ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWARE

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอน 8 สาระการเรียนรู้ CAI แบบ INTERACTIVE FULLOPTION SOFTWAREลำดับรายการสื่อการเรียนการสอน ชุดละ
1กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 1500
2กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 2500
3กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 3500
4กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 4500
5กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.1   ชุด 5500
6กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 1500
7กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 2500
8กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 3500
9กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 4500
10กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 5500
11กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.2   ชุด 6500
12กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 1500
13กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 2500
14กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 3500
15กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 4500
16กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 5500
17กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.3   ชุด 6500
18กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 1500
19กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 2500
20กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 3500
21กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 4500
22กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 5500
23กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.4   ชุด 6500
24กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 1500
25กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 2500
26กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 3500
27กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 4500
28กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 5500
29กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.5   ชุด 6500
30กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 1500
31กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 2500
32กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 3500
33กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 4500
34กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 5500
35กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 6500
36กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ป.6   ชุด 7500
   
37กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1   ชุด 1500
38กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1   ชุด 2500
39กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.1   ชุด 3500
40กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.2   ชุด 1500
41กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.2   ชุด 2500
42กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.2   ชุด 3500
43กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.3   ชุด 1500
44กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.3   ชุด 2500
45กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.3   ชุด 3500
46กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.4   ชุด 1500
47กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.4   ชุด 2500
48กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.4   ชุด 3500
49กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.5   ชุด 1500
50กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.5   ชุด 2500
51กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.5   ชุด 3500
52กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6   ชุด 1500
53กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6   ชุด 2500
54กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ป.6   ชุด 3500
   
55กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 1500
56กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 2500
57กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 3500
58กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.1  ชุด 4500
59กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 1500
60กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 2500
61กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 3500
62กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.2  ชุด 4500
63กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 1500
64กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 2500
65กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 3500
66กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.3  ชุด 4500
67กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 1500
68กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 2500
69กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 3500
70กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.4  ชุด 4500
71กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 1500
72กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 2500
73กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 3500
74กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.5  ชุด 4500
75กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 1500
76กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 2500
77กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 3500
78กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ป.6  ชุด 4500
   
79กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 1500
80กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 2500
81กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 3500
82กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.1   ชุด 4500
83กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 1500
84กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 2500
85กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 3500
86กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.2   ชุด 4500
87กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 1500
88กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 2500
89กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 3500
90กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.3   ชุด 4500
91กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 1500
92กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 2500
93กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 3500
94กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.4   ชุด 4500
95กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 1500
96กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 2500
97กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 3500
98กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.5   ชุด 4500
99กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 1500
100กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 2500
101กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 3500
102กลุ่มสาระภาษาไทย    ป.6   ชุด 4500
   
103กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.1   ชุด  1500
104กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.1   ชุด  2500
105กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.1   ชุด  3500
106กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.2   ชุด  1500
107กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.2   ชุด  2500
108กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.2   ชุด  3500
109กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.3   ชุด  1500
110กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.3   ชุด  2500
111กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.3   ชุด  3500
112กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.4   ชุด  1500
113กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.4   ชุด  2500
114กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.4   ชุด  3500
115กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.5   ชุด  1500
116กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.5   ชุด  2500
117กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.5   ชุด  3500
118กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์500
119กลุ่มสาระสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์500
120กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์500
121กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.6   ชุด  1500
122กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.6   ชุด  2500
123กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ป.6   ชุด  3500
124กลุ่มสาระสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์500
125กลุ่มสาระสังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์500
126กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์500
   
127กลุ่มสาระศิลปะ         ป.1 ชุด 1500
128กลุ่มสาระศิลปะ         ป.1 ชุด 2500
129กลุ่มสาระศิลปะ         ป.2 ชุด 1500
130กลุ่มสาระศิลปะ         ป.2 ชุด 2500
131กลุ่มสาระศิลปะ         ป.3 ชุด 1500
132กลุ่มสาระศิลปะ         ป.3 ชุด 2500
133กลุ่มสาระศิลปะ         ป.4 ชุด 1500
134กลุ่มสาระศิลปะ         ป.4 ชุด 2500
135กลุ่มสาระศิลปะ         ป.5 ชุด 1500
136กลุ่มสาระศิลปะ         ป.5 ชุด 2500
137กลุ่มสาระศิลปะ         ป.6 ชุด 1500
138กลุ่มสาระศิลปะ         ป.6 ชุด 2500
   
139กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.1 ชุด 1500
140กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.1 ชุด 2500
141กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.2 ชุด 1500
142กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.2 ชุด 2500
143กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.3 ชุด 1500
144กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.3 ชุด 2500
145กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.4 ชุด 1500
146กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.4 ชุด 2500
147กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.5 ชุด 1500
148กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.5 ชุด 2500
149กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.6 ชุด 1500
150กลุ่มสาระสุขศึกษา     ป.6 ชุด 2500
   
151กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.1 ชุด 1500
152กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.1 ชุด 2 
153กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.2 ชุด 1500
154กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.2 ชุด 2 
155กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.3 ชุด 1500
156กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.3 ชุด 2 
157กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.4 ชุด 1500
158กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.4 ชุด 2 
159กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.5 ชุด 1500
160กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.5 ชุด 2 
161กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.6 ชุด 1500
162กลุ่มสาระทคโนโลยี    ป.6 ชุด 2 
ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.3  
163กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 1500
164กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 2500
165กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 3500
166กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.1  ชุด 4500
167กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 1500
168กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 2500
169กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 3500
170กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.2  ชุด 4500
171กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 1500
172กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 2500
173กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 3500
174กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.3  ชุด 4500
   
175กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 1500
176กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 2500
177กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 3500
178กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1   ชุด 4500
179กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 1500
180กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 2500
181กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 3500
182กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2   ชุด 4500
183กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 1500
184กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 2500
185กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 3500
186กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3   ชุด 4500
   
187กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 1500
188กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 2500
189กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 3500
190กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.1  ชุด 4500
191กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 1500
192กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 2500
193กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 3500
194กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.2  ชุด 4500
195กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 1500
196กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 2500
197กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 3500
198กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.3  ชุด 4500
   
199กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 1500
200กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 2500
201กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 3500
202กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.1   ชุด 4500
203กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 1500
204กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 2500
205กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 3500
206กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.2   ชุด 4500
207กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 1500
208กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 2500
209กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 3500
210กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.3   ชุด 4500
   
211กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.1   ชุด  1500
212กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.2   ชุด  1500
213กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.3   ชุด  1500
   
213กลุ่มสาระศิลปะ         ม.1   ชุด 1500
214กลุ่มสาระศิลปะ         ม.1   ชุด 2500
215กลุ่มสาระศิลปะ         ม.2   ชุด 1500
216กลุ่มสาระศิลปะ         ม.2   ชุด 2500
217กลุ่มสาระศิลปะ         ม.3   ชุด 1500
218กลุ่มสาระศิลปะ         ม.3   ชุด 2500
   
219กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.1 ชุด 1500
220กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.1 ชุด 2500
221กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.2 ชุด 1500
222กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.2 ชุด 2500
223กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.3 ชุด 1500
224กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.3 ชุด 2500
   
225กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.1 ชุด 1500
226กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.1 ชุด 2500
227กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.2 ชุด 1500
228กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.2 ชุด 2500
229กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.3 ชุด 1500
230กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.3 ชุด 2500
ระดับมัธยมศึกษา ม.4-ม.6  
231กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.4  ชุด 1600
232กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.4  ชุด 2600
233กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.5  ชุด 1600
234กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.5  ชุด 2600
235กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.6  ชุด 1600
236กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ม.6  ชุด 2600
   
237กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.4   ชุด 1600
238กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.4   ชุด 2600
239กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.5   ชุด 1600
240กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.5   ชุด 2600
241กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.6   ชุด 1600
242กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.6   ชุด 2600
   
243กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.4  ชุด 1600
244กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.4  ชุด 2600
245กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.5  ชุด 1600
246กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.5  ชุด 2600
247กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.6  ชุด 1600
248กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ม.6  ชุด 2600
   
245กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.4   ชุด 1600
246กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.4   ชุด 2600
247กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.5   ชุด 1600
248กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.5   ชุด 2600
249กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.6   ชุด 1600
500กลุ่มสาระภาษาไทย    ม.6   ชุด 2600
   
251กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.4   ชุด  1600
252กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.5   ชุด  1600
253กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ม.6   ชุด  1600
   
254กลุ่มสาระศิลปะ         ม.4   ชุด 1600
255กลุ่มสาระศิลปะ         ม.4   ชุด 2600
256กลุ่มสาระศิลปะ         ม.5   ชุด 1600
257กลุ่มสาระศิลปะ         ม.5   ชุด 2600
258กลุ่มสาระศิลปะ         ม.6   ชุด 1600
259กลุ่มสาระศิลปะ         ม.6   ชุด 2600
   
260กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.4 ชุด 1600
261กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.4 ชุด 2600
262กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.5 ชุด 1600
263กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.5 ชุด 2600
264กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.6 ชุด 1600
265กลุ่มสาระสุขศึกษา     ม.6 ชุด 2600
   
266กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.4 ชุด 1600
267กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.4 ชุด 2600
268กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.5 ชุด 1600
269กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.5 ชุด 2600
270กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.6 ชุด 1600
271กลุ่มสาระทคโนโลยี    ม.6 ชุด 2600
วิชาเสริมต่างๆ  
272โปรแกรมอนุบาล 1-3 4,000
273โปรแกรมเตรียมอนุบาล3,000
274ประวัติศาสตร์ชาติไทย3,000
275รวมพระพุทธศาสนา3,000
276รวมทดลองวิทยาศาสตร์4,000
277รวมคลังข้อสอบ ป.1-ป.68,400
278รวมคลังข้อสอบ ม.1-ม.38,400
279รวมสร้างข้อสอบ ป.1-ป.68,500
280รวมสร้างข้อสอบ ม.1-ม.38,500
281รวมสร้างข้อสอบ ม.4-ม.68,500
282พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์4,000
283วรรณคดีไทย3,000
284ชุดอ่าน ออก เขียนได้ 4,000
285Microsoft Office 200032,000
286Microsoft Office 200072,000
287เกมการศึกษา ป.1-ป.62,000
288เกมการศึกษา ม.1-ม.63,000
289โปรแกรมฟิสิกส์3,000
290โปรแกรมเคมี2,000
291โปรแกรมชีว2,000
292รวมชุดTip+ภาษาอังกฤษ 8,000
   
 ใส่ แฟตไดว์ เพิ่ม 500 บาท 
 ใส่ฮาดร์ดิสเพิ่ม 5,000 บาท http://www.tutor-home.net

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168, 086-369-0688, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ iamaom5@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
jordang0 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้