ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย ข่าวล่าสุด สมัครงานธนาคาร
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย ข่าวล่าสุด สมัครงานธนาคาร

อ้างอิง: ดันกระทู้ โดย admin เมื่อเวลา(2017-02-20)

อัพเดท 2560 ใหม่ล่าสุด


แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย ทุกตำแหน่ง

[เก็งๆ] #แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย อัพเดทใหม่ล่าสุด ***

[EBOOK] #หนังสือสอบธนาคารกรุงไทย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ***

[HOT] #คู่มือเตรียมสอบธนาคารกรุงไทย อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น***

 

** คู่มือเตรียมสอบรวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ เก็งข้อสอบออกบ่อยๆทุกๆปี **

** สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา  ตีโจทย์ยากๆให้เข้าใจง่าย พร้อมเฉลย **

 

**#หนังสือสอบแนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย **

http://www.ebooksheet.com/category/14

 

แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน

http://www.ebooksheet.com

ติดตาม #รวมข่าวเปิดสอบงานราชการ ทุกหน่วยงานได้ที่

https://www.facebook.com/thaionline1/

 

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

4 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

5 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

6 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test

7 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

8 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

9  หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ธนาคารกรุงไทย

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

3 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

4 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

6 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test

8 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

9  หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

10 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ธนาคารกรุงไทย

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

5 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

7 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

8 การวิเคราะห์งบการเงิน

9 หลักการบัญชีเบื้องต้น

10 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

11 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

12 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด

13 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ธนาคารกรุงไทย

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

6 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality

7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test

8 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ธนาคารกรุงไทย

9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ

10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน

11 ความรู้เรื่องการประสานงาน

12 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่อาวุโส เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test

4 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

5 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

6 ความสามารถในด้านการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

7 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

8 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

9 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

10 แนวข้อสอบการเงินการธนาคาร

11 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

12 การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน ธนาคารกรุงไทย

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการสำนักงานธุรกิจ

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น

3 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test

4 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test

5 การบริหารจัดการองค์กร

6 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องการตลาด

8 แนวข้อสอบเรื่องการตลาด

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

10 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค

11 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

แนวข้อสอบงานด้านวิเคราะห์แบบจำลองและบริหารพอร์ตสินเชื่อ

1 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

2 ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

3 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

5 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล

6 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข

7 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร

8 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน

9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี

10 หลักการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในบริษัท องค์กร หน่วยงาน

11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

สนใจ #แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

แนวข้อสอบราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทุกหน่วยงาน

ติดต่อที่ โทร 083-0674168 (พิสิทธิ์ชัย)

LineID : 0830674168 (EbookSheet)

 

** ข้อสอบมี 4 แบบ **

1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ) 

2. หนังสือ+VCD ราคา 699 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 

3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)

4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)

 

สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ

ธนาคารกสิกรไทย 748-266-1860 

ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพระราม3  

ชื่อบัญชี พิสิทธิ์ชัย กิมชัย

 

*** ขอให้โชคดีในการสอบครั้งนี้ #แนวข้อสอบธนาคารกรุงไทย

ยินดีให้บริการครับ ***

สู้ๆนะครับ ยินดีที่ได้บริการทุกท่านครับ


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย ใหม่ล่าสุด 

1.    เวลาช่วงไหนที่คุณจะรู้สึก ดี
a) ตอน เช้า
b) ตอนบ่าย ๆ หรือเย็นๆ
c) ตอน ดึกๆ

2. ปกติคุณจะมีท่าทางการเดินแบบ ไหน
a) เดินเร็ว ก้าวยาวๆ
b) เดินเร็ว แต่ก้าวสั้นๆ
c) เดินไม่ค่อยเร็ว มองตรงไปข้างหน้า
d) เดินไม่ค่อยเร็ว ก้มหน้า
e) เดินค่อนข้างช้า

3. เวลาคุยกับใครคุณทำท่า
a) ยืนกอด อก
b) ยืนกุม มือ
c) เท้าสะเอว 1 ข้างหรือทั้ง 2 ข้าง
d) แตะหรือผลักคนที่คุยด้วย


4. ท่านั่งสบายๆของคุณเป็นยัง ไง
a) เอาขาพับเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือนั่งพับเพียบ
b) นั่งไขว่ห้าง c) ยืดขา ตรง
d) นั่งทับขาข้างใดข้างหนึ่ง


5. เมื่อมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกถูกใจหรือขำมาก คุณแสดงออกอย่างไร
a) หัวเราะดังๆอย่างพอใจ
b) หัวเราะ แต่ไม่ดังมาก !
c) หัวเราะแบบไม่มีเสียง
d) ยิ้มแบบอายๆ

6. เมื่อไปงานเลี้ยง
 a) เข้าไปอย่างเป็นที่สนใจทุกคนต้องรู้ว่าคุณมา แล้ว
 b) เข้าไปเงียบๆมงหาคนที่ รู้จัก!
 c) เข้าไปอย่างเงียบที่สุดพยายามไม่เป็นที่ สนใจ

7. คุณทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทมากๆ แต่ถูกขัดจังหวะคุณ ...
 a) หยุดพักเพื่อผ่อนคลาย
 b) รู้สึกหงุดหงิด ฉุนเฉียว รำคาญ
 c) รู้สึกก้ำ กึ่ง 2 ข้อข้างบน

8. ชอบสีอะไรมากที่สุดต่อไป นี้
 a) สีแดง หรือ สีส้ม
 b) สีดำ
 c) สีเหลือง หรือ! สีฟ้า
 d) สี เขียว
 e) สีน้ำเงิน หรือ > สีม่วง
 f) สี ขาว
 g) สีน้ำตาล หรือ สีเทา

9. ตอนที่คุณอยู่บนเตียงช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่คุณจะหลับ คุณนอนในลักษณะไหน
 a) นอนหงายธรรมดา
 b) นอน คว่ำ
 c) เอียงข้าง นอนขด
 d) นอนเอาหัวทับแขน
 e) นอนคลุมโปง

10. คุณมักฝันว่าคุณ ...
 a) กำลังหล่นหรือดิ่งลงไป เรื่อยๆ
 b) กำลังต่อสู้ หรือดิ้นรน
 c) กำลังค้นหาอะไรสักอย่างหรือใครสัก คน
 d) กำลังบินหรือกำลังลอยอยู่
 e) คุณไม่ค่อยฝัน
 f) คุณมักฝันถึงแต่สิ่งที่ดี

เฉลย:
 1. (a) 2 (b) 4 (c) 6
 2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1
 3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6
 4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1
 5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2
 6. (a) 6 (b) 4 (c) 2
 7. (a) 6 (b) 2 (c) 4
 8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) ! 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1
 9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) 1!
 10. (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) 1

เลือกคำตอบที่มีที่สุดในบทสนทนา
Conversation 1 :  Two roommates are trying to decide what to have for dinner.
Pat          :  I’m too tried to cook.  ............... (1) ............... ?
Linda      :  That would be nice.  ............... (2) ............... ?
Pat          :  Let’s go the Chinese restaurant againg.  I like the food there.
Linda      :  But we just went there last week.  ............... (3) ............... .
Pat          :  The Thai restaurant?  You mean the one opposite the Chinese restaurant?
Linda      :  ............... (4) ............... .  I think the food at the Chines restaurant is rather only.
                   ............... (5) ............... .  Besid,  the Thai food at that place is very delicious.
Pat          :  ............... (6) ............... ?  Have you ever eaten there before?
Linda      :  Yes.  A Thai friend took me to lunch there last month.
Pat          :  OK.  Let’s go there,  then.
บทสนทนา 1 :    เพื่อนร่วมห้องสองคน  แพทและลินดากำลังพยายามตัดสินใจว่าจะไปทานข้าวเย็นที่ไหนดี
1.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด
1.  Shall we have a rest                                                               2.  Let’s eat out tonight,  okay
3.  How about you                                                                      4.  Whose turn is tonight
ตอบข้อ     2.  Let’s eat out tonight,  okay
คำอธิบาย      บทสนทนาเริ่มด้วย แพท :  “ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าว .....?”
แพทเริ่มต้นพูดว่าเหนื่อยเกินกว่าจะทำกับข้าว  ดังนั้นจึงน่าจะเอ่ยชวนไปทานอาหารเย็นนอกบ้าน ข้อ 2. คืนนี้ไปทานข้าวนอกบ้านดีกว่าไหม  ข้อนี้ถูกต้อง  ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับคำพูดของแพทก่อนหน้า

2.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด
1.  Where would you like to go                                                2.  Do you think we really are
3.  Do we have enough time                                                     4.  Who would go with us
ตอบข้อ     1.  Where would you like to go
คำอธิบาย              ลินดา :  “ก็ดีเหมือนกัน .....?”
แพท :  “ไปที่ร้านอาหารจีนกันอีกดีกว่า  ฉันชอบอาหารที่นั้น”
ดูจากคำตอบของแพทที่ชวนไปร้านอาหารจีน  ลินดาจึงน่าจะถามว่าไปไหนดี  ข้อ 1.  “คุณอยากไปไหนล่ะ” จึงถูกต้อง  ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับบทสนทนา

3.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด
1.  You may like to have Thai food,  then
2.  You can choose where you like to go
3.  I’d rather go to the Thai restaurant instead
4.  I’ve heard about a good Thai restaurant
ตอบข้อ     3.  I’d rather go to the Thai restaurant instead
คำอธิบาย      ลินดา :  แต่เราเพิ่งไปที่ร้านนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว .......
แพท :  ร้านอาหารไทยร้านนั้นนะเหรอ
คุณหมายถึงร้านที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนนะเหรอ  คำตอบที่แพทที่ถามว่าร้านอาหารไทยร้านนั้นนะหรือ  แสดงว่า ลินดาต้องพูดว่าอยากไปร้านอาหารไทย  ข้อ 3. จึงถูกต้อง

4.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด
1.  That’s right                                                                             2.  Oh,  come on
3.  Really                                                                                       4.  That’s a good idea
ตอบข้อ     1.  That’s right
คำอธิบาย      ลินดา :  ....... ฉันคิดว่าอาหารที่อยู่ตรงข้ามกับอาหารจีนค่อนข้างจะมันไปหน่อย  จากการที่แพทถามย้ำว่าใช่ร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามร้านอาหารจีนหรือเปล่า  ลินดาจึงควรตอบว่า “ใช่แล้ว”  ข้อ 1. จึงถูกต้อง That’s right = “ถูกต้องแล้ว”

5.   เลือกคำตอบที่ดีที่สุด
1.  But I like its atmosphere                                                       2.  I prefer Thai food to Chinese
3.  And I don’t want to eat out                                 4.  I enjoy all kinds of food
ตอบข้อ     2.  I prefer Thai food to Chinese
คำอธิบาย     ลินดา :  ....... นอกจากนั้น  อาหารไทยที่นั่นก็อร่อยมาก  จากข้อมูลข้างหลังที่พูดถึงอาหารไทยที่ร้านนั้นอร่อยมาก  ลินดาจึงน่าจะพูดที่เกี่ยวกับอาหารไทย  ดังนั้น ข้อ 2. จึงถูกต้อง  ข้อ 2. “ฉันชอบอาหารไทยมากกว่าอาหารจีน” ส่วนข้ออื่นๆ ไม่เกี่ยวกับอาหารไทย

จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย ใหม่ล่าสุด 
1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) 
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ 
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
 แบบทดสอบ Personality  Test
 วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา

ธนาคารกรุงไทย ออเธอะไรสเทลเลอร์
 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 แนวข้อสอบการบริหารและการจัดการ
 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
 วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา
 ความรู้ + ข้อสอบเรื่องการตลาด

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย
 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
 การวิเคราะห์งบการเงิน
 หลักการบัญชีเบื้องต้น
 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test
 แนวข้อสอบด้านการขายและการตลาด
 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test.
 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา _Aptitude Test
 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
 วิชาสามารถทั่วไป _ความสามารถด้านภาษา


เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์
- ตำแหน่งงานพัฒนาแผนธุรกิจ
- ตำแหน่งด้านระบบสารสนเทศ
- ตำแหน่งด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
- ตำแหน่งด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
- ตำแหน่งด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
- ตำแหน่งด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน
- ตำแหน่งด้านบริหารการเงิน
- ตำแหน่งด้านบริหารความเสี่ยง

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL  ราคาชุดละ 399  บาท 
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สั่งซื้อมาที่   0830674168 หรือ ส่ง  SMS  /   LINE : 0830674168
โอนเงินแล้วแจ้งที่     lek.pisi@hotmail.com     **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน**
1. ธ. กรุงเทพ  ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี  048-0-17796-3  ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 
2. ธ. กรุงไทย  ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี  980-6-40570-6  ชื่อบัญชี  Sumalee Thongyot 
3. ธ. กสิกรไทย  ออมทรัพย์  สาขา เซ็นทรัลพระราม 3  เลขที่บัญชี  748-2-66186-0  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี  402-398830-4  ชื่อบัญชี  Pisitchai & Sumalee
5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี  130-1-28490-7  ชื่อบัญชี  Pisitchai Kimchai 

‪#‎สอบผ่านอีกคนแล้ว‬ สำหรับคู่มือสอบ แนวข้อสอบ ‪#‎ธนาคารกรุงไทย‬ ข่าวล่าสุด สมัครงานธนาคาร
รูปภาพ: ธนาคารกรุงไทย.jpg
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ด้านสินเชื่อธุรกิจ ,ด้านบริหารเงิน)

คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ด้านสินเชื่อธุรกิจ ,ด้านบริหารเงิน) 


ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ " 

- มีสมาธิสูง , เงียบ , เป็นคนรักครอบครัว 

- ละเอียด , จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้ 

- ทำงานหนัก , เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง 

- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้ 

- ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก 


ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง " 

- เงียบ , ชอบผจญ ภัย และ กีฬา 

- ชอบเสี่ยง , เป็นตัวของตัว เอง , แก้ปัญหาเก่ง 

- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด 

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี 


ISFJ - The Nurturer " ผู้ดูแล " 

- เงียบ , ใจ ดี , มีสติ 

- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่ 

- คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว , จำคนเก่ง 

- เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์ 

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง 


ISFP - The Artist " ศิลปิน " 

- เงียบ , ใจ ดี , จริงจัง และ อ่อน ไหว 

- ไม่ชอบการโต้ แย้ง , ไม่ชอบระเบียบ 

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร , รักขอบสวยของงาม 

- เข้าใจยาก , เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น 

- ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง 


INFJ - The Protector " ผู้ป้องกัน " 

- ความคิดสร้าง สรรค์ , อ่อนไหว , เป็นตัวของตัว เอง 

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์ 

- เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน , ชอบความเป็นส่วน ตัว 

- เข้าใจยาก , มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง , ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น 

- ไม่ชอบการโต้ แย้ง 


INFP - The Idealist " นักอุดมการณ์ " 

- เงียบ , ซื่อ สัตย์ , ชอบอุดมการณ์ 

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น 

- ไม่ชอบการโต้ แย้ง 

- ซื่อสัตย์ต่อตน เอง 

- มีความคิดสร้าง สรรค์ 


INTJ - The Scientist " นัก วิทยาศาสตร์ " 

- ฉลาด . มุ่ง มั่น , ไม่เหมือนใคร 

- เป็นผู้นำที่ดี , มีความมั่นใจ สูง , มองการณ์ไกล 

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว , ชอบด่วนสรุป , ไม่ชอบราย ละเอียด , คิดว่าตนเองถูก เสมอ 

- บอกความรู้สึกไม่ เก่ง , จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด 


INTP - The Thinker " นักคิด " 

- ความคิดสร้าง สรรค์ , เป็นตัวของตัว เอง , มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง 

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น , ไม่ชอบระเบียบ 

- ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก , ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว 

- เงียบ , ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง 

- มีอารมณ์ซับ ซ้อน , ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน 


ESTP - The Doer " ผู้กระทำ " 

- เป็น มิตร , ยืดหยุ่นง่าย , เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง 

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์ 

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว 

- รักสนุก , สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 

- ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ 

- เบื่อง่าย 


ESTJ - The Guardian " ผู้พิทักษ์ " 

- มีระเบียบ , ซื่อ ตรง , ตรงไปตรงมา 

- มีความมั่นใจในตัว เอง , มีความสามารถ . ทำงาน หนัก , เป็นผู้นำ 

- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบ สุข 

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่ เก่ง 


ESFP - The Performer " ผู้แสดง " 

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ ได้ , มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ,รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ ดี 

- มองโลกในแง่ดี , ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือน กัน 

- ไม่ชอบงานประจำ , คิดมากเวลา เครียด 

- รักสวยรักงาม 


ESFJ - The Caregiver " นักใส่ใจ " 

- มีน้ำใจ , คน ชอบ , มีสติ , มีความรับผิด ชอบ 

- เก่งเรื่องคน , เข้า ใจ , สนใจ และ ปรับตามคน ได้ 

- ชอบให้คนชอบ , ชอบบริการผู้ อื่นก่อนตนเอง 

- รักสงบ และ ความ ปลอดภัย , ไว้ใจได้ , กระตือรือร้น 

- อ่อนไหว , ต้องการการเห็น ด้วยจากผู้อื่น 


ENFP - The Inspirer " ผู้มีแรงบันดาล ใจ " 

- มีความคิดสร้าง สรรค์ , กระตือรือร้น , ยืดหยุ่น 

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อ กับรายละเอียด 

- มีมนุษยสัมพันธ์ ดี , ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ ด้วย 

- เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ ENFJ - The Giver " ผู้ให้ " 

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ 

- ไม่ชอบอยู่คน เดียว , ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอด เวลา 

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบ หลาย ๆ อย่าง 

- มีความมั่นใจในตัว เอง , เจ้าระเบียบ 


ENTP - The Visionary " ผู้มีวิสัยทัศน์" 

- มีความคิดสร้าง สรรค์ , ฉลาด , แก้ปัญหา เก่ง 

- ชอบไอเดียใหม่ , ไม่ชอบทำอะไร ซ้ำ ๆ 

- ชอบคุย , คุย เก่ง , หัวไว 

- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะ ให้งานสำเร็จ 

- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบ ข้าง ENTJ - The Executive " ผู้บริหาร " 

- เป็นผู้นำตั้งแต่ เกิด , พูดต่อหน้าคน เก่ง , ฉลาด , มีความรู้ 

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความ สามารถ , ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่ เก่ง 

- แก้ปัญหาเก่ง , สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน 

- เจ้ากี้เจ้าการ , ไม่มีความอด ทน , เด็ดขาด , น่าเกรงขาม 


ตัวอย่างข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ทุกธนาคารจะสอบคล้ายๆกัน) 

ข้อสอบมี 3 วิชา 

1.อังกฤษ 

2.วัดเชิงจิตวิทยา 

3.วัดความรู้ทั่วไป 


ข้อสอบแบ่งออกเป็น Part ใน 1 วิชาจะมีประมาณ 5-6 part (ใน1 Part จะมีประมาณ 15,20,40,50) จะจับเวลา Part 10 นาที 5 นาที 15 นาที ข้อสอบเยอะมาก ทำไม่ทัน ส่วนข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ให้ดูว่าสะกดถูกหรือไม่ อ่านออกเสียงถูกมั๊ย และก็แกรมม่า Tens (เราทำไม่ได้เลยและไม่ท้น) วิชาวัดความรู้ทั่วไป ให้ + - คูณ หาร เลขง่าย ๆ มีจุดทศนิยมบ้าง เศษส่วนบ้าง(เลขหลักเดียว), จับผิดช้อยตัวที่ไม่เหมือนกับ ตัวอย่าง เช่น 125735846 ให้เลือกว่า ก ข ค ง จ ข้อใดไม่ถูกต้อง , มีจับผิดชื่อคนบ้าง ชื่อบริษัทบ้าง (มีทั้งภาษาไทย และอังกฤษ) ให้ดูสัญญาลักษณ์ ซึ่ง จะให้แทนตัวเลข เช่น สามเหลี่ยมแทน 5 สี่เหลี่ยมแทน 1 วงกลมแทน 9 (มีประมาณ เกือบ 20 สัญญาลักษณ์) และเอาสัญญาลักษณ์เหล่านั้น มาเรียงกัน และให้เราตอบว่ามี เลขอะไรบ้าง , และก็มีรูปทรงสามมิติให้เราดูว่า คำตอบข้อใด เหมือนกับรูปตัวอย่างที่ให้มา 


ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย 


จงพิจารณาคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 


1. เงินตราต่างประเทศเป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงคำนวณเป็นเงินตราไทย โดยอ้างอิงการคำนวณเป็นเงินตราไทยจากที่ใด 

ก. ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข. ธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ 

ค. ธนาคารกลางโลก 

ง´ ข้อ ก. และ ข. ถูกต้อง 


2. เงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินได้พึงประเมินต้องคำนวณเป็นเงินตราไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใด 

ก. อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน 

ข. อัตราการแลกเปลี่ยนในวันถัดไป 

ค. อัตราการเปลี่ยนในทุกวันจันทร์ต่อสัปดาห์ ของตลาดหลักทรัพย์ 

ง. อัตราการเปลี่ยนในทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ ของตลาดหลักทรัพย์ 


3. กรณีที่ใช้อัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือธนาคารพาณิชย์ต้องใช้เพียงธนาคารใด ธนาคารหนึ่งเพียงธนาคารเดียว หากต้องการเปลี่ยนธนาคารที่อ้างอิงอัตราการแลกเปลี่ยนต้องอนุมัติจากผู้ใด 

ก. อธิการบดีสรรพากร 

ข. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

ค. รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง 

ง. ปลัดกระทรวงการคลัง 


4. รางวัลที่ได้จากการชิงโชค เป็นเงินพึงประเมินรูปแบบใด 

ก. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้ 

ข. ไม่มีการประเมินใดๆในรางวัล 

ค. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน 

ง. ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี 


5. บ้านพักที่จัดให้อยู่ฟรี จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด 

ก. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้ 

ข. ประโยชน์ซึ่งอาจคำคำนวณได้เป็นเงิน 

ค. ทรัพย์สินหรือรางวัลได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี 

ง. ถูกทุกข้อ 


6. ได้รับค่าตอบแทนเป็น “หุ้น” จัดเป็นเงินได้พึงประเมินรูปแบบใด 

ก. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณเป็นเงินได้ 

ข. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน 

ค. ค่าตอบแทน ที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี 

ง. ถูกทุกข้อ 


7. การคำนวณเครดิตเงินปันผล เพื่อบรรเทาภาษีซ้ำซ้อนของเงินปันผลที่ส่วนหนึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วคำนวณได้จาก 

ก. เงินปันผล x 

ข. เงินปันผล x 100 

ค. เงินปันผล x 

ง. เงินปันผล x 


8. ผู้มีเงินได้จากส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวม สามารถคำนวณเครดิตเงินปันผลได้โดยมีการคำนวณอย่างไร 

ก. 30% ของเงินปันผลจากกองทุน 

ข. เงินปันผล x ค. 5% จากมูลค่าทั้งหมดของกองทุนรวม 

ง. เงินได้จากกองทุนไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว 


9. แหล่งเงินได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 41พิจารณาอย่างไร 

ก. เงินได้เกิดจากแหล่งในประเทศ คือหน้าที่การงานกิจกรรม ทรัพย์สิน หรือ กิจการของนายจ้างที่เกิดขึ้น สืบเนื่องหรือเกิดในประเทศไทย 

ข. เงินได้เกิดจากแหล่งนอกประเทศ คือหน้าที่การงาน กิจการงานหรือทรัพย์สินในต่างประเทศ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นและนำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษีนั้น 

ค. ถูกทั้งสองข้อ 

ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 


10. ผู้อยู่ในประเทศ ตามประมวลรัษฎากร หมายถึงผู้ที่อยู่ในประเทศเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

ก. ผู้อยู่ในประเทศไทยชั่วระยะเวลา ไม่จำกัดระยะเวลา 

ข. ผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเวลาหนึ่งหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 3 เดือนขึ้นไป 

ค. ผู้ที่อยู่ในประเทศในเวลาหรือ หลายเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วัน 

ง. ไม่มีข้อถูก 


11. นายจอห์น ชาวต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 และกลับออกไปโดยได้รับเงินจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2548 นายจอร์น ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าใด 

ก. ไม่ต้องเสียภาษี 

ข. เสียภาษี 5% ของรายได้ 

ค. หาข้อสรุปไม่ได้ 

ง. ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนายจอห์น 


12. ข้อใดไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา 

ก. บุคคลตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือทางเทคนิคระหว่างไทยกับต่างชาติ 

ข. สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล 

ค. บุคคลสัญชาติอเมริกาที่ปฏิบัติงานในนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไทยให้ความยินยอม 

ง. บุคคลในธนาคารต่างประเทศที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย 


13. ข้อใด มิใช่เงินได้ที่รับยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา 

ก. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะที่จ่ายไปโดยสุจริต เนื่องในงานของตน 

ข. เงินปันผลจากกิจการส่งเสริมการลงทุน 

ค. เงินที่ได้จากการขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือมิได้มุ่งในการค้าหรือหากำไร 

ง. เงินจากการถูกล๊อตตารี่ รางวัลที่ 1 


14. ข้อใด มิใช่แหล่งเงินได้ในประเทศไทย 

ก. แสดงทำงานต่างประเทศและถูกเงินกลับให้ภรรยา 

ข. ภรรยาของแดง ทำงานเป็นแม่บ้านของบริษัทในประเทศไทย 

ค. แม่ของแดง มีกิจการร้านอาหารในประเทศไทย 

ง. แดงมีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย 


15. นายหม่ำ เป็นพนักงานบริษัทประเทศไทย ได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายบอยต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะอะไร 

ก. ต้องชำระในปี 2548 เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย 

ข. ต้องชำระภาษีในปี 2548 เพียงบางส่วนเท่านั้น โดยคำนวณจากวันที่ทำงานใน ประเทศไทย 

ค. ไม่ต้องชำระภาษีใด ในประเทศ เพราะไปทำงานต่างประเทศ 

ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 


16. หากนายหม่ำ เป็นคนสัญชาติอังกฤษ แต่เป็นพนักงานบริษัทในประเทศไทย และได้เดินทางไปใช้ชีวิตในอังกฤษ บริษัทได้จ่ายเงินเดือนในปีภาษี 2548 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร นายหม่ำที่ประเทศอังกฤษ นายหม่าต้องชำระภาษีหรือไม่ เพราะเหตุใด 

ก. จะเสียภาษีก็ได้หรือไม่เสียก็ได้ ได้รับการยกเว้น 

ข. ต้องชำรพภาษีในปี 2548 เพราะเงินได้เกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทย 

ค. ไม่ต้องชำระภาษีใดๆ ในประเทศ เพราะเป็นชาวต่างประเทศ 

ง. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง 


17. แหล่งเงินได้นอกประเทศไทย จะถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องชำระภาษี กรณีใดบ้าง 

ก. หน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ 

ข. กิจการที่ทำในต่างประเทศ 

ค. ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ 

ง. ถูกทุกข้อ 


18. กรณีเงินได้ที่เกิดจาก “หน้าที่งานที่ทำต่างประเทศ” “กิจการที่ทำในต่างประเทศ” หรือ “ทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ” จะต้องเสียภาษีต้องมีองค์ประกอบใดด้วย 

ก. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นรวมกัน 180วัน 

ข. เงินได้เข้าประเทศในปีภาษีนั้น 

ค. ถูกทั้งสองข้อ 

ง. ผิดทั้งสองข้อ 


19. นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศไทยในปีภาษี 2548 เป็นเงิน 20 ล้านบาท ต้องเสียภาษีในประเทศหรือไม่ 

ก. ต้องเสียภาษี 

ข. ไม่ต้องเสียภาษี 

ค. ไม่ชัดเจน 

ง. ไม่มีข้อถูก 


20. นายสมบัติ มีกิจการอยู่ในต่างประเทศ แต่อยู่ในประเทศไทย เดือนเว้นเดือน มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องในปี 2548 นำเงินได้เข้ามาในประเทศในปีภาษี 2549 เป็นเงิน 20 ล้านบาท หากปี พ.ศ. 2549 นายสมบัติกลับเข้ามาประเทศไทย 1 ธันวาคม 2549 – 31 ธันวาคม 2549 จะต้องเสียภาษีหรือไม่ และต้องเสียภาษีในปีภาษีใด 

ก. ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2548 

ข. ต้องเสียภาษีเฉพาะในปีงบประมาณ 2549 

ค. ต้องเสียภาษีในปีงบประมาณ 2548 และปีงบประมาณ 2549 

ง. ไม่ต้องเสียภาษี 


จำหน่ายเอกสาร แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย 

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) 

2. ความถนัดภาษาอังกฤษ 

3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย

- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์

- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL ในราคาชุดละ 399 บาท 

* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL ) 

สั่งซื้อมาที่ Tel/Line : 0830674168 หรือ ส่ง SMS 

โอนเงินแล้วแจ้งที่ lek.pisi@hotmail.com ส่ง SMS / Line : 0830674168  **แจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน** 

1. ธ. กรุงเทพ ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

2. ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีสะพานควาย เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 ชื่อบัญชี Sumalee Thongyot 

3. ธ. กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลพระราม 3 เลขที่บัญชี 748-2-66186-0 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขา บิ๊กซีรามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee 

5. ธ. กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขา อุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai 

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตัวอย่างแนวข้อสอบ

Directions : Choose the best , most meaningful and grammatically correct answer each of the following. Blacken the circle off the number

 (1,2,3 or 4) of your answer on the answer sheet.

 

1. “ Did you do the shopping all right ? Did you get any good meat ? ”

“ Now, don’t fuss. I got a good piece off beef, and it wasn’t too expensive

either , ….. these days. ”

a. as the meat price b. as meat prices go

c. that meat costs d. because of the meat price

2. “The train’s going to stop soon. We must get out immediately.”

“ All right. I’ll get out ….. it stops. ”

a. unless b. until

c. as long as d. as soon as

3. “Have you ever visited John ? I’ve heard he’s moved to Chiengmai. ”

“ Oh, yes. His house is ….. delightful. ”

a. quite really unbelievable b. quite unbelievable really

c. really quite unbelievable d. really quite unbelievable

4. “ I live in Bangkok with my relatives. ”

“Oh, ………. ? ”

a. when did you live there 

b. when have you been living there

c. how long have you been living there

d. how many year did you live there

5. ….. six cans of beer, Wichai handed his car – keys to one of his friends.

a. Drinking b. To drink

c. Being drunk d. Having drunk

6. Young people should not ….. as a mass ….. on to set right the ills of society for which they are not responsible.

a. consider , to call

b. consider , to be called

c. be considered , to be called

d. be considered , to call

7. ….. they knew that their opponents had been playing well recently , they knew that were in for a hard match.

a. Though b. Since

c. However d. Moreover

8. Although students use figures of speech quite well when speaking , they seem to have ….. difficulty with them in writing.

a. too b. enough

c. more d. so

 

9. A financial crisis often has the effect of making many people ….. to more stable and prosperous lands.

a. decide to emigrate b. decided to emigrate

c. to decide to emigrate d. to decide emigrate

10. Peter is spending too much time on girls, ….. is not good for his work.

a. who b. which

c. that d. it

11. ….. I have to work to pay for my college tuition, I don’t have time for many social events.

a. Besides b. Because

c. Although d. Even

12. In ordinary conversation I concentrate my gaze ….. both eyes of the person addressing me.

a. in b. on

c. at d. to

13. Before the widespread availability of telephones and personal transportation over good roads, handwritten letters, both personal and business, ….. the principal means of communication.

a. to be b. were

c. would be d. having been

14. When some of ….. employees did not go out on ….. strike, there was tension between the striking and nonstriking workers.

a. - , the b. - , -

c. the , the d. the , -

15. It has been hypothesized that differences in the behavior of the sexes may be ….. differences in metabolism.

a. due  b. up to

c. alike to d. in addition to

16. There are many inconveniences that you have to put ….. when you go camping.

a. off to b. away from

c. out from d. up with

17. Wilson, you ….. more patient with that customer ; I’m sure that selling him the rocking – horse was quite a possibility.

a. must be b. might be

c. can have been d. should have been

18. I think you’d better sort ….. the things you want to keep and the things you want to throw …. Before we leave.

a. out , away b. with , out

c. away , out d. of , away

19. The announcement that all the flights from Singapore ….. because of the heavy rain …. the waiting passengers.

a. were delayed , was greatly disappointed

b. had delayed , was greatly disappointing

c. were delayed , greatly disappointed

d. were delaying , had greatly been disappointed


20. They prefer that I …..

a. do not serve them about anything alcoholic

b. had not served them anything alcoholic

c. have not served them anything alcoholic

d. not serve them anything alcoholic

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ จำหน่ายเอกสาร คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารออมสิน
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10211

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารออมสิน
1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.
Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)

4. ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารออมสิน

5. หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ธนาคารออมสิน
 

- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารออมสิน
- แนวข้อสอบการทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำแบบอนุกรมมิติ
- แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์เรื่องภาพเข้าพวก
- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน
- แนวข้อสอบข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบแบบทดสอบลักษณะนิสัย(Psychometric Test )
- แนวข้อสอบด้านอนุกรม
- หลักสูตรการสอบ การเตรียมตัวสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์ ธนาคารออมสินคู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10208
ความรู้ที่จำเป็น (ที่สอบ) :
1.ความคิดเชิงวิเคราะห์
2.ความถนัดภาษาอังกฤษ
3.psychometric test

- แนวข้อสอบภาษาไทย

- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

- แบบทดสอบ Personality Test

- แนวข้อสอบแบบภาพเสมือน

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางด้านตัวเลข_ 

- แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงเทพมี 3 ชุด

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1351
1. ชุดแรก ทดสอบวัดบุคลิกภาพ Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา)
2. ชุดสอง วัดความถนัดทางเชาว์ปัญญา
3. ชุดสาม ทดสอบความถนัดภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย

- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ

- แนวข้อสอบทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบแบบทดสอบ Personality Test
- แนวข้อสอบแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

- การสอบสัมภาษณ์คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกรุงไทย (ทุกธนาคารจะสอบคล้ายๆกัน)

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=5759

- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- ความรู้เกี่ยวกับธนาคารกรุงไทย
- แนวข้อสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบความถนัดภาษาไทย
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการเรียนรู้
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารกสิกรไทย

http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10419

ประกอบด้วย
- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- แบบทดสอบความถนัดตัวเลข
- แบบทดสอบความถนัดภาษาไทย
- แบบทดสอบความถนัดคิดวิเคราะห์
- แบบทดสอบความสามารถในการเรียนรู้
- แบบทดสอบความถนัดเชิงเหตุผล
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้นคู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธนาคารเกียรตินาคิน ล่าสุด
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=10698
ประกอบด้วย

- ข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
- แบบทดสอบ Personality Test
- แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
- การทดสอบคุณลักษณะนิสัยและความพึงพอใจในงาน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


คู่มือเตรียมสอบ คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตร)
http://www.thaionline1.com/thread.php?fid=5

จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้