ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารยูโอบี เปิดรับสมัครงานออนไลน์ หลายตำแหน่ง
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารยูโอบี เปิดรับสมัครงานออนไลน์ หลายตำแหน่ง

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)เปิดรับสมัครพนักงาน

ด่วน!! โอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมงานกับธนาคารUOBธนาคารชั้นนำระดับโลก
เปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันทีในงาน UOB Open House
วันเสาร์ที่10 และ อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 9:00 – 16:00 น.
ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ สาทร(ตึกหุ่นยนต์)
รับสมัครพนักงาน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:
· Branch Manager (ผู้จัดการสาขา)
· Branch BusinessManager (ผู้จัดการธุรกิจ)
· Teller / CustomerServices Officer (เจ้าหน้าที่ประจำสาขา)
· Senior Personal Banker/ Personal Banker (เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา)
· Mortgage Specialist (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายสินเชื่อเคหะ)
· S&D Trainer(Investment Product)
· BancassuranceSalesManager
· MIS – CreditManagement
· Credit Policy andPortfolio Management
· Secured Credit Analyst
· Investment Consultant(ที่ปรึกษาด้านการลงทุน)
· Relationship Manager(Wealth Banking / Privilege Banking) (ผู้จัดการการเงินส่วนบุคคล)
· Relationship Manager –SME
· Authorization Officer(เจ้าหน้าที่อนุมัติวงเงิน)
· Appraisals Officer (เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์)
· Compliance Officer /Manager (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับธุรกิจ)
· Legal Manager (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย)
· Collector (เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์)
· Call Center (เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า)
· Secretary (เลขานุการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
· วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
· มีทักษะการขาย การนำเสนอผลิตภัณฑ์ธนาคารและรักงานบริการ
· มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
· มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
· หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตวินาศภัย(life and non-lifeinsurance)และผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์(Single License)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โปรดเตรียมเอกสารการสมัครงานมาในวันสัมภาษณ์:
· สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน
· สำเนาวุฒิการศึกษา
· รูปถ่ายปัจจุบัน
· หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนล่าสุดที่ได้รับ
· เอกสารอื่น ๆที่เป็นประโยชน์กับการสมัครงาน


สมัคร หรือ ส่ง RESUMEเข้ามาที่E-mail : Attawut.wiw@uob.co.th
สอบถามข้อมูล รายเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-343-4287โทรสาร 02-343-4261

สมัครผ่านwebsite ของธนาคารwww.uob.co.th/careers เลือกหัวข้อ กรอกใบสมัครออนไลน์
หรือ ส่ง RESUMEเข้ามาที่ recruitment@uob.co.th
สอบถามข้อมูล รายเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-343-4242 โทรสาร 02-343-4261

รูปภาพ: uob.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เน้นๆๆ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส. ธกส. ทุกธนาคารที่สอบ
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร ธอส. ธกส. ทุกธนาคารที่สอบ 

จำหน่ายเอกสาร คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10211 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารออมสิน
 
1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) 
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ 
3. 
Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน
 
5. หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ธนาคารออมสิน
 
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสิน 
- แนวข้อสอบการทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน 
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำแบบอนุกรมมิติ 
- แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์เรื่องภาพเข้าพวก 
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน 
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาไทย 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบแบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test ) 
- แนวข้อสอบด้านอนุกรม 
- หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ ธนาคารออมสิน
 คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10208
 
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) : 
1.ความคิดเชิงวิเคราะห์ 
2.ความถนัดภาษาอังกฤษ 
3.psychometric test
 
- แนวข้อสอบภาษาไทย 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar 
- แบบทดสอบ Personality Test 
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน 
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข_ 
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา 
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงเทพ มี 3 ชุด
 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1351 
1. ชุดแรก ทดสอบวัดบุคลิกภาพ Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 
2. ชุดสอง วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา 
3. ชุดสาม ทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษ
 
ประกอบด้วย 
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ 
- แนวข้อสอบทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน 
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test 
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ 
- แนวข้อสอบแบบทดสอบ Personality Test 
- แนวข้อสอบแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
 
- การสอบสัมภาษณ์ 


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ทุกธนาคารจะสอบคล้ายๆกัน)
 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5759 
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย 
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย 
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ 
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด 
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย 


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกสิกรไทย
 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10419 
ประกอบด้วย 
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test 
- แบบทดสอบลักษณะนิสัย (Psychometric Test )
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงานความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดตัวเลข 
- แบบทดสอบความถนัดภาษาไทย 
- แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์ 
- แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้ 
- แบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผล 
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
 คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10698 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test 
- แบบทดสอบ Personality Test 
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย 
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน 
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 


 
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การเงิน บัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. ล่าสุด 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=12180
 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบเรื่อง การเงิน การธนาคาร และการคลัง
 
แนวข้อสอบเก่า ธปท. 
- แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร 
- หลักการบัญชีเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น 
- แนวข้อสอบการเงินและบัญชี เฉลยละเอียด 
- แบบทดสอบ Personality Test 
- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา 
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร) 

http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=5 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 
สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้