ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้สอน สพฐ. งานราชการครู ใหม่ล่าสุด ข่าวล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เน้นๆ ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้สอน สพฐ. งานราชการครู ใหม่ล่าสุด ข่าวล่าสุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13828

ข้อสอบ คู่มือสอบ พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 
ส่วนที่ 1  ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถทั่วไป 
-  ความความสามารถด้านตัวเลข 
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 
- ความสามารถทางด้านเหตุผล 
- ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและอินเตอร์เน็ต 
ส่วนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ 
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
- หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ              
- ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ       
- แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ      
- เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ         
- อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ      
ส่วนที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับงานพนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 
- ขอบข่ายภารกิจสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(โรงเรียน) 
- การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
-  แนวคิดพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
-  แนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
- ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
-  บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
- การจัดการเรียนรู้ 
- หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
-  รูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบต่างๆ 
- สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
- การวัดและประเมินผลทางการศึกษา       
ส่วนที่ 4 กฎหมายการศึกษา 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และแก้ไขเพิ่มเติม 
- พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.2547   
ส่วนที่ 5 ความรอบรู้ 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- เศรษฐกิจพอเพียง 
- นโยบายของรัฐบาล(นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ 
- นโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบายและการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบายและการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ สพฐ  
- วาระแห่งชาติด้านการศึกษา 
- คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ. 
- จิตวิทยาและการแนะแนว 
- จิตวิทยาการเรียนรู้ 
- จิตวิทยาพัฒนาการ  
- การแนะแนว 
ส่วนที่ 6  แนวข้อสอบพนักงานราชการ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 
แนวข้อสอบพนักงานราชการ ชุดที่ 1  - 6 พร้อมเฉลย 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้สอน พนักงานราชการ 12 -19 พ.ค. 2558“สพฐ.”
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (ร.ร.บ้านสาครเหนือ)

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 19 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่“สพฐ.”

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (โรงเรียนบ้านเขาจีน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 – 12 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่“สพฐ”

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (ร.ร.บ้านป่าฝาง)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 – 20 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางการศึกษาฯ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
มีใบอนุฐาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสอนที่ โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป.สตูล
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน 2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 50 คะแนน 3.ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 คะแนน
วิธีการประเมิน : วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

“สพฐ.”
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน (ร.ร.บ้านนาพญา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 18,000
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 – 19 พ.ค. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 
สอบวันที่: 
ประกาศผลสอบ: 
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้