ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่แล้ว
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่แล้ว

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (ความรอบรู้)
1. นโยบายเร่งด่วนข้อแรก ของรัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษ์ ชินวัตร คืออะไร

ตอบ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

2. ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี


ตอบ ประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)

3. พรรคใด ไม่ใช่ พรรคร่วมรัฐบาล ของนางสาวยิ่งลักษ์ ชินวัตร


1. พรรคพลังชล 2.พรรคชาติพัฒนา


3.พรรคชาติไทยพัฒนา 4.พรรคภูมิใจไทย


ตอบ


4. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนกี่คน


ตอบ 500 คน และ 150 คน


5. ประเทศไทยมีการปกครองและระบบเศรษฐกิจแบบใด


ตอบ ประชาธิปไตยและทุนนิยม

6. ข้อใดคือคำขวัญอาเซียน


ตอบ
One Vision One Identity One Community

7. ข้อใด ไม่ใช่ เสาหลักของอาเซียน


1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

3.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน 4.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


ตอบ 3.ประชาคมการต่อต้านการก่อร้ายอาเซียน

8. ข้อใด ไม่ใช่ กลุ่มอาชีพในอดีต


1.บัญชี 2.

9. ข้อใดคือองค์กรอิสระ


1.สำนักงานอัยการ 2.

3.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 4.


ตอบ 3.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน


10. ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งพระราชบัญญัติแผนปรองดองแห่งชาติ


1.นิยม 2.พล.อ.สนธิ


3.สามารถ แก้วมีชัย 4.ถูกทุกข้อ


ตอบ

ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป)
1. ประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี พ.ศ.2556 คือข้อใด

1.ไทย 2.พม่า


3.เวียดนาม 4.บรูไน


ตอบ 2.พม่า


ข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 (วิชาการศึกษา)
1. Face book เป็นนวัตกรรมประเภทใด

1.นวัตกรรมแบบเชื่อมโยง 2.นวัตกรรมแบบการก่อตัว


3.นวัตกรรมแบบดาวกระจาย 4.นวัตกรรมแบบการกระจาย


ตอบ
1.นวัตกรรมแบบเชื่อมโยง

2. รายการครูมืออาชีพ เป็นรายการช่องใด


1.
NBT 2. UBC

3.MCOT 4.Thai PBS

ตอบ
4.Thai PBS

3. เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 หมายความว่าอย่างไร


1.ได้คะแนน 50 คะแนน จากทั้งหมด 100 คะแนน

2.

3.มีคนที่ได้คะแนนน้อยกว่า 50 คะแนน ในทั้งหมด 100 คน


4. มีคนที่ได้คะแนนสูงกว่า 50 คะแนนในทั้งหมด 100 คน


ตอบ


4. ข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายปานกลาง อยู่ที่ระดับใด

1.0.0 – 1.0 2. 0.2 – 0.5


3. 0.2 – 0.8 4.
1.0 -1.9

ตอบ 3. 0.2 – 0.8


5. ค่าอำนาจจำแนกเป็นบวกหมายความว่าอย่างไร


1.คนเก่งตอบถูก คนไม่เก่งตอบผิด 2. คนเก่งตอบผิด คนไม่เก่งตอบถูก


3. คนเก่งตอบถูก คนไม่เก่งตอบถูก 4. คนเก่งตอบผิด คนไม่เก่งตอบผิด


ตอบ


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้