ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ทุกตำแหน่ง งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ทุกตำแหน่ง งานรัฐวิสาหกิจ ข่าวล่าสุด

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2015-10-24)
เปิดรับสมัครพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คุณวุฒิระดับ ปวส. จำนวน 147 อัตรา
สมัครออนไลน์ วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

1.พนักงานธุรการ 3 จำนวน 104 อัตรา

2.พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 24 อัตรา

3.พนักงานจัดหาพัสดุ 3 จำนวน 7 อัตรา

4.พนักงานตรวจสอบ 3 จำนวน 1 อัตรา

5.พนักงานบัญชี 3 จำนวน 1 อัตรา

6.พนักงานสาธารณูปโภค 3 จำนวน 2 อัตรา

7.พนักงานประมวลผลข้อมูล 3 จำนวน 8 อัตรา
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดทางเว็บไซต์ : http://www.mea.or.th/job/job.php?l=th&mid=175

 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5319

สรุปแนวข้อสอบที่ออกบ่อยๆ
1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด
พ.ศ. 2473พ.ศ. 2499
พ.ศ. 2493พ.ศ. 2501
ตอบพ.ศ. 2493 ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำภูเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2493
2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
กรุงเทพมหานครนนทบุรี
สมุทรปราการปทุมธานี
ตอบปทุมธานีได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป

3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงมหาดไทย
ตอบกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร
.ดรสิทธิชัย โภไคยอุดมน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
.นายสือล้ออุทัย.จุติ ไกรฤกษ์
ตอบน.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพเริ่มดำรงตำแหน่งสิงหาคม พ.ศ.2554
5. ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร
นายฤทธิรงค์ จัยสินฐานิสร์ เทียนทอง
นายอาทร สินสวัสดิ์ง. วิเชียร ชวลิต
ตอบนายอาทร สินสวัสดิ์
6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต
10 เขต12 เขต
15 เขต18 เขต
ตอบ18 เขตมีการให้บริการ 18 เขต และ 14 สาขาย่อย
7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า
กปน.กฟล.
กฟน.กฟผ.
ตอบกฟน.เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง
.พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน
ตอบบริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ
9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ
.สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด
ถูกทุกข้อ
ตอบถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง
.ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตนครหลวง
มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ
เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตอบเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
11. เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง มีชื่อว่าอะไร
.[url]www.mea.org[/url]
.[url]www.mea.com[/url]
.[url]www.mea.or.th[/url]
ง.[url]www.mea.co.th[/url]
ตอบ.[url]www.mea.or.th[/url]
12.เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีชื่อว่าอะไร
. [url]www.mictthai.go.th[/url]
. [url]www.ict.go.th[/url]
.[url]www.mict.org[/url]
[url]www.moi.go.th[/url]
ตอบ[url]www.moi.go.th[/url] 
13. การไฟฟ้านครหลวงจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด
.กองไฟฟ้าหลวงสามเสน.การไฟฟ้านนทบุรี
.การไฟฟ้าปทุมธานี.การไฟฟ้ากรุงเทพ
ตอบ.การไฟฟ้ากรุงเทพก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2430 นายจอห์น ลอฟตัส กับ นาย เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอเลียว
14. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. ใด
พ.ศ. 2501พ.ศ. 2520
พ.ศ. 2530พ.ศ. 2535
ตอบพ.ศ. 2535
15. กฟน. ร่วมกับรถยนต์ญี่ห้อใดในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า
.โตโยต้าฮอลด้า
.มาสด้า.มิตซูบิชิ
ตอบ.มิตซูบิชิ
16. กฟน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปีใด
พ.ศ. 2551พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553พ.ศ. 2554
ตอบพ.ศ. 2554การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2554 รางวัลเกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
17 . คำขวัญของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด
.บริการประทับใจ หวงใยประชาชน
.บริการรวดเร็ว ประทับใจในไฟฟ้านครหลวง
.ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม
.ผิดทุกข้อ
ตอบ.ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม
18. เบอร์ Call Centerของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

.3100.1130

30101669

ตอบ.1130บริการ การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้บริการสอบถามยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง SMS

19. ค่า Ft หมายถึง
ก.ค่าการตลาดของไฟฟ้า


ข.ค่าที่แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย

ค.ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

ง.ค่ากลางของราคาไฟฟ้าตอบ ข้อ ค.ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

20. พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

.31กรกฎาคมพ.ศ. 2493.31กรกฎาคมพ.ศ. 2501

31กรกฎาคมพ.ศ. 251631กรกฎาคมพ.ศ. 2530

ตอบ.31กรกฎาคมพ.ศ. 2501

 

สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศพระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ 2 ) เมื่อ
- วันที่
14 กรฎาคม พ.ศ. 2530

2. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ 2 )
- พลเอก ป. ติณสูลานนท์

3. คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงมีจำนวน
- ไม่น้อยกว่า
5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

4. ในกรณีที่มีความจำเป็น ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มได้ แต่ต้องไม่เกิน
-
15 คน

5. เมื่อการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในระบบการส่งหรือการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า
ข ให้ดำเนินการคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
 

6. ผู้ขัดขวางการกระทำของการไฟฟ้านครหลวงหรือพนักงาน มีความผิดต้องโทษ
- จำคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

7. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง ฉบับที่ 3
- อานันท์ ปันยาชุน
 

8. ผู้รักษาการพระราชบัญญัตินี้
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 

9. เงินสำรองของการไฟฟ้านครหลวง ให้ประกอบด้วย
- เงินสำรองเผื่อขาดและเงินสำรองอื่นๆตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
 

10. ประธานกรรมการและกรรมการได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
-
6 ปี

11. สำหรับกรรมการในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนดกี่ปี จึงให้ออกจากตำแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีจับสลาก
-
3 ปี

12. การไฟฟ้านครหลวงจัดทำงบประมาณประจำปี แยกเป็น
- งบลงทุนและงบทำการ

13. งบลงทุนให้นำเสนอใคร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- คณะรัฐมนตรี
 

14. งบทำการมให้นำเสนอใคร เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
- คณะรัฐมนตรี
 

15. ประเภทงานส่วนที่สำคัญมีการสอบบัญชีภายในเป็นประจำ และมีสมุดบัญชีลงรายการ คือ
- การรับและจ่ายเงิน และ สินทรัพย์และหนี้สิน
 

16. ผู้สอบบัญชีมีสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของการไฟฟ้านครหลวงมีอำนาจ
- ตรวจสอบสรรพ
 

17. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
- การดำเนินการไฟฟ้าในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
 

18. ดำเนินการไฟฟ้าในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ปัจจุบันได้แบ่งเป็นกี่แห่ง
-
2 แห่ง

19. ทุกปีให้คณะกรรมการตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน
- คนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อสอบและรับรองบัญชี
 

ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วย
- ข้อความตำชี้แจงอันควรแก่การสอบบัญชีที่ได้รับ


จำน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
- พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
- แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Tes
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality
- แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
- แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน.
(เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานธุรการ 3 
- พนักงานพัสดุ 3 
- พนักงานจัดหาพัสดุ 3 
- พนักงานตรวจสอบ 3 
- พนักงานบัญชี 3 
- พนักงานสาธารณูปโภค 3 
- พนักงานประมวลผลข้อมูล 3
- นักประมวลผลข้อมูล
- นักวิชาการ ด้านวางแผน
- นัก
งาน
บัญชี
- นักการเงิน
นักฝึกอบรม
นักประชาสัมพันธ์
- วิศวกรไฟฟ้า
- นักบริหารงานพัสดุ
- บุคคลากร
- นิติกร
- เลขานุการ
นักงานจัดหาพัสดุ
- พยาบาล
- วิศวโยธา
- วิศวเครื่องกล
- ช่างเทคนิคไฟฟ้า
- ช่างเทคนิคโยธา
- ช่างเทคนิคเครื่องกล

จำน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ กฟน. การไฟฟ้านครหลวง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
พนักงานธุรการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Tes
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
10 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน
11 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
13 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
14 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

พนักงานประมวลผลข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Tes
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
10 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน
11 การใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล

พนักงานพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _ Aptitude Tes
7 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
10 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ
13 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
14 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

++อัพเดทตามประกาศสอบ ครบทุกเนื้อหา เน้นๆ!! 
ทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ให้เเล้ว รวมสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพร้อมเฉลย 

>>เเนวข้อสอบเก่าที่นี่ จะกระชับเวลาในการอ่านหนังสือ 
>>หนังสือและไฟล์เตรียมสอบทำเล่มต่อเล่ม มั่นใจได้ว่าอัพเดทแน่นอน
>>ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป เล่มเดียวรวมสอบครบ
>>หนังสือปริ้นเข้าปกกันน้ำ ใช้กระดาษ 70 แกรม ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีฝุ่น 
>>จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไมในเมื่อมีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า

++แม่นๆ ชัวร์!!! ++แนวข้อสอบ สรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า
กระชับเวลาในการอ่าน ไฟล์ pdf คู่มือเตรียมสอบ
มั่นใจได้ว่า อัพเดท! แน่นอน ไม่ต้องอ่านเเบบเดาสุ่มอีกต่อไป 
e-book รวมข้อสอบครบถ้วน จะอ่านหนังสือเป็นกองๆ ทำไม 
ในเมื่อ มีสรุปรวมเเนวข้อสอบเก่า ครบที่สุดในเมืองไทย

แนวข้อสอบ เเบ่งออกเป็น 2 เเบบ
1. ไฟล์ E-Book (pdf) ราคา 399 บาท
ส่งทางอีเมลล์ (รอรับได้ไม่เกิน 3 ชม.)
2. หนังสือ ราคา 699 บาท รวมจัดส่ง EMS 
( รอรับได้ ไม่เกิน 3-4 วัน ทั่วประเทศ)

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 
ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  
ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

สั่งซื้อมาที่/สอบถามมาที่
โทร 083-0674168
LineID : 0830674168

จากลูกค้าอีกท่านครับ เคยซื้อ กฟน. ไปสอบ ผ่าน รอขึ้นทะเบียน กลับมาซื้อ ไปรษณีย์ อีก 1 ชุดครับ 9/9/57

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปแนวข้อสอบที่ออกบ่อยๆ
1. การไฟฟ้านครหลวงจัดตั้งขึ้น เมื่อใด

ก.
พ.ศ. 2473ข.พ.ศ. 2499
ค. พ.ศ. 2493 ง. พ.ศ. 2501

ตอบ ค. พ.ศ. 2493 ทำหน้าที่ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของคลองบางกอกน้อยและคลองบางลำภูเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2493

2. จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

ก.
กรุงเทพมหานครข. นนทบุรี
ค.
สมุทรปราการง. ปทุมธานี

ตอบ . ปทุมธานี ได้โอนกิจการดังกล่าวให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไป

3. การไฟฟ้านครหลวงสังกัดกระทรวงใด

ก. กระทรวงคมนาคม

ข. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ง. กระทรวงมหาดไทย

ตอบ ง. กระทรวงมหาดไทย

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคนปัจจุบันคือใคร

ก. ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม ข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

ค. นายสือ ล้ออุทัย ง.
จุติ ไกรฤกษ์ตอบ ข. น.อ.
อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เริ่มดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคมพ.ศ.2554


5. ผู้ว่าการการ การไฟฟ้านครหลวงคนปัจจุบัน คือใคร

ก. นาย
ฤทธิรงค์ จัยสิน ข.
ฐานิสร์ เทียนทองค. นาย
อาทร สินสวัสดิ์ ง.
วิเชียร ชวลิตตอบ ค. นาย
อาทร สินสวัสดิ์


6. การไฟฟ้านครหลวงในปัจจุบันให้บริการทั้งหมดกี่เขต

ก. 10 เขต ข. 12 เขต

ค. 15 เขต ง. 18 เขต

ตอบ ง. 18 เขต มีการให้บริการ 18 เขต และ 14 สาขาย่อย 

7. การไฟฟ้านครหลวงมีชื่อย่อว่า

ก. กปน. ข. กฟล.

ค. กฟน. ง. กฟผ.

ตอบ ค. กฟน. เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

8. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของการไฟฟ้านครหลวง

ก. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง

ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

ค. ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าให้เติบโตอย่างมั่นคง

ง. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในธุรกิจพลังงาน

ตอบ ข. บริการให้ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการ

9. ข้อใดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของการไฟฟ้านครหลวง

ก. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ข. เน้นโครงสร้างการจัดจำหน่ายและบริการที่เป็นเลิศ

ค. สร้างมูลค่าจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้สูงสุด

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้านครหลวง

ก.ให้บริการพลังงานไฟฟ้าในเขตนครหลวง

ข. มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

ค. ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ

ง. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตอบ ง. เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและผู้นำด้านการจัดจำหน่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

11. เว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง มีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mea.org[/url]

. [url]www.mea.com[/url]

. [url]www.mea.or.th[/url]

. [url]www.mea.co.th[/url] 

ตอบ . [url]www.mea.or.th[/url]

12. เว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทยมีชื่อว่าอะไร

. [url]www.mict[/url] thai.go.th

. [url]www.ict.go.th[/url]

.[url]www.mict.org[/url]

.
[url]www.moi.go.thก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2430นาย
จอห์น ลอฟตัส กับ นาย เอ. ดู เปลซี เดอ ริเชอเลียว
 

14.
พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวงฉบับที่ 3 แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. 2501 ข. พ.ศ. 2520

ค. พ.ศ. 2530 ง. พ.ศ. 2535

ตอบ . พ.ศ. 2535

15. กฟน. ร่วมกับรถยนต์ญี่ห้อใดในการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้า

ก. โตโยต้า ข. ฮอลด้า

ค. มาสด้า ง. มิตซูบิชิ

ตอบ . มิตซูบิชิ

16. กฟน. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นเมื่อปีใด

ก. พ.ศ. 2551 ข. พ.ศ. 2552

ค. พ.ศ. 2553 ง. พ.ศ. 2554

ตอบ ง. พ.ศ. 2554 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2554 รางวัลเกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

17 . คำขวัญของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

ก. บริการประทับใจ หวงใยประชาชน

ข. บริการรวดเร็ว ประทับใจในไฟฟ้านครหลวง

ค. ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม

ง. ผิดทุกข้อ

ตอบ . ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ หวงใยสังคม

18. เบอร์

Call
Center ของการไฟฟ้านครหลวงคือข้อใด

ก. 3100 ข. 1130

ค. 3010 ง. 1669

ตอบ . 1130 บริการ การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้บริการสอบถามยอดค่าไฟฟ้าผ่านทาง SMS

19. ค่า Ft หมายถึง
ก. ค่าการตลาดของไฟฟ้า

ข. ค่าที่แสดงถึงการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย

ค. ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า 

ง. ค่ากลางของราคาไฟฟ้า
ตอบ ข้อ ค. ค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

20.
พระราชบัญัติการไฟฟ้านครหลวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใด

ก. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ข. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

ค. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ง. 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ตอบ . 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2501

 

ตอบ ง. [url]www.moi.go.th[/url] [/url]

13. การไฟฟ้านครหลวงจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด

ก. กองไฟฟ้าหลวงสามเสน ข. การไฟฟ้านนทบุรี

ค. การไฟฟ้าปทุมธานี ง. การไฟฟ้ากรุงเทพ

ตอบ . การไฟฟ้ากรุงเทพ
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้