ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบตำรวจ วุฒิ ม.ปลาย ปวช. 5,000 อัตรา 5-19 ก.พ.2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบตำรวจ วุฒิ ม.ปลาย ปวช. 5,000 อัตรา 5-19 ก.พ.2558

สอบตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 -19 ก.พ. 2558  ร่างกำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตราตำแหน่ง: ร่างกำหนดการรับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน: 
อัตราว่าง: 5,000
ปฏิบัติงานที่: 
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 – 19 ก.พ. 2558
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัครสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5,000 อัตรา
จากบันทึกข้อความ ที่ 0034.561/213 ลงวันที่ 27 ม.ค. 58 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาหาแนวทางดำเนินการกระบวนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2558 5,000 อัตรา
1. สกพ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0009.166/9409 ลง 16 ก.ย.2557 เชิญหน่วยงานต่างๆ (สงป., บช.ศ.,ภ.7) เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สกพ. อาคาร 19 ชั้น 6 โดยให้แต่ละหน่วยประมาณการวงเงินงบประมาณ (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง) ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการรับสมัครและฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. เพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็น นสต. จำนวน 4,000 อัตรา และการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. และผ่านการเป็นทหารกองประจำการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 1,000 อัตรา
2. หนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0707/5331 ลง 16 ม.ค.2558 แจ้งอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรองรับการบรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการำตรวจชั้นประทวน จำนวน 5,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
3. การดำเนินการรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน กรณี ตร.อนุมัติจัดกรอบอัตราให้กับหลายๆ หน่วยงานดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมา จะมอบหมายให้ บช.ศ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางการรับสมัครคัดเลือกหรือสอบแข่งขันรวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการประสานข้อมูลกับ สกพ.(อต.) ได้รับแจ้งว่า กรณีดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติหลักการของ ตร. แต่คาดว่าจะมีการจัดสรรอัตราให้กับหน่วยต่างๆ ดำเนินการ คือ บช.น., ภ.1-9, ศชต., บช.ตชด. และ บช.ศ.
กระบวนการขั้นตอนที่สำคัญวัน เดือน ปี
1. สกพ.แจ้งกรณี ตร.อนุมัติจัดสรรอัตราในการรับสมัครคัดเลือก ให้หน่วยงาน
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและดำเนินการ โดยหน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ
เสนอ ตร. เพื่อขออนุมัติ หลักการและกระบวนการจัดสอบ รวมทั้งการมอบอำนาจ
ผู้ดำเนินการคัดเลือก และการมอบหมายหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้อง
26-29 ม.ค.58
2. ออกประกาศและประกาศรับสมัครคัดเลือก
3 ก.พ.58
3. รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต5-19 ก.พ.58
4. ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบข้อเขียน6 มี.ค.58
5. การออกข้อสอบ, การจัดพิมพ์ปัญหาข้อสอบ12-15 มี.ค.58
6. การสอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 58)15 มี.ค.58
7. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง23 มี.ค.58
8. ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รับหลักฐาน,ว่ายน้ำ/วิ่ง, การตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.,สัมภาษณ์)26 มี.ค.-29 เม.ย.58
9. ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) (ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายมีระยะ
เวลายื่นอุทธรณ์ และคณะกรรมการแพทย์ รพ.ตร.มีระยะเวลาวินิจฉัย เรื่องอุทธรณ์และแจ้งผล ให้หน่วยดำเนินการคัดเลือก ตามอนุมัติหลักการ ตร.)
4 พ.ค.58
(4-19 พ.ค.58)
10. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่ได้รับตอบกลับจากหน่วยเกี่ยวข้อง (ผลการตรวจร่างกาย,
ประวัติ,การศึกษา,ทหาร, ฯลฯ)
13 เม.ย.-19 พ.ค.58
11. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย (ผู้ได้รับคัดเลือก)22 พ.ค. 58
12. รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม1 มิ.ย.58
มัครงาน สอบตำรวจ งานราชการ สอบตำรวจ รับสมัคร สอบ สอบตำรวจ 2557 สอบ สอบตำรวจ 57 สอบตำรวจ เปิดสอบ
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบตำรวจ  :
online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 06 มี.ค. 2558
สอบวันที่: 15 มี.ค. 2558
ประกาศผลสอบ: 22 พ.ค. 2558
 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 ปวช. งานราชการตำรวจ ข่าวล่าสุด


อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2013-04-29)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555
 

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555
 

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท 
*ส่งด่วนภายใน 3 ชม.*
*ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน*( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS /  LINE : busthai01
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
* ดูรายละเอียด หนังสือ พิมพ์รูปเล่ม + VCD + MP3  http://www.thaionline1.com/read.php?tid=13075
** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **
 


 


 


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้