ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบ กระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ตั้งแต่: 4 – 24 ก.ย. 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบ กระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ตั้งแต่: 4 – 24 ก.ย. 2558

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2014-07-12)“กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ตั้งแต่: 4 – 24 ก.ย. 2558ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,สมุทรปราการ,ประจวบฯ,กาญจนบุรี,อยุธยา,ฉะเชิงเทรา,เลย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 – 24 ก.ย. 2558
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานภายใน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงวัฒนธรรม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กระทรวงวัฒนธรรม 
ประกาศ |

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กระทรวงวัฒนธรรม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ก.www.energy.go.th                                        ค. www.moc.go.th
ข.www.m-culture.go.th                                  ง. www.mof.go.th
ตอบ   ข. www.m-culture.go.th
2. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงวัฒนธรรม
ก. Ministryof  Tourism & Sports
ข. Ministryof Culture 
ค. Ministryof Energy
ง. Ministryof Interior 
ตอบ    ข. Ministryof Culture 
3. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ก. เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
ข. เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม 
ค. เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม 
ง. เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ตอบ    ง.  เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม บนพื้นฐานคุณธรรม นำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
4. ข้อใดคือพันธกิจของกระทรวงวัฒนธรรม
ก. ปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีงาม
ข. บริหารจัดการองค์ความรู้และมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยและสังคมโลก
ค. ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้มีการสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ
ค่านิยมของกระทรวงวัฒนธรรม  คืออะไร
ก.  ธรรม                                                                            ค. น้ำใจ
ข. สะอาด                                                                           ง.คุณธรรม
ตอบ   ก. ธรรม
ข้อใด ไม่ใช่  ธรรม ในค่านิยมของกระทรวงวัฒนธรรม
ก. เรียนรู้เพื่อการพัฒนา                                                  ค. รับมอบพันธกิจ
ข. เป็นธรรมไม่ลำเอียง                                                   ง. มุ่งทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ตอบ  ค. รับมอบพันธกิจ
ค่านิยม   ธรรม  ตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้คืออะไร
ก. ทำงานเชิงรุก                                                                ค. รับมอบพันธกิจ
ข. เรียนรู้เพื่อการพัฒนา                                                  ง. การเรียนรู้
ตอบ   ข. เรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กระทรวงวัฒนธรรม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 
นักวิชาการวัฒนธรรม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
บุคลากร 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

อื่นๆ
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้