ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าวล่าสุด !!! สอบท้องถิ่น 56 เปิดสอบ 4 ภาค 10 เขต ทั่วประเทศ ต้น กันยายน ปลาย ธันวาคม 2556 นี้!!!
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ !!! อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและสถานที่สอบ (สอบส่วนกลาง 3 มหาวิทยาลัย) สอบท้องถิ่น 2556


ประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขันท้องถิ่นใหม่
จากหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว 47 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่ากันเรื่องค่าธรรมเนียมการสมัครสอบก่อนนะครับ และต่อด้วยสรุปผลการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเมื่อวานนี้ (29 ก.ค. 2556)

ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
มีมติให้ปรับอัตราค่าธรรมนียมการสอบแข่งขันขึ้นใหม่
โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันของสำนักงาน ก.พ. กำหนด และจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด

อัตราค่าสมัครสอบแข่งขัน

  • 100 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ก.
  • 200 บาท สำหรับการสอบเฉพาะภาค ข. และ ภาค ค.
  • 300 บาท สำหรับการสอบ ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.
ใช้อัตราเดียวกันทั่วประเทศในการสอบฯ ทั้ง อบต. อบจ. เทศบาล (รายละเอียดอื่นๆ ดูด้านล่างนะครับ)
ถ้ารับสมัครเมื่อไรเตรียมเงินไปให้พอนะครับ^^
ไม่ได้คุยเรื่องการสอบท้องถิ่นมานาน ลุ้นกันนะครับว่าปีนี้จะได้สมัครสอบหรือเปล่า ผมคิดว่าอาจจะยังรับสมัครภายในปีนี้ทัน แต่คงจัดสอบและบรรจุไม่ทันปีนี้ (แต่ก็บรรจุทันภายในปีงบประมาณ) และถ้ามีการรีบร้อนมากเกินไปก็หวั่นใจเล็กๆ ว่าจะเกิดเหตุการณ์เหมือนการสอบครู สพฐ. เมื่อต้นปี ถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่เตรียมตัวและรอคอยการสอบเป็นระยะเวลานาน คงจะวุ่นวายมิใช่เล่นนะครับ
เมื่อวันทีี่ (29 ก.ค. 56) ก็มีการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบกันนะครับ สรุปคร่าวๆ ก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะความเห็นไม่ตรงกัน
เนื่องจาก ม.รามฯ ยื่นข้อเงื่อนไขให้จัดสอบพร้อมกันที่ส่วนกลาง เพราะหากแยกสอบตามภูมิภาคจะไม่สามารถป้องกันการทุจริตในการสอบได้
หากไม่รับพิจารณาก็ไม่ขอเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
แต่คณะกรรมการในที่ประชุมก็เป็นห่วงเรื่องการอำนวยความสะดวกของผู้เข้าสอบ

หากจัดสอบรวมกันที่ส่วนกลาง ผู้สมัครสอบจากต่างจังหวัดจะแห่แหนกันเข้ามาในเมืองหลวงโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งการเดินทาง และที่พัก
คงไม่ต้องบรรยายนะครับ เพราะผู้สมัครสอบส่วนใหญ่เกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด
ประธานในที่ประชุมจึงให้เลือกมหาวิทยาลัยอันดับถัดไปจาก 3 มหาวิทยาลัยที่เลือกไว้แต่เดิม

ซึ่งมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัย และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยขอยกเลิกไม่เอาด้วย จึงเหลือเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ให้ กสถ. ไปพิจารณาแล้วส่งให้ ก.กลาง อีกครั้ง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตจะเป็นคำตอบสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันต่อไป
เห็นได้ถึงความพยายามที่จะให้เกิดความโปร่งใสในการสอบ ซึ่งเดิมทีหน่วยงานที่ผมศรัทธาเรื่องนี้มากที่สุดคือ ก.พ. ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเด็กเส้นเด็กฝากทุกครั้งที่มีการจัดสอบภาค ข. ไว้ใจได้
นี่อาจจะเป็นบททดสอบของ กสถ. ว่าจะสามารถดำเนินการจัดสอบให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในใจของผู้มีใจรักงานท้องถิ่น อยากทำงานในท้องถิ่นที่ตนเองเกิดมา ไม่เป็นเช่นการจัดสอบเองของ อปท.บางแห่งหรือหลายแห่ง ที่สร้างความผิดหวังและบั่นทอนกำลังใจผู้ที่อยากทำงานท้องถิ่นอย่างที่ผู้ไปสอบมาเล่าให้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆ เหมือนที่ผ่านมา

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้