ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สุดยอด คลิ๊กขวา My Computer ให้เหนือชั้น
Thaionline1 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สุดยอด คลิ๊กขวา My Computer ให้เหนือชั้น


สุดยอด คลิ๊กขวา My Computer ให้เหนือชั้น


- สุดยอด คลิ๊กขวา My Computer ให้เหนือชั้น
- แต่ง registry แบบเซียน
เพิ่ม ความสะดวก รวดเร็ว เพียงแค่คลิ๊กขวาที่ My Computerก็จะมีตัวลิงค์
ไปยังเมนู ต่างๆ เช่น Add/Remove Programs, cmd, Control Panel, Control Userpasswords2, Disk defrag,
Keybord, magnify, Manage, device manager, gpedit ,services ,Logoff ,Reboot ,Shutdown ,Z Cancel All

-----------------------------------------------------

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell]
@="none"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Add/Remove Programs]

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Add/Remove Programs\command]
@="control appwiz.cpl"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\cmd]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\cmd\command]
@="cmd.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Control Panel]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Control Panel\command]
@="rundll32.exe shell32.dll Control_RunDLL"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Control Userpasswords2]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Control Userpasswords2\command]
@="Control Userpasswords2"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Disk defrag]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Disk defrag\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\dfrg.msc"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage1\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\compmgmt.msc"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\find]
@=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,53,00,\
48,00,45,00,4c,00,4c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,38,\
00,35,00,30,00,33,00,00,00
"SuppressionPolicy"=dword:00000080
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\find\command]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\find\ddeexec]
@="[FindFolder(\"%l\", %I)]"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\find\ddeexec\application]
@="Folders"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\find\ddeexec\topic]
@="AppProperties"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Keybord]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Keybord\command]
@="osk"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\magnify]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\magnify\command]
@="magnify"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage]
@=hex(2):40,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,\
00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,79,00,63,00,6f,00,6d,00,\
70,00,75,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,34,00,30,00,30,00,00,\
00
"SuppressionPolicy"=dword:4000003c
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\Manage\command]
@=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,\
00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,6d,00,6d,00,63,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,20,00,2f,00,73,00,20,00,25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,63,00,6f,00,\
6d,00,70,00,6d,00,67,00,6d,00,74,00,2e,00,6d,00,73,00,63,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>DevMgr]
@="Device Manager"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>DevMgr\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\devmgmt.msc"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>gpedit]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>gpedit\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\gpedit.msc"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>Local Security Settings]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>Local Security Settings\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\secpol.msc"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>services]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msc>services\command]
@="mmc.exe %%SYSTEMDRIVE%%\\WINDOWS\\SYSTEM32\\services.msc"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msconfig]
@="MS Configurator"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\msconfig\command]
@="msconfig.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit]
@="Registry Editor"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\regedit\command]
@="Regedit.exe"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Logoff]]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Logoff]\command]
@="shutdown -l -f -t 5"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Reboot]]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Reboot]\command]
@="shutdown -r -f -t 5"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Shutdown]]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Shutdown]\command]
@="shutdown -s -f -t 10"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Z Cancel All]]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}\shell\[Z Cancel All]\command]
@="shutdown -a"

-------------------------------------------------------------
การใช้งาน
1.Copy Source ไปวางใน Notepad
2.ทำการ Save as เป็น RightClickMyComp.reg
3.แล้วทำการคลิ๊กไฟล์เพื่อใช้งานทีนี้ คลิ๊กขวาที่ My Computer ก็เป็นอันจบขั้นตอน/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

เครดิต
dexdee
By...
www.itcom4u.com


จำหน่ายเอกสารคู่มือเตรียมสอบ  083-067-4168
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้