ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหาร
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมแนวข้อสอบเตรียมผู้บริหาร

เป็นรวมแบบทดสอบพร้อมเฉลยสำหรับเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ข และเตรียม  สอบผู้บริหารการศึกษา รวมข้อสอบ 1,130 ข้อ
 
 สารบัญโดยสังเขป
 
- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 1 (ข้อ 1 – 120) นโยบายของรัฐบาล และการนำนโยบายด้านการศึกษาสู่ปฎิบัติ

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 2 (ข้อ 1- 100) แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิรูปด้านการศึกษา และวาระแห่งชาติ

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 3 (ข้อ 1- 250) พลวัตทางการสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการศึกษา

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 4 (ข้อ 1- 100) การบริหารแนวใหม่ การบริหารการเปลี่ยนเปลี่ยน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 5 (ข้อ 1- 100) การพัฒนาระบบราชการ  แผนปฏิรูประบบราชการ

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 6 (ข้อ 1- 100) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 7 (ข้อ 1- 100) พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 8 (ข้อ 1- 100) พรบ. รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ พรบ. เงินเดือนเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งฯและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 - แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 9 (ข้อ 1- 60) กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

- แนวข้อสอบเตรียมสู่ผู้บริหารชุดที่ 10 (ข้อ 1- 100) พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ควรรู้

 ดาวน์โหลดข้อมูล
จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบราชการทุกหน่วยงาน     083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้