ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-25)
ข้อสอบ  กรมสุขภาพจิต
**********************
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมสุขภาพจิต
ก.    www.dmh.go.th                ค. www.rd.go.th
ข.    www.mol.go.th                ง. www.dsd.go.th
ตอบ  ก. www.dmh.go.th
2.    กรมสุขภาพจิตมีชื่อย่อว่าอะไร
ก.    กจ.                        ค. กสจ.
ข.    สจ.                        ง. สภจ.
ตอบ  ข. สจ.    
3.    อธิบดีกรมสุขภาพจิตคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต            ค. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร
ข.    นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์            ง. ดร.สาธิต รังคศิริ
ตอบ  ข. นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์
4.    ปัจจุบันรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  มีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
ตอบ    ค. 3  คน  ได้แก่
1.    นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
2.    นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
3.    แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร        รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
5.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมสุขภาพจิต
ก.    The Revenue Department
ข.    Department of Mental Health
ค.    Department of  Protection Labour  and Welfare
ง.    Department of Livestock Development  
ตอบ   ข. Department of Mental Health
6.    กรมสุขภาพจิต  มีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก.    TRD                    ค. DLD
ข.    RD                        ง.  DMH 
ตอบ   ง.  DMH 
7.    กรมสุขภาพจิต ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    17 กันยายน  พ.ศ. 2439            ค. 3  ตุลาคม พ.ศ.2537 
ข.    3  มกราคม  พ.ศ.2537            ง. 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2537    
ตอบ   ง. 3  ธันวาคม  พ.ศ. 2537    
8.    เดิมกรมสุขภาพจิตมีชื่อว่าอะไร
ก.    กองสุขภาพจิต                ค. กองพัฒนาสุขภาพจิต
ข.    สถาบันสุขภาพจิต                ง. สถาบันพัฒนาสุขภาพจิต
ตอบ   ข. สถาบันสุขภาพจิต
9.    ข้อใดคือหมายเลขสายด่วน กรมสุขภาพจิต
ก.    1667                    ค. 1161
ข.    1546                    ง. 1645
ตอบ   ก. 1667ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ทุกตำแหน่ง ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
- ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถในการใช้ภาษาไทย
- คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคค
นักวิเคราะห์นโยบายและแผ
นักวิชาการคอมพิวเตอ
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานบริการ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต

แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตศึกษา _Psychoeducation
- ความรู้เรื่อง การพยาบาลจิตเวช
- แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
- แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
- พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ กรมสุขภาพจิต พนักงานราชการ


“กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้