ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าวล่าสุด กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ 2558
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าวล่าสุด กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ 2558

ข่าวล่าสุด กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ 2558
ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอละ 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่ปกครอง อำเภอละ 2 อัตรา รวมจำนวน 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่หลักสูตรการสอบปลัดอำเภอ
1. ภาค ก. ก.พ. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ในส่วนนี้อ้างอิงจากประกาศรับสมัครสอบปลัดอำเภอเมื่อปี 2555 โดยในครั้งนั้นจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้น แต่เมื่อปีที่ผ่านมา ก.พ. ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงการใช้ใบภาค ก. ก.พ. คือให้ระดับสูงกว่าใช้แทนระดับต่ำกว่าได้ เช่นนี้แล้วจึงจะกล่าวแบบเข้าใจง่ายๆ คือ ใบรับรองผลภาค ก. ก.พ. ระดับต่ำสุดที่ใช้ในการสอบปลัดอำเภอคือ ภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี ท่านสามารถใช้ใบรับรองผลผ่านภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาโท แทนได้ แต่จะนำใบภาค ก. ก.พ. ระดับ ปวส. หรือ ปวช.มาใช้แทนกันไม่ได้
ในอดีต ก.พ. เคยจัดสอบภาค ก. ให้พร้อมกับภาค ข. คือผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. แล้วก็ไม่ต้องสอบภาค ก. อีก สอบเฉพาะภาค ข. และภาค ค. แต่ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. ก็ให้เข้าสอบภาค ก. หากสอบภาค ก. ผ่านก็ได้รับใบรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. ใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนกับการที่ ก.พ. จัดสอบภาค ก. ก.พ. อย่างเดียว ใช้ได้กับทุกหน่วยงานที่รับผลภาค ก. ก.พ. ไม่เฉพาะกับการสอบปลัดอำเภอเท่านั้น โดยในครั้งนั้นจะสอบภาค ก. ช่วงเช้า และสอบภาค ข. ในช่วงบ่าย
ในการสอบปลัดอำเภอที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไปจึงยากจะหยั่งรู้ได้ว่าจะจัดสอบภาค ก. ร่วมกับภาค ข. สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านภาค ก. ก.พ. หรือไม่ จนกว่าจะมีประกาศรับสมัครสอบปลัดอำเภออย่างเป็นทางการ
ซึ่งการสอบภาค ก. ก.พ. แบบปัจจุบัน ปกติ ก.พ. จะจัดสอบภาค ก. ก.พ. ปีละครั้ง โดยจะประกาศรับสมัครสอบในช่วงต้นปี เช่นปี 2556 รับสมัครปลายเดือนเมษายน และปีนี้ 2557 ประกาศช่วงเดือนกุมภาพันธ์ แต่รับสมัครจริงๆ ต้นเดือนมีนาคม หากประมาณระยะเวลาประกาศรับสมัครสอบก็อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน และรับสมัครจริงชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ในที่นี่จะขอกล่าวรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ.เพียงสั้นๆ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลในภายหลังจากอ่านบทความนี้จบ 
1. วิชาความสามารถทั่วไป หรือพวก คณิตศาสตร์ทั่วไป อุปมาอุปไมย ตรรกศาสตร์ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขภาษา
2. วิชาภาษาไทย
3. วิชาภาษาอังกฤษ กรณีที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ไม่เกิน 2 ปี สามารถใช้ยื่นเป็นหลักฐานและไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่สอบไปแล้วแต่ไม่ผ่านก็สามารถยื่นภายหลังได้ตามที่ ก.พ. ได้กำหนดระยะเวลา เช่น ในปีนี้ 2557 ได้กำหนดให้ยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษได้ถึงเดือนธันวาคม
แต่ตามข้อมูลใน “โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ Assistant Chief District Officer (ACDO Roadshow)” ระบุว่า ภายหลังปี 2558 ก.พ.จะเริ่มสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ตามรอบเวลาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ซึ่งก็ยังไม่ปรากฎว่ามีประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสอบภาค ก. ก.พ. จากสำนักงาน ก.พ.ในขณะนี้ ก็ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมต่อไป
การสอบภาค ก. ก.พ. ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีตก่อนที่จะมีการแบ่งภาค ก. เป็น 4 ระดับ ก.พ.เคยใช้ในการสอบเฉพาะผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท จะอธิบายหลักเกณฑ์ครา่วๆ เพราะหากมีการจัดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จริง ก.พ. อาจจะใช้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยในการจัดสอบสมัยนั้น ก.พ.จะจัดสอบทุกเดือน ประกาศรับสมัครเป็นรอบทุกสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3 ของเดือน (ขออภัยส่วนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ 2 หรือ 3) ผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ผ่านจะไม่สามารถสมัครสอบในรอบถัดไปได้ เช่น สมัครสอบรอบเดือนมกราคม แล้วสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถสมัครสอบรอบเดือนกุมภาพันธ์ได้ แต่จะสมัครสอบรอบเดือนมีนาคมได้ ทั้งนี้อาจจะด้วยต้องการหน่วงระยะเวลาในการประมวลผลการสอบ ให้ได้ทราบผลการสอบก่อนสมัครสอบในรอบต่อไป
แต่ไม่ว่า ก.พ. จะจัดสอบ ภาค ก. รูปแบบไหน หากมีการจัดสอบภาค ก. ก.พ. เมื่อไรท่านที่ยังสอบภาค ก. ก.พ. ไม่ผ่าน ก็คงจะรออะไรไม่ได้อีกต่อไป ต้องสมัครสอบโดยไว เพราะการสอบภาค ข. ปลัดอำเภอนับจากนาทีนี้ไป เป็นการ “นับถอยหลัง” แล้วครับ
แนะนำให้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP), TOEIC, IELTS, CU TEP และ TU GET ได้ตลอดเพราะบางสถาบันดังกล่าวจัดสอบบ่อยมาก และทราบผลได้เร็ว เพียงแต่สอบให้ได้ตามเกณฑ์คะแนนไม่ต่ำกว่า 50% นอกจากจะนำผลคะแนนนี้ไปยื่นเพื่อไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ สอบแต่ความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย เพิ่มโอกาสการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. แล้ว หากสอบปลัดอำเภอผ่านได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ยังสามารถนำผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันดังกล่าวไปยื่นเพื่อรับเพิ่ม เงินเดือนแรกบรรจุได้อีกเดือนละ 375 บาท ไม่กี่เดือนก็คืนทุนแล้วครับ..คุ้ม^^
เป็นอันว่าจบเรื่องภาค ก. ก.พ. สำหรับผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านหรือไม่มีใบรับรองผลการสอบภาค ก. ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
2. ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ในการสอบปลัดอำเภอการสอบภาค ข. จะเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
(1) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ (100 คะแนน)
(1.1) ความรู้ทางด้านวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม่
(1.2) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุับนทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
(1.3) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหาราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
(1.4) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชยื กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(2) ความรู้ ความเข้าใจในภารกิจของกรมการปกครอง (100 คะแนน)
(2.1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
(2.2) การปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
(2.3) ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน การควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและการค้าของก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม และงานสถานบริการ และงานอื่นๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ
(2.4) ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความมั่นคงภายในและการจัดระเบียบสังคม ในหน้าที่ของกรมการปกครอง และการสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ในการสอบปลัดอำเภอการสอบภาค ค. จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์
บางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ตามประกาศการรับสมัครสอบปลัดอำเภอปี 2555 ในส่วนท้ายของลักษณะงานที่ปฏิบัติได้ระบุไว้ว่า “ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ควรเป็นผู้ที่มีความพร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด ซึ่งอาจะเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง” เคยได้ยินสำนวนที่ว่าเป็นปลัดอำเภอรองเท้าต้องสึกก่อนเก้าอี้ไหมครับ ^^
1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยผู้เข้าทดสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถเข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามที่กำหนดได้ ประกอบด้วย
1. ดันพื้น
2. นอนยกตัว
3. วิ่งระยะทาง 2,000 เมตร
2. การประเมินบุคคลและสัมภาษณ์ จะประเมินผู้เข้าสอบจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฎทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาสมรรถนะและความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์และคุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ กรมการปกครอง ทั่วประเทศ
ตัวอย่างคำถาม แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ

1.     การมอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในข้อใดไม่ถูกต้อง 
2.     องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจากสถานค้าปลีกในเขต 
        จังหวัดได้ในอัตราลิตรละเท่าใด 
3.     นโยบายทั่วไป กรมการปกครอง (พ.ศ.2555 - 2557) ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความ 
        มั่นคงภายใน ข้อใดไม่ถูกต้อง
4.     อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ใด 
5.     บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
6.     ข้อใดไม่ใช่การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือขอเปลี่ยนบัตรตามความสมัครใจ 
7.     ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
8.     กรมการปกครอง เคยมีชื่อว่า 
9.     สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีอยู่หลายประการ ยกเว้นข้อใด 
10.  ข้อใดมิใช่สิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 
11.  รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล เป็นอธิบดีกรมการปกครอง คนที่
       12. พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) แก้ไขเมื่อใด (พ.ศ.2554)
13.  ข้อใดไม่ใช่นโยบายเน้นหนักของกรมการปกครองปี 2555 
14.  รอบการทำบัตรรอบหนึ่งมีระยะเวลากี่ปี กี่ประเภท
15.  อะไรไม่ใช่ภารกิจหลักของกรมการปกครองในทศวรรษหน้า 
16.  ส่วนราชใดต่อไปนี้ที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
17.  หัวหน้าส่วนราชการของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาค คือ 
18.  ผู้ว่าราชการจังหวัดป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงทำหน้าที่แทนการ 
        ปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรงกับข้อใด 
19.  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุความ 
        จำเป็นซึ่งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นจะเสียสิทธิใด 
20.  บุคคลใดสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ 
21.  การขอใช้ที่ดินสาธารณะประจำหมู่บ้านจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
22.  ข้อใดหมายถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
23.  ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทำแผนพัฒนา อบต. อย่างไร 
24.  สัตว์พาหนะตาม พ.ร.บ. สัตว์พาหนะ ได้แก่ 
25.  ข้อใดถือว่าเป็นกรณี "การขอมีบัตรใหม่"  
26.  พินัยกรรมตามกฎหมายมีกี่แบบ 
27.  การทำพินัยกรรมที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอได้แก่ 
28.  นาย ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        ปัจจุบันนาย ก. ได้มาทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และบัตรประจำตัวประชาชนที่ถืออยู่ 
        หมดอายุ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
29.  การแจ้งคำสั่งทางการปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่ 
        เกี่ยวข้องทราบโดยวิธีส่งทาง ไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดวันกี่ 
        วัน นับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศ 
30.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ตราเป็น 
31.  คณะผู้เริ่มจัดตั้งพรรคการเมืองตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ในปัจจุบัน ต้องมีจำนวนเท่าใด 
32.  อาคารที่พักอาศัย ขนาดใดถือว่ามีคนอยู่มากเกินไป 
33.  นายขาว มีชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งนายดำเป็นเจ้าของบ้าน ได้ออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบที่อยู่
        นายดำจะแจ้งย้าย         นายขาว เข้าในทะเบียนบ้านกลางได้เมื่อนายขาว ย้ายออกจากบ้านเกินกว่ากี่วัน 
34.  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายอำเภอ 
35.  กรณีนายอำเภอไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
        (อบต.) ให้     นายอำเภอคืนร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้กับใครและต้องส่งคืนภายในระยะเวลากี่วันนับแต่             วันที่ได้รับร่างข้อบังคับ 
36.  ศาลเจ้าใดที่อยู่ในการควบคุมของกระทรวงมหาดไทย 
37.  นายอำเภอมีอำนาจไกล่เกลี่ยและเปรียบเทียบความแพ่งในคดีความแพ่งที่มีทุนทรัพย์ที่พิพาท 
38.  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร 
39.  บุคคลซึ่งสามารถทำพินัยกรรมได้ต้องมีอายุเท่าใด 
40.  นายทะเบียนมูลนิธิ ได้แก่ 
41.  ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก ถ้ามีเหตุ 
        อันควรลดหย่อนโทษต้องลดโทษไม่ต่ำกว่า 
42.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีอายุ 
43.  สำนักทะเบียนสาขา หมายถึง 
44. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำว่า "เจ้าพนักงาน ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและ 
        หน้าที่รักษาความ         สงบเรียบร้อยของประชาชน ให้รวมทั้งพัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงาน    ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าพนักงานอื่นๆ ในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย ซึ่ง             ตนมีหน้าที่จับกุมหรือปราบปราม" เป็นคำจำกัดความของคำว่า 
45.  การตายโดยผิดธรรมชาติ ได้แก่

จำหน่ายเอกสารเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ปลัดอำเภอ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมการปกครอง
- ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- สรุปกฎหมายทั่วไป ที่ใช้สอบ
ความรู้ควมเข้าใจในการปกครอง
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2539
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2543
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2548
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2551
- แนวข้อสอบปลัดอำเภอ ปี 2555
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข่าวล่าสุด กรมการปกครอง เตรียมเปิดสอบ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง 2,523 อัตรา ทั่วประเทศ
ข้อสอบมีจำนวน 40 หน้า  เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ  จำนวน 200 ข้อ  200 คะแนน
คำสั่ง    จงอ่านคำถามข้างล่างนี้  และเลือกคำตอบที่สุดเพียงคำตอบเดียว  แล้วตอบลงในกระดาษคำตอบโดยการใช้ดินสอดำ 2B  ระบายในวงกลมของตัวเลือกที่ท่านเลือกให้ดำเข้มเต็มวง  ดังตัวอย่างที่ปรากฏในกระดาษคำตอบ
หลักของการถ่วงดุลอำนาจหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า  คือ  “Checks and Balances”  คำว่า Checks มีความหมายใกล้เคียงกับคำใดมากที่สุด
1)    การถ่วง2)    ดุจอำนาจ
3)    การตรวจสอบอำนาจ
4)    การติดตามผลการใช้อำนาจ
5)    การยับยั้ง6)    อำนาจ
7)    การตรวจสอบการใช้อำนาจ
ตอบ    4)  การยับยั้งอำนาจ
“It’s not the strongest species that survive, or the most intelligent, but the most responsive to change.”  เป็นคำพูดของใคร
1)   Plato    2)   Aristotle
3)   Charles Darvin    4)   Peter Drucker
5)   Philip Kotles
ตอบ    3)  Charles Darvin
ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเอาเป็นเอาตายในปัจจุบัน  ปัจจัยสำคัญที่เป็นฐานพลังในการแข่งขัน  คือ
8)    การพัฒนาอง9)    ค์กร (Organization Development)
10)    การรื้อปรับระบบ (Re-engineering)
11)    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
12)    การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
13)    การบริหารการเปลี่ยนแปลง14)     (Change Management)
ตอบ    4)  การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
Road mapping  ได้เข้ามาช่วยผู้บริหารในเรื่องใด
15)    ทำให้อง16)    ค์กรมีศักยภาพในการแข่ง17)    ขัน  มีสถานะใหม่ตามที่ต้อง18)    การ  และยั่ง19)    ยืน
20)    ทำให้สามารถกำหนดแนวทาง21)    ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเพื่อพาอง22)    ค์กรสู่เป้าหมายอย่าง23)    เป็นระบบ
24)    ทำให้เกิดการวิเคราะห์  การออกแบบ  และการจัดทำแผนดำเนินง25)    าน  เป็นรูปธรรมชัดเจน
26)    ทำให้เข้าใจอง27)    ค์กรอย่าง28)    แท้จริง29)      ลึกซึ้ง30)      เข้าใจโลกที่กำลัง31)    เปลี่ยนแปลง32)    และสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง33)    ปฏิบัติสู่เป้าหมายอย่าง34)    ถูกต้อง35)    
36)    ทำให้เกิดเครื่อง37)    มือวิเคราะห์สถานภาพอง38)    ค์กร  เพื่อการกำหนดยุทธศาสตร์  นำพาอง39)    ค์กรบรรลุเป้าหมายและเกิดสัมฤทธิ์
ตอบ    4)  ทำให้เข้าใจองค์กรอย่างแท้จริง  ลึกซึ้ง  เข้าใจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติสู่เป้าหมายอย่างถูกต้อง
ข้อใดเป็นกระบวนการการวัดผลงานในการบริหารงานสมัยใหม่
40)    Balance Scorecard
41)    Total Quality Management
42)    Benchmarking
43)    Total Factor Productivity
44)    ถูกทุกข้อ
ตอบ    5)  ถูกทุกข้อ
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) สามารถปรับใช้กับการบริหารประชาชนของที่ว่าการอำเภอได้เป็นอย่างดี  ข้อต่อไปนี้  ข้อใดที่ถือเป็นปัจจัยความสำเร็จของการนำการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในองค์กร
45)    บุคลิกภาพและวิธีการของ46)    ผู้ให้บริการ
47)    การกระตุ้นสร้าง48)    แรง49)    จูง50)    ใจพนักง51)    านและการฝึกอบรม
52)    การรวบรวมข้อมูลของ53)    ลูกค้า  และการสร้าง54)    ความสัมพันธ์กับลูกค้า
55)    การสร้าง56)    ทีมง57)    านจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง58)    และความพร้อมของ59)    การใช้เทคโนโลยี
60)    การสนับสนุนและความตั้ง61)    ใจจริง62)    จากผู้บริหารระดับสูง63)    และการจูง64)    ใจลูกค้าตามต้อง65)    การ
ตอบ    4)  การสร้างทีมงานจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องและความพร้อมของการใช้เทคโนโลยี
เราอาจจะสรุปได้ว่า Benchmarking ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารงานสมัยใหม่  หมายความว่าอย่างไร
66)    กระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้รู้จักตัวของ67)    เราเอง68)      เพื่อแก้ไขและพัฒนา
69)    การสร้าง70)    ศักยภาพในการแข่ง71)    ขันโดยคำนึง72)    ถึง73)    ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง74)    ทั้ง75)    หมด
76)    การสร้าง77)    ความพึง78)    พอใจสูง79)    สุดแก่ผู้บริหาร  โดยคำนึง80)    ถึง81)    ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง82)    ทั้ง83)    หมด
84)    การวิเคราะห์สถานภาพทาง85)    การเง86)    ินและอื่นๆ เปรียบเทียบกับผู้ประกอบการที่ใกล้เคียง87)    กัน
88)    การเปรียบเทียบกับอง89)    ค์กรที่เป็นเลิศ  เป็นแบบอย่าง90)      เพื่อพัฒนาตนเอง91)    
ตอบ    1)  กระบวนการในการดำเนินธุรกิจที่ทำให้รู้จักตัวของเราเอง  เพื่อแก้ไขและพัฒนา
ประเทศใดที่มีผู้ปกครองประเทศยาวนานที่สุด
1)   คองโก    2)   คอสตาริกา
3)   เคนยา    4)   อูกันดา
5)   คิวบา
ตอบ    5)  คิวบา
เมื่อเร็วๆ นี้รัฐบาลของประเทศจีนประกาศลดค่าเงินหยวนลง  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินบาทของไทย  ข้อใดถูกต้องที่สุด
92)    ประเทศไทยมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อส่ง93)    สินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศจีน
94)    ประเทศไทยมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าจากประเทศจีน
95)    ประเทศไทยได้เปรียบบัญ96)    ชีเดินสะพัดกับประเทศจีน
97)    ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับประเทศจีน
98)    ค่าเง99)    ินบาทของ100)    ประเทศไทยคง101)    เดิมเมื่อเทียบค่าเง102)    ินหยวนของ103)    ประเทศจีน
ตอบ    2)  ประเทศไทยมีประโยชน์มากขึ้นเมื่อซื้อสินค้าจากประเทศจีน

อธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบัน  ได้แก่บุคคลใด
1)   นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์    2)   รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล
3)   นายศิวะ  แสงมณี    4)   นายอนุชา  โมกขะเวส
5)   นายพีรพล  ไตรทศาวิทย์
ตอบ    2)  รศ.สุกิจ เจริญรัตนกุล
คนไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ  ในปี 2552  คือใคร
1)   นายอานันท์  ปันยารชุน    2)   นายป๋วย  อึ้งภากรณ์
3)   ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์                   4)   นายประวิช  รัตนเพียร
5)   พลตรีจำลอง  ศรีเมือง
ตอบ    3)  ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์     
เชื้อไข้หวัดนก  เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใด
1)   H1 N5    2)   H5 N1
3)   HIV    4)   เฉพาะ ข้อ 1)  และ  ข้อ 2)
5)   ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    2)  H5 N1
หลักการจัดทำ Balanced Scorecard (BSC) ให้ประสบผลสำเร็จมีหลายประการ  ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
104)    สร้าง105)    ความสมดุลของ106)    ปัจจัยทั้ง107)     4 ใน Balanced Scorecard
108)    การแปลง109)    เป้าหมายทาง110)    ยุทธศาสตร์ให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถสื่อกันได้ง111)    ่ายในระดับนโยบาย
112)    การบูรณาการของ113)    หน่วยง114)    านต่าง115)    ๆ ภายในอง116)    ค์กร  ให้สอดคล้อง117)    กับยุทธศาสตร์ที่กำหนด
118)    ดำเนินการให้พนักง119)    านทุกคนมีส่วนร่วมใน Balanced Scorecard และดำเนินการให้ Balanced Scorecard พัฒนาอย่าง120)    ต่อเนื่อง121)    
122)    ข้อ 2 และ ข้อ 3 ถูก
ตอบ    4)  ดำเนินการให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน Balanced Scorecard และดำเนินการให้ Balanced Scorecard พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คำกล่าวที่ว่า  “...เราจะรับจากราษฎรได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ รับความทุกข์ยากและความเดือดร้อนของราษฎรมาพิจารณาปัดเป่า  ปรับปรุงแก้ไข...”  เป็นคำพูดของผู้ใด
123)    พระยาสุนทรพิพิธ
124)    สมเด็จฯ กรมพระยาดำรง125)    ราชานุภาพ
126)    รัฐมนตรีว่าการกระทรวง127)    มหาดไทย
128)    ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
129)    อาจารย์ประเวศ  วะสี
ตอบ    4)  ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อใด
1)   3  สิงหาคม  2554    2)   23  สิงหาคม  2554
3)   25  สิงหาคม  2554    4)   26  สิงหาคม  2554
5)   ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    2)  23  สิงหาคม  2554
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
130)    จุดอ่อน  จุดแข็ง131)      จุดเด่น  จุดสมดุล
132)    จุดสัมฤทธิ์  โอกาส  ภัยก่อการร้าย  ภัยโจรกรรม
133)    ภัยคุกคาม  อุปสรรค  จุดเด่น  วิกฤติ
134)    โอกาส  อุปสรรค  อุปสง135)    ค์  อุปทาน
136)    จุดแข็ง137)      ภัยคุกคาม  จุดอ่อน  โอกาส
ตอบ    5)  จุดแข็ง  ภัยคุกคาม  จุดอ่อน  โอกาส
ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
1)   หลักนิติธรรม    2)   หลักความรับผิดชอบร่วมกัน
3)   หลักความคุ้มค่า    4)   หลักความโปร่งใส
5)   หลักคุณธรรม
ตอบ    2)  หลักความรับผิดชอบร่วมกัน

ข้อใดต่อไปนี้ผิด
138)    กกต. มีวาระการดำรง139)    ตำแหน่ง140)     4 ปี
141)    กำนัน  ผู้ใหญ142)    ่บ้านมีวาระการดำรง143)    ตำแหน่ง144)     4 ปี
145)    นายก อบต. มีวาระการดำรง146)    ตำแหน่ง147)     4 ปี
148)    สมาชิกสภา กทม. มีวาระการดำรง149)    ตำแหน่ง150)     4 ปี
151)    ปปช. มีวาระการดำรง152)    ตำแหน่ง153)     9 ปี
ตอบ    2)  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
การรณรงค์ให้คนไทยตั้งสัจจะอธิษฐาน  “1 คน 1 สัจจะ  ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว”  แล้วร่วมส่งสัจจะอธิษฐานดังกล่าวให้คนที่เรารัก  และ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  มีขึ้นในวันใด
1)   วันเข้าพรรษา    2)   วันมาฆบูชา
3)   วันอาสาฬหบูชา    4)   วันวิสาฃบูชา
5)   วันขึ้นปีใหม่
ตอบ    4)  วันวิสาฃบูชา
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนที่เท่าไหร่
1)   27    2)   28
3)   29    4)   30
5)   ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ    2)  คนที่  28
การจัดตั้งวิทยุชุมชนต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาในการดำเนินงานที่ว่าด้วยกำลังส่งความสูงของเสาอากาศและรัศมีการออกอากาศ  หรือ  30-30-15  ข้อใดถูกต้อง
154)    กำลัง155)    ส่ง156)    ไม่เกิน 30 เมกกะวัตต์
157)    รัศมีการออกอากาศไม่เกิน 15 เมตร  จากสถานีส่ง158)    
159)    รัศมีการออกอากาศไม่เกิน 30 กิโลเมตร
160)    ความสูง161)    ของ162)    เสาอากาศไม่เกิน 15 เมตร  จากสถานีส่ง163)    
164)    ถูกต้อง165)     ข้อ 1)  และ  ข้อ 3)
ตอบ    4)  ความสูงของเสาอากาศไม่เกิน 15 เมตร  จากสถานีส่ง
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้