ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งว่างเดือน ก.ค. 57
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งว่างเดือน ก.ค. 57

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำพื้นที่ กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ชัยนาท สิงห์บุรี อุทัยธานี


ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ประจำพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, สิงห์บุรี, อุทัยธานี
Assistant Branch Manager
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ :
รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการขยายตลาดของสาขา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  ตลอดจนรับผิดชอบด้านการวางแผนบริหารงานของสาขา, ดูแลจัดการการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร
งานด้านการตลาด:
1. วางแผนบริหารจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. ขยายฐานลูกค้าของสาขา โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนให้คำปรึกษาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ เพื่อรักษาและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับสาขา
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวิธีการปฏิบัติงานกับทีมงานในสาขา
 
คุณสมบัติ

·         ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
·         อายุไม่เกิน 45 ปี
·         มีประสบการณ์ด้านการทำงานสาขาของธนาคารไม่น้อยกว่า 4 ปี
·         มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย

·         มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
·         มีความชำนาญในการขยายและรักษาฐานลูกค้าในพื้นที่
·         หากมีใบอนุญาตการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ส่งใบสมัครได้ที่ surasa.p@kasikornbank.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  02 - 4701673  
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Senior Officer - Planning (บริษัทให้การสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)Job Descriptions

-          Implement plan development process and support Assistant Managing Director (Planning and Development) in administrating the work-plan process.
-          Set appropriate performance and service standards and develop appropriate KPIs at the corporate and departmental levels to track key performance areas.
-          Develop and implement relevant performance management and reporting systems (e.g. management dashboard) and business analytics processes to track corporate performance and strategy implementation.
-          Evaluate performance and highlight areas of attention to top management in a timely manner. Recommend and monitor appropriate remedial actions to ensure organizational performance standards and service quality are maintained.
-          Identify and drive relevant organizational development programs and initiatives to drive organizational excellence.
-          Provide secretariat support for key Management Meetings.
-          Provide project management support to departments
-          Create strong working relationships with other departments and relevant divisions and liaise with them on corporate planning matters as appropriate.

Qualifications

-          A degree in a relevant field in Economics, Business, Finance, Science, Engineering or equivalent would be a strong advantage.
-          At least 3 years of relevant working experience, preferably in corporate planning /development or business analytics.
-          Relevant experience in project management including plan development, team management, delivery and deployment.
-          Excellent analytical, written, verbal communication and presentation skills.
-          Ability to work independently and manage multiple projects in a hands-on project management approach.
-          Ability to work with and relate to internal and external stakeholders.
-          Understanding of and experience in call center or services center is an advantage.

How to apply
 
-          Send Resume/CV at Email: pantip.p@kasikornbank.com and artidsuda.b@kasikornbank.com
-          Contact Information: 02-562-8987, 02-562-8938
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
Assistant Managing Director - Frontline Operations (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)


หน้าที่รับผิดชอบหลัก
  กำหนดเป้าหมาย กลลยุทธ์ ตัววัดความสำเร็จ และแผนงานของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและธนาคาร
  กำหนดแผนงานในภาพรวมของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ระเบียบ นโยบาย ของบริษัทและธนาคาร
  บริหารจัดการให้การบริการและบริหารความสัมพันธ์ทางโทรศัพท์, Email, Social Media, VDO Call ให้แก่ลูกค้ารายบุคคล / กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ เครือธนาคาร พนักงานสาขาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้การข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อแนะนำอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
  สร้างเครือข่าย / สร้างสัมพันธ์กับฝ่ายงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ปัญหาของลูกค้ารายบุคคล / กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ เครือธนาคาร พนักงานสาขา เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกันเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคาร
  เสนอตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบริหารงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
  เสนออนุมัติปรับอัตรากำลังพนักงานให้เหมาะสมและบริหารอัตราการลาออกของพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลังที่กำหนดไว้
  วางนโยบายปละจัดกระบวนการต่างๆในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก


คุณสมบัติผู้สมัคร
  จบปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  อายุ 35 ปีขึ้นไป
  มีประสบการณ์ทำงานในระดับบริหารอย่างน้อย 10 ปีมีประสบการณ์บริหาร Call Center อย่างน้อย 10 ปี
  มีประสบการณ์กำหนดนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร เช่น Balance Scorecard, KPI
  มีความเข้าใจธุรกิจการเงินการธนาคารและ/หรือลูกค้าสัมพันธ์

วิธีการสมัคร
  ผู้สนใจสามารถส่งประวัติมาได้ที่ Email: pantip.p@kasikornbank.com
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล: 02-562-8938, 02-562-8987
  สถานที่ปฏิบัติงานที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารแจ้งวัฒนะเมืองทองธานี 
  เลขที่ 
  47/7 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกสิกรไทย

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10419
ประกอบด้วย 
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test 
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย 
- แบบทดสอบความถนัดตัวเลข 
- แบบทดสอบความถนัดภาษาไทย 
- แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ 
- แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผล 
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น 


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกสิกร (บัญชี) ล่าสุด

แนวข้อสอบ บัญชี ธนาคารกสิกรไทย 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ บัญชี ธนาคารกสิกรไทย ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่า 
ประกอบด้วย 
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Psychometric Test )
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงานความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดตัวเลข 
- แบบทดสอบความถนัดภาษาไทย 
- แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ 
- แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผล 
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **รูปภาพ: กสิกรไทย.jpg 
 [ลบ]

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้