ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ แนวข้อสอบ คู่มือสอบ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-23)
คู่มือเตรียมสอบ วิทยุการบินแห่งประเทศไทย


1.   กำหนดให้ A, B, C เป็นเซตใด ๆ และ  n[(AÇB¢) Ç (B¢ÈC¢)]    
=  4, n(B)  =  5, n(AÇB)  =  2, n(C)  =  7

          จงหาว่า  n(P(A)) – n(P(B))  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ก.   1                                                                 ค.  16                     

ข.   4                                                                 ง.  32

      ตอบ    ง.  32

แนวคิด            

                         =    AÇB¢Ç(B¢ÈC¢)

                         =    AÇB¢

                         =    A – B     สรุปว่าโจทย์ให้  n[(AÇB¢)Ç(B¢ÈC¢)]  =  4

                      ซึ่งคือ      n(A – B)     =    4

                      และ         n(B)            =    5

                                      n(AÇB)    =    2

                      จากสูตร  n(A – B)     =    n(A) – n(AÇB)

                                      n(A)           =    n(A – B) + n(AÇB)

                                                         =    4 + 2

                                                         =    6

                      n(P(A)) – n(P(B))      =   
   =       =    32                               ตอบ


2.   ให้  p(x)  =    เมื่อหาร  p(x)  ด้วย  x – p  หรือ x + q  จะได้คำตอบเท่ากัน

    โดยที่  p ¹ – q แล้ว  p – q  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

1.Roman\"">       1                                              ค.  -5

2.       -7                                            ง.  -9

      ตอบ   .  -7
     >>ขอบอก<<   เรื่องทฤษฎีบทเศษเหลือ  ปัจจุบันออกสอบทุกปี (ปีละ 1 ข้อ)  อย่าลืมอ่านไปนะครับ!

      แนวคิด    x – p  หาร  P(x)  =    เศษคือ 

                      x + q  หาร  P(x)  =    เศษคือ 

                                         โจทย์บอกว่า  เศษเท่ากัน

                                                                    =   

                                                    =    0        สูตรที่ใช้    x – c  หาร  p(x)  จะเหลือเศษ  p(c)

                                            =    0

                                                         =    0

                                         แต่โจทย์ว่า  p ¹ -q   \ p – q + 7  =  0

                                                                                     p – q  =  –7                         ตอบ


3.   กำหนดให้      U  =  {1, 2, 3, …, 100}  และ 

      X  =  {xÎU | หรม. (x, 100)  =  1}

      ผลบวกของสมาชิกในเซต  x  เท่ากับข้อใด

1.       1000                                                       ค. 3000

2.       2000                                                       ง. 5050

      ตอบ   ข.  2000

                 ข้อนี้จัดว่ายากสำหรับคนที่ไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้มาก่อน  แต่ถ้าน้อง ๆ สังเกตข้อสอบ Ent
 ในช่วงหลัง ๆ จะออกลักษณะแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว  จึงควรทำความคุ้นเคยเอาไว้ครับ

แนวคิด          หรม. ของ  x  กับ  100   =   1     และ  100   =  

                      สรุปว่า  x  คือจำนวนที่   2  หารไม่ลงตัว  และ  5  หารไม่ลงตัว

ใช้แผนภาพช่วย


                                                                     บริเวณแรเงา      =  A¢ÇB¢

                                                                                               =   U – (AÈB)A  =  {xÎU|2 หาร x ลงตัว}

     =  {2, 4, 6, …, 100}

ผลบวกสมาชิกเซต  A

     =  2 + 4 + 6 + … + 100

     =   [2 + 100]  =  2550

B  =  {xÎU|5 หาร x ลงตัว}

    =  {5, 10, 15, …, 100}

ผลบวกสมาชิกเซต  B

    =  5 + 10 + 15 + … + 100

    =   [5 + 100]  =  1050
              AÇB  =    {xÎU|2 และ 5 หาร x ลงตัว}  =  {xÎU|10 หาร x ลงตัว}

                               =    {10, 20, 30, …, 100}

ผลบวกสมาชิกเซต  AÇB                                          U  =   {1, 2, 3, …, 100}

                                  =    [1 + 100]  =  550             ผลบวกใน  U   =   1 + 2 + … + 100

                                                                                                n(U)   =   [1 + 100]   =  550

      n(A¢ÇB¢)    =    n(U) – n(AÈB)

                            =    n(U) – [n(A) + n(B) – n(AÇB)]

      ผลบวกก็เช่นกัน

                            =    5050 – [2550 + 1050 – 550]

                            =    2,000                                                    ตอบ

                           

                            สูตรที่ใช้     (1)  เรื่องเซต  n(AÈB)  =  n(A) + n(B) – n(AÇB)

                                               (2)  ผลบวก   =  [ ]

                                                     


4.   กำหนดให้  p, q  และ  r  เป็นประพจน์  ถ้าประพจน์  (p®q) ® (p«q)  มีค่าความจริงเป็น เท็จ แล้วประพจน์ ใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็น จริง

1.       (pÙq) ®  r                                        ค. PÙ~q

2.       q ® (pÙr)                                         ง. pÚ~q

      ตอบ  1 .  (pÙq) ®  r               

                   ข้อนี้คล้ายกับข้อสอบ  En มีนา 47  ที่พึ่งผ่านมา  แบบการหาค่าความจริงแนวใหม่

                      (p ® q)  ®  (p « q)

                                        F

                           T                      F                   (ทำต่อไม่ได้ล่ะสิ)

      เนื่องจาก  p « q  เป็นเท็จ 

      สรุปได้ว่า  p, q  มีค่าความจริงตรงข้ามกันซึ่งอาจเป็น       

                          แต่ p ® q เป็นจริง  (1)  จึงเป็นไม่ได้

                      P เป็นเท็จ, q เป็นจริง  เท่านั้น

      พิจารณาตัวเลือก     1]   (F Ù T) ® r    º     F ® r    º    T       ตอบเลยเหอะ

                                      2]   T ® (FÙr)      º    T ® F    º      F

                                      3]   FÙ~T              º   F

                                      4]   FÚ~T              º   F


5.   เอกภพสัมพัทธ์ในข้อใดทำให้    
มีค่าความจริงเป็นจริง

      ก. (–¥, 3)                                                                      ค. (0, 10)

      ข. (–2, –1)                                                                       ง. (1, ¥)

      ตอบ   .  (–2, –1)

                   ข้อนี้เป็นโจทย์ย้อนกลับของเรื่องตัวบ่งปริมาณ

                   การที่     จะเป็นจริง  x  ทุกตัวใน  U  จะต้องแทนแล้วจริง

                                                                        นั่นก็คือ      U Ì เซตคำตอบอสมการ

                  

                  

                               

                                                เซตคำตอบอสมการ


                                                U  ในตัวเลือก  2  เป็นสับเซตของเซตคำตอบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
1 ความรู้เกี่ยวกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย - จำกัด
2 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test )
4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ( English Test )
5 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ  
ประกอบด้วย 
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test)
แนวข้อสอบ
คณิตศาสตร์  
แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์


++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 


>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า


++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย


แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)


ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย


สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168
E-mai : lek.pisi@hotmail.com
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้