ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. งานราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. งานราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-08-03)
เปิดสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน (อก.) ประจำปี 2559 จำนวน 985 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2558

คุณวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
- สายอำนวยการ รับทั้งเพศชายและเพศหญิง
- สายเทคนิค รับเฉพาะเพศชาย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 985 อัตรา

ข่าวการเปิดรับสมัครสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน(อก.) จำนวน 985 อัตรา รับทั้งชายและหญิง
กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขัน
1. ประกาศรับสมัคร 18 กันยายน 2558
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต    1 - 22 ตุลาคม 2558
3. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน    17 พฤศจิกายน 2558
4. สอบข้อเขียน    29 พฤศจิกายน 2558
5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง    9 ธันวาคม 2558
6. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง    18 - 25 ธันวาคม 2558
7. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน)    6 มกราคม 2559
8. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง    10 กุมภาพันธ์ 2559
9. รายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต้นสังกัด    16 กุมภาพันธ์ 2559

อัตราที่เปิดรับ จำนวนทั้งสิ้น 985 อัตรา
1. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่อำนวยการและสนับสนุน) จำนวน 705 อัตรา
2. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวน 180 อัตรา
3. กลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่วิทยาการ) จำนวน 100 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://www.policeadmission.org/

แนวข้อสอบ นสต. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ
- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ
-(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน         
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556


แนวข้อสอบ นสต. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา


แนวข้อสอบ ตำรวจ สายเทคนิค ใหม่ล่าสุด
รายละเอียดประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
- ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ
- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้
- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา

รูปภาพ: ตำรวจ11111.jpg
รูปภาพ: ตำรวจ1111.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจ ทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด ข่าวล่าสุด

แนวข้อสอบ ตำรวจ รองสารวัตร ทำหน้าที่ อาจารย์ ใหม่ล่าสุด

รายละเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

- แนวข้้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 และแก้ไข

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวยข้อเท็จริง 2556

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรมและจรยาบรณของตำรวจ 2553

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- ถาม - ตอบ ประมวลกฏหมายอาญา

- ถาม - ตอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฏหมายลักษณะพยาน

- ความสามารถทั่วไปทางการศึกษา

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการสอน


แนวข้อสอบ นสต. กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ถาม – ตอบ งานอำนวยการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ความสามารถด้านการคิดคำนวณ+แนวข้อสอบ

- ความสามารถด้านภาษา+แนวข้อสอบ

-(สูตรและเทคนิคการจำ)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน         

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2554

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2555

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายอำนวยการ ปี พ.ศ.2556


แนวข้อสอบ นสต. กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  

- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure

- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสายปราบปราม

- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา


แนวข้อสอบ ตำรวจ สายเทคนิค ใหม่ล่าสุด

รายละเอียดประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

- ความรู้เกี่ยวกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

- ความรู้เรื่องการพิสูจน์หลักฐานของตำรวจ

- โครงสร้างของบทสนทนา Conversation Structure

- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฏหมายที่ประชาชนควรรู้

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเบื่องต้น

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านการคิดตัวเลข

- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป+ความสามารถด้านภาษา


แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ 

- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล

- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์

- ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง

- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ

- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน

- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ


แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจสัญญาบัตร กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 

- แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

- แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

- แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ


แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายประมวลผล ใหม่ล่าสุด

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

- การเขียน Flow Chart การทำงานของระบบงาน

- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ _อัตนัย

- แนวข้อสอบฐานข้อมูลและการเขียนโปรแกรม

- แนวข้อสอบการออกแบบระบบฐานข้อมูล (อัตนัย)

- แนวข้อสอบ พรบ. คอมพิวเตอร์  พศ. 2550 และระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

- ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT

- แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล


แนวข้อสอบ ตำรวจ สัญญาบัตร สายการเงิน ใหม่ล่าสุด

- หลักการบัญชีขั้นต้น 

- หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ 2

- ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551

- ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ 2520

- พรบ.วิธีการงบประมาณ 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

- พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง

     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2547

     กฏ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง 2547

     กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ 25511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546


แนวข้อสอบ ตำรวจสัญญาบัตร สายนิติกร ใหม่ล่าสุด

รายชะเอียดประกอบด้วย

- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553 

- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง 

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554 

- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M 

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 

- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

- สรุปสาระสำคัญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พศ 2539 

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 

- แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา 


แนวข้อสอบ ตำรวจท่องเที่ยว  ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ความสามารถด้านการคิดตัวเลข

ความสามารถด้านภาษาและการใช้ภาษา

แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบเจาะประเด็น ป.วิ.อาญา

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556

แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


แนวข้อสอบ แนวข้อสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  

- เน้นๆแนวข้อสอบ Conversation

- เน้นๆแนวข้อสอบ Reading

- เน้นๆแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

- เน้นๆแนวข้อสอบ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

- เน้นๆแนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

- เน้นๆแนวข้อสอบข่าว สังคม การเมือง เศรษฐกิจและเหตุการณ์ปัจจุบัน

- เน้นๆสรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน


แนวข้อสอบ สายสื่อสาร ทส.7 ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

-แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– ถาม-ตอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– พรบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

-แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

– ระบบการสื่อสารข้อมูล

– แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล

– ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

– สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

– แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น

– สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547

– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547


แนวข้อสอบตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 

- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

- แนวข้อสอบเก่าพลตำรวจ 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวสอบ สมัครสอบตํารวจ แนวข้อสอบตํารวจภูธร คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธร
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครพนม 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสกลนคร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดมุกดาหาร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุบลราชธานี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดหนองคาย 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอำนาจเจริญ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดศรีสะเกษ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุดรธานี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดยโสธร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเลย 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดร้อยเอ็ด 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดมหาสารคาม 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสุรินทร์ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดขอนแก่น 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชัยภูมิ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครราชสีมา 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัด-เชียงราย 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพะเยา 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดลำพูน 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดน่าน 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดลำปาง 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดแพร่ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดตาก 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพิษณุโลก 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดกำแพงเพชร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพิจิตร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอุทัยธานี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชัยนาท 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดลพบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสิงห์บุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดปราจีนบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสระบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครนายก 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอ่างทอง 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดราชบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดอยุธยา 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสมุทรสงคราม 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสมุทรสาคร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสระแก้ว 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดตราด 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดจันทบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดระยอง 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชลบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดเพชรบุรี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดชุมพร 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดระนอง 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพังงา 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดกระบี่ 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดตรัง 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดพัทลุง 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดภูเก็ต 
ติวสอบ ตำรวจจังหวัดสงขลา

สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 1 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 2 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 3 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 4 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 5 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 6 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 7 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 8 
สมัครสอบตํารวจภูธรภาค 9 

แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 1 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 2 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 3 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 4 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 5 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 6 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 7 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 8 
แนวข้อสอบตํารวจภูธรภาค 9 

คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 1 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 2 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 3 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 4 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 5 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 6 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 7 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 8 
คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ม.6 นายสิบตํารวจภูธรภาค 9 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดสอบตํารวจล่าสุด ประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 11-25 สิงหาคม 2558
เตรียมเปิดสอบตำรวจ ประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา
ข่าวเปิดสอบตํารวจล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดสอบตำรวจประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา โดยรับสมัครจากผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)---------------------------------------------

เปิดสอบตำรวจประจำปี 2559 จำนวน 5,000 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 
และจะเปิดสอบตำรวจสายอำนวยการ (อก.) และสายงานเทคนิค เพศชาย/หญิง จำนวน 1,000 อัตรา ในเดือนกันยายน 2558

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (หลักสูตร นสต.) จำนวน 5,000 อัตรา

จำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้ง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล 1,000 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 1 จำนวน 400 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 350 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 3 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 4 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 300 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 6 จำนวน 150 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 250 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 อัตรา
ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 900 อัตรา
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 900 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
- สถานภาพโสด
- มีอายุไม่ต่ำกว่า สิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์
- สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบเท่า

การรับสมัครสอบ
กองบัญชาการศึกษารับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/ ตั้งแต่วันที่ 11- 25 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 25 สิงหาคม จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม (รอรายละเอียดประกาศอีกครั้ง)
- กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)
- ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)
- ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)
- ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)
- ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)
- ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)
- ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)
- ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)
- ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)
- ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)
- ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)
- ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข่าวล่าสุด ด่วน เปิดสอบ นายสิบตำรวจ อำนวยการ 2558กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกฯ
1. ประกาศรับสมัคร    15 ก.ย. 58
2. รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต    1 – 26 ต.ค. 58
3. สอบข้อเขียน    29 พ.ย. 58

ตำแหน่ง นายสิบตำรวจ
1.กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 885 อัตรา
2.กลุ่มงานเทคนิค 115 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้นในการเปิดสอบครั้งก่อน (โปรดรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง)
1. บุคคลภายนอกเพศชาย/หญิง
2. อายุ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. ชายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก ไม่น้อยกว่า 77 ซม.
เพศหญิงต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
4. สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิภายในวันปิดรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 26 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทาง http://www.policeadmission.org/

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้