
B : ________________________
a. What a pity! b. Not at all.
c. Don’t mention. d. That sound good.
12. On the street. Decha is talking to a foreign tourist on a street in Bangkok.
Decha : How do you find traveling on our buses?
Tourist : ______________________________
a. It’s terrible and the bus drivers aren’t careful.
b. I think the taxis and cars travel much too fast.
c. Sometimes I can’t read the numbers or signs on them.
d. They’re not difficult to find since there are so many.
13. At the airport.
A : Welcome back from England_______________
B : Very cold.
C : Too bad! It’s been very warm here.

a. How was the weather there?
b. How was the temperature?
c. How did the weather look?
d. How did you feel there?
14. At a meeting
A : There’s a new picture at the Siam, isn’t there?
B : Oh yes. I saw that one last week.
A : ___________________________
B : It wasn’t bad
a. How about it? b. What show did you go to?
c. What was it about? d. What did you think of it?
15. At a meeting.
A : ___________________________
B : Pretty bad. It’s too hot and humid.
a. Are you enjoying our holiday? b. Do you like the weather today?
c. How did it get so sick? d. How’s the weather this year?

16. ____________your homework yet?
a. Have you finished b. Were you finished
c. Are you finished d. Do you finish
17. When water ____________ it becomes ice.
a. froze b. froze
c. had froze d. freezes
18. We _________________ in Chiangmai from 1980 to 1984.
a. lived b. are living
c. have lived d. had living
19. While Jane _________ letters I ____________ television.
a. write, watched b. is writing, was watching
c. was writing, was watching d. writes, was watching

20. While I was reading books he ____________ in.
a. will come b. have come
c. is coming d. came
21. Paul ______________ me this car next Sunday.
a. is going to lend b. lent
c. has lent d. lents
22. John ____________ football since last November.
a. isn’t playing b. didn’t play
c. hasn’t played d. doesn’t play
23. My plane ____________ at 10.45 next Monday morning.
a. will leave b. was leaving
c. left d. has left
24. People _________________ English in the England.
a. speak b. speaks
c. spoke d. speaking
25. The girls __________________ dinner when their father arrived.
a. are having b. were having
c. have d. will have
26. Paul has just drunk whisky.
a. Whisky has just been drunk by Paul.
b. Whisky have drunk just by Paul.
c. Whisky has been drunk by Paul.
d. Whisky have just been drunk by Paul.
27. The servant polished their shoes.
a. The shoes was polished by the servant.
b. The shoes has polished by the servant.
c. Their shoes were polished by the servant.
d. Their shoes were polishing by the servant.
28. The janitors were cleaning the floor.
a. The floor was being cleaned by the janitors.
b. The floor were being cleaned by the janitors.
c. The floor was been cleaned by the janitors.
d. The floor has been cleaned by the janitors.

29. Mother had cooked the food.
a. The food had been cook by my mother.
b. The food has been cooked by my mother.
c. The food had been cooked by my mother.
d. The food have been cook by my mother.
30. I ran _________ than she.
a. more quickies b. quickest
c. more quickly d. more quick
31. Her English is ________ most of student here.
a. the fastest b. the most fast
c. faster d. more fast
32. This problem is the ____________ of all.
a. hard b. harder
c. hardest d. harder than
33. Alice has been _____________ than anyone else.
a. happy b. happily
c. happiest d. more happy
34. Helen works _______________ than her friend.
a. quick b. quickly
c. more quickly d. most
35. Maria is _____________ daughter in the family.
a. charming b. more charming
c. most charming d. the most charming
36. Physics __________________ John’s major file of study.
a. is b. are
37. The people ______________ early for the lectures.
a. arrive b. arrives
38. The report of your grades _____________ in the abroad.
a. is b. are
39. Jim and Bill ______________ a white suit.
a. wears b. wear

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นายทหารประทวน 20 -29 ม.ค. 2558


“ศูนย์การทหารปืนใหญ่”
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 120
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 29 ม.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ งานราชการ ลพบุรี ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัคร สอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 2557 สอบ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ 57 ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 08 ก.พ. 2558
ประกาศผลสอบ: 13 ก.พ. 2558
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้