ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การประปานครหลวง กปน. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -25 มี.ค. 2557  13 ตำแหน่ง 83 อัตรา
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การประปานครหลวง กปน. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -25 มี.ค. 2557  13 ตำแหน่ง 83 อัตรา
“การประปานครหลวง กปน. เปิดรับสมัครสอบ [พนักงาน] 5 -25 มี.ค. 2557  13 ตำแหน่ง 83 อัตรา”

ตำแหน่ง: 13 อัตรา 83 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,830-20,030
อัตราว่าง: 83
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 25 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน การประปานครหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อรองรับการบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 83 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2557 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งและคุณวุฒิ
    วิศวกร จำนวน 40 อัตรานักการตลาด จำนวน 4 อัตรานักคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรานักทรัพยากรบุคคล/บุคลากร จำนวน 2 อัตรานักทรัพยากรบุคคลบุคลากรนักบริหารงาน จำนวน 3 อัตรานักบัญชี จำนวน 25 อัตรานักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรานักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรานิติกร จำนวน 2 อัตราผู้ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรานักประชาสัมพันธ์ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุนักประชาสัมพันธ์ (ด้านการออกแบบนิเทศศิลป์นักประชาสัมพันธ์ (ด้านโสตทัศนูปกรณ์)วิศวกร (โทรคมนาคม) (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ทดสอบจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) ดังนี้
    TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (ทดสอบทักษะ Listening และ Reading) หรือTOEFL แบบ Paper Based Test (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือTOEFL แบบ Internet Based Test (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน หรือIELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
ทั้งนี้ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษให้ไปขอเข้ารับการทดสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบ โดยเกณฑ์คะแนนจะพิจารณาเช่นเดียวกับข้อ 4.1-4.4 หาก กปน. ตรวจสอบในภายหลัง ปรากฎว่าผู้สมัครรายใดไม่มีผลการทดสอบตามที่ประกาศกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งที่รับสมัครต่อไป
สมัครงาน การประปานครหลวง งานราชการ การประปานครหลวง รับสมัคร สอบ การประปานครหลวง 2557 สอบ การประปานครหลวง 57 การประปานครหลวง เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปานครหลวง :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร.025040123 ต่อ 1562,1579,1649,1686 โทรสาร. 025040179,025040072 E-mail.recrusec@mwa.co.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 04 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 19 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
 เว็บไซต์ การประปานครหลวง คลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

1. การประปานครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด 

ก. 
พ.ศ. 2457                    ข. พ.ศ. 2499 

ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2485 

2. การประปานครหลวงใช้แหล่งน้ำจากที่ใดผลิตน้ำประปา 

ก. แม่น้ำบางประกง          ข. คลองแสนแสบ 

       ค. คลองประปา               ง. แม่น้ำเจ้าพระยา 

3. การประปานครหลวงสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงคมนาคม                                          

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

ง. กระทรวงมหาดไทย 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันคือใคร 

ก.  นาย
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์                     ข. น.อ. 
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ 

ค.  นายสือ  ล้ออุทัย                              ง.  
จุติ ไกรฤกษ์ 

5.  ผู้ว่าการ การประปานครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร 

ก. นาย ฤทธิรงค์ จัยสิน                        ข. นาย วิเศษ ชำนาญวงษ์ 

ค. นาย เจริญ ภัสระ                            ง. นาง รัตนา กิจวรรณ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการประปานครหลวง กปน.  ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย 
- ข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ
 
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการประปานครหลวง 
- แนวข้อสอบจริยธรรม 
- แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ 
วิศวกร ไฟฟ้า โยธา เครื่องกล อื่นๆ 
บัญชี บริหารงานทั่วไป  วิทยากร บุคคลกร นิติกร และตำแหน่งอื่นๆ  


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  สามารถนำไปปริ้นได้เลย  ในราคาชุดละ 399  บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   083-067-4168  ,  080-604-2510  หรือ ส่ง  SMS  /  WhatsApp  ,  LINE
ชำระค่าสินค้าและบริการ  โอนเงินแล้วแจ้งที่     
lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF  
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604  *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **รายละเอียดตำแหน่งต่าง ๆ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5748


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้