ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร ทุกจังหวัด ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร ทุกจังหวัด ล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-09-27)
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 
ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมส่งเสริมการเกษตร
ก.
[url=http://www.sso.go.thhttp://[url]www.sso.go.th[/url[/url]]                                                 ค. http:// www.dbd.go.th
ข. http://www.mol.go.th                                               ง. http:// www.doae.go.th
ตอบ   ง. http:// www.doae.go.th
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรกคือใคร
ก. ดร.พิสิษฐ์ ศศิผลิน                                                    ค.ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช

ข. ดร.ทวีศักดิ์ เสสะเวช                                                 ง. ดร.ยุกติ สาริกะภู
ตอบ  ค.  ศาสตราจารย์ ดร.ทำนอง สิงคาลวณิช
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนปัจจุบันเป็นคนที่เท่าใด
ก. คนที่   10                                                                      ค. คนที่   12

ข. คนที่   15                                                                      ง. คนที่  8
ตอบ   ข.คนที่   15
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  คนปัจจุบันคือใคร
ก. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร                                   ค. นายสุรพล จารุพงศ์

ข. นายนำชัย พรหมมีชัย                                                                ง. นายอดุลย์ วินัยแพทย์
ตอบ    ก. นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร
ปัจจุบันรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรมีกี่คน
ก. 1  คน                                                                             ค. 3  คน

ข. 2  คน                                                                             ง. 4  คน
ตอบ   ค. 3  คน   ได้แก่
1. นายนำชัย พรหมมีชัย รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร       
2. นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ
3. นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดี ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
กรมส่งเสริมการเกษตรก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 27  มีนาคม  พ.ศ.2504                                              ค. 26 มีนาคม พ.ศ.2505

ข. 20 มีนาคม พ.ศ. 2504                                               ง. 20 มกราคม พ.ศ. 2514
ตอบ   20 มีนาคม พ.ศ.2504
 
ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการเกษตร
ก. Department of Agriculture Extension

ข. Department of  Labour  Protection and Welfare
ค. Department of Business Development 
ง. Department of Commercial Registration
ตอบ   ก. Department of Agriculture Extension
ข้อใดคือชื่อย่อของกรมส่งเสริมการเกษตร
ก. สก.                                                                                 ค. กสก.

ข. กสค.                                                                              ง. กส.
ตอบ   ค.  กสก.
กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
ก. ปทุมธานี                                                                       ค. กรุงเทพมหานคร

ข. สมุทรสาคร                                                                   ง. นนทบุรี
ตอบ   ค. กรุงเทพมหานคร
กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. จตุจักร                                                                            ค. ลาดพร้าว

ข. บางซื่อ                                                                           ง. บางพลัด
ตอบ    ก.จตุจักร


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัด ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- สาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้