ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการบินพลเรือน ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ กรมการบินพลเรือน ทุกตำแหน่ง งานราชการ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-17)
แนวข้อสอบ ความรู้เรื่องการบิน กรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปด้านการบิน
1.สนามบินไหนได้รางวัล  World’s  Best Airport  2011  อันดับ 1
        1.   Hong Kong International Airport              2.   Hong Kong Int'l Airport
      3   Munich Airport                                            4   Kansai International Airport
ตอบ  ข้อ 1.2.A 380 เข้ามาสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่เท่าไร
        1.  1  ธันวาคม                                                                       2. 5 ธันวาคม
        3. 10 ธันวาคม                                                                      4. 12  ธันวาคม
ตอบ ข้อ 2.
3. สายการบินไหนได้รับเป็นสายการบินแรก
                1.  China Airlines                                                            2. Air  Asia
            3. Singapore Airlines                                       4. United Airlines
ตอบ ข้อ 3.
4. ข้อใดเรียงลำดับสายการบินที่มีเครื่องบินจำนวนมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปน้อยตามลำดับ ได้ถูกต้อง
            1. American Airline       Southwest Airline         Delta Air lines
            2. China Southern Airlines     Delta Air lines     Northewst Airline            3.  Southwest Airline        China Southern Airlines       American Airline

            4.   Northewst Airline               American Airline         Delta Air lines

ตอบ ข้อ 1.

5. IATA  ย่อมาจากอะไร

1.      International Aviation Transport  Assosiation

2.      International Aviation Transport  Airlines

3.      International  Air Transport  Assosiation

4.      International Airlines  Transport  Assosiation

ตอบ ข้อ 3.

6.ICAO ย่อมาจากอะไร

1.       International Civil  Air  Organization

2.       International  Civil  Aviation  Organization

3.       International  Civil  Airlines    Organization

4.       International  Civil  Assosiation Organization

ตอบ ข้อ 2.

7.ใครเป็นประธานกรรมการ ทอท.

1.  นายโชติศักดิ์   อาสภวิริยะ                                                   2. พล.อ.อ.สุเมธ โพธิ์มณี

3. พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต                                 4. นายธีรพล นพรัมภา

ตอบ ข้อ 2. 29 เดือนกันยายน 2554

8. สนามบินกระบี่ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด

                1.กรมการบินพลเรือน                                                        2. กรมการขนส่งทางอากาศ

                3. ท่ากาศยาน                                                                        4. กองทัพอากาศ

ตอบ ข้อ 1.

9. AT ไม่มีวิชาเอกใด

        1.  ATM                                                                 2. ซ่อม

        3. สนามบิน                                                                            4. นักบิน

ตอบ  ข้อ 4.

10.Airport Link  คืออะไร

        1.  ระบบขนส่งรถไฟฟ้าของหน่วยงานรัฐ                     2. ระบบขนส่งจากในเมืองมาสุวรรณภูมิ

        3. ระบบขนส่งรถไฟฟ้าภายในสุวรรณภูมิ                     4. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ 2.

11. Taxiway  คืออะไร

                1.  ทางที่เครื่องบินเข้าออกจากทางวิ่ง                              2. ทางสำหรับเรียกแทกซี่ของสนามบิน

                3. ทางเฉพาะให้แทกซี่ในสนามบินจอดเท่านั้น           4.  ทางสำหรับเครื่องบินลงจอด

ตอบ ข้อ  1.

12. สนามบินดอนเมืองเปิดใช้มารวมทั้งหมดกี่ปี

                1.  80   ปี                                                2. 84  ปี                                  3. 90  ปี                                  4.  92  ปี

ตอบ ข้อ 4.

13. สถานที่ที่เป็นสนามบินแห่งแรกของไทยปัจจุบันคือข้อใด

                1. สนามบินดอนเมือง                                                         2.สนามบินหนองงูเห่า

                3. สนามบินสระปทุม                                                          4. สนามบินไทยสยาม

ตอบ ข้อ 3.

14. จุดหมายปลายทางของการบินไทย รวมทั้งหมดมีเท่าไร

        1.  60                                                                      2. 72

        3.  76                                                                      4. 81

ตอบ ข้อ 2.

15. สายการบินใดไม่ได้ทำเรื่องขอย้ายกลับไปดอนเมือง

                1.  การบินไทย                                                                      2. นกแอร์

                3. แอร์เอเชีย                                                                         4.วันทูโก

ตอบ  ข้อ 3.

16.สายการบินใดเป็นของเกาหลี

        1.  Emirates                                                                           2. Asiana

        3. Lufthansa                                                                         4. Uni  Air

ตอบ ข้อ 2.

17.สนามบินใดไม่มีเที่ยวบินของสายการบินไปลง

        1. สนามบินเชียงใหม่                                                                         2.สนามบินภูเก็ต

        3.  สนามบินหัวหิน                                                                             4. สนามบินพิษณุโลก

ตอบ ข้อ 3.

18.สนามบินใดเป็นของบริษัทสายการบินกรุงเทพ

        1. สนามบินสุโขทัย                                                             2.สนามบินภูเก็ต

        3. สนามบินดอนเมือง                                                         4. สนามเบินเชียงใหม่

ตอบ ข้อ 1.

19.สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ มี Hub อยู่ที่สนามบินใด

        1. สนามบินดอนเมือง                                                         2. สนามบินฮีทโทร

        3. สนามบินซางฮี                                                                4. สนามบินสุวรรณภูมิ

ตอบ ข้อ 3.

20. สายการบิน British Airways มี Hub อยู่ที่สนามบินใด

        1. สนามบินดอนเมือง                                                         2. สนามบินฮีทโทร

        3. สนามบินซางฮี                                                                4. สนามบินสุวรรณภูมิ

ตอบ ข้อ 2.เจ้าหน้าที่ด้านความสามารถทางภาษา กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบิน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
6. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
7. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
8. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
9. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

ช่างซ่อมบริภัณฑ์  กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านเหตุผล
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
7. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
8. แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
9. แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานประปา
10. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit

นักวิชาการขนส่ง (ด้านการจราจรทางอากาศ) กรมการบินพลเรือน
การรักษาความปลอดภัยด้านการบิน และ ภัยคุกคามก่อการร้าย ที่มีผลต่อการบิน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบ ข่าว สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน  2558
8. แนวข้อสอบนโยบาย คสช
9. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10. พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2551
11. สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

นักวิชาการขนส่ง กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
7. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
8. แนวข้อสอบภาษาไทย
9. ความรู้เรื่องการขนส่งทางอากาศ  (ถาม-ตอบ)
10. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
11. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นักวิชาการขนส่ง(ด้านการเจรจาสิทธิการบิน) กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน
5. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
8. สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ Reading Sentence Grammar  Conversation
9. การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)
10. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure)
11. แนวข้อสอบโครงสร้างประโยค (Sentence Structure)

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
4. ความสามารถด้านภาษาไทย
5. ความสามารถทางด้านเหตุผล
6. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
7. แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
8. แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9. หลักการบัญชีเบื้องต้น
10. แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551

นักวิชาการพัสดุ กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านเหตุผล
5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
7. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8. แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9. สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

นายช่างไฟฟ้า กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
5. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
6. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7. ความรู้ทางดิจิตอล
8. แนวข้อสอบวิชาความรู้ทางดิจิตอล
9. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
10. แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
11. อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
12. แนวข้อสอบช่างไฟฟ้า

บุคลากร กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความสามารถด้านภาษาไทย
4. ความสามารถทางด้านเหตุผล
5. แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล
7. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
8. แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
9. แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
10. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ

ผู้ดูแลสนามบิน กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation)
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
6. ความสามารถด้านการคิดคำนวณ 
7. ความสามารถทางด้านเหตุผล 
8. แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
9. แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน
10. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ

พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
4. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
5. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
6. ความรู้เรื่องเครื่องกลไฟฟ้า electrical machine
7. ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
8. ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9. แนวข้อสอบ กลศาสตร์
10. แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2551

พนักงานธุรการ กรมการบินพลเรือน
1. ความรู้เกี่ยวกับ-กรมการบินพลเรือน 
2. แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมการบินพลเรือน
3. แนวข้อสอบภาษาภาษาอังกฤษ
4. ความสามารถด้านภาษาไทย
5. ความสามารถทางด้านเหตุผล
6. แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
7. แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8. แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
9. แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10. สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ _สูตรและเทคนิคการจำ


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้