ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับพนักงานธุรการ 17-31ก.ค.57
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับพนักงานธุรการ 17-31ก.ค.57

กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -31 ก.ค. 2557  พนักงานธุรการ


“กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 -31 ก.ค. 2557  พนักงานธุรการ”

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  
อัตราเงินเดือน: 10,930
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 – 31 ก.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมัครงาน กรมยุทธการทหารอากาศ งานราชการ กรุงเทพ กรมยุทธการทหารอากาศ รับสมัคร สอบ กรมยุทธการทหารอากาศ 2557 สอบ กรมยุทธการทหารอากาศ 57 กรมยุทธการทหารอากาศ เปิดสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ ข้อสอบกรมยุทธการทหารอากาศ (ทุกตำแหน่งที่ใช้สอบ) ใหม่ล่าสุด
1. จุดมุ่งหมายในการควบคุมน้ำหนักและสมดุลอากาศยาน

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกหนักไม่ถูกต้อง เพื่อลดระดับเสียงของอากาศยาน

เพื่อเพิ่มพิสัยบินให้กับอากาศยาน เพื่อเพิ่ม PAY LOAD ให้กับอากาศยาน

2. CG. ( CENTER OF GRAVITY ) หมายถึง

ก. จุดอ้างอิงในการบรรทุกสิ่งของในอากาศยาน

ข. จุดอ้างอิงในการตรวจสอบ ALIGNMENT อากาศยาน

ค. เป็นผลของโมเมนต์ที่อ้างอิงจากน้ำหนักมูลฐาน

ง. จุดที่อากาศยานอยู่ในตำแหน่งสมดุลขณะทำการบิน

3. อากาศยานแบ่งชั้นเพื่อการควบคุมน้ำหนักและสมดุล ดังนี้

ก. อากาศยานลำเลียงและเฮลิคอปเตอร์

ข. อากาศยานขนาดเบาและอากาศยานขนาดหนัก

ค. อากาศยานลำเลียง อากาศยานรบ และเฮลิคอปเตอร์

ง. อากาศยานชั้นที่ไม่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุกและอากาศยานชั้นที่มีการควบคุมน้ำหนักบรรทุก

4. วางน้ำหนัก ๒ อัน ที่ปลายคานแต่ละด้าน นำคานไปวางบนจุดที่ฟัลคลั่มและทำให้คานนั้นได้สมดุลแสดงว่า

. จุดฟัลคลั่มตรงกับจุดศูนย์กลางของคาน ข. จุดศูนย์ถ่วงของคานเปลี่ยน

. น้ำหนักทั้งสองด้านของคานเท่ากัน ง. โมเมนต์ทั้งสองด้านของคานเท่ากัน

5. การแก้จุดศูนย์ถ่วงกรณีย้ายน้ำหนักไม่ได้ให้ใช้การเปลี่ยนน้ำหนักหรือการถ่วงน้ำหนัก การถ่วงน้ำหนัก

ต้องอยู่ในดุลยพินิจของ

ก. บริษัทน้ำหนักอากาศยานแต่ละแบบ

ข. กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

ค. หน.ฝ่ายการช่างของฝูงบินแต่ละฝูงบินสามารถสั่งการได้

ง. หน.แผนกซ่อมบำรุงของแต่ละกองบินสามารถสั่งการได้

6. การควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยาน มีจุดประสงค์เพื่อ

เพื่อความปลอดภัยในการบิน

ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนักไม่ถูกต้อง

ลดภาระกรรมเพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างอากาศยาน

ง. ถูกทุกข้อ

7. อากาศยานที่มีน้ำหนักเกินกว่าน้ำหนักสูงสุดที่กำหนดไว้หรือจุดศูนย์ถ่วงอยู่นอกขีดจำกัด อาจจะเป็นผลให้เกิดลักษณะการบินไม่เหมาะสม ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง

. เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น . เพิ่มแรงในการบังคับ

. เพิ่มความเร็วร่วงหล่น . เพิ่มพิสัยบิน

8. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการชั่งน้ำหนักและสมดุลของอากาศานโดยทั่ว ๆ ไป ดูได้จาก

. T.O. – 2 . T.O. – 4

. T.O. – 5 . T.O. - 9

9. คู่มือและคำแนะนำหลักการบรรทุกน้ำหนักของอากาศยาน คือ

. T.O. – 6 . T.O. – 9

. T.O. 00-5-1 . T.O. 00-5-2

10. น้ำหนักของอากาศยานที่แผนแบบออกมาทั้งเครื่อง ซึ่งใช้เฉพาะการแผนแบบเท่านั้นคือ

. BASIC WEIGHT . WEIGHT EMPTY

. GROSS WEIGHT . OPERATING WEIGHT

11. อุปกรณ์ยังชีพออกซิเจนน้ำหนักถ่วง และเชื้อเพลิง-หล่อลื่น ที่ขังอยู่ในท่อทาง ถือวาเป็นน้ำหนักประเภทใด

. BASIC WEIGHT . GROSS WEIGHT

. NET WEIGHT . WEIGHT EMPTY

12. ข้อใดเห็นว่าถูกต้องที่สุด

. การคำนวณหาจุดสมดุลของอากาศยาน ส่วนมากจะใช้ FUSELAGE STATIONS อ้างอิง

. จุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานไม่จำเป็นต้องอยูเฉพาะจุดหนึ่งจุดใดเสมอไป

. อากาศยานบางแบบมีระยะจำกัดที่ไม่ยอมให้จุดศูนย์ถ่วงเปลี่ยนที่ได้

. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือติดตั้งเพิ่มเติมไม่จำเป็นต้องชั่งดุลอากาศยานใหม่

13. เพื่อการควบคุมน้ำหนักและการสมดุลของอากาศยานจึงแบ่งอากาศยานออกเป็น CLASS 1 และ CLASS 2

อยากทราบว่า อากาศยานแบบใดที่จัดอยู่ในประเภท CLASS 1

. F – 5 . A- 37 . T – 37 . UH - 1

14. ข้อใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง

ก. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหน้าจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ข. เคลื่อนย้ายน้ำหนักไปข้างหลังจะทำให้จุศูนย์ถ่วงเคลื่อนที่ไปข้างหลัง

ค. น้ำหนักเพียงเล็กน้อยเคลื่อนตัวระยะไกล ๆ จะเป็นผลเหมือนกับน้ำหนักมากเคลื่อนตัวไประยะใกล้

.  เพิ่มน้ำหนักบรรทุกตรงจุดศูนย์ถ่วงไม่ทำให้น้ำหนักการบรรทุกเปลี่ยนไป

15. อากาศยานจำเป็นต้องรับการชั่งน้ำหนักตามวาระดังนี้

. เมื่อได้รับการซ่อมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว . นักบินรายงานเกี่ยวกับลักษณะการบินไม่เหมาะสม

. ตาม T.O. – 5 เท่านั้น . ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมช่างอากาศ ใหม่ล่าสุดรวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ประกอบด้วย 
- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- เลือกตำแหน่งที่สมัครสอบส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01
ชำระค่าสินค้าและบริการ โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
lek.pisi@hotmail.com **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ขั้นตอนแตกไฟล์ PDF 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 *
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้