ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่ง Call Center งานธนาคาร ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส. ตำแหน่ง Call Center งานธนาคาร ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย admin เมื่อเวลา(2014-08-21)
รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)


1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก. พ.ศ. 2473               ข. พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2502                  ง. พ.ศ. 2509
ตอบ     ง. พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น 
2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. พุทธศักราช 2475          ข. พุทธศักราช 2490
   ค. พุทธศักราช 2502         ง. พุทธศักราช 2486
ตอบ     พุทธศักราช 2486
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค.  กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตอบ     ค.  กระทรวงการคลัง
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.  บุญทรง เตริยาภิรมย์        ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ค.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง        ง.  จุติ ไกรฤกษ์
ตอบ     ค.  กิตติรัตน์ ณ ระนอง  เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร
ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง        ข. ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ค. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
ตอบ     ก. นายยุคล ลิ้มแหลมทอง    
6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร
            ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ        ข. นางพูนสุข มุสิกลัด
            ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
ตอบ     ง. นายลักษณ์ วจนานวัช
7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า
ก. ค. Bank for Agriculture            
ข. Bank for Agricultural Cooperatives
ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
             ง. Bank Authority Meteorological 
ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ก.  ให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร        
ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
ค. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                          
             ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพ
ตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท
9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.
ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย        
ข. ยึดมั่นในหลักการบริหารงาน
ค.  สนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ
ง. ถูกทุกข้อ


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ธ.ก.ส.Call Center ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.
- ประวัติการก่อตั้ง ธกส.
แนวข้อสอบเรื่องการขายและการบริการ
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี
- แนวข้อสอบตำแหน่ง Call Center ธ.ก.ส.
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ราคา 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่ 083-067-4168 หรือ ส่ง SMS / LINE : busthai01 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai

** เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น. **

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รับสมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)
1.คำศัพท์
1. การสะกดคำ
1.    ข้อใดเขียนถูกต้องทั้งหมด
ก.  รังเกียจ   เกียจคร้าน  เกียจกัน    ข.  ปรากฏ  กฎหมาย  กฎเกณฑ์
ค.  ญาติพี่น้อง  อนุญาต   อนุมัติ    ง.  ย่อมเยา  ราคาเยา  เยาว์วัย
2.    คำต่อไปนี้คำใดเขียนผิด
ก.  บุคลากร    ข.  ศักดิ์สิทธิ์    ค.  อัฒจันทร์    ง.  ไอศกรีม
จ.  โจทก์จำเลย
3.    ข้อใดเขียนผิด
ก.  บันทึก    ข.  บันเทิง    ค.  บันดาร    ง.  บันได
จ.  บรรจง
4.    ข้อใดเขียนผิด
ก.  สัญญประกาศ    ข.  ยติภังค์    ค.  อัศเจรีย์    ง.  นขลิขิต
จ.  ปิจฉิมลิขิต    
5.    คำใดเขียนผิด
ก.  จระเข้    ข.  จาระไน    ค.  จตุรงค์    ง.  เจียระไน
จ.  ไม่มีข้อถูก
6.    คำใดเขียนผิด
ก.  สะบู่    ข.  สะบัด    ค.  สะดุด    ง.  สะอิ้ง
จ.  สะกด
7.    คำใดที่เขียนถูก
ก.  ภู่กัน    ข.  พิสดาร    ค.  พละศึกษา    ง.  พิศวาส
จ.  พิศมัย
8.    ให้เลือกคำที่สะกดผิด
ก. เหรียญกระษาปณ์    ข.  เกสรดอกไม้    ค.  เกษียณอายุ    ง.  เกษียรสมุทร
จ.  ถูกทุกข้อ
9.    ข้อใดมีคำเขียนผิดรวมอยู่ด้วย
ก.  พลการ  พิสมัย  ปรปักษ์  บรรพชิต    ข.  จรจัด  จรลี  จรดล  จรณะ
ค.  มณฑา  มนเฑียร  มณฑป  มณโฑ    ง. บิณฑบาต  กากบาท  ตักบาตร  บทบาท
จ.  ข้อ ก. และ ข้อ ง. ถูก


2.   การอ่านคำ
10.    คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก.  คุณวุฒิ  อ่านว่า คุน-นะ-วุด-ทิ    ข.  ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด
ค.  บรรพชา อ่านว่า  บัน-พะ-ชา    ง. เกษตรศาสตร์ อ่านว่า กะ-เสด-สาด
จ. ไม่มีข้อถูก
11.    คำใดอ่านไม่ถูกต้อง
ก.  สมรรถภาพ  อ่านว่า  สะ-มัด-ถะ-พาบ    ข.  ประกาศนียบัตร อ่านว่า ประ-กา-สะ-นี-นะ-บัด
ค.  คมนาคม อ่านว่า คะ-มะ-นา-คม    ง.  มารยาท อ่านว่า มัน-ระ-ยาด
จ.  ถูกทุกข้อ
12.    ข้อใดอ่านถูกต้อง
ก.  อาสาฬบูชา  อ่านว่า อา-สา-ระ-หะ-บูชา    ข.  พิสดาร อ่านว่า พิด-ดาน
ค.  วิตถาวร อ่านว่า วิด-ถาน    ง.  สรรพากร อ่านว่า สับ-พา-กอน
จ.  ไม่มีข้อถูก
13.    ข้อใดที่มีความหมายถึงการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น
ก.  ฝนตกไม่ทั่วฟ้า    ข.  สาวไส้ให้กากิน    ค.  น้ากลิ้งบนใบบอน    ง.  ทำนาบนหลังคน
จ.  อ้อยเข้าปากช้าง
14.    คำว่า “ย้อมแมวขาย” มีความหมายอย่างไร
ก.  ทำของเลวให้เป็นของดี    ข.  เอาเมวมาย้อมสีขาย
ค.  หลอกลวงขายสินค้าคุณภาพต่ำ    ง.  เอาของเลวๆ หลอกขายว่าเป็นของดี
จ.  หาผลประโยชน์ด้วยการโกง
15.    ข้อใดเป็นราชาศัพท์ของคำว่า คำพูดของพระเจ้าแผ่นดิน
ก.  พระราชปุจฉา    ข.  พระราชปฏิสังถาร    ค.  พระบรมราชโองการ    ง.  พระราชดำรัส
จ.  พระบรมราโชวาท
16.    ข้อใดมีความหมายตรงกับคำที่ใช้ตัวหนา  วัยรุ่นซ้อมเขาเสียจนคางเหลือง
ก.  เจ็บหนักอาการปางตาย    ข.  คางมีสีเหลือง
ค.  คางมีบาดแผล        ง.  บาดเจ็บเล็กน้อย
จ.  ไม่มีทางสู้
17.    ข้อใดอ่านผิด
ก.  ภูมิประเทศ อ่านว่า พู-มิ-ประเทด    ข.  ชลประทาน  อ่านว่า  ชน-ละ-ประ-ทาน
ค.  ยุคลบาท อ่านว่า ยุ-คน-บาด    ง.  ภูมิภาค อ่านว่า พู-มิ-พาก
จ.  ประวัติการณ์ อ่านว่า ปร-ะหวัด-ติ-กาน

18.    3ฯ45   อ่านว่าอย่างไร  
ก.  วันอังคาร  เดือนสาม  แรมสี่ค่ำ    ข.  วันอังคาร เดือนสี่ ขึ้นห้าค่ำ
ค.  วันอังคาร แรมสามค่ำ  เดือนห้า    ง.  วันอังคาร เดือนห้า  แรมสี่ค่ำ
จ.  วันอังคาร  ขึ้นสี่ค่ำ  เดือนห้า
19.    74ฯ2  อ่านว่าอย่างไร
ก.  วันศุกร์ เดือนเจ็ด  ขึ้นสองค่ำ    ข.  วันเสาร์  เดือนยี่  แรมสี่ค่ำ
ค.  วันเสาร์เดือนยี่  แรมสองค่ำ    ง.  วันเสาร์  เดือนยี่  ขึ้นสี่ค่ำ
จ.  วันศุกร์  เดือนยี่ แรมสี่ค่ำ
3.  ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ
20.    “สุกเอาเผากิน”  มีความหมายใกล้เคียงกับข้อใด
ก.  รีบร้อน    ข.  รีบเร่ง    ค.  ร้อนรน    ง.  รวดเร็ว
จ.ไม่มีข้อถูก
21.    คำกริยาต่อไปนี้  คำใดที่มีความหมายแสดงว่าคนเดียวทำไม่ได้
ก.  แบก    ข.  หิ้ว    ค.  หาบ    ง.  หาม
จ.  ยก
22.    ข้อความข้างล่าง  ควรเรียงลำดับอย่างไร
1.  ในเมืองไทยเรามีลักษณะผิดแตกต่างจากที่อื่น
2.พรรคเสียงข้างมากแต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งต้องตกเป็นฝ่ายค้าน
3.  เพราะเคยมีปรากฏการณ์มาแล้วที่
ก.  1  , 3 , 2    ข.  2 , 1 , 3    ค.  3, 2, 1    ง.  1, 2 , 3
จ.  2 , 3 , 1
23.    คำพังเพยที่ว่า “ตีปลาหน้าไซ”  มีความหมายว่า
ก.  ตีน้ำเพื่อไล่ปลาที่กำลังจะเข้าไซ    ข.  หวาดวิตกเกินกว่าเหตุ
ค.  ทำให้ตื่นตกใจก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้น    ง.  ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์ที่เขาควรจะได้ในขณะนั้น
จ.  ถูกทุกข้อ
24.    ไตรยางค์คืออะไร
ก.  พยัญชนะต้น    ข.  อักษรสามหมู่    ค.  พยัญชนะกลาง    ง.  พยัญชนะสามตัว
จ.  ถกหมดทุกข้อ
25.    ราชาศัพท์คำว่า “อู่” คือข้อใด
ก.  พระอู่    ข.  ธารพระการ    ค.  พระกุณฑล    ง. เปล
จ.  ม่าน
26.    เครื่องหมายประกอบในการเรียงความชนิดใดที่ใช้บอกเมื่อต้องการเว้รวรรคตอน
ก.  จุลภาค    ข.  อัฒภาค    ค.  ยติภังค์    ง.  มหัพภาค
จ.  ไม่มีข้อถูก
27.    ถ้าสอบบรรจุครูไม่ได้ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปี  คำว่า  ตาปี มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.  ตลอดกาล    ข.  ตลอดปี    ค.  ตลอดเวลา    ง.  ตลอดไป
จ. ตลอดวัน
28.    เขาใช้คำพูดจนเธอตายใจ  คำที่ใช้ตัวหนาหมายความว่าอย่างไร
ก.  วางใจ    ข.  คลายใจ    ค.  สบายใจ    ง.  พอใจ
จ.  ถูกทุกข้อ
29.    “นอนตาหลับ” หมายถึง
ก. สบายตา    ข.  สบายใจ    ค.  สบายอารมณ์    ง.  สบายกาย
จ.  ถูกทุกข้อ
30.    “รากดิน” เป็นคำสุภาพใช้เรียกอะไร
ก.  รากแก้ว    ข.  รากฝอย    ค.  มันเทศ    ง.  ไส้เดือน
จ.  กิ้งกือ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.แม้ว่าการรับโทรศัพท์จะเป็นการสื่อสารที่ไม่เห็นหน้ากันสำหรับงานโอเปอเรเตอร์นั้นในการรับโทรศัพท์ เราต้องทำอย่างไรให้กับคู่สนทนาของเราให้มากที่สุด
                ก. การพูดจาไพเราะ                                           ข.สร้างความประทับใจ
                ค. ไม่พูดเสียงดังเกินไป                                     ง.รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่าย
2.ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการรับโทรศัพท์
ก. ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าจะเป็นปากกา กระดาษ
ข.  ควรแจ้งให้ปลายสายทราบถึง ชื่อองค์กร ตำแหน่งหน้าที่ และชื่อของเรา
ค. น้ำเสียงที่ใช้ในการสนทนาถ้ามีเวลาน้อยก็ควรพูดให้เร็วขึ้น
ง. การรับโทรศัพท์ เราควรรับฟังด้วยความตั้งใจ
3.เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง เราควรทำอย่างไรกับคู่สนทนา
ก. รอให้ปลายสายเป็นผู้วางสายจบก่อน
ข. เมื่อสนทนาจบก็รีบวางสายก่อนเพราะอีกสายจะรอนาน
ค. วางโทรศัพท์อย่างแรงเมื่อสนทนาจบ
ง. กล่าวคำขอบคุณ ก่อนวางสายก่อน
4. ควรรักษาความประทับใจในการรับโทรศัพท์ตั้งแต่เมื่อไร
                ก.  ตั้งแต่วินาทีแรกของการพูดคุย
ข.  ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีกลางๆของการพูดคุย
ค. ตั้งแต่วินาทีสุดท้ายของการพูดคุย
ง. ตั้งแต่วินาทีแรกจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของการพูดคุย
5.ข้อใดคือการรับโทรศัพท์ของตัวผู้ใช้โทรศัพท์
ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา
ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ
ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย
ง. ไม่มีคำตอบ
6. หากต้องวางหูโทรศัพท์รอเพื่อหยุดไปดำเนินการใดๆให้วางหูโทรศัพท์อย่างไร
                ก. วางคว่ำลง                                                        ข.วางหงายขึ้น
                ค. วางข้างๆ มือ                                                   ง.วางคว่ำหรือหงายก็ได้
7. ข้อใดคือ การเลือกผู้ทำหน้าที่รับโทรศัพท์
ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา
ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ
ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย
ง. ไม่มีคำตอบ
ตอบ ข้อ ก. มีความกระตือ รือร้นพอใจกับงานเจรจา
8. ข้อใดคือ ขั้นตอนการรับโทรศัพท์
ก. มีความกระตือ รือร้น พอใจกับงานเจรจา
ข. ระมัดระวังในการวางหูโทรศัพท์อย่างเบามือ
ค. บอกชื่อผู้พูด/ผู้รับสาย
ง. ไม่มีคำตอบ
9. ตั้งใจฟังอย่างสนใจหากผู้ที่โทรฯมามีข้อมูลมากต้องจดบันทึกช่วย เป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์
                ก.  ขั้นตอนรับโทรศัพท์                                                     ข.การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์
                ค.  ตัวผู้ใช้โทรศัพท์                                                            ง.การตอบรับโทรศัพท์
10. มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง สามารถอธิบายด้วยความสุภาพนุ่มนวลเป็นเทคนิคใดของการรับโทรศัพท์
                ก.  ขั้นตอนรับโทรศัพท์                                                     ข.การเลือกผู้มีหน้าที่รับโทรศัพท์
                ค.  ตัวผู้ใช้โทรศัพท์                                                            ง.การตอบรับโทรศัพท์
11. ควรเริ่มสนทนาด้วยเสียงนุ่มนวลควรกล่าวคำว่าอะไร
                ก. ฮัลโล                                                                                ข.ไฮ  ดิฉันชื่อ....
                ค. สวัสดีค่ะ(ครับ) ง.ไม่ทราบใครโทรมาค่ะ(ครับ)
12.กรณีสอบถามชื่อผู้ที่โทรศัพท์มา  ควรกล่าวคำว่าอย่างไร
                ก. “ขอโทษค่ะ ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”
ข. “สวัสดีค่ะ  ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด)สายกับใครค่ะ/ครับ”
ค. “ขอโทษค่ะ  กำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”
ง. “ ดิฉัน/ผมกำลังเรียน (พูด) สายกับใครค่ะ/ครับ”
13.หลังจากทักทายแล้ว ควรกล่าวคำว่าอย่างไรต่อ
                ก. “ สวัสดีค่ะ  มนตรีรับสายค่ะ”                     ข. “สวัสดีค่ะ  หน่วยสินเชื่อ มนตรีรับสายค่ะ”
                ค. “มรตรีรับสายค่ะ”                                         ง.“ ธกส. มนตรีรับสายค่ะ”
14. เมื่อตนเองไม่รู้จักผู้ที่โทรศัพท์มา   ควรถามว่า
                ก. “ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/”      ข. “คุณต้องการสอบถามกับใคร(ค่ะ/ครับ)”
                ค. “คุณต้องการอะไร(ค่ะ/ครับ)      ง. “คุณต้องการสอบถาม/ต้องการพูดสายกับใคร(ค่ะ/ครับ)”
15.เมื่อจบ การสนทนาควรกล่าวด้วยคำว่าอะไร
                ก.  สวัสดีค่ะ(ครับ)                                               ข. ขอบคุณค่ะ (ครับ)
                ค. ลาก่อนค่ะ (ครับ)                                           ง.ขอบคุณที่ใช้บริการ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงาน ธกส. ตำแหน่ง Call Center 13 ตุลาคม ถึง19 ตุลาคม 2557 งานธนาคาร ข่าวล่าสุด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ
เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงาน
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 19 ตุลาคม 2557ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center)
เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ ชาย – หญิง
อายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัคร)
คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา
ทำงานเป็นกะได้
สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง http://www.baac.or.th/content-job.php
วันที่ 13ถึง 19 ตุลาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ค่าสมัครสอบ 300 บาท ชำระเงินได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส ทุกสาขา


อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน
เข้าเว็บไซต์สมัครงาน
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้