ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2016-09-11)
รวมแนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และกองทัพบก


1. ข้อใดคือหน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์

ก. การรับเสด็จ ฯ ค. การแซงเสด็จ ฯ

ข. การนำเสด็จ ฯ ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2. หน้าที่ของมหาดเล็กรักษาพระองค์นอกจากการเป็นทหารรักษาพระองค์และหน่วยทหารราบทั่วไป ยังมีหน้าที่อื่นอีกกี่ประการ

ก. 3 ประการ ค. 5 ประการ

ข. 4 ประการ ง. 6 ประการ

ตอบ ค. 5 ประการ

ภารกิจ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ที่นอกเหนือจาก ทหารรักษาพระองค์ และหน่วยทหารราบทั่วไป คืองานหน้าที่ทหารมหาดเล็ก ซึ่งมีด้วยกัน ๕ ประการคือ

๑ การรับเสด็จ ฯ

๒ การนำเสด็จ ฯ

๓ การตามเสด็จ ฯ

๔ การแซงเสด็จ ฯ

๕ การรักษาการณ์

3. ข้อใดคือลักษณะของการแซงเสด็จฯ

ก. การแซงเสด็จ ฯทางเรือ

ข. การแซงเสด็จ ฯทางรถไฟ

ค. การแซงเสด็จ ฯขบวนเดิน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ การแซงเสด็จ ฯ มีด้วยกัน ๓ ลักษณะคือ

๑ การแซงเสด็จ ฯ ทางเรือ ซึ่งสมัยก่อนจะไปพร้อมกับหมู่เรือพระที่นั่ง ปัจจุบันมีเฉพาะขบวนพยุหยาตรา ซึ่งเป็นพระราชพิธีจึงมอบให้เป็นการปฏิบัติของกองทัพเรือ

๒ การแซงเสด็จ ฯ ทางรถไฟ ปัจจุบันแทบจะไม่มีแล้ว ครั้งล่าสุดที่ปฏิบัติ คือ เสด็จฯ รถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อประมาณ ๒ ปี ที่ผ่านมา

๓ การแซงเสด็จขบวนเดิน ในพระราชพิธีต่าง ๆเช่น กฐินหลวง และในพระบรมมหาราชวัง


4. ทหารรักษาพระองค์ มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ใคร

ก. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ค. พระรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ทหารรักษาพระองค์ คือ หน่วยทหารที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด

5. มหาดเล็กรักษาพระองค์ เป็นชื่อเรียกเฉพาะของกรมทหารราบที่เท่าใด

ก. กรมทหารราบที่ 1 ค. กรมทหารราบที่ 31

ข. กรมทหารราบที่ 11 ง. กรมทหารราบที่ 21

ตอบ ก. กรมทหารราบที่ 1

กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องด้วยเป็นหน่วยที่ถวายการรับใช้ต่อองค์พระมหากษัตริย์อย่างใกล้ชิดที่สุด (คำว่า "ราชวัลลภ" นี้ แปลได้ว่า ผู้เป็นที่รัก สนิท คุ้นเคยของพระราชา)

6. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า

ก. ทหารมหาดเล็กไล่กา

ข. ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

ค. ทหารสองโหล ถือปืนชไนเดอร์

ง. ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ตอบ ง. ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

7. เครื่องหมายราชการแห่งกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ คือตราใด

ก. ตราครุฑ ค. ตราราชการกองทัพบก

ข. ตราราชวัลลภ ง. ตราช้างเผือก

ตอบ ข. ตราราชวัลลภ

8. สีประจำหน่วยของ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือสีใด

ก. แดง ค. แดง – ขาว

ข. ขาว ง. เหลือง

ตอบ ค. แดง – ขาว


9. อักษรย่อ ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือข้อใด

ก. ร. ๑ รอ. ค. ท. ๑ รอ.

ข. ร. ๑ พัน. ๑ รอ. ง. ท. ๑ พัน.๑ รอ.

ตอบ ก. ร. ๑ รอ.

10. ราชวัลลภ หมายถึง

ก. ผู้เป็นที่รัก สนิท ค. ผู้เป็นที่เคารพ

ข. ผู้เป็นที่คุ้นเคยของพระราชา ง. ถูกทั้ง ก และ ข

ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

11. ข้อใดเป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

ก. The Royal Guards March ค. ถูกทั้ง ก และ ข

ข. มาร์ชราชวัลลภ ง. ไม่มีข้อถูก

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก และ ข

เพลงพระราชนิพนธ์ มาร์ชราชวัลลภ (help·info) หรือ Royal Guards Marchเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อ "ราชวัลลภ"

12. กรมทหารราบที่ 1 เป็นมหาดเล็กรักษาพระองค์ ของรัชกาลใด

ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตอบ ก. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

13. กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์จัดแบ่งกำลังพลภายในหน่วยออกเป็นกี่กองพล

ก. 3 กองพล ค. 6 กองพล

ข. 7 กองพล ง. 4 กองพล

ตอบ ง. 4 กองพล

14. กิจการทหารรักษาพระองค์และทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2414 ค. พ.ศ. 2417

ข. พ.ศ. 2404 ง. พ.ศ. 2411

ตอบ ข. พ.ศ. 2404

15. วันสถาปนา ของกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ คือวันใด

ก. 11 พฤศจิกายน 2411 ค. 11 พฤศจิกายน 2404

ข. 10 พฤศจิกายน 2411 ง. 10 พฤศจิกายน 2404

ตอบ ก. 11 พฤศจิกายน 2411


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
#อัพเดทปีล่าสุดข้อสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ทุกตำแหน่ง อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น ebooksheet ***
#แนวข้อสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ทุกตำแหน่ง อัพเดทใหม่ล่าสุด ebooksheet ***
#หนังสือสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ทุกตำแหน่ง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ ebooksheet ***

** คู่มือเตรียมสอบรวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี **
** สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจง่าย พร้อมเฉลย **

**#หนังสือสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ทุกตำแหน่ง **
http://www.ebooksheet.com/category/102


ติดตาม #รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่
https://www.facebook.com/thaionline1

แนวข้อสอบทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ
1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
9 แนวข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพลช่างโยธา หารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ร.1 พัน 4 รอ
1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
9 แนวข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง
10 แนวข้อสอบงานด้านโยธา
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพลปืนเล็ก ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ร.1 พัน 4 รอ
1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
9 แนวข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพลยิ่งผู้ช่วย ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ร.1 พัน 4 รอ
1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
9 แนวข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพลวิทยุ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ร.1 พัน 4 รอ
1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
7 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
8 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
8 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองไทย
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพลวิทยุโทรศัพท์ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์  ร.1 พัน 4 รอ
1 ประวัติและหน้าที่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
2 ความรู้เกียวกับ ประวัติ หน้าที่ เกี่ยวกับ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
3 แนวข้อสอบหน้าที่หลักของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
4 ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร
5 แนวข้อสอบวิชาทหารเบื้องต้น
6 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบการใช้วิทยุสื่อสารเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบวิชาหน้าที่พลเมือง
10 การเตรียมตัวสอบภาค ค.ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
mp3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สนใจ แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน
ติดต่อที่ โทร 083-0674168
LineID : 0830674168

** ข้อสอบมี 2 แบบ **
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
2. หนังสือ+mp3 ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม mp3 บรรยายต่างๆ) 

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


*** ขอให้โชคดีในการสอบครั้งนี้ #แนวข้อสอบหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ทุกตำแหน่ง ยินดีให้บริการครับ ***
สู้ๆนะครับ ยินดีที่ได้บริการทุกท่านครับ http://www.ebooksheet.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานด่วน คือ 
ก. เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง 
ข. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
2.    เหตุที่นับว่าสำคัญต้องรายงานตรงต่อ รมว.กห. ได้แก่ 
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง 
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 
ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 
3.    เหตุการณ์ที่นับว่าสำคัญที่หน่วยใน ทบ. จะต้องรายงานต่อ ผบ.ทบ. ได้แก่ 
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร 
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง 
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
ตอบ   ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
4.    เมื่อเกิดเหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทำการต่อสู้กันขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเองหรือบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายจะต้องรายงานตรงต่อ 
ก. รมว.กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ   ข. ผบ.สส., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 5.    เหตุที่ต้องรายงานต่อ หน.ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. ได้แก่ 
ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย 
ข. เหตุที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
ค. เหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกอง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก. เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วย 
6.    เมื่อเกิดเรื่องทหารถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากทำลายชีวิตตัวเอง ต้องรายงานตรงต่อ 
ก. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม, ผบ.สส. แล้วแต่กรณี 
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ  ง. ไม่มีข้อถูก 
7.    เมื่อมีการรายงานด่วนตรงต่อ รมว.กห. แล้วต้องรายงานตรงต่อใคร (แล้วแต่กรณี) 
ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.             ค. ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร
ข. ผบ.สส.                         ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ  ก. หน.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อ กห.     
8.    เมื่อมีเหตุนับว่าสำคัญเกิดขึ้นแล้วได้รายงานตรงต่อ รมว.กห. แล้วจะต้อง 
ก. รีบรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ กห., ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ข. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ., ผบ.ทอ., ผบ.ทร. แล้วแต่กรณี 
ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ   ค. รายงานด้วยวาจาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
9.    หัวข้อการรายงานด่วนที่สุดตามคำชี้แจงกองทัพบก พ.ศ.2495 คือ 
ก. เมื่อไร, ใคร, ทำไม, ที่ไหน, อย่างไร 
ข. ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, อย่างไร 
ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค. ใคร, ไปไหน, อะไร, เมื่อไร, อย่างไร 


10.    ข่าวที่เกี่ยวกับทหารที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน หรือรายคาบอันเป็นเรื่องเสื่อมเสียนั้น หากข่าวระบุว่าเป็นทหารหน่วยใด ให้ ผบ.หน่วย รายงานตรงต่อ 
ก. รมว.กห.                         ค. ผบ.ทบ.
ข. ผบ.สส.                         ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข. ผบ.สส.
11.    หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหารหรือหน่วยราชการที่อยู่ใกล้ 
ข. ให้ไปรายงานตนที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก หรือกองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า (ถ้ามี) 
ค. ไปรายงานตนที่หน่วยตามข้อ ก. และ ข. หน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ง. ไม่มีข้อใดถูก
12.    หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตนยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าข้าราชการผู้นั้นอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครด้วยเหตุใดก็ตาม ต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด 
ข. ให้ไปรายงานตนที่กองบัญชาการกองทัพบกส่วนหน้า 
ค. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ หรือกองบัญชาการกองทัพบก
     ส่วนหน้า (ถ้ามี) 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ก. ให้ไปรายงานตนยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่อยู่ใกล้ที่สุด 
13.    การไปรายงานตนเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและไม่สามารถไปรายงานตนเองยังหน่วยต้นสังกัดได้ ถ้าสามารถทำได้ควรไปรายงาน 
ก. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพใด ๆ ก็ได้ที่อยู่ใกล้ 
ข. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแก่หน้าที่ของผู้ไปรายงาน 
ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน 
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ   ค. ไปรายงานยังหน่วยทหาร หรือหน่วยราชการกองทัพบกที่มีงานเหมาะสมแกหน้าที่ของผู้รับรายงาน14.    การเดินทางไปปฏิบัติราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกเขตจังหวัดที่ตนรับราชการ กรณีไปราชการนอกเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามระเบียบ 
ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
     ไปติดต่อราชการ 
ข. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
     ไปติดต่อราชการ 
ค. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตน
     ไปติดต่อราชการ โดยลงบันทึกรายงานที่หน่วยนั้น ๆ จัดไว้และถ้ารายงานด้วยวาจาได้ก็จะเป็นการดียิ่ง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ก. ไปรายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยทหารที่ตนไปติดต่อราชการ หรือหัวหน้าหน่วยทหารเจ้าของพื้นที่ที่ตนไปติดต่อราชการ 
15.    การลงนามในสมุดรายงานเมื่อไปปฏิบัติราชการนอกจังหวัดที่ตนรับราชการ ให้ไปรายงานเมื่อใด 
ก. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ไปถึงเสมอ 
ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่เปิดทำ
     การ 
ค. ให้ไปรายงานตัวในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันเดินทางกลับ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ   ข. ให้ไปรายงานในวันแรกที่ถึง แต่ถ้าไม่สามารถกระทำได้ก็ให้ไปรายงานในวันรุ่งขึ้น หรือในวันที่
เปิดทำการ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (หญิง) ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กันยายน 2559หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559
ประกาศหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน 
เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (พลอาสาสมัคร)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ชายไทยอายุ 20 - 28 ปี
2. ทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษา ม.ต้น(ม.3) ขึ้นไป
3. บุคคลพลเรือน วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)ขึ้นไปผ่านการศึกษา นศท.ปี 3-5 
4. สูง 165 ซม. ไม่เกิน 180 ซม.
5. นับถือศาสนาพุทธ
6. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ว่ายน้ำเป็น ไม่เป็นนักบวชในศาสนา ไม่มีประวัติเกี่ยวข้อกับคดีอาญาและยาเสพติด(การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด) ไม่เป็นผู้ต้องหาหรือถูกฟ้องร้องในคดีอาญา 
ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ
7. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด(เกิดในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ใช่เพราะแปลงสัญชาติ หรืออื่นๆ)
8. บิดามารดา หรือผู้ปกครองต้องยินยอมในการหนังสือค้ำประกันผู้สมัครและชดใช้พระราชทรัพย์ กรณีผู้สมัครขอสละสิทธิ์หรือไม่สามารถรับการฝึกได้จนจบหลักสูตร
9. ต้องสามารถรับราชการติดต่อกันได้เป็นระยะเวลา 10 ปีหลังจากผ่านการฝึกและคัดเลือก โดยไม่ขอปรับย้ายหน่วยหรือลาออก

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 21 กันยายน 2559
ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น) สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2456-9452, 0-2356-0893
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้