ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : งานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้ากรุงเทพ วิศวกรซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ บัดนี้ -5 ก.ย. 2557
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

งานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้ากรุงเทพ วิศวกรซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ บัดนี้ -5 ก.ย. 2557“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -5 ก.ย. 2557      เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)”

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์)
 ความรับผิดชอบหลัก
   พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบจัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานเฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูปปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูปให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
   เพศชาย /หญิง อายุ 23-28 ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไปบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลามีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัทพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
  สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กทม. รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
  สอบวันที่: 
  ประกาศผลสอบ: 
  เว็บไซต์สมัครสอบงานราชการ รถไฟฟ้ากรุงเทพ คลิกที่นี่


“รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้ -30 ก.ย. 2557  วิศวกรซ่อมบำรุง”

ตำแหน่ง: วิศวกรซ่อมบำรุง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กทม.
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**
วิศวกรซ่อมบำรุง

ตำแหน่ง วิศวกรซ่อมบำรุง (ด่วนมาก)
รุ่นที่ 2 เริ่มงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ความรับผิดชอบหลัก
ตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้รับเหมาซ่อมบำรุงตรวจสอบเหตุการณ์ทางเทคนิค 
ทำรายงาน และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
คุณสมบัติ

  เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-30 ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เครื่องกล/ อิเล็กทรอนิกส์/ ไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง/ โทรคมนาคม/ โยธา และคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุง PM ในโรงงานผลิต หรือ งานด้าน Utilities & Facilities จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสามารถติดต่อสื่อสารโดยการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย-อังกฤษ ได้ดีมีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

ติดต่อแผนกสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือส่งประวัติการทำงาน, หลักฐานการศึกษา, พร้อมรูปถ่าย 
มาที่ E-Mail:recruitment@bangkokmetro.co.th หรือ napapornk@bangkokmetro.co.th

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 189 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-354-2000  ต่อ 3430, 3431, 3427 โทรสาร. 02-354-2020 หรือโทร 089-1233073
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง)
สมัครงาน รถไฟฟ้ากรุงเทพ งานราชการ กทม. รถไฟฟ้ากรุงเทพ รับสมัคร สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 2557 สอบ รถไฟฟ้ากรุงเทพ 57 รถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ รถไฟฟ้ากรุงเทพ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ แนวข้อสอบ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ ทุกตำแหน่ง งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุดจำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ ทุกตำแหน่ง วุฒิ ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
วิศวกรซ่อมบำรุง
และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 
เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้