ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : คู่มือเตรียมตัวสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 ปี 2555
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คู่มือเตรียมตัวสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 ปี 2555

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย admin เมื่อเวลา(2012-12-14)
คู่มือเตรียมตัวสอบตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม.6 ปี 2555

ข้อสอบเหตุบ้านการเมือง ปี 2554 

1.  พรรค ฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 159 เมื่อวันที่เท่าไร

                ก. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2554                            ข. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554

                ค. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554                            ง. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ตอบ ข้อ ข. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 

2. จากข้อ 1. ได้มีมติเอกฉันท์ อย่างไร

                ก. ไว้วางใจ  273 : 188                                        ข. ไว้วางใจ  253 : 208

                ค. ไม่ไว้วางใจ  188 : 273                                   ง. ไว้วางใจ  208 : 253

ตอบ ข้อ ก. ไว้วางใจ  273 : 188

3.  ซีเกมส์ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นครั้งที่เท่าไร

                ก. ครั้งที่ 24                                                           ข. ครั้งที่ 25

                ค. ครั้งที่ 26                                                           ง. ครั้งที่ 27

ตอบ ข้อ ค. ครั้งที่ 26 

4. ซีเกมส์ที่จัดในเดือนพฤศจิกายน 2554 ล่าสุดจัดที่ประเทศใด

                ก. ประเทศฟิลิปปินส์                          ข. ประเทศสิงคโปร์

                ค. ประเทศมาเลซีย                              ง. ประเทศอินโดเนียเซีย

ตอบ ข้อ ง. ประเทศอินโดเนียเซีย 

5. เจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 จัดที่เมืองใด ประเทศใด

                ก. เมืองกวางเจา ประเทศจีน                              ข.เมืองอิซอน ประเทศเกาหลีใต้

                ค. เมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย             ง. เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ตอบ ข้อ ข.เมืองอิซอน ประเทศเกาหลีใต้ 

6. พื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมดกี่เขต

                ก.  36 เขต                                              ข. 37 เขต

                ค. 38 เขต                                               ง. 39 เขต

ตอบ ก. 36 เขต 

7. (ศปภ.) หมายถึง ข้อใด

                ก. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

                ข. ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

                ค. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัยอุทกภัย

                ง. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือน้ำท่วม

ตอบ ข้อ ก. ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

8. คดีโจรปล้นบ้านใคร เมือเดือนพฤศจิกายน 2554 กว่า 100 ล้านบาทที่เป็นข่าวโด่งดัง

                ก. นายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม                                   ข. นายประพันธ์   เรียงเครือ

                ค. นายประพันธ์  ทรัพย์ล้อม                             ง. นายสุพจน์  เรียงเครือ

ตอบ ข้อ ก. นายสุพจน์ ทัพย์ล้อม 

9. สามีของนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร ชื่ออะไร

                ก. Roman\"; mso-hansi-font-family: "Times New Roman"" lang="TH">นายทวีสรณ์  อมรฉัตร                                    ข.นายอนุสรณ์ อมรฉัตร 

                ค. นายทรัพยสรณ์  อมรฉัตร                              ง. นายชินสรณ์  อมรฉัตร 

ตอบ ข้อ ข. นายอนุสรณ์   อมรฉัตร 

10. เขตใดในกรุงเทพมหานครน้ำท่วมก่อนแต่ลดที่หลัง

                ก. เขตบางบอน                                                    ข. เขตสายไหม

                ค. เขตบางบัวทอง                                                ง. เขตลาดพร้าว

ตอบ ข้อ ค. เขตบางบัวทอง 

11. กลุ่มอุตสาหกรรมใด จะฟื้นตัวหลังรับผลกระทบจากน้ำท่วมเร็วที่สุด

                ก. อุตสาหกรรมก่อสร้าง                                     ข.อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

                ค.อุตสาหกรรมคมนาคม                                     ง. อุตสาหกรรมยานยนต์

ตอบ ข้อ ง.อุตสาหกรรมยานยนต์

12. พรรคใดในนิวซีแลนด์ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

                ก. พรรคแรงงาน                                                  ข.พรรคเนชั่นแนล

                ค. พรรคเพื่อประชาชน                                      ง.พรรคนิวเนชั่น

ตอบ ข้อ ข. พรรคเนชั่นแนล

13.  รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ที่จะช่วยเหลือในการฟื้นฟูน้ำท่วมของไทย ชื่ออะไร

                ก. นายยูกิโอะ เอดาโนะ                                         ข. นายบุมเม อิบุกิ

                ค. นายเซจิ โคจิมะ                                               ง. นายทาคุยะ  คิมุระ

ตอบ ข้อ ก. นายยูกิโอะ เอดาโนะ 

14. สื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศจีนคือข้อใด

                ก. ปิงเตี่ยน                                            ข. ฉินสื่อหวง

                ค. ซินหัว                                               ง. ซินหวาเน็ต

ตอบ ค. ซินหัว 

15. นายวรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต ปราชญ์ภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในค่ำคืนวันที่เท่าไร จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติจันทรุปราคาเต็มดวง

                ก. วันที่ 5 ธันวาคม 2554                                    ข. วันที่ 10 ธันวาคม 2554

                ค. วันที่ 15 ธันวาคม 2554                  ง. วันที่ 20 ธันวาคม 2554

ตอบ ข.วันที่ 10 ธันวาคม 2554 

16. ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์อุทกภัย และประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ทั้งหมดกี่จังหวัด

                ก. 20 จังหวัด                                                         ข. 21 จังหวัด

                ค. 22 จังหวัด                                                         ง. 23 จังหวัด

ตอบ ข้อ ค. 22 จังหวัด 

17. นายกรัฐมนตรีอิตาลีในปัจจุบัน 2554  ชื่ออะไร

                ก. ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี                                       ข. มูอัมมาร์ กัดดาฟี

                ค. มารีโอ  มอนตี                                  ง. บาสก์ เอตา

ตอบ ข้อ ค. มารีโอ มอนตี 

18. ผู้นำลีเบียที่เสียชีวิต ชื่ออะไร

                ก. ซิลวีโอ แบร์ลุสโกนี                                       ข. มูอัมมาร์ กัดดาฟี

                ค. มารีโอ  มอนตี                                  ง. บาสก์ เอตา

ตอบ ข้อ ข. มูอัมมาร์ กัดดาฟี 

19. เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2554 แผ่นดินไหว 7.2 โมเมนต์แมกนิจูดถล่มประเทศใดของทางตะวันออก มีเหตุให้ผู้คนเสียชีวิตนับร้อยคน

                ก. ประเทศอิรัก                                                     ข.ประเทศปากีสถาน

                ค. ประเทศลิเบีย                                                   ง.ประเทศตุรกี

ตอบ ข้อ ง. ประเทศตุรกี 

20. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้กลับมาชุมนุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2554 โดยเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามในข้อใด

                ก. ยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก

                ข. ผลักดันชาวกัมพูชาที่อพยพและรุกล้ำเข้ามาอาศัยและสร้างสิ่งก่อสร้างในเขตแดนไทย

                ค. ให้ถอนตัวจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก

                ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ข้อ ง.ถูกทุกข้อ 

21. คำขวัญวันเด็กปี 2554 คือ ข้อใด

                ก. รอบคอบ รอบรู้ คู่คุณธรรม                            ข.รอบคอบ  คิดดี ทำดี เพื่อสังคม

                ค. รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ                       ง. รอบคอบ  รักสันติ  เป็นเด็กดี

ตอบ ข้อ ค. รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ    

22.  พันธมิตรประชาชนประชุมเมื่อมกราคม 2554 เพื่อให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลงในข้อใด

                ก. MOU41                                            ข. MOU42

                ค. MOU43                                            ง. MOU44

ตอบ ข้อ ค. MOU43

23. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่เท่าไร      

                ก. วันที่ 1 ธันวาคม 2493                                    ข. วันที่ 6 ธันวาคม 2493

                ค.  วันที่ 14 ธันวาคม 2493                 ง. วันที่ 25 ธันวาคม 2493

ตอบ ข้อ ค. วันที่ 14 ธันวาคม 2493 

24. พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศยุติการชุมนุมเมื่อวันที่เท่าไร

                ก. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554                  ข. วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 

                ค. วันที่ 30 มิถนายน 2554                 ง. วันที่ 29 ถุนายน 2554

ตอบ ข้อ ก. วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

25. ฝ่ายทหารกับหน่วยงานใด ส่งผู้ลี้ภัยกลับพม่า

                ก. UHCN                                              ข. UNHCR

                ค. USNC                                               ง. UCRNN

ตอบ ข้อ ข. UNHCRจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพลตำรวจ วุฒิ ม.6 ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

-  ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทย
- ข้อสอบวิชาจริยธรรม
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรทราบ
- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน

สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168 , 080-604-2510  หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
http://www.thaionline1.com
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot
3. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ 
lek.pisi@hotmail.com  (ระบุรายละเอียดการโอนเงิน อีเมล์ รายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
*วิธีเปิดไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบราชการ-รัฐวิสาหกิจ 
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10604 จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ข่าวจากเฟชบุ้ค กองการสอบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ รับ 10,000 อัตรา ป.ตรี สอบ 22 เมษายน 2555  ( อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ )

เมื่อประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ facebook ของ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการโพสข้อความชื่อหัวข้อว่า ปี 55 ป.ตรี สอบ 22 เมษายน 2555 รับ 10000 อัตรา อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จับใจความน่าจะประมาณว่า ในปี พศ 2555 จะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจชั้นประทวนวุฒิปริญญาตรี จำนวน หมื่นอัตรา (10,000) และจะสอบในวันที่ 22 เมษายน 2555

ดังนั้นก็แสดงว่าจะต้องมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจปี 2555 ในต้นปีหน้า แต่อย่างไรก็ดีในส่วนท้ายข้อความได้ระบุว่า “อาจมีการเปลี่ยนแปลง” ดังนั้นผู้ที่สนใจการเปิดรับสมัครสอบตำรวจปี 55 ก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไป

คลิ้กดูเฟชบุ้ค กองการสอบ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คู่มือเตรียมสอบ ตามลิงค์ด้านล่าง

Update!!-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบ (ภาค ก.) ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. ก.พ. 2556


คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. กศน. (กรณีพิเศษ) ทุกจังหวัด


คู่มือเตรียมสอบ ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร และนายธนาคาร ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบตำรวจ ตำรวจสัญญาบัตร ชั้นประทวน ทุกสายงาน 2556


คู่มือเตรียมสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาค ก.) เทศบาล ศอ.บต. อบต. อบจ. อปท. ฯลฯ


คู่มือเตรียมสอบ นายร้อยทหาร จปร. นายสิบทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล


คู่มือเตรียมสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ปตท. ไปรษณีย์ หน่วยงานราชการอื่นๆ


คู่มือเตรียมสอบวิชาคอมพิวเตอร์ กฎหมาย พรบ.ต่างๆ


แจ้งข่าว เปิดสอบราชการทุกหน่วยงาน กพ. อบต. อปท. อบจ. ศอ.บต. ฯลฯ


แจ้งข่าว เปิดสอบครู ครูผู้ช่วย ครู สอศ. สพฐ. กทม. อาชีวะ (กรณีพิเศษ) มาตราฐานวิชาชีพ 1-9


แจ้งข่าว เปิดสอบรัฐวิสาหกิจ กปน. กปภ. กฟน. กฟภ. ธนาคาร ธกส. ธอส. ออมสิน กรุงไทย ฯลฯ


แจ้งข่าว เปิดสอบตำรวจ ทหาร พยาบาล ทุกเหล่าทัพ

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้