ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -24 มี.ค. 2557  ครูผู้ช่วย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -24 มี.ค. 2557  ครูผู้ช่วย
“สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 -24 มี.ค. 2557  ครูผู้ช่วย”
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 24 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
กลุ่มวิชาที่รับสมัครสอบแข่งขัน
    คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตราวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตราภาษาไทย จำนวน 1 อัตราภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตราสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตราดนตรี จำนวน 1 อัตรานาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตราปฐมวัย จำนวน 4 อัตราศิลปะ จำนวน 1 อัตราพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สมัครงาน สพป.ลพบุรี เขต 2 งานราชการ ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 2 รับสมัคร สอบ สพป.ลพบุรี เขต 2 2557 สอบ สพป.ลพบุรี เขต 2 57 สพป.ลพบุรี เขต 2 เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพป.ลพบุรี เขต 2 :สมัครด้วยตนเอง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ห้องประชุมสมาคมครู ผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ถ.แม่น้ำแม่กลอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
แผนที่รับสมัครสอบ

ดู สพป.ลพบุรี เขต ๒ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 08 เม.ย. 2557
สอบวันที่: 19-20,27 เม.ย. 2557
ประกาศผลสอบ: 02 พ.ค. 2557
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
 เว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2 คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2556 ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13122
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 

1. เจตคติ(Atttitude)หมายถึงข้อใด? 
ก. การรับรู้พฤติกรรมในการสื่อสาร 
ข.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการแสดงออก 
ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ง. การสร้างสถานการณ์ แสดงออกให้บุคคลยอมรับ 
ตอบ ค. ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง? 
ก. เจตคติเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
ข.เจตคติเกิดจากความรู้สึกของบุคคลเฉพาะทางบวกเท่านั้น 
ค. เจตคติเริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกกับวัยรุ่น 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ง. ไม่มีถูกข้อถูก 
3. เจตคติเกิดได้ ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ? 
ก.ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
ข. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพันธุกรรม 
ค. ด้านพันธุกรรม ด้านพฤติกรรม ด้านความรู้สึก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม 
4. ข้อใดเป็นเจตคติจากการเลียนแบบ? 
ก. ประสบการณ์ความรู้สึก ข. อารมณ์และสิ่งแวดล้อม 
ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ ง. การรับรู้และสิ่งเร้า 
ตอบ ค. เอาแบบอย่างจากพ่อแม่ 
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง? 
ก. เจตคติเกิดจากการเรียนรู้ ข. เจตคติเป็นสิ่งที่ซับซ้อน 
ค. เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ ง. ไม่มีคำตอบ 
ตอบ ง. ไม่มีคำตอบ 
6. จากคำกล่าวที่ส่า”เจตคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้”อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ที่สุด 
ก.พฤติกรรม ข. ความรู้สึก 
ค.ความคิด ง.ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ค. ความคิด 
7. วิธีการที่ใช้วัดเจตคติของผู้เรียนที่เหมาะที่สุดคือข้อใด? 
ก. การสอบถาม ข. การสังเกต 
ค. การตรวจผลงาน ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. การสอบถาม 
8. เจตคติ คือ ความพร้อม โน้มเอียง ที่แสดงออกว่าชอบไม่ชอบเป็นคำกล่าวของใคร? 
ก. Hilgacd ข. .Anastasi 
ค. Frederic ง. Good 
ตอบ ข. Anastasi 
9. ประสบการณ์ที่ทำไห้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่าอะไร? 
ก. การระลึกได้ ข. การทดสอบ 
ค. การสอน ง. การเรียนรู้ 
ตอบ ง. การเรียนรู้ 
10. ข้อใดหมายถึง เจตคติจากประสบการณ์รุนแรง? 
ก. กฎระเบียบของโรงเรียน 
ข.แม่ดุลูกที่ไม่ตั้งใจเรียน 
ค. เขียวเล่นคอมพิวเตอร์ 
ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
ตอบ ง. แดงกินอาหารชนิดหนึ่ง และเกิดอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรง 
11. ข้อใดมีอิทธิพล ต่อการเกิดเจตคติ ต่อเด็กมากที่สุด? 
ก.อิทธิพลจากสื่อมวลชน ข. อิทธิพลจากการเลี้ยงดู 
ค.อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน ง. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรง 
ตอบ ค. อิทธิพลจากกลุ่มต่างๆกลุ่มในโรงเรียน 
12. ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด? 
ก. เจตคติของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เพียงครั้งเดียว 
ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
ค. เจตคติ เกิดขึ้นจากความต้องการขั้นพื้นฐาน 
ง. เจตคติ เกิดขึ้นจากประสบการณ์เป็นอันดับแรก 
ตอบ ข. เจตคติอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
13. เราสามารถรู้พฤติกรรมที่บุคคลนั้นแสดงออกมาได้อย่างไร? 
ก. การสัมผัส ข. การซักถาม 
ค. การสังเกต ง. การทดสอบ 
ตอบ ค. การสังเกต 
14. เด็กเกิดเจตคติจากสื่อมวลชนข้อใดมากที่สุด? 
ก. วิทยุ ข. หนังสือพิมพ์ 
ค. โทรทัศน์ ง. นิตยสาร 
ตอบ ค. โทรทัศน์ 
15. การวัดเจตคติที่นิยมกัน ได้แก่ การวัดของใคร? 
ก. Maslow ข. Likert ค. Pavlova ง. Skinner 
ตอบ ข. Likert
 


ประกอบด้วย ภาค ก 
- แนวข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) 
- แนวข้อสอบภาษาไทย 
- แนวข้อสอบความรอบรู้ 

แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 
ประกอบด้วย ภาค ข
- แนวข้อสอบวิชาการศึกษา 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิชาเอก (เลือกเอกที่จะสอบ) 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / WhatsApp , LINE 
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 


แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาจีน
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกภาษาญี่ปุ่น
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกฟิสิกส์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเคมี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกพลศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกสุขศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอก ดนตรีไทย
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกดุริยางคศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์)
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกอุตสาหกรรมศิลป์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเกษตร
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการเงิน/บัญชี
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกโสตทัศนศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกจิตวิทยาและการแนะแนว
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา/การประถมศึกษา 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาล
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกการศึกษาพิเศษ
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกายภาพบำบัด
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยเอกกิจกรรมบำบัด

 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้