ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Thaionline1.com
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Thaionline1.com

ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของ Thaionline1.com

1.การตัดสินของ ADMIN ถือเป็นที่สิ้นสุด
2.ห้ามมิให้กล่าวพาดพึงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย
3.ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง
4.ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
5.ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
6.ห้ามมีข้อความหรือสิ่งใดๆ ให้คนในบอร์ดเกิดความแตกแยก หรือเกิดความรำคาญใจ ไม่สบายใจ
7.ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ไม่ตรงประเด็น
   หรือข้อความที่ซ้ำๆในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้  ตามความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ
8.หากมีกฏระเบียบย่อยในหมวดต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลประจำหมวดนั้น สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏของหมวดนั้นๆ
9.ห้ามมีเนื้อหาในลายเซนต์ที่ยาวเกินไป หรือทำให้เว็บโหลดช้าและเสียรูปแบบของเว็บ
10.ตั้งกระทู้ข้อความให้อยู่ถูกที่ ถูกหมวดตามคำอธิบายของหมวดต่างๆ


กฎระเบียบต่างๆมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ณ วันที่กระกาศ(15 กันยายน 2553) เป็นต้นไป
การลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืนกฎ(ตามลำดับความร้ายแรง)

- ตัดคะแนนความดีหรือปรับระดับยศหรือปรับจำนวนหัวข้อและโพส
- ตักเตือนเป็นข้อความในกระทู้ หรือทางข้อความส่วนตัว (PM)
- ลบกระทู้ ย้ายกระทู้ ผสานกระทู้ หรือแยกกระทู้
- ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อความ,รูปประจำตัว,ชื่อแทนตัว,ลายเซ็นและไฟล์แนบ
- ปรับลด ปลดออก จากตำแหน่งต่างที่ได้รับอยู่
- ถอดถอนจากการเป็นสมาชิก
- แบนสมาชิกตามกรณีการกระทำผิด*************************************** 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
kurumath ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลง / กฎระเบียบต่างๆ  ค่ะ
yingnaja ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ยินดีปฏิบัติตามข้อตกลง / กฎระเบียบต่างๆ  ค่ะ
whan_212 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
รับทราบค่ะ
zuguo400 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
www.guccionlinezone.com 7332
To begin with,gucci sneakers 4091,gucci outlet, the exterior of the Nokia N76 Black has quick-access multimedia playback buttons    First released in Monogram canvas,17892,gucci outlet, the Astrid Wallet now comes in the water-resistant and hard-wearing Epi Leather Faux black leather appears amazingly genuine,www.guccionlinezone.com,gucci belts 61, whereas lighter shades often emphasize a budget finish and call awareness of the fact they may be reproductions With the chic and classy but meanwhile subtle styles,gucci outlet, they can make you rather noticeable in the crowd but not gaudy or garishDo you prefer hearing your favorite radio program as you do your daily activities around the house or would you rather carry your iPod with you wherever you go? Do you train on a treadmill? Have you ever tried to increase your pace only to accidentally move your headphone wire sending your precious iPod player flying across the room Egyptian hieroglyphs and the discovery of King Tutankhamen's tomb gave an added boost to carrying of handbags    buy shoes that are tie style or slip-ons; you can also go for leather boots (low-heeled) or western boots; black shoes never go out of style but choose one with leather soles; brown shoes are also great5
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้