ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สอบเข้ารับราชการตำรวจบุคคลภายใน จำนวน 7,000 อัตรา และ บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 กว่า 10,000 อัตรา
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สอบเข้ารับราชการตำรวจบุคคลภายใน จำนวน 7,000 อัตรา และ บุคคลภายนอก วุฒิ ม.6 กว่า 10,000 อัตรา

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย Thaionline1 เมื่อเวลา(2012-07-02)
กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/01/55 วันนี้มีข่าวแผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2555 จำนวน 7,000 อัตรา โดยจากข่าวที่ได้มาจากทาง ชีทราม ระบุว่าจะเริ่มมีการประกาศรับสมัคร 19 มกราคม 2555 และจะมีการรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เนตตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวันที่ 20 มีนาคม 2555 สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างกองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตราด่วน !! ออกแล้ว
แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก
ตำรวจชั้นประทวนเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2555

จำนวน 7000 อัตรา
โดยจากข่าวที่ได้มาจากทาง ชีทราม
ระบุว่าจะเริ่มมีการ ประกาศรับสมัคร 19 มกราคม 2555
และจะมีการรับสมัครผ่านทางอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันที่ 20 มีนาคม 2555 งการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเก่า ตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555

สายป้องกันและปราบปราม

หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ประมวลกฎหมายอาญา
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3. กฎหมายลักษณะพยาน
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย

รายละเอียดแนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมเฉลย
2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมเฉลย
3. กฎหมายลักษณะพยาน พร้อมเฉลย
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

สายอำนวยการ
หลักสูตรการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ภาษาไทย
2. ระเบียบงานสารบรรณ 2526
3. ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ 2544
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
1. ภาษาไทย พร้อมเฉลย
2. ระเบียบงานสารบรรณ 2526 พร้อมเฉลย
3. ระเบียบการรักษาความลับทางราชการ 2544 พร้อมเฉลย
4. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย และกฎ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้อง
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลย
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 พร้อมเฉลย

สายสืบสวนสอบสวน
แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
- แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546พร้อมเฉลย
- พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547 พร้อมเฉลย
- เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ 250 ข้อ
- แนวข้อสอบตำรวจ 250 ข้อ


สายตำรวจยศดาบตำรวจ อายุ 50 ปีขึ้นไป
แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย
- ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
- บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.
- ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
- แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม
- แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจ 250 ข้อ
- แนวข้อสอบตำรวจ 250 ข้อ

ด่วน !! มีแนวข้อสอบเก่าตํารวจสำหรับการสอบ ในปี 2555
รวมแนวข้อสอบเก่า ลับมากๆ ( เจาะข้อสอบจากสนามจริง)

แนวข้อสอบที่ออกบ่อยมาก แนวข้อสอบที่ออกทุกปี

ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่   083-067-4168,  080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)
ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3  Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6  Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์  [email=lek.pisi@hotmail.com]lek.pisi@hotmail.com[/emaiจำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
กองการสอบได้กำหนดอัตราที่จะรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจประทวนเป็นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2555 แล้ว ดังนี้ 


สาย ปริญญา จำนวน 5,000 อัตรา แยกเป็น 
รอง สว.อก. 1,400 อัตรา 
รอง สวป. 1,420 อัตรา 
พงส.(สบ.1) 1,740 อัตรา 
รอง สว.บัญชี การเงิน 400 อัตรา 
รอง สว.ตม. 40 อัตรา 
สาย ผู้ไม่มีวุฒิปริญญา (ด.ต.-จ.ส.ต.) จำนวน 2,000 อัตรา แยกเป็น 
รอง สว.อก. 500 อัตรา 
รอง สวป. 1,240 อัตรา 
ผบ.หมวด (สบ.1) 60 อัตรา 
ครู (สบ.1) 40 อัตรา 
รอง สว.สรรพาวุธ ตรวจพิสูจน์ฯเก็บกู้วัตถุระเบิด 50 อัตรา 
ช่างอากาศยาน (สบ.1) 50 อัตรา 
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร (สบ.1) 30 อัตรา 
รอง สว.วิทยาการด้านทะเบียนประวัติอาชญากร ,ลายพิมพ์นิ้วมือ 30 อัตรา 
แยกสอบแต่ละภาคเหมือนเดิม ...โดยให้สามารถเข้ารับการฝึกอบรมด้ทัน ภายในวันที่ 1 พ.ค.55 

ยอดการจัดสรรอัตราของ สาย อก. 1900 อัตรา ( กลุ่มผู้มีวุฒิ ป.ตรี. 1,400 อัตรา และผู้ไม่มีวุฒิ ป.ตรี.500 อัตรา)
หน่วย    
สท.    ป.ตรี 6    ด.ต.-จ.ส.ต. 2    รวม 8
สง.ก.ต.ช.    ป.ตรี 5    ด.ต.-จ.ส.ต. 2 รวม 7
บ.ตร.    ป.ตรี 4    ด.ต.-จ.ส.ต. 2    รวม 6
สลก.ตร.    ป.ตรี 7    ด.ต.-จ.ส.ต. 2    รวม 9
วน.    ป.ตรี 6    ด.ต.-จ.ส.ต. 2    รวม 8
ภ.1    ป.ตรี 78    ด.ต.-จ.ส.ต. 28    รวม 106
ภ.2    ป.ตรี 84    ด.ต.-จ.ส.ต. 30    รวม 114
ภ.3    ป.ตรี 106    ด.ต.-จ.ส.ต. 38    รวม 144
ภ.4    ป.ตรี 117    ด.ต.-จ.ส.ต. 42    รวม 159
ภ.5    ป.ตรี 75    ด.ต.-จ.ส.ต. 27    รวม 102
ภ.6    ป.ตรี 89    ด.ต.-จ.ส.ต. 32    รวม 121
ภ.7    ป.ตรี 74    ด.ต.-จ.ส.ต. 27    รวม 101
ภ.8    ป.ตรี 68    ด.ต.-จ.ส.ต. 24    รวม 92
ภ.9    ป.ตรี 41    ด.ต.-จ.ส.ต. 14    รวม 55
รพ.ตร.    ป.ตรี 27    ด.ต.-จ.ส.ต. 9    รวม 36
บช.น.    ป.ตรี 86    ด.ต.-จ.ส.ต. 30    รวม 116
บช.ศ.    ป.ตรี 30    ด.ต.-จ.ส.ต. 11    รวม 41
บช.ก.    ป.ตรี 43    ด.ต.-จ.ส.ต. 16    รวม 59
สพฐ.ตร.    ป.ตรี 47    ด.ต.-จ.ส.ต. 16    รวม 63
รร.นรต.    ป.ตรี 56    ด.ต.-จ.ส.ต. 20    รวม 76
สง.นรป.    ป.ตรี 5    ด.ต.-จ.ส.ต. 2    รวม 7
บช.ปส.    ป.ตรี 14    ด.ต.-จ.ส.ต. 5    รวม 19
บช.ตชด.    ป.ตรี 136    ด.ต.-จ.ส.ต. 49    รวม 185
บช.ส.    ป.ตรี 24    ด.ต.-จ.ส.ต. 8    รวม 32
สทส.    ป.ตรี 23    ด.ต.-จ.ส.ต. 8    รวม 31
ศชต.    ป.ตรี 40    ด.ต.-จ.ส.ต. 15    รวม 55
สกบ.    ป.ตรี 16    ด.ต.-จ.ส.ต. 5    รวม 21
สกพ.    ป.ตรี 18    ด.ต.-จ.ส.ต. 6    รวม 24
กมค.    ป.ตรี 32    ด.ต.-จ.ส.ต. 12    รวม 44
สง.ก.ตร.    ป.ตรี 17    ด.ต.-จ.ส.ต. 6    รวม 23
สยศ.ตร.    ป.ตรี 17    ด.ต.-จ.ส.ต. 6    รวม 23
จต.    ป.ตรี 9    ด.ต.-จ.ส.ต. 4    รวม 13

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้