ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-03-01)

คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11366
จำหน่ายเอกสารเเนวข้อสอบสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบAptitude Test
- แนวข้อสอบEnglish Test
- แนวข้อสอบPersonality Test
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

คู่มือเตรียมสอบพนักงาน ปตท. aptitude test
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12982
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ปตท. aptitude test thai oil ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ
- แบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน

คู่มือเตรียมสอบ กส. เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12911
จำหน่ายเอกสารอ่านสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- การควบคุมการก่อสร้าง
- การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)
- โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)
- งานระบบภายในอาคาร (ถาม-ตอบ)
- จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
- ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบงานสถาปัตยกรรม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบวิชาด้านการเขียนแบบ
- วัสดุและวิธีการก่อสร้าง (ถาม-ตอบ)
- พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานขับยานพาหนะ การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12796
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับยานพาหนะ การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบ ช่างยนต์
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเดินรถ 4 และพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) รฟท. 2556
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12787
จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานเดินรถ 6 (นายสถานี)
- พนักงานเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
- พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)
- วิศวกร 6 (ฝ่ายการช่างกล)
- วิศวกร 6 (ฝ่ายช่างโยธา)
- พนักงานการบัญชี 6
- วิศวกร 6 (ไฟฟ้า)

คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. (MRTA)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1458
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. (MRTA)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
- พรบ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2543
- ระเบียบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานระดับแผนก พ.ศ. 2551
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- วิศวกร
- พนักงานบริหารงานทั่วไป
- สถาปนิก
- นิติกร
- พนักงานประชาสัมพันธ์
- เศรษฐกร
- พนักงานบัญชี
- พนักงานการเงิน
- พนักงานทรัยากรบุคคล
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานกู้ภัย
- พนักงานบริหารพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานธุรการ 3 กฟน.การไฟฟ้านครหลวง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12725
เอกสารแนวข้อสอบพนักงานธุรการ กฟน.การไฟฟ้านครหลวงใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- การเขียนหนังสือราช

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12726
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ
- แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
- การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12717
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเชาว์ปัญญา
- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- พรบ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 2543
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

คู่มือเตรียมสอบ การไฟฟ้านครหลวง (ทุกตำแหน่ง) ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5319
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง  
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- กฎหมายเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- ภาษาอังกฤษ
- การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง
- วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
-การบัญชี
-วิศวกรรมโยธา
-ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
ตำแหน่งวุฒิปวส.
พนักงานธุรการ
พนักงานพัสดุ
พนักงานจัดหาพัสดุ
พนักงานตรวจสอบ

คู่มือเตรียมสอบ กรมทรัพยากรน้ำ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11547
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติน้ำ
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามที่สอบ)
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9538

คู่มือเตรียมสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12638

คู่มือเตรียมสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร CAT - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=6244
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ CAT? ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- แนวข้อสอบความรู้ความถนัด (Aptitude Test)
- ทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบความรอบรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- ความรู้ทั่วไปเกียวกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นายช่างเทคนิค
- พนักงานวัดระดับน้ำ

คู่มือเตรียมสอบฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5685
จำหน่ายเอกสารตำแหน่งวิศวกร ฝ่ายธุรกิจโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
- ข้อมูลทั่วไป กสท
- แนวข้อสอบเก่าเฉพราะตำแหน่ง CAT Telecom
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของ CAT
- ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 150 เฉลยละเอียด
- ภาษาอังกฤษ CAT Telecom
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_CAT Telecom_
- แนวข้อสอบ  ระบบการสื่อสารข้อมูล

คู่มือเตรียมสอบฝ่ายพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ CAT - บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=8309
จำหน่ายไฟล์เอกสารอ่านสอบ CAT กสท. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ข้อมูลทั่วไป กสท
ข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
ข้อสอบระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
แนวข้อสอบความรู้ความถนัด (Aptitude Test)
แนวข้อสอบเก่าเฉพราะตำแหน่ง CAT Telecom
แนวข้อสอบความรู้ความถนัด (Aptitude Test)
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปของ CAT
แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
แนวข้อสอบวิชาการตลาด
แนวข้อสอบหลักการบัญชี
แบบทดสอบ Personality  Test

คู่มือเตรียมสอบ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12467
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
(ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า
ช่างโยธา
ช่างเครื่องกล
พนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานพัสดุ

คู่มือเตรียมสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9689
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า
แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบัญชี  กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9690
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานบัญชี  กฟภ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
ข้อสอบการเงินและบัญชี_80 ข้อเฉลยละเอียด_
ข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
หลักการบัญชีขั้นต้น

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9688
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา  _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์  เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality  Test
แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า_ไฟฟ้ากำลัง_ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือเตรียมสอบ เก็งข้อสอบ-เฉลย กฟผ. ทุกตำแหน่งต้องสอบ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9999
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
เนื้อหาประกอปด้วย
ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างละเอียด
ข้อสอบลักษณะนิสัย ( Personality Test )
ข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
ข้อสอบ Reading Comprehension Test แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
ประวัติ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางยุทธศาสตร์
แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

คู่มือเตรียมสอบการประปานครหลวง กปน. ทุกตำแหน่ง
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=6844
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
- ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ
วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อื่นๆ
บัญชี บริหารงานทั่วไป วิทยากร บุคคลกร นิติกร และตำแหน่งอื่นๆ

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา ทรัพยากรน้ำ กปน.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11321
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธา ทรัพยากรน้ำ (ก.ป.น.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง
- กรรมวิธีการผลิตน้ำประปา
- การไหลภายในท่อ
- เก็งข้อสอบวิศวกรโยธา
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง 200 ข้อ
- หลักการไหลของของไหล

คู่มือเตรียมสอบนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11320
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปานครหลวง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
- ข้อสอบเก่า กปน. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และการใช้งานเบื้องต้น
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รวมแนวข้อสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า โทรคมนาคม การประปานครหลวง
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11318
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า โทรคมนาคม (ก.ป.น.) ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า
- ความรู้ทั่วพื้นฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า (Measurement and Instruments)
- ความรู้พื้นฐาน เรื่อง Analog Controllers
- ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า ( Electrical motor )
- ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
- ระบบ SCADA
- อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics

คู่มือเตรียมสอบช่างไฟฟ้า 3 กปภ.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10947
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ช่างไฟฟ้า 3 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- สรุปพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบ ช่างไฟฟ้าไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือเตรียมสอบช่างเครื่องกล 3 การประปาส่วนภูมิภาค
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10946
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค ช่างกล 3 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
- ข้อสอบเก่า กปภ. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ_ประปาภูมิภาค
- สรุปพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม ประจำปี พ.ศ. 2555
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบช่างกล 3
- พื้นฐานทางงานด้านช่างกล

คู่มือเตรียมสอบนิติกร การประปานครหลวง (กปน)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11317
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร (ก.ป.น.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. การประปานครหลวงและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การประปานครหลวง
- การรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม CSR
- ธรรมมาภิบาล (Good Governance)
- เกี่ยวกับการประปานครหลวง
- ข้อสอบเก่า กปน. 2554 ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- แนวข้อสอบกฎหมายแพงและพาณิชย์
- แนวข้อสอบกฎหมายแรงงาน
- แนวข้อสอบกฎหมายปกครอง
- แนวข้อสอบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
- แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ
- แนวข้อสอบกฎหมายที่ดิน

คู่มือเตรียมสอบการประปานครหลวง (กปน)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1280
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน. ใหม่ล่าสุดทุกตำแหน่ง
เอกสารภายในไฟล์และวิชาที่ใช้สอบ
- ข้อสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  200 ข้อ
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- ข้อสอบความรู้เกียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ 100 ข้อ
- ข้อสอบความรู้เกียวกับการประปานครหลวง 100 ข้อ
- ข้อสอบความรู้เกียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 500 ข้อ
- ข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน 200 ข้อ


คู่มือเตรียมสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม กฟภ.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11238
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกร ไฟฟ้าสื่อสาร-โทรคมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบ_เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ เฉลยละเอียด
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ กฟภ. เฉลยละเอียด
แบบทดสอบ Personality Test
การสื่อสารข้อมูล _Data Communication
แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
แนวข้อสอบไฟฟ้าสื่อสาร _ โทรคมนาคม
แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงพลังงาน  
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11177
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงพลังงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบสภาพเเวดล้อมปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสังคมไทย
- แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน
- แนวข้อสอบ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต
- แนวข้อสอบ Microsoft Office Word
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ทดสอบความสามารถในการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฎิบัติการ กระทรวงพลังงาน  
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11140
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรปฎิบัติการ กระทรวงพลังงาน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบสภาพเเวดล้อมปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสังคมไทย
- แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน
- แนวข้อสอบ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ต
- แนวข้อสอบ Microsoft Office Word
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
- แนวข้อสอบความรู้ด้านพลังงาน
- แนวข้อสอบเรื่องพลังงานทดแทน
- แนวข้อสอบ พรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543
- แนวข้อสอบ พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
- แนวข้อสอบ พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
- การอนุรักษ์พลังงานตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ (เศรษฐกิจ)?
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10913
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฎิบัติการ (เศรษฐกิจ)? ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
- แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม
- สมาคมอาเซียน ASEEAN Communnity(เนื้อหา)
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่(ข้อสอบ)
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ(เนื้อหา) - อธิบายเหตุผลของการรวมกลุ่มกัน ขอโอเปค อาฟต้า และเอเชี่ยนบวกสาม(เนื้อหา)
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรแหล่งน้ำ กฟผ.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10895
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรแหล่งน้ำ กฟผ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- ความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับ กฟผ
- กลศาสตร์ของเหลว
- แนวข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
- ข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง _กฟผ.
 - ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
- แบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร กฟน.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10712
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
- แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
- การสื่อสารข้อมูล _Data Communication
- การสื่อสารผ่านดาวเทียม
- แนวข้อสอบไฟฟ้าสื่อสาร _ โทรคมนาคม

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10707
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_การไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- การสื่อสารข้อมูล _Data Communication
- การออกแบบระบบและใช้เครื่องมือ เช่น ER Diagram
- ข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล ER Diagram และ SOA
- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสื่อสารไร้สาย
-แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
-แนวคิดเรื่อง SOA _Service Oriented Architecture
-ระบบคอมพิวเตอร์ Computer system

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10673

คู่มือเตรียมสอบช่างก่อสร้าง กฟผ.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10508
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบช่างก่อสร้าง กฟผใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย
ความรู้และเนื้อหาเกี่ยวกับ กฟผ
ข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง _กฟผ._
ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test_
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษชุ
แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง _ข้อสอบชุดที่ 1_
แนวข้อสอบความรู้ทางด้านช่าง _ข้อสอบชุดที่ 2_
แบบทดสอบ Personality Test

คู่มือเตรียมสอบ สมอ.นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา )
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10457
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา ) สมอ. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
ข้อสอบพระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
ส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ สมอ.
การตรวจสอบและการรับรอง
พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
ข้อสอบวิศวกรรมโยธา
เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


คู่มือเตรียมสอบพนังงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10392
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนังงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศการตลาด ททท. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
เกี่ยวกับ ททท.
สรุปแผนการตลาดการท่องเที่ยว
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ททท.)
แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับการเขียนไทย
แนวข้อสอบ เรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
ความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฉลยข้อสอบไฟฟ้า เปิดสอบไฟฟ้า2554-2556
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1200

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย  ในราคาชุดละ 399  บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  หรือ ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่    
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-3-98830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฉลยข้อสอบไฟฟ้า เปิดสอบไฟฟ้า2554-2556
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1200
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมกรมทางหลวงชนบท พนักงานราชการ (ทุกตำแหน่ง) ที่เปิดสอบ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1430
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
- สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ 2547
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เลือกเฉพาะตำแหน่งที่จะสอบ)
- ข้อสอบวิศวโยธา
- ข้อสอบวิศวเครื่องกล
- ข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12631
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมทางหลวงชนบท ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบช่างโยธา
- ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท
- ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
- กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง
- สรุปพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1415

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1408

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมการจัดหางาน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2833

คู่มือเตรียมสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1380

คู่มือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12912
จำหน่ายเอกสารอ่านสอบเก็งข้อสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_สบน.
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
- แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

คู่มือเตรียมสอบ ททท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=9093

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและนักวิชาการสถิติปฏิบัตการ กรมเจ้าท่า
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11134
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการและนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ - แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ
- แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
- สรุป พรบ. สถิติ พ.ศ.2550

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11208
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1716

คู่มือเตรียมสอบ กรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=11220
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วยทุกตำแหน่งที่สอบ เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกที่สอบ)
1. นายช่างชลประทาน
2. นายช่างเครื่องกล
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นักจัดการงานทั่วไป
5. นักวิชาการจัดหาที่ดิน
6. วิศวเครื่องกล
7. วิศวไฟฟ้า
8. วิศวชลประทาน

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10845
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
- ความรู้เกี่ยวกับชลศาสตร์
- ข้อสอบเรื่องชลศาสตร์
- ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานราก
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- แนวข้อสอบกลศาสตร์
- แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
- พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
- การออกแบบต่อโครงสร้างเหล็ก

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้